Jump to content

Ръководство за работа/дефрагментация с PerfectDisk 8


Препоръчан пост

Ръководство за работа с PerfectDisk

Нека вдъхнем живот на скъпоценния ни твърд диск

 

Всеки, който работи с компютър в днешно време, би искал компютърът да работи бързо и пъргаво. Инвестират се пари в по-бързи процесори, повече памет и др. Не всички обаче осъзнават, че един от най-големите ограничители при ежедневната работа е именно твърдият диск. Всички останали компоненти са закупени да имат определена производителност, която си остава константна с времето (освен ако самият потребител не промени честоти, тайминги и т.н.), докато при твърдите дискове има и още един фактор, който влияе на производителността. Той се нарича фрагментация.

 

Съдържание:

-> 1. Какво е фрагментацията? и 2. Как да се справим с това? (отвори в нов прозорец)

-> 3. Инсталация и 4. Интерфейс (отвори в нов прозорец)

-> 5. Видове дефрагментиране и 6. Приготовления и настройки преди дефрагментацията (по желание) (отвори в нов прозорец)

-> 7. Дефрагментиране (отвори в нов прозорец)

-> 9. AutoPilot Schedule (отвори в нов прозорец)

-> 10. Допълнителна информация (отвори в нов прозорец)

-> 11. Заключение & други нещица (отвори в нов прозорец)

Link to comment
Сподели другаде

1. Какво е фрагментацията?

 

Фрагментацията е явление, при което записваните от вас файлове не се записват последователно (един до друг), а се "разхвърлят" по целия хард диск, което води доста повече движение на главата на твърдия диск, за да намери отделните части на файла, което води и до забавяне на работата. За онези от вас, на които им е трудно да се справят с по-абстрактни примери, ще се опитам да дам по-практично обяснение: имате огромен рафт, който е разделен на еднакви по размер ниши. По този рафт нареждате каквото ви се даде от втори човек и имате за задача да му давате каквото той ви нареди от вече наредената стока. Първоначално започвате да редите нещата (файловете) подред и всичко е наред. Запълнили сте половината рафт и шефът ви казва да премахнете конкретни стоки (изтриване на файлове). Вие ги премахвате и на тяхно място остава празно пространство. Шефът ви дава нова стока, която вие започвате да нареждате в първото освободено празно пространство, но то не стига и се налага да продължите да нареждате стоката в следващото празно пространство. Дотук не е особено голям проблемът, но шефът ви нарежда премахнете още стока (различна по обем) и ви дава още нова (също различна по обем), която да нареждате. С времето се оказва, че имате конкретни стоки, които са разцепени на няколко части и са разпилени по целия рафт. Когато шефът ви ви нареди да му дадете стока, която е разпиляна по целия рафт, на вас ще ви е неоходимо повече време, докато намерите всичките части, за да му ги дадете. Колкото повече стока премахвате и добавяте нова, толкова по-разхвърляно става. Същата е ситуацията и с твърдия диск. Това е и причината за някои доста силни стържения по твърдия диск, които се чуват, когато отваряте някой файл или зареждате програма или игра - хард дискът търси останалите части по плочите си.

 

2. Как да се справим с това?

 

Обратният процес на фрагментацията е дефрагментацията. При него файловете се пренареждат така, че частите им да са една до други и да не се налага търсенето им.

Какво се печели от дефрагментацтията:

- по висока производителност на твърдия диск - не се налага да търси къде са останалите части на даден файл, понеже файловете не са разцепени;

- по-малко шум от твърдия диск - това е в следствие от горната далаверка - твърдия диск не рови по плочите си, главата не се движи толкова интензивно, което и намаля шума;

- повече свободно пространство - при интензивна работа с твърдия диск остават пролуки тук таме в следствие на фрагментацията, които не винаги могат да се оползотворят и само прахосват пространство (това ще го обясня по-подробно в края на материала, в допълненията, за да не развалям структурата на материала).

 

Разбира се, доколко ще се повиши производителността (намали шумът) и освободи пространство зависи от:

- колко и какви файлове имате на твърдия диск - повече и по-малко файлове ще доведе до повече освободено място, защото те самите имат нужда от повече пространство, отколкото 1 голям файл със същия размер (защо е така, ще стане ясно в края);

- каква файлова система използвате - FAT е доста неефективна файлова система от гледна точка на пестене на рпостранство и фрагментация; FAT32 е по-ефективна, но не и с много; NTFS е далеч по-ефективна, когато става въпрос за оползотворяване на пространството и фрагментация;

- колко е интензивна работата ви с него - дали постоянно триете, копирате и местите файлове или сте кротки потребители и не правите много такива неща;

- колко често го дефрагментирате - ако го дефрагментирате често, то е ясно, че повишаването на производителността и освобождаването на пространство при всяка дефрагментация ще е малко.

 

Програмите, които извършват дефрагментацията, се наричат... изненада... дефрагментатори. Такъв има вграден и в самия Windows - Disk Defragmenter, който, макар и базов, е по-добре от нищо. И все пак е по-добре да се ползват специализирани програми за целта.

 

Днес ще си говорим за една от тях - PerfectDisk.

 

Линк за изтегляне: PerfectDisk 8.0.0.67

Официален сайт: Raxco Software

Лиценз: Платен (Shareware), 39,99 USD

Текуща версия: 8.0 Build 67 (към момента на писане на материала)

Текущ размер: 19.1MB (към момента на писане на материала)

 

PerfectDisk e един от по-известните дефрагментатори и един от най-добрите. Основните му конкуренти са O&O Defrag (на O&O Software) и Diskeeper (на Diskeeper Corporation). PerfectDisk е създаден от Raxco Software, която е основана през 1978 (3 години преди основаването на Diskeeper Corporation) и се специализира в разработването на софтуер за поддръжка на компютъра и за предпазване от сривове, пример за какъвто е FirstDefense-ISR. И все пак, най-известният продукт на компанията е именно PerfectDisk.

 

Да започваме...

Link to comment
Сподели другаде

3. Инсталация

 

Няма да се спирам подробно на инсталацията, защото е елементарна. Единственото, което си струва да се спомене, е Custom инсталацията, която дава възможност на потребителя да не инсталира графичния интерфейс (което разбира се не е препоръчително да се прави) и да избере къде да се инсталира програмата. По подразбиране папката е \Program Files\Raxco\PerfectDisk. Накрая програмата ви предлага да провери за обновления при първото си стартиране. Ако не желаете това да стане, махнете отметката.

Добавят се две нови услуги - PDAgent и PDEngine. И двете са нужни на PerfectDisk, така че не ги изключвайте (в случай, че се ровичкате из услугите). Мояте препоръка е да бъдат настроени на Manual, за да не се включват винаги, а само когато е необходимо.

 

Време е да стартираме програмата. При всяко стартиране на демо версията ще бъдете информирани колко дни ви остават да ползвате продукта, което ще става с ето това прозорче:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/01-evaluation.PNG

 

Просто кликнете OK, за да се зареди програмата.

 

4. Интерфейс

 

Ето така изглежда основният й прозорец:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/02-main_screen.PNG

 

Вляво се намират панелите с най-важните (и всъщност почти всички) опции. Реално те са идентични със съотвените менюта в лената с менютата. По подразбиране само полето Defragment е отворено, но аз съм отворил и останалите за красота.

В централната горна част се намира списъка с наличните дялове, които можете да дефрагментирате.

В централната долна част е "картата" на избрания дял, където различните сектори са изобразени с различен цвят.

В дясната част е помощнотното поле (On Screen Help), където се извежда информация за избираните от вас функции. Ако не ви е нужно, можете да го затворите чрез кликане на хиксчето в горната дясна част на полето.

Над всички тези полета в центъра се намират три етикетчета за трите основни страници на програмата:

- Drive - дефрагментация на дялове;

- AutoPilot Schedule - настройки за автоматична дефрагментация в указано от потребителя време;

- Online Resources - информация и помощ онлайн, нужна е интернет връзка за това.

 

Ето функцията на всеки бутон:

 

Секция/меню Defragment - полето за дефрагментация;

- Analyze - стартира анализ на избрания от вас дял, за да определи нужна ли е дефрагментация и ако да, каква е най-добре да се извърши;

- Entire Drive - стартира дефрагментация на целия дял;

- Single File - стартира дефрагментация на избран от вас файл; полезно ако имате един или няколко файла, с които работата е нужно да е максимално бърза и нямате време да дефрагментирате целия дял.

- Offline (System Files only) - стартира офлайн дефрагментация на системните файлове;

- Stop - този бутон е активен само ако извършвате някаква дефрагментация в момента и служи за нейното прекратяване.

 

Секция/меню Tools - инструменти;

- Statistics - извежда статистиката, добита по време на анализа, за избрания в момента дял. Ако в момента няма такава, ще бъдете попитани дали искате да направите анализ на дяла. Текущите статистики се пазят до затваряне на програмата.

- Find File - това не е стандартна опция за търсене на файл. Чрез тази фунцкия можете да разберете в кой точно сектор на дяла се намира избрания от вас файл. Секторът, където се намира посочения файл, ще премигне на картата. За средностатистическия потребител тази функция не е нужна.

- Lookup File Name From ID - на NTFS дялове всеки файл си има ID номер, който се изписва по време на дефрагментация в лентата за състояние долу вляво. Чрез тази функция можете да разберете кой номер на кой файл съответства. Например ако програмата дефрагментира доста дълго някой файл и ви е любопитно кой е той, така можете да проверите. Отново не особено важна фунцкия за обикновения потребител.

- View Log - отваря прозореца с дневника, където се записват всички извършени от PerfectDisk действия;

- Abort Scheduled Shutdown - прекратява предварително зададено от потребителя изключване.

 

Секция/меню Configuration - настройки;

- Advanced Configuration - извежда прозореца с настройките на програмата;

- Customize - настройки на изглежда на програмата;

- Drive Properties - отваря прозореца със свойствата и настройките за избрания от вас дял. Същото става и с двоен клик върху желания дял.

 

Секция/меню Legend - легенда за цветовете на "картата".

Link to comment
Сподели другаде

5. Видове дефрагментиране

 

Преди да продължа е редно да изясня какви видове дефрагментация има. Всъщност са само два вида: онлайн (online) и офлайн (offline) дефрагментация. Не, нямат нищо общо с интернет.

Online дефрагментацията е стандартната дефрагментация, която можете да направите винаги и която се извършва и от Disk Defragmenter (вграденият в Windows дефрагментатор).

Offline дефрагментацията е по-различна. Тя включва дефрагментация на онези елементи от дадена файлова система, които не винаги могат да се дефрагментират под Windows. Това са директориите (ако дяла е на FAT или FAT32 файлова система), MFT (Master File Table; при NTFS дялове), Metadata (мета информацията), Hibernate file (файла за хибернацията; в случай, че ползвате тази функция) и Paging file (виртуалната памет). Тази дефрагментация не е нужно да се прави толкова често колкото стандартната, но не бива и да се пренебрегва. Тя по принцип трае по-малко време от стандартната.

 

6. Приготовления и настройки преди дефрагментацията (по желание)

 

Ако желаете настроите опциите за дефрагментация на даден дял, можете да го направите преди да го дефрагментирате като кликнете двукратно върху набелязания дял. По принцип не е нужно, тъй като опциите са добре и така, както са, но в случай, ви се занимава, ето шотчета с описание:

 

Страница Defragmentation Settings

- поле SMARTPlacement Settings - SMARTPlacement е технология, която анализира файловете и решава къде да ги постави на твърдия диск в зависимост от това кога за последно са били променяни (modified). По подразбиране PerfectDisk счита файлове, променяни за последно преди повече от 60 дни, за рядко променяни (Rarely Modified Age), файлове, променяни за последно преди повече от 30 дни, за наскоро променяни (Recently Modified Age). Ако желаете, можете да промените стойностите от съответните полета.

Опцията Aggressive free space consolidation включва агресивното обединяване на празното пространство. При нормален режим на SMARTPlacement може да останат някой дребни пролуки тук таме, ако PerfectDisk сметне, че елиминирането им ще коства доста време и не си струва "усилията". Ако искате на всяка цена всяка пролука да бъде елиминирана, то сложете отметка, но това може да доведе до малко или доста удължени времена за дефрагментация.

- поле Fragmentation Threshold Percentage - тук можете да укажете кога PerfectDisk да не дефрагментира дадения дял. Ако фрагментацията е над избраната от вас стойност в проценти, то дефрагментация ще бъде извършена, но ако още не е достигната такава фрагментация, PerfectDisk ще пасува. Стойност 0% означава, че дефрагментация ще се извършва винаги.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/03-drive_properties-defragmentation_settings.PNG

 

Страница Offline Defrag Settings - тук задавате на PerfectDisk какво да се дефрагментира, когато се извършва офлайн дефрагментация. За максимална производителност сложете отметки на всички опции в това поле, които PerfectDisk ви позволява да отметнете. Directories ще е достъпна само на дялове, форматирани във FAT или FAT32 файлови системи.

Долната отметка Defragment the selected system files on EVERY reboot ще накара PerfectDisk да извършва офлайн дефрагментация при всяко стартиране/рестартиране на компютъра. По принцип това не е препоръчително, защото не е толкова нужно, но можете да го активирате, ако смятате, че ви е необходимо.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/04-drive_properties-offline_defrag_settings.PNG

 

Страница Excluded Files - тук можете да укажете на PerfectDisk да не дефрагментира желан от вас файл, ако по някакви причини не искате това да става. Файлът просто ще бъде игнориран.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/05-drive_properties-excluded_files.PNG

Link to comment
Сподели другаде

7. Дефрагментиране (крайно време, а?) :)

 

Време е да пристъпим към дефрагментацията на даден дял. Аз ще използвам моя дял F:.

Маркирате си избрания от вас дял и кликате Analyze вляво. Ще започне анализ на дяла и накрая ще се изведе прозорец с резултати, който ще изглежда ето така:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/06-analysis-results.PNG

 

Ето и всяка от страниците за какво е (забележка: ще дам отделен шот за всяка страница, но само за първата ще се вижда в темата, за останалите ще трябва да си кликнете оранжевите линкчета. Правя го, за да не се пълни темата с големи картинки, които не са от първостепенна важност):

- Results - на тази страница се извежда основния резултат от анализа на дяла и вида дефрагментация, който PerfectDisk препоръчва да се извърши. Ако сте съгласни, а би трябвало, просто кликате Yes и дефрагментацията започва.

- Summary - тук има обща информация за фрагментацията на дяла;

- File - извежда статистика колко са като брой, размер и процент рядко променяните, от време на време променяните и наскоро променяните файлове, директориите, boot сектора и др.

- Most Fragmented Files - списък с най-фрагментираните файлове;

- Excluded Files - списък с файловете, които са изключни от дефрагментация, включително и указаните от вас (ако има такива);

- File Type - размер, процент и брой на различните видове файлове - изображения, аудио, програмни (явно към това се числят повечето файлове, които програмата не може да зачисли към останалите категории), временни, текстови и видео файлове.

- Performance - статистика за измененията в производителността при различните дефрагментации.

 

Ако не желаете да се консултирате с PerfectDisk каква дефрагментация да се извърши, можете да я изберете ръчно. За целта изберете дял и кликнете вляво Entire Drive. Ще бъдете уведомени, че препоръчителният метод за дефрагментация е SMARTPlaecment:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/13-enitre_drive-defrag_strategy-less.PNG

 

Ако сте съгласни, просто кликнете OK и дефрагментацията започва. Ако не искате да бъдете уведомявани/питани занапред, сложете отметка на Do not show this dialog again.

Можете и да разширите прозореца с повече опции. За целта кликнете More Options:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/14-enitre_drive-defrag_strategy-more.PNG

 

Така можете да избирате да избирате кой метод да използвате:

- Use SMARTPlacement - RECOMMENDED - ще използва едноименния метод, т.е. най-пълноценнтата дефрагментация, но и най-бавният метод;

- Use the Consolidate Free Space strategy - ще дефрагментира файловете и ще обедини свободното пространство, но понеже не се използва SMARTPlacement няма да оптимизира местоположението на файловете;

- Use the Defragment Only strategy - ще извърши само дефрагментация; най-слабо ефективният метод, но и най-бързият.

 

По време на дефрагментацията PerfectDisk ще постави икона в системния трей, прокарването на курсора върху която ще ви информира за прогреса на дефрагментацията. Докато трае дефрагментацията можете да работите с компютъра нормално, но е желателно да не извършващите триене, копиране или местене на файловете. Можете обаче спокойно да си сърфирате в интернет, да слушате музика, да си чатите или да си гледате някой филм.

 

Когато дефрагментацията приключи, ще ви се изведе почти същия прозорец като този след извършването на анализа. Разликата ще е в първите две страници. Първата ще съдържа информация с производителността преди (с червено) и след (със зелено) дефрагментацията.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/15-online_defrag-results.PNG

 

Втората ще съдържа различна информация за фрагментираните файлове, защото вече (почти) няма да има такива.

 

8. Offline дефрагментация

 

Лесно е. Просто избирате дяла и кликате вляво Offline (System Files only). Ако не сте настроили вече за дяла кое да се дефрагментира при офлайн дефрагментация, ще бъдете попитани сега.

Когато решите да извършите тази дефрагментация има 3 варианта за развой на събитията:

1) ако даденият дял е свободен и няма процес, който да го използва, дефрагментацията ще започне нормално, все едно е стандартна;

2) ако има процес, който използва конкретния дял, PerfectDisk ще ви уведоми за това и ще ви попита дали искате програмата да опита принудително да прекъсне процесите (да заключи дяла):

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/16-defragmentation-lock_drive.PNG

 

на което ако се съгласите и е успешно, PerfectDisk ще си окупира дяла и няма да дава на никоя програма/процес достъп до него, докато не си свърши работата. Внимавайте да нямате някой важен процес, който да ползва дяла, който да прекъснете и после да изговаряте лоши думички и да споменавате нечий роднини.

Съществува вероятност дялът да е зает да изпълнява прищявките на операционната система, което ще направи принудителното прекъсване на процесите невъзможно. Ако случаят е такъв ИЛИ сте избрали PerfectDisk да не опитва принудително да прекъсва процесите (да не заключва дяла), ще се стигне до третия възможен развой:

3) PerfectDisk ще ви попита дали искате офлайн дефрагментацията да се извърши при следващото стартиране/рестартиране на компютъра:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/17-defragmentation-boot_time_defrag.PNG

 

Важно: тук е редно да вмъкна, че всякакви програми и процеси, които работят на ниско ниво с твърдия диск, могат да попречат на заключването на даден дял. Примери за такива са например SoftICE (любимата "играчка" на почти всички кракери) и програми, които ползват версия 1.29 или по-стара на SPTD слоя, като DAEMON Tools и Alcohol 120%. Списък с програми, които могат да попречат на офлайн дефрагментацията можете да намерите на тази страница. Там са предложени начини за заобикаляне на проблемите с отделните програми, но освен дадените там предложения, можете да ползвате и Autoruns да забраните стартирането им временно (разбира се ще е нужен рестарт).

 

Ако офлайн дефрагментацията потегли без проблеми или PerfectDisk успее да заключи устройството, то дефрагментацията ще протече по почти същия начин както и стандартната. Накрая ще ви се изведе подобен прозорец със статистика за дефрагментацията:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/18-offline_defrag-results.PNG

 

Ако се наложи офлайн дефрагментацията да се извърши преди Windows да зареди, то това също ще ви е най-вероятн познати - ще изглежда като проверка на Check Disk (на син фон). След като си приключи дефрагментацията компютърът ще се рестатира отново автоматично и ще си зареди нормално Windows.

 

Това е за дефрагментацията. Сега нека пристъпим към...

Link to comment
Сподели другаде

9. AutoPilot Schedule

 

Тази функция ще ви позволи да зададете определено време, когато да се извърши дефрагментация. Ето как изглежда основния екран (с премахната помощна информация вдясно):

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/19-autopilot-main_screen.PNG

 

Вляво се намират основните действия, в централната горна част се намира списъка със задачите, а под него се извежда информация за избраната в момента задача. Вдясно би била помощната информация, но съм я затворил. Накратко: екранът е аналогичен на екрана за дефрагментация.

 

Ето и какво прави всяко бутонче вляво:

 

Секция/меню AutoPilot Schedule

- Run - старитра веднага избраната в момента задача;

- One Time - стартира съветника за добавяне на задача за единично дефрагментиране;

- Daily - стартира съветника за добавяне на задача за ежедневно дефрагментиране;

- Weekly - стартира съветника за добавяне на задача за ежеседмично дефрагментиране;

- Screen Saver - стартира съветника за добавяне на задача за дефрагментиране, когато компютърът не се използва;

- Edit - стартира съветника за редактиране на избрана задача;

- Rename - премиенуване на избраната задача;

- Delete - изтриване на избраната задача;

- Disable - изключване на задачата - няма да се изпълнява, докато не я разрешите.

 

Секция/меню Tools - инструменти;

- View Log - отваря прозореца с дневника, където се записват всички извършени от PerfectDisk действия;

- Abort Scheduled Shutdown - прекратява предварително зададено от потребителя изключване.

 

Секция/меню Configuration - настройки;

- AutoPilot Schedule options - отваря прозореца с допълнителни настройки за AutoPilot функцията.

 

Създаване на задача

Ще ви преведа през съветника за създаване на задача за ежеседмично дефрагментиране. Избрал съм него, защото на практика има най-много опции и ако можете да се ориентирате в него, то значи ще се ориентирате без проблеми и в останалите 3 съветника. Та...:

 

Кликате вляво Weekly, което ще стартира съветника:

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/20-schedule_wizard-page1.PNG

 

Кликате Next

 

Страница 2: Schedule Name - в полето пишете желано от вас име на задачата и кликате Next.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/21-schedule_wizard-page2-name.PNG

 

Страница 3: Drive Selection

- в полето Select Drives можете да си изберете кои устройства да се дефрагментират. По подразбиране е избрана опцията All Drives (т.е. всички дялове), но аз в случая съм избрал долната опция, която ми позволява да си избере конкретни дялове за дефрагментиране.

- в полето Defragmentation sequence можете да изберете дали устройствата да се дефрагментират едно след друго (последователно) или едновременно (паралелно), което са съответно първата (Defragment drives one after another (in series)) и втората (Defragment drives at the same time (in parallel)) опции. Ако дефрагментирате по един дял от различни твърди дискове, то можете да изберете втората опция. В противен случай (което ще е и много по-вероятно) оставете първата опция избрана.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/22-schedule_wizard-page3-drive_selection.PNG

 

Когато сте готови, кликате Next.

 

Страница 4: Defragmentation methods

- в полето Defragmentation Selection си избирате кой вид (или и двата) дефрагментация да се извърши;

- в полето Defragmentation File Placement Strategy си избирате методът за подреждане на файлове, които вече разясних по-горе;

- в полето Offline File Type Selection можете да си изберете извънредни/конкретни настройки за офлайн дефрагментация, които да се различават от тези при ръчна дефрагментация или от други задачи. За целта сложете отметка на Override Drive Properties Notebook Settings и си изберете желаните обекти за дефрагментация.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/23-schedule_wizard-page4-defrag_methods.PNG

 

Когато сте готови, кликате Next.

 

Страница 5: Weekly Schedule

- в полето Start Date избирате датата, когато да се извърши първата автоматична дефрагментация;

- в полето Selected Days избирате кои дни да се извършва дефрагментацията;

- в полето Start Time посочвате в колко часа да се извършва дефрагментацията;

- в полето Maximum Duration (hours) можете да зададете ограничение (в часове) за времетраене на дефрагментацията. При достигане на определеното време, дефрагментацията ще бъде прекъсната, независимо докъде е стигнала. Не се отнася за офлайн дефрагментация, защото там няма как да се отчита времето.

- в полето Frequency (Every X Weeks) можете да зададете през колко седмици да се извършва дефрагментацията. "1" значи всяка седмица.

- ако искате компютърът да се изключи след приключване на дефрагментацията, сложете отметка на Shutdown when defragmentation is complete. Не се отнася за сървърни системи.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/24-schedule_wizard-page5-schedule.PNG

 

Когато сте готови, кликате Finish.

 

Страница 6: Schedule Results - обобщение на добавената задача.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5098/25-schedule_wizard-page6-results.PNG

 

Кликате Close. Готово, задачата е добавена.

Link to comment
Сподели другаде

10. Допълнителна информация

 

тази част от материала е за потребители от типа Обичам-да-знам-всичко™® и/или Обичам-да-си-пъхам-носа-навсякъде-дори-и-да-се-наложи-преинсталация-след-това™®.

 

Меню View:

- Drive - активира екрана за дефрагментация (така се стартира програмата по подразбиране);

- AutoPilot Schedule - активира екрана за настройки за автоматична дефрагментация;

- Online Resources - активира екрана с помощ в интернет;

- Connect to another computer - позволява да се свържете с друг компютър в мрежата и да извършите дадено действие дистанционно;

- Refresh - опреснява програмата, т.е. все едно сте я затворили и сте я стартирали отново - елиминира запазените статистики;

- Exit - изход от програмата (малко нелогично да е точно в меню View, но пък като се замисля то няма къде другаде да е, все пак би било леко странно да се направи меню File само с опция Exit).

 

Меню Help:

- Help File - отваря помощния файл, който междувпрочем е доста пълен и ясен;

- About PerfectDisk - информация за текущата версия на програмта;

- Check for Update - проверка за нова версия (изисква интернет достъп).

 

10.1. Настройки на програмата - Advanced Configuraion (по принцип не е нужно да ги човъркате, тъй като са добре и по подразбиране):

 

Страница General Settings - тук можете да определите дали PerfectDisk или Windows да се грижат за оптимизацията на файловете, нужни за стартиране на системата:

- Let PerfectDisk manage - PerfectDisk ще се грижи за всичко (препоръчителната опция);

- Let PerfectDisk manage all the layout.ini files - PerfectDisk ще се грижи за всички layout.ini файлове;

- Let Windows manage all the layout.ini files - Windows ще се грижи за всички layout.ini файлове;

- Disable - оптимизацията на файловете, нужни за стартиране, е изключена.

 

Страница Log Settings - настройки на дневниците;

- поле Log message - тук определяте какво да се записва в дневниците: само обобщенията и грешките (Log only sumamry information and errors) и/или детаилна информация и грешки (Log detailed information and errors).

- поле Log destination - тук определяте къде да се записват дневниците: стандартен дневник (PerfectDisk log) и/или вписване в дневника на Windows (Windows Application Event log)

- бутоните View Log и Clear Log служат съответно за извеждане на дневника и за нулирането му.

 

Страница Auto Update - настройки за автоматично обновяване;

- поле Install option - тук определяте как да се процедира ако има обновление на програмата: да бъдете уведомявани, когато има ъпдейт (Notify when update is available), да се инсталират автоматично (Always install updates when available) или да не се правят проверки за ъпдейти (Do not automatically check for updates);

- поле Check for updates - тук определяте кога да се извършва проверката за ъпдейти (в случай, че искате да се прави такава): на колко седмици (от първото падащо меню), в кой ден (второто падащо меню) и в колко часа (третото малко поле).

- поле Update server - тук си избирате сървър за ъпдейт.

 

Страница Power Options - опциите тук са полезни само за потребители с лаптопи;

- поле Power Options - има опции за прекратяване на дефрагментацията, докато се работи на батерия (Stop current defragmentation passes while on battery power) и/или да не се позволява стартиране на дефрагментация, докато се работи на батерия (Do not start a defragmentation pass while on battery power).

 

Страница AutoPilot Schedule

- поле Computer off when scheduled - тук можете да зададете как да реагира програмата, ако компютърът е изключен по времето, когато е запланувана дефрагментация: дефрагментацията да се стартира ри първа възможност (Run missed schedules when computer starts) или да се отложи за следващото определено време за дефрагментация, което не е отнася за задачи за единична дефрагментация (Re-schedule defragmentation passes when missed).

- поле Computer hibernating or in standby when scheduled to run - тук можете да зададете как да реагира програмата, ако компютърът е в хибернация или standby режим по времето, когато е запланувана дефрагментация: да "събуди" компютъра, за да се извърши дефрагментацията (Wake computers from hibernation/standby to run a scheduled defragmentation pass) или да не се реагира (Do not wake computers from hibernation/standby to run a scheduled defragmentation pass).

 

Страница Removable Storage - тук можете да разрешите на PerfectDisk да дефрагментира външни USB и/или firewire устройства чрез поставяне на отметка на Allow defragmenting USB and firewire devices.

 

Страница System Resource Priority - настройки за разпределяне на ресурсите по време на дефрагментация;

- поле CPU Priority - приоритет за ресурсите на централния процесор: Idle (нисък приоритет, дефрагментацията може да се проточи доста време ако се извършват други малко или много интензивни процеси, включително и screensaver-и, но няма да пречи по никакъв начин на работата ви), Normal (нормален приоритет, дефрагментацията ще се извършва наравно с останалите процеси) или Turbo (висок приоритет, дефрагментацията ще окупира повечето от мощта на процесора, което ще подсигури, че няма да има забавяния, но ще пречи на работата на останалите процеси и програми).

- поле Disk I/O - активирането на опцията в това поле ще активира следенето на други процеси, изискващия сериозната намеса на твърдия диск и ще забавят дефрагментацията, за да не пречи на работата ви. Може да доведе до дълги времена за дефрагментация.

 

Страница File Type - тук можете да определите кои разширения от възможните категории да се вземат под внимание, когато се прави анализ на даден дял.

 

10.2. Настройки на интерфейса - Customize (тези пък съвсем не е нужно да ги човъркате);

- поле General:

--> Show Status Bar - показва/скрива лентата за състояние в долната част на програмата;

--> Edit schedules in wizard mode - включва/изключва редакцията на задачите за автоматична дефрагментация;

--> Show Engine Status - включва/изключва състоянието на енджина за дефрагментация, което се изразява в постоянното показване на ID стойностите за всеки файл по време на дефрагментация в долния ляв ъгъл;

--> Display on screen help - показва/скрива помощната информация, която по принцип се намира вдясно.

- поле Defragmentation Menu Status: тук можете да укажете дали да бъдете питани каква дефрагментация да се извършва, когато кликнете Entire Drive. Ако основната отметка е поставена, ще бъдете запитвани винаги. Ако не искате да ви се досажда, можете да махнете отметката и да си изберете метод, който да се използва по подразбиране.

- поле Defragmentation bitmap display - тук можете да изберете какъв да е стилът на картата на твърдия диск (козметична промяна);

- поле Style - тук можете да изберете какъв да е стила на цялостния прозорец на програмата.

 

10.3. Защо NTFS се фрагментира по-малко и защо е по-ефективна откъм дисково пространство?

Няма да се задълбавам подробно, защото това не по принцип не е обект на статията, а и се олях достатъчно вече.

NTFS се фрагментира по-малко основно заради MFT (Master File Table) системния файл, в който се съдържа информация за абсолютно всеки файл и папка на дяла, включително и самия MFT файл. Ако даденият файл или папка са достатъчно малък, той се складира в самия MFT файл, за който се запазва определно пространство на дяла и така се предотвратява фрагментиране на този файл. Това не елиминира фрагментацията, но я намалява.

NTFS е по-ефективна откъм оползотворяване на дисковото пространство, защото има възможност да раздели пространството на по-дребни частици (cluster-и). Ето бързо обяснение: ако целият дял е нацепен на клетки (клъстери) от по 1KB и се опитате да запишете файл с големина 1KB, ще заемете точно 1 клъстер. Ако се опитате да запишете файл с големина от 2KB, ще заемете 2 клъстера. Ако се опитате да запишете файл с големина половин KB, ще заемете половин клъстер. Приемаме, че имаме последния случай в момента и искаме да запишем още 1 файл отново с големина половин KB. Той няма да бъде записан във втората половина на първия клъстер, нищо, че там уж има място, а ще си заеме нов клъстер. Ако искаме да запишем 3-ти файл, отново с големина половин KB, той отново ще си заеме отделен клъстер. Така излиза, че записваме три файла по половин KB (което би трябвало да е равносилно на 1.5KB информация), но на практика прахосваме 3KB. Сега си представете, че един клъстер не е 1KB, а е 32KB. Тогава ако запишем например 3 файла от по половин KB, реално ще заемем 3 х 32 = 96KB. Това са по-скоро примерни цифри, а не реални, но принципът е същият. Ето защо NTFS е по-ефективна по отношение на оползотворяването на дисково пространство.

