Jump to content

Ръководство: Регионалните и езикови настройки в Windows - как да работим с тях


Препоръчан пост

Доста потребители се оплакват, че не могат да разчитат символи на кирилица в Windows. Най-честата причина за това е, че тяхната операционна система не е "кирилизирана" или казано по друг начин не са инсталирани шрифтове, които поддържат символи на кирилица. Тук ще се опитам да обясня как този проблем може да бъде премахнат.

 

Преди да започна искам да уточня, че следващите процедури ще ви помогнат да разчитате символи на кирилица в Windows, но няма да ви "преведат" менютата и бутоните. За тази цел трябва да изтеглите езиковия пакет на български езки от тук

 

Като за начало трябва да отидете до регионалните и езикови настройки. Това става като чукнете Start бутона, след това изберете Settings -> Control Panel -> Regional and Language Options

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture042ka4.png

 

Под Windows Vista отново можете да стигнете до регионалните настройки чрез Control Panel -> Regional and Language Options. Началния прозорец на регионалните настройки е леко по-различен:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/Vista1.png

 

 

Понеