Jump to content

Полезни съвети и трикове за WindowsXP и Vista


Препоръчан пост

Създаване на системна дискета за Windows98

Има един лесен начин за създаване на системна дискета под Windows98. Технологията е следната: когато зададете на системата да ви направи такава дискета, тя взема всички файлове от папката C:\Windows\Ebd и ги копира на дискетата. Начина е, ако искате сами да си ги копирате направо на чиста дискета, като резултата ще е еквивалентен, само че няма да минавате през няколко менюта. Ако нямате Windows 98 под ръка, можете да дръпнете архивираната директория от нашия сървър

 

 

Промяна на администраторската парола под Windows XP

Има един начин за промяна на администраторската парола под WindowsXP, но за целта трябва да сте се логнали с администраторски акаунт. Та начина е следния: Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative tools -> Computer management. Оттам се избира Local Users and Groups -> Users. Там в прозореца чуквате с десен бутон върху Administrator и избирате Set Password... Чуквате върху Proceed върху новопоявилия се прозорец и задавате новата парола. Тази процедура е приложима за всички останали потребители.

 

 

Премахване на прозореца за въвеждане на парола след излизане от режим на готовност

За да премахнете прозореца за искане на парола, когато вашия компютър излиза от състояние на готовност (StandBy), чукнете с десния бутон на мишката върху свободно място на вашия десктоп, изберете Properties -> Screen Saver и махнете отметката пред надписа "On Resume, password protect"

 

 

Преименуване на множество файлове

Можете да преименувате повече от един файл едновременно: маркирате желаните файлове, чуквате с десен бутон върху първия който искате да преименувате и избирате Rename. Задавате името на файла и след това натискате Enter. Имайте в предвид, че имената на останалите файлове, ще са същите като първоначално преименувания с добавен пореден номер в скоби.

 

 

Скриване на имета на файловете в Thumbnail изглед

Можете да скриете имената на файлове, когато превключвате в Thumbnail изглед. Натиснете и задръжте клавиша Shift, докато превключвате в този режим, за да направите това. По същия начин можете да върнете обратно изписването на имената.

 

 

Преместване на обект в Windows Explorer

Когато влачите даден обект в Windows Explorer можете да контролирате действието, което ще последва след като пуснете обекта на желаното място:

+ кориране - задръжте натиснат клавиша Ctrl докато влачите (трябва да ви се появи знака "+" до курсора на мишката)

+ преместване - задръжте натиснат клавиша Shift докато влачите (не би трябвало да има нищо до курсора на мишката)

+ създаване на shortcut - задръжте натиснат клавиша Alt докато влачите (би трябвало да ви се появи една стрелкичка до курсора на мишката)

 

 

Няколко полезни съвета:

* Ако създадете файл Folder.jpg в дадена папка, тази картинка ще бъде използвана като thumbnail на папката.

* Можете лесно да изберете какви колони ще се показват в Details режима за дадена папка. Просто чукнете с десен бутон върху заглавието на дадена колона. Също така можете лесно да премествате колони, като просто чукнете върху името им с левия бутон и влачите

* За да изтриете даден файл, без да го пращате в кошчето, натиснете и задръжте клавиша Shift докато го триете.

* Когато обработвате множество файлове и ви се появи диалогов прозорец с въпрос, можете да натиснете Shift докато натискате No отговор и по този начин ще отговорите на всички последващи диалгови прозорци с No (т.е. отговора ви се ще приеме като No to All).

* За да запаметите документ с разширение, различно от стандартното (често не можете да избирате разширението на запаметямания документ - например в Notepad) просто напишете името на файла заедно с разширението в кавички ("моят.файл") (иначе ако работите например с Notepad файла ви ще се запише като моят.файл.тхт).

* Можете лесно да отворите даден файл с желана програма, просто като поставите shortcut на програмата в Sent To менюто

* ако искате да отворите даден файл с различна програма от тази по подразбиране задръжте Shift клавиша натиснат, докато чуквате с десен бутов върху него. В менюто, което ще се появи ще видите Open With...

* Има начин да използвате функциите Tile и Cascade върху определени процорци, а не върху всички. Маркирайте желаните прозорци в taskbar-а чрез задържането на клавиша Ctrl и след това чукнете с десния бутон на мишката върху някой от тях и изберете желаното действие. Също чрез такова маркиране можете да затворите група от прозорци.

* една хитринка: можете много лесно да добавите представката "www." и наставката ".com" към името, което сте написали в adress полето в Internet Explorer като напишете името (например google) и след това натиснете Ctrl+Enter.

* за да отворите дадена страница не е задължително да имате стартиран Internet Explorer. Можете просто да напишете името на страницата и в Windows Explorer или в менюто Run...

* можете да видите множество полезни клавишни комбинации в Internet Explorer като направите следното: Help -> Contents and Index -> Accessibility -> Using Internet Explorer keyboard shortcuts.

 

 

Как да променим размера на swap (page) файла и неговото местоположение

Щракнете с десен бутон върху My Computer, после следвайте следните стъпки: Properties -> Advanced -> бутона Settings в полето Performance -> Advanced -> бутона Change в полето Virtual Memory. После в полетата Initial size (MB) и Maximum size (MB) задайте размера на swap файла. Препоръчвам ви размера да е един и същ и да бъде 1,5 пъти размера на RAM паметта ви (например 784 МВ при 512 МВ RAM). В същия прозорец можете да зададете на кое устройство да се намира този файл. След като зададете размера и местоположението на swap файла задължително натиснете бутона Set и после ОК.

 

 

Как да сменим името на компютъра си

Щракнете с десен бутон върху My Computer, после следвайте следните стъпки: Properties -> Computer name -> Change... и после в полето omputer name напишете новото име на компютъра си.

 

 

Изключване на System restore функцията

Малко инфо: тази функция заделя място на харда ви и го пълни с резервна информация в случай, че компютъра ви се сбози. Често обема на заделеното място е доста голям.

За да изключите тази функция направете следното:

Щракнете с десен бутон върху My Computer, после следвайте следните стъпки: Properties -> System restore и сложете отметката пред Turn System Restore on all drives.

 

 

Изтриване на дадена папка, за която нямате достъп.

Често се случва да не можетет да изтриете някоя папка и дори да влезете в нея под ХР. Варианта е следния. Изберете папката с десен бутон на мишката и след това: Properties -> Security -> Add... -> в полето под надписа Enter the object name to select напишете вашето потребителско име (името с което влизате в Уиндоус) (ако случайно не го помните има един начин да го намерите: в същия прозорец изберете Advanced... и после натиснете бутона Find Now в новопоявилия се прозорец. Ще ви излезе списък със всички възможни потребители на вашия компютър и вашето потребителско име със сигурност ще е там). След като изберете потребителското си име, натиснете ОК и в текущия прозорец, трябва то да е маркирано, като след това в долната част на прозореца (с име Permisions for потребителското ви име) сложете отметката пред Full Controll и натиснете ОК. Сега вече имате абсолютно пълни права върху съответната папка.

 

 

Как да видите кой е във вашия компютър

Щракнете с десен бутон на мишката върху My Computer и изберете Manage. После изберете Shared Folders и от панела вдясно имате три възможности: Shares (показва всички споделени от вас папки), Sessions (показва кой потребител се е вързал към вас и колко файла е отворил), Open Files (показва ви всички отворени файлове от други потребители и съответния потребител.

 

 

Как да сменим буквата на дадено устройство (без С: )

Щракнете с десен бутон на мишката върху My Computer и изберете Manage. После иберете Disk Management и в долната част на десния панел щракнете с десен бутон върху устройството, чиято буква искате да смените. От контекстното меню изберете Change Drive Letter and Paths и в новопоявилия се прозоцер изберете Change... и в новия прозорец ще имате падащо меню с възможности за смяна на буквата на устройството. Оттук нататък натискайте само ОК, след като изберете желаната буква.

 

 

Коригиране на увисването на системата при стартиране

Ако системата ви увисва за 2 или три минути при стартиране, като при това нямате достъп до Старб бутона или елементите върху таскбара, това най-вероятно се дължи на определена услуга (service), наречена Background Intelligent Transfer, която се изпълнява във фонов режим. За да оправите проблема направете следното: натисенте бутона Старт, след това изберете Run... и в новопоявилия се прозорец напишете msconfig и чукнете OK. После изберете Services и там намерете услугата Background Intelligent Transfer, махнете отметката пред нея и натиснете ОК и рестартирайте.

 

 

Премахване на логото при стартиране на Windows

Това ще ускори зареждането на вашата система, така че ако нямате проблеми след това го оставете. Начина е следния (ако сте с ХР): натисенте бутона Старт, след това изберете Run... и в новопоявилия се прозорец напишете msconfig и чукнете OK. После изберете BOOT.INI и сложете отметка пред функцията /NOGUIBOOT, натиснете ОК и рестартирайте. Можете да се върнете към предишното състояние като просто махнете отметката по същия начин.

Ако сте с Windows 98, ето начина: на първо време сменете атрибутите на msdos.sys файла (намира се в главната директория), така че да не бъде повече "Read only". След това го отворете с обикновен текстов редактор (Notepad). След това потърсете във файла следния текст 'Logo=0', а ако няма го създайте. Ако стойността след Logo= е 1, я заменете с 0 и това ще премахне логото на Windows 98. Запишете msdos.sys файла и върнете атрибутите му за "Read only".

 

 

Премахването на индексирането на файловете, за да ускорите WindowsХР

WindowsХР пази база с данни за всички файлове на вашия твърд диск, която използва за ускоряване на търсенето на файл. Проблема в случая е, че компютъра ви трябва да индексира всички файлове, което съответно го забавя при отваряне и затваряне на файлове и други операции. Ако не търсите много файлове по компютъра си, можете да изключите индексирането по следния начин: Отворете My Computer и щракнете с десен бутон върху устройството, за което искате да изберете индексирането. В новопоявилия се прозорец махнете отметката пред Allow Indexing Service to index this disk for fast searching и след това натиснете ОК, а после отворилия се прозорец изберете втория радио-бутон (Apply changes to C:\ (D:\, E:\...), subfolders and files). И натиснете ОК, като след това изчакайте да свърши премахването на индексирането и отново натиснете ОК. Нататък ще забележите лека промяна в производителността на компютъра ви.

 

 

Изчистване Prefetch папката, за да подобрите производителността на системата си

Това е уникална техника за WinXP. Знаем, че е необходимо периодично да се почистват регистрите и временните файлове за операционните системи Win9X/ME/2000. Prefetch е нова и много полезна техника в Windows XP. Обаче след известно ползване на XP , директорията prefetch може да се напълни с много безполезни и излишни линкове, в Prefetch каталога, което може да забави значително вашия компютър.

 

За да почистите тези файлове, отворете C(системния дял):/windows/prefetch и изтрийте всички файлове. След това рестартирайте. Препоръчително е да правите това всеки месец.

 

 

Повишаване на производителността чрез My Computer

Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Properties -> Advanced -> чукнете Settings в полето Performance.

Махнете отметките пред следните полета:

Fade or slide menus into view

Fade or slide ToolTips into view

Fade out menu items after clicking

Show Shadows under menus

Slide open combo boxes

Slide taskbar buttons

Use a background image for each folder type

Use common tasks in folders

 

 

Ако CD-то ви работи много бавно (настройване на DMA режима за всички устройства)

Случва се така, че често CD-то ви работи адски бавно и забавя цялата ви система. На всичкото отгоре процесора е на 100% и не можете да направите почти нищо. Една от възможните причини за това, че че Windows XP не винаги успява да нагласи DMA режима за всички устройства успешно и понякога последните работят в режим PIO, който е изключително бавен и остарял. Всички нови оптични устройства поддържат DMA режима, но често Windows ги оставя в режим PIO под подразбиране. Ето начина да се коригира това:

 

Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Manage. В новопоявилия се прозорец изберете Device Manager и в десния прозорец чукнете два пъти върху IDE ATA/ATAPI Controllers, така че да се отворят подкатегориите. Чукнете два пъти върху Primary IDE Channel и след това отидете върху Advanced Settings. В полетата Transfer mode задайте DMA if available. Ако стойността е била PIO Only най-вероятно в това е бил вашият проблем. Повторете същите стъпки и за втория IDE канал (Secondary IDE Channel) в предходния прозорец. Сега остава само да рестартирате.

 

 

Auto Login

Чукнете върху бутона Start, натиснете Run... (може директно да натиснете клавишите Win+ R) и напишете control userpasswords2.

 

В Users махнете отметката пред Users must enter....

Ще ви се появи диалогов прозорец, който ще ви позволи да въведете потребителско име и парола, които да бъдат изпълнявани автоматично.

 

 

Win XP не иска да се изключи напълно

Чукнете бутона Start -> Settings -> Control Panel -> Power Options -> APM. В новопоявилия се прозорец сложете отметката пред Enable Advanced Power Management support. Изключете вашия компютър. Би трябвало процеса по изключването да е успешен.

 

 

Премахване на докладването за грешки

Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Properties -> Advanced -> чукнете върху бутона Error Reporting. Изберете Disable error reporting и сте готови. От същия прозорец може да настроите докладването за грешки (за кои програми да се появява и т.н.)

 

 

Показването на опцията Hibernate когато изключвате компютъра си от Shut Down...

Когато ви се появи диалоговия прозорец Shut Down Windows просто натиснете клавиша Shift и опцията StandBy ще се замени с Hybernate. Другият начин е просто в същия диалогов прозорец да натиснете H

 

 

Връщане към предишната версия на даден драйвер за някое устройство

Сигурно често ви се е случвало да инсталирате нов драйвер за някое устройство и след това всичко да се скапе. Вместо да преинсталирате наново устройството и да сменяте драйверите му, можете да направите следното:

 

Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Manage. В новопоявилия се прозорец изберете Device Manager и в десния прозорец чукнете два пъти върху типа и след това модела на устройството, за което искате да върнете предишните драйвери. В новопоявилия се прозорец изберете таба Driver и там чукнете върху бутона Roll Back Driver. Ще ви се появи нов прозорец с инструкции, които трябва да следвате. За да направите горните процедури трябва или да се Administrator или да сте в групата Administrators (по подразбиране за домашни потребители)

 

 

Създаване на shortcut за ShutDown

Чукнете с десен бутон върху вашия десктоп и изберете New -> Shortcut. Ще ви се появи прозорец, където в полето под Type the location of the item напишете SHUTDOWN -s -t 01 параметъра -s е за изключване и можете да го замените с -r за рестартиране, параметъра -t 01 задава време, след което ще се изключи/рестартира компютъра, като можете да замените 01 с броя на секунди, след които искате да се изпълни операцията, но числото винаги трябва да е с две цифри (ако е по-малко от 10 сложете 0 отпред). След като напишете командата, натиснете Next и в новопоявилия се прозорец задайте име на shortcut-а. След това натиснете Finish. Сега вече можете да зададете клавишна комбинация, с която да се изпълнява този shortcut или просто да го оставите на десктопа си и да го чукнете два пъти с мишката.

 

 

Как да заключим бързо компютъра си

Натиснете едновременно клавишите Win+L. Ще бъдете отведени към екрана за начално включване на потребителите.

Можете също така да създадете shortcut, който изпълнява същата функция. Чукнете с десен бутон върху вашия десктоп и изберете New -> Shortcut. Ще ви се появи прозорец, където в полето под Type the location of the item напишете c:\windows\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation. След като напишете командата, натиснете Next и в новопоявилия се прозорец задайте име на shortcut-а. След това натиснете Finish. Сега вече можете да зададете клавишна комбинация, с която да се изпълнява този shortcut или просто да го оставите на десктопа си и да го чукнете два пъти с мишката.

 

 

Клавиатура с мишка

Една интересна опция, която понякога може да ви бъде полезна. Чукнете върху бутона Start -> Programs -> Accessories -> Accessibility -> OnScreen Keyboard

 

 

Някои полезни клавишни комбинации

Ctrl+Esc показва Start менюто

Win клавиша върши същата операция, ето малко комбинации с него:

Win+D - показва десктопа

Win+E - стартира Windows Explorer

Win+F - търсене на файлове

Win+Ctrl+F - търсене на компютри

Win+F1 - стартира Help and Support Center

Win+R - стартира Run

Win+Pause/Break - стартира System Properties

Win+M - минимизира всички прозорци

Win+Shift+M - отменя минимизирането на всички прозорци

Win+L - заключва компютъра

Win+U - стартира Utility Manager

Още няколко комбинации

Ctrl+Shift+Esc - стартира Task Manager

Shift+F10 - симулира десен бутон на мишката

 

 

Влизане в администраторския акаунт от началния прозорец на зареждане на Windows

Ако сте си инсталирали току що Windows или не сте променяли нищо, Welcome Screen-а на Windows е включен по подразбиране. От него обаче не можете да влезете в администраторския акаунт. Един от начините да направите това е да натиснете два пъти клавишите Ctrl+Alt+Del и вече можете да влезете в администраторския акаунт.

 

 

Премахване на Shut Down бутона от началния прозорец на зареждане на Windows (Welcome Screen)

Интересна опция, която може да ви е полезна.

Чукнете бутона Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy.

В лявата част на новопоявилия се прозорец разширете Security Settings, после разширете Local Policies и изберете Security Options. В дясната част чукнете два пъти върху Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on policy и изберете Disabled. Остава само да натиснете "ОК".

 

 

Как можете временно да си присвоите администраторски права

Много програми изискват да имате администраторски права, за да можете да ги инсталирате. Най-лесния начин да си присвоите временно такива права, при положение че сте се логнали като нормален потребител е следния: Задръжте натиснат клавиша Shift и чукнете с десен бутон върху инсталационния файл. От появилото се контекстно меню изберете Run as... В новопоявилия се прозорец напишете администраторското име и парола. Тази операция работи също и за програми от Start менюто.

 

 

Възстановяване на опреснителната честота при неработещ монитор

Случвало ми се е понякога да си пусна монитора на по-голяма честота, отколкото поддържа и след това да не мога да върна старото състояние и съответно да не виждам нищо, освен един черен екран. Имам в предвид случаите когато вместо бутона Aply натисна ОК и не ми се появява онзи прозорец който ме пита дали искам да запазя промените така или след 15 секунди ще ми възстанови оригиналните настройки. Та в такава ситуация варианта е да се рестартира компютъра, да се влезе под Safe Mode и да се оправи така монитора. Да, ама има по-лесен начин wink.gif

 

1. натиснете няколко пъти клавиша Esc (това ще затвори всички прозорци, които не могат да се минимизират - да, има такива прозорци)

2. натиснете клавишната комбинация Win+M, която ще минимизира всички прозорци (Win+D върши същата работа)

3. преместете мишката така, че да отидете в някой от горните два ъгъла на монитора (лесно е, просто движете нагоре и надясно/наляво известно време). Така като чукнете с десен бутон, ще се сигурни, че не сте върху някоя икона.

4. натиснете десния бутон на мишката

5. натиснете буквата R

6. натиснете клавишите Ctrl+Shift+Tab

7. натиснете клавишите Alt+v (може да натиснете 6 пъти клавиша Tab, ако сте в режим на писане на кирилица)

8. натиснете клавишите Ctrl+Tab 2 пъти

9. натиснете клавиша Tab 2 пъти

10. натиснете поне два пъти стрелката нагоре

11. натиснете клавиша Enter (може да натиснете два пъти клавиша Tab и след това Enter)

 

Еми това е, би трябвало всичко да се оправи. Този трик съм го намерил собственоръчно и всъщност не е никакъв трик, а просто клавишни комбинации, които водят до желания резултат - намаляването на херците на дисплея.

Другия вариант е просто да намалите разделителната способност, като последователността е същата до стъпка 6, а при стъпка 7 натиснете два пъти клавиша Tab, после стрелката наляво няколко пъти и след това клавиша Enter (може да натиснете клавиша Tab 5 пъти и след това Enter).

 

 

Как да задам на Internet Explorer да помни потребителските имена и паролите, с които влизам в различни сайтове

Стартирате Internet Explorer и отивате върху Tools -> Internet Options -> таба Content -> бутона AutoComplete... и след като го чукнете в новопоявилия се прозорец сложете отметката пред User names and passwords on forms. По този начин след като веднъж напишете потребителско име и парола за даден сайт (например поща), то ще се запамети автоматично в база данни и при следващо влизане в този сайт ако напишете само първата буква на потребителското ви име ще се отвори допълнително прозорце, от което можете да си изберете пълното потребителско име и след това автоматично ще бъде въведена паролата ви. Ако искате всеки път да бъдете питани дали Internet Explorer да запаметява потребителското име и паролата ви за даден сайт, просто поставете отметка пред Prompt me to save passwords.

Не ви препоръчвам обаче да използвате тази опция, защото така при евентуално проникване във вашия компютър, някой може да получи достъп до всичките ви пароли, които са запаметени за определени сайтове.

 

Други опции, които можете да настроите в гореспоменатия прозорец са за автоматичното изписване на уеб адреси и полета във форми. Това става чрез поставянето на отметки пред следните опции:

- Web addresses - когато пишете някой уеб адрес, ако вече сте го въвеждали преди това, под полето, в което пишете, ще ви се изведе списък със всички адреси, започващи с буквите или цифрите, които сте написали досега.

- Forms - подобно на горната опция, само че това важи за онлайн форми, които попълвате. Между другото тази опция е свързана с гореописаната опция по запаметяване на потребителските пароли. Иначе е много полезна когато попълвате множество форми (например регистрация за поща, форум или някой сайт).

 

 

Как да спрем съобщението за Low Disk Space

Сигурно много пъти ви е дразнило това съобщение, което ви изскача, въпреки че знаете с колко свободно място разполагате. Ето един начин да го премахнете без да използвате специална програма:

 

Чукнете "Start" бутона, след това изберете "Run..." и там напишете "regedit". В Regedit отидете следвайте следните стъпки: HKEY CURRENT USER -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Policies -> Explorer. В дясната страна на прозореца потърсете за елемент наречен NoLowDiskSpaceChecks. Ако съществува такъв елемент то сигурно стойността срещу него в колоната Data е 0x00000000 (0). Това означава, че съобщението за Low Disk Space ще ви се показва. За да преустановите това, чукнете два пъти върху името на елемента и в текстовото поле, където пише "0" поставете "1".

Ако случайно този елемент не съществува, тогава чукнете с десен бутон на мишката в дясната част на прозореца под другите елементи и изберете New -> DWORD value. Задайте името на елемента да бъде NoLowDiskSpaceChecks (точно както се пише, без интервалите) и след това натиснете Enter. После чукнете два пъти с мишката върху името на елемента и задайте стойността му да бъде "1" (както беше описано по-горе).

Резултатът от това, което направихте трябва да изглежда така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/8/low-disk-space-5210496b.gif

 

 

Ако искате да видите информация за системата си ето един полезен трик

Натиснете бутона "Старт", след това изберете Run.. (това също става като натиснете бутона Win+R). В диалоговият прозорец напишете dxdiag. Тази команда ще ви стартира програмата за диагностика на DirectX, която освен всичко дава доста полезна информация за вашата система. Разгледайте отделните страници, в които ще намерите информация за процесора си, РАМ паметта, видео картата, звуковата карта и много други неща.

Link to comment
Сподели другаде

  • Отговори 174
  • Създадена
  • Последен отговор

ТОП потребители в тази тема

ТОП потребители в тази тема

Публикувани изображения

Здравей Tragedy!

Поздравявам те за идеята,да предлагаш толкова полезни и добре обяснени статий.Обикновенния windows xp потребител би могъл доста да си облекчи живота и да си организира пространството,ако знае тези хитринки и ги използва.Честно казано,за много от тях сега чувам-ама какво се чудя,знам толкова малко.

Благодаря ти,че с твоя помощ ще науча повече!Успех! ^_^

Link to comment
Сподели другаде

  • 3 weeks later...

Здравейте,

От няколко дена имах следния проблем - нямах бутони на активните програми в Task bar-а.

Ровейки се яко да намеря помощ за проблема, попаднах на един сайт в който има доста трикове и за най-заплетените случай.

Windows XP from A-Z

Там намерих и Taskbar Repair tool който фиксира проблема за секунди.

 

Надявам се да ви е полезен ;)

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 weeks later...

Ето нещо, което винаги преглеждам след преинсталация и мисля че повечето съвети наистина помагат!

Да се има предвид, че изброените оптимизации могат да доведат до нестабилност на Вашата машина. Успехът зависи от много фактори и при различните конфигурации може да бъде различен от очаквания. За жалост не помня къде го бях намерил, но съм благодарен на пича дето го е писал. След това го намерих на още няколко места, но ето и за какво става дума...

 

Сега ще ви предложа няколко оптимизации за да се справите по бързо .... или накратко казано да накарате Windows да работи по добре и по леко:

 

1 – да забраним ACPI

Забраната на ACPI няма да доведе до голямо покачване на производителността, но ще предотврати появата на редица конфликти между различни устройства защото по този начин се забранява подялбата на IRQ между различните устройства. Разбира се забраната има и недостатъци, най-“големия” от които е невъзможността за ползване на функцията hibernate на Windows XP.

След започване на инсталацията на екрана в който setup предлага чрез F2 да се стартира recovery console натиснете F5, което ще изведе друго меню в което може да изберете типа компютър. Възможностите са следните: Standard pc, ACPI и APCI Uniprocessor PC – изберете Standard pc и ACPI няма да бъде инсталиран. ПО време на инсталацията забранете NetBIOS. Веднага след инсталацията инсталирайте и Service Pack 1 за Windows XP.

 

2 – да забраним индексирането на NTFS дяловете

Индексирането помага за по-бързо търсене на файлове, но след забраната му загубеното време в търсене ще е многократно по-малко от това, което отнема индексирането, и спада на производителността, свързан с това. Щракнете с десния бутон върху NTFS дял и махнете отметката пред Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching, и приложете върху всички поддиректории.

 

3 – HIBERNATION

След като тази функция няма да бъде използвана е редно тя да се забрани, от което се печели дисково пространство, равно на обема оперативна памет. Това може да направите от Power options в Control panel

 

4 – забрана на поддръжката на zip файлове от Windows XP

Тази поддръжка е удачна единствено в случай че не разполагате с никакво приложение за работа с архивирани файлове, което е рядкост. Функцията се деинсталира чрез изпълнението на следния ред от RUN:

regsvr32 /u zipfldr.dll

 

5 – да увеличим пропускателната способност на интернет връзката

Windows XP резервира за свои нужди 20% от всяка интернет връзка. Този размер може да бъде намален до 0% чрез стартиране на 'gpedit.msc' от RUN. Там намерете разклонението Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler – и там кликнете два пъти върху 'Limit reservable bandwidth', намиращ се отдясно и му задайте стойност ENABLED, а за Bandwidth Limit – 0%

 

6 – проверка на L2 кеша

През RUN стартирайте ‘regedit.exe” и там намерете SecondLevelDataCache, който се намира в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ - стойността на SecondLevelDataCache трябва да отговаря на размера на L2 кеша в килобайти. Ако стойността му е 0 тогава Windows XP не е успял да открие сам този размер, поради ‘екзотичността’ на процесора ви, или по някаква друга причина. Ако не сте сигурни в размера на L2 кеша се консултирайте с някой,който е наясно с това.

 

7 – настройки на паметта (това се отнася само за потребители които имат над 265 MB RAM – ако Вашата е толкова или по-малко пропуснете тази точка)

Ако имате много памет може да зададете на WindowsXP да държи всичките файлове, които използва там, вместо на хилядократно по-бавната виртуална памет, намираща се върху вашия твърд диск (която по всяка вероятност е силно фрагментирана, което ще отстраним в точка Cool . За да подсетите да прави това стартирайте отново ‘regedit.exe’ и отидете в HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/ и там ще откриете DisablePagingExecutive, чиято стойност трябва да бъде 1, ако не е я променете.

След като сте намерили работа на голяма част от оперативната си памет спокойно може да пожертвате още малко в името на системния кеш, който ако бъде увеличен ще ускори работата на твърдия диск, или по скоро ще отмени част от нея, поради простата причина че някой от файловете, съдържанието на папките и иконите ще бъдат ‘кеширани’ - ключа който позволява това се намира при по-горния и се нарича LargeSystemCache и за да се оползотвори по-рационално паметта ви трябва да има стойност 1.

Понякога Windows XP слага някои файлове в кеша, и после – след приключване на работата с тях ‘забравя’ да ги махне от там. За да не се случват подобни работи намерете или създайте ключа AlwaysUnloadDLL в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer – и задайте default стойността му 1.

 

8 – оптимизация на виртуалната памет

Понеже оперативната памет никога не стига на Windows XP му се налага да ползва виртуална, която се намира върху твърдия диск. Когато някое по-лакомо за памет приложение пожелае повече Windows променя постоянно размера на тази памет, което води до нейното фрагментиране, и до по-ниската и производителност. За да предотвратите това първо забранете виртуалната памет от Control panel/System/Advanced/Performance Settings/Advanced/Virtual memory – Change и задайте стойности 0. След това рестартирайте и дефрагментирайте диска си (В My Computer щтракнете върху диска с десния бутон и изберете Properties – Tools/Defragment now). След дефрагментирането отидете там където се задава размера на виртуалната памет и задайте една и съща стойност за минималния и максималния и размер – тази стойност трябва да е около 2.5 пъти размера на оперативната ви памет ако тя е до 256 MB и 2 до 1.5 пъти ако имате повече.

 

9 – забранете Automatic Updates

Понякога Windows се опитва да ви изненада приятно - но за всяко нещо си има време и място, и ако искате да го накарате да се съобразява с това ще пожелаете да забраните автоматичните Update-и които понякога определено не са адекватни. Това става от System Properties/Automatic Updates – просто махнете отметката пред ‘Keep my computer up to date…’. А когато искате да проверите за налични подобрения пуснете Internet Explorer и от менюто Tools изберете Windows Update.

 

10 – сложете край на своеволията

Windows обича да трие документи, които не са използвани 50 дни. Това се получава когато използвате Disk Cleanup. За него това са компресирани стари файлове, и ако не знаете какво се изтрива под това име отговора е прост – ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ. Разбира се избере ли да махнете тези файлове Windows няма да ви попита ‘Наистина ли искате да изтриете тези изключително-важни документи’ – за съжаление тази функция не може да бъде спряна а само ограничена. Кликнете с десния бутон върху вашия NTFS дял, изберете Properties и там намерете бутона Disk Cleanup и до натиснете. Скролвайте надолу до Compressed old files и изберете Options. Там може да зададете времето след което файловете да бъдат компресирани – максимума е 500 дни – което е достатъчно като се има предвид че Windows може да не ги надживее.

 

11 – махнете излишното

Отидете в C:\WINDOWS\system32\dllcache и изтрийте всичко там – файловете са много и заемат около 500 MB – това са копия на файлове използвани от Windows, който има функцията да си прави копие на всеки файл. Тази функция носи гръмкото название Windows File Protection, а удачноста е отново спорна. Със сигурност обаче правене на копия на файлове за щяло и нещяло забавя компютъра ви. За това също има лек – стартирайте отново ‘gpedit.msc’ от RUN. Там отидете в Computer Configuration/Administrative Templates/System/Windows File Protection, в дясно намерете Set Windows File Protection scanning – сложете му стойност Disabled, а на Limit Windows File Protection cache size – Enabled, и задайте минималния размер – 1 MB

 

12 – System Restore

System Restore е полезна функция, която има за цел когато се случи неизбежното (да ви се скапе Windows-а) бързо и лесно да се върнете към своята работа, но освен че заема много място и че забавя компютъра ви тя не винаги работи. Докато сте в Policy Editor може би ще пожелаете да се отървете и от нея. В Computer Configuration/Administrative Templates/System/System Restore е сърцето на System Restore. Там има само два обекта – задайте и на двата стойности Enabled – първото е за спиране на System Restore, а второто ще направи така че да не остане и следа от съществуването на такова нещо Smile .

 

13 – ускорение на стартирането на Windows

Ще представя два метода, които лично при мен намалиха времето за стартиране с около 20 секунди. Първо създайте batch файл с името ntosboot.bat например. В него напишете следното:

del "c:\windows\prefetch\ntosboot-*.*" /q

и го запишете в C:\ . След това стартирайте ‘gpedit.msc’ – отидете в Computer Configuration/System Settings/Scripts – кликнете два пъти на Shutdown, след това Add и намерете файла който създадохте. След това стартирайте ‘devmgmt.msc’ и на Primary IDE Channel дайте Properties. За устройството, което липсва задайте Device Type: None, след това повторете същото за Secondary IDE Channel. Ако някой ден си купите DVD и след като го инсталирате то не работи си припомнете тази точка Smile и разрешете отново устройството

 

14

1. Стартирай Regedit.

 

2. Намерете в регистрито HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.

 

3. Кликвате на "Control" Folder.

 

4. После избирате "WaitToKillServiceTimeout"

 

5. С десния бутон на мишката и избирате Modify.

 

6. Избирате стойност по-малка от 2000 (Моята е 200).

 

 

1. И нещо много интересно в тази страница:

[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Dfrg\BootOptimizeFunction]

Enable = "Y" ,според което излиза, че си има вградена оптимизация на стартовият процес (на практика - дефрагментация), но трябвало да се разреши

 

Проблем с изтриването на филми

Често като се опитате да изтриете някой филм, Windows ви казва че файлът се използва от друго приложение.

За да премахнете този проблем, трябва да изтриете следния запис в регистъра на Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}

 

4. бавно баузване между WinXP i Win98 (важи и за LAN мрежи, пробвано е и работи безотказно)

 

отиваш на Start>>Run - там пишеш "regedit". Отваря ти се Registry Editor-а.

След това търсиш следният ключ:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr

entVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

Tам ще видиш два ключа:

 

Ключ Nr:1 {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Ключ Nr:2 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

 

изтрвате вторият "ключ" и браузването чувствително ще се подобри...

 

Искам да подчертая че тези оптимизации, не са измислени от мен, събирани са от мрежата, и сега ви ги давам в събран вид.

Всички оптимизации са изпробвани от мен, и работят... някои от тях са спорни, много хора твърдят че може да се влоши производителноста на windows с тях ..... е, аз не забелязах подобно нещо, определено има подобрение

За точки 11 и 13 гарантирам, че нищо няма да му стане на Windows XP, абсолютно съм сигурен, на всички машини до които съм имал достъп съм го правил и няма никакъв проблем.

Точка 6 в интерес на истината е малко недомислена, все пак XP-то си намира кеша без грешка.

По точка 7, то си е казано "само аки имаш над 256МБ" ти ако си бил с по малко ..... грешката е твоя.

Но за точки 11 и 13 давам гаранции че работят, просто прави точно това което е описано.

Един съвет.

- Направете си имидж на диска, и си играйте с разните му там програми и оптимизации, в такъв случаи и да скапете нещо си връщате инсталацията за 5 мин

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 weeks later...
Браво на админа :) Идеята за тези трикове е страхотна!Наистина компютъра ми започна да върви доста по добре ако има и други такива трикове за повишаване на производителността моля споделете ги с нас!
Link to comment
Сподели другаде

Aсоцииране на иконка с устройство

 

Oтворете regedit. Отидете на HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Ако не намирате ключ DriveIcons, създайте такъв. Под този ключ, създайте нов именуван с буквата на желаното устройство (примерно C за вашето C:\ у-во). За да смените иконката, създайте ключ под този на у-вото, с име DefaultIcon. В дясната страна на regedit ще видите стринг (Default). Стойността трябва да е пътят към иконката (примерно D:\Documents\C Drive Icon.ico).

 

 

 

Премахване на Windows Picture and Fax Viewer като основна програма за отваряне на картинки

 

Не знам други програми как се интегрират, но верния ми ACDSee 3.1 не може да стане основен преди тази настройка. Дори и да му укажа да се асоцийра с всички изображения, Windows ПАК си знае неговото.

Ето как да се изключи:

Пускаме си regedit (Start Menu -> Run и пишем regedit)

После разклюнявяме дървото на регистратурата по следния образец:

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers

и ще видим ключа ShellImagePreview.

Най-спокойно си го трием и си затваряме regedit. Оттам-нататък пей сърце.

 

ВАЖНО: Ако чувствате, че може да ви потрябва някога, моля направете си регистри файл с настройката преди да изтривате ключа. Как?

Дясно бутонче върху ShellImagePreview ключа и "Export". Пишете някакво име и си запазвате .REG файл. После само си кликате два пъти и избирате "Yes".

Настройката е изпробвана и работи, ако нещо се обърка, то вината е ваша. не съм отговорен за повреди.

Редактиран от Vankata
Link to comment
Сподели другаде

Докато се ровех в Интернет намерих един доста добър сайт с полезни трикове за Windows XP, които са под формата на файлове, които можете лесно да инсталирате. Ето инструкциите от самия сайт:

 

За да използвате Regedit файловете: Запишете REG файла на вашия твърд диск, чукнете го два пъти с мишката и отговорете с "yes" на въпроса за импортиране. REG файловете могат да бъдат разглеждани с Notepad чрез чукване с десен бутон върху тях и избиране на "Edit".

 

За да използвате VBS файловете: Изтеглете .vbs файла и го запаметете на вашия твърд диск (можете да го направите като чукнете върху линка към файла с десен бутон и изберете Save Target As). След това чукнете два пъти върху vbs файла и ще получите съобщени, когато скрипта приключи инсталирането.

 

Ето и самият сайт, който съдържа около 400 tweaks (трика) - http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm

 

Също така автора е направил доста добро описание на често срещаните проблеми с Windows XP и начините на решаването им - http://www.kellys-korner-xp.com/xp_abc.htm

Link to comment
Сподели другаде

Премахване на Windows Picture and Fax Viewer като основна програма за отваряне на картинки

 

Не знам други програми как се интегрират, но верния ми ACDSee 3.1 не може да стане основен преди тази настройка. Дори и да му укажа да се асоцийра с всички изображения, Windows ПАК си знае неговото.

Ето как да се изключи:

Пускаме си regedit (Start Menu -> Run и пишем regedit)

После разклюнявяме дървото на регистратурата по следния образец:

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers

и ще видим ключа ShellImagePreview.

Най-спокойно си го трием и си затваряме regedit. Оттам-нататък пей сърце.

 

ВАЖНО: Ако чувствате, че може да ви потрябва някога, моля направете си регистри файл с настройката преди да изтривате ключа. Как?

Дясно бутонче върху ShellImagePreview ключа и "Export". Пишете някакво име и си запазвате .REG файл. После само си кликате два пъти и избирате "Yes".

Настройката е изпробвана и работи, ако нещо се обърка, то вината е ваша. не съм отговорен за повреди.

Трябваше да го му сложа запазена марка (™®) на това. Да не ми го копират. :P :lol:

Шегувам се, разбира се.

 

Да добавя и още три неща:

 

Как да си сложим фон на toolbar-a на Internet Explorer и Windows Explorer

Ако имате някоя хубава текстурка и умирате да си я сложите за фон на горните ленти в Windows Explorer и Internet Explorer, ето как става:

Внимание: това работи само с .BMP файлове. JPG, GIF и др. НЕ се поддържат.

1. Пускате Regedit (Start Menu -> Run и пишете regedit)

2. Разклонявате по следния образец:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

3. Както сте избрали Toolbar, кликате с десния бутон в дясната част и от единственото меню New избирате String Value.

4. Появява се нова стойност, която вие кръщавате "BackBitmap" (без кавичките) и кликате два пъти върху нея. В долното поле Value Data си пишете точния път до картинката (BMP), например:

E:\gotina_papka\oshte_edna\gotin_fail.bmp

Отсега-нататък всеки отворен от вас прозорец ще има за фон тази картинка.

 

Как да променим заглавната лента на Internet Explorer

По подразбиране заглавието на лентата е "Microsoft Internet Explorer". Хубаво, де, ама е скучно, няма да е зле да се смени, нали. Ето как:

1. Пускате Regedit (Start Menu -> Run и пишете regedit)

2. Разклонявате по следния образец:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main

3. Както сте избрали Main, вдясно ще видите стойност "Window Title" (да, със интервал)

4. Кликате си върху нея два пъти и в долното поле пишете каквото ви душа желае.

 

Както казват от WS Teleshop: "Но това не е всичко."

 

Как да променим заглавната лента на Windows Media Player

Хайде да го повторим и с Windows Media Player.

1. Пускате Regedit (Start Menu -> Run и пишете regedit)

2. Разклонявате по следния образец:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

3. Вдясно ще видите стойност "TitleBar" (без интервал), кликате и се развихряте.

 

Забележка: каквото и да напишете, Windows ще добави едно "provided by" преди вашите слова.

Оригиналното заглавие е "Windows Media Player", а след намесата ви ще бъде "Windows Media Player provided by kakwoto_ste_si_wyweli"

 

Обадете се и поръчайте сег... опа. Така де. :)

Редактиран от Night_Raven
Link to comment
Сподели другаде

Много съм благодарен на казаното до тук.

Имам малък проблем. Опитах се да сменя заглавната лента на Internet Explorer, но не намирам горепосочената стойност, която трябва да променя.

Идеи?

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/8/fine4aq.th.jpg

Link to comment
Сподели другаде

Интересно, трябва да я има тази String Value. Ако наистина я няма, опитай да я създадеш.

При мен я имаше и успешно съм си сменял заглавието на заглавната лента. Евентуално може да е нужен рестарт за да се запазят промените.

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...

×
×
  • Създай ново...