NTFS има и доста други предимства, но това не е обект на статията.

 

10.4. PerfectDisk срещу Diskeeper

Имало е сериозни дебати коя е по-добрата програма. Някои казват PerfectDisk, други - Diskeeper. Истината е, че двете програми имат различен подход към дефрагментацията. Diskeeper разчита на скорост, възможно по-честа дефрагментация и реалновремева такава. Той е много слабо ефективен при единична дефрагментация, но с всяка следващата увеличава ефективността си - обучава се постепенно. Освен това е бърз. PerfectDisk залага общо взето на противоположната стратегия - пуска се веднъж на известно време, върши си работата подробно и в дълбочина и "чао, до следващия път, когато и да е това". Лично аз предпочитам втория принцип и затова съм се спрял на PerfectDisk.

Link to comment
Сподели другаде

11. Заключение & други нещица

 

Мразя заключенията дори повече от уводите. Все не се сещам какво да пиша. Ще се опитам все пак... Дефрагментацията е важен елемент от поддръжката на компютъра, така че не я пренебрегвайте. Дори и да не използвате някоя сериозна програма, а вградения дефрагментатор, пак е по-добре от нищо. Не мога да кажа с голяма точност на какви интервали да се извършва, защото то зависи много от интензивността ви на работа, а и PerfectDisk си има функция за анализ именно за подобни ситуации - пускате и тя преценява дали има нужда от дефрагментация и ако да, какъв тип точно. Това е и най-оптималният вариант за средностатистическия потребител. Ако сте маниаци, можете да си дефрагментирате и всеки ден, но реална полза няма да има, само ще губите време.

 

Ако някой има забележки, мнения, въпроси и/или идеи, нека пише в работната тема (нищо, че текущата не е минавала въобще през него раздел).

 

*****

 

Всички права върху текущата статия и картинките, включени в нея, са собственост на автора им.

 

Копирането на цялата статия е забранено без изричното разрешение на автора.

Копирането на части/пасажи от нея е разрешено и без допитване, НО при условие, че се спомене източникът на информацията.

 

Автор: Венцислав Димитров (Night_Raven)

 

Ключови думи: perfectdisk, perfect, disk, defragment, defragmentation, fragmentation, дефрагментация, дефрагментиране, фрагментация, фрагментиране, fat32, ntfs, mft.

Link to comment
Сподели другаде

Night_Raven Позздравления! :bravo:

Наистина много СТРАХОТНО и полезно ръководство!!! Прочетох го от началото до края и смея да кажа че научих доста неща които незнаех. :thumbsup:

До сега да си призная честно не бях правила подобно нещо и сега благодарение на теб ще пристъпя към една дефрагментация с PerfectDisk ;)

Поздрави и Благодарности още веднъж :bravo: :bravo: :bravo:

Link to comment
Сподели другаде

  • 3 weeks later...

Венци,за пореден път ме оставяш с отворена уста пред монитора :giggle:

Ръководството,е повече от чудесно и смятам доста полезно за потребителите.Едно голямо браво от мен и продължавай да ни радваш и помагаш с опита си(който никак не е малко) :svlove:

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 weeks later...

Предполагам говориш за инсталациите. На практика PerfectDisk 8 не е 19MB, защото в инсталационния пакет има 32 и 64 битови версия на продукта. Инсталаторът засича каква операционна система имаш и инсталира съответната версия. PerfectDisk 7 е само 32 битова. Така че само 32-битовата версия на PerfectDisk 8 на практика е около 9-10MB.

Нововъведенията в 8-ма версия можеш да намериш на тази страница. Нямам време да превеждам точно в момента, затова ти го давам в суров вид, но ако не ти е ясно, кажи, за да разясня, когато мога.

Link to comment
Сподели другаде

  • 1 year later...
Много благодаря за ръкодводството, много е добро! :) Само искам да попитам за дефрегментирането на дяла с ОС. Нали на него не може да се прилага офлайн дефрегментиране, заради процесите на ОС, които изпълнява?
Link to comment
Сподели другаде

Явно не си прочел ръководството. Може да се прилага офлайн дефрагментация. Тя ще се извърши преди да се зареди Windows.

Между другото, не че нещо, но това е ръководство за стара версия.

Link to comment
Сподели другаде

  • 6 months later...
Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...