Jump to content

Ръководство: поддръжка на (предимно) Windows XP


Препоръчан пост

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe

C:\Program Files\Vista Rainbar\Rainmeter.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\RK Launcher\RKLauncher.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\Alt+Q Hotkey.exe

C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\Program Files\WinRoll\winroll.exe

C:\Program Files\YzShadow\YzShadow.exe

C:\WINDOWS\Packs\Crystal XP\YzToolbar\YzToolbar.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\DOCUME~1\krasimir\LOCALS~1\Temp\wincalgf.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\krasimir\Desktop\alabala.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [smartDefrag] "C:\Program Files\IObit\IObit SmartDefrag\IObit SmartDefrag.exe" /StartUp

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [soundMax] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [system Files Updater] C:\WINDOWS\FlyakiteOSX\Tools\System Files Updater.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [Vista Rainbar] C:\Program Files\Vista Rainbar\Rainmeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [RK Launcher] C:\Program Files\RK Launcher\RKLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Alt+Q Hotkey Tool] C:\WINDOWS\Alt+Q Hotkey.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uberIcon] "C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WinRoll] "C:\Program Files\WinRoll\winroll.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Yz Shadow] C:\Program Files\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = ?

O4 - Global Startup: SideBar Alpha 2.8.lnk = C:\Program Files\XanderSoft\SideBarA28\SideBar.EXE

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\skype4com.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)

Link to comment
Сподели другаде

  • Отговори 77
  • Създадена
  • Последен отговор

ТОП потребители в тази тема

ТОП потребители в тази тема

Публикувани изображения

  • 3 weeks later...

имам проблем.

Ако можете да ми помогнете,

за какво става въпрос?

изведнъж в С където ми е ОС ми останаха само 750 МВ свободно пространство.

Като му дам Дефрегментация при анализ всичко е в червено тук таме синьо.

document end settings-станаха неизвестно как 14 GB.по точно папка PC-където се намират Куки,десктоп ,фаворити,документи и старт меню

А като отварям по отделно няма по голяма папка от 17МВ.

 

Моля помогнете!!!!!

Link to comment
Сподели другаде

i_stefanov, опиши по-подробно ситуацията - с каква операционна система работиш, обновявана ли е, какъв е размера на системния дял, има ли антивирусна защита...
Link to comment
Сподели другаде

Извинявам се, сега препрочитам това което съм написал и ако не виждах проблемът пред мен нямаше да ми стане ясно за какво идва реч.

 

От вчера забелязах че свободното пространство в С е само 1.10gb.инсталирах няколко игри,но това го правя в другия дял\D

В папка documents end settings\pc\-се появиха 13.4 gb информация които ние разбрах от къде дойдоха.

Пуснах disk cleanup нищо не се промени-появиха се няколко МВ,след това реших да дефрегментирам дял С,

когато пуснах анализа забелязах че червеният цвят преобладава-Fragmented files

 

 

Вече е ясно че ОС-ма е Windows XP sp2/professional/

Ъпдейтите са забранени,disk cleanup -оптимизирам веднъж месечно,Avira използвам за антивирусна

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...

×
×
  • Създай ново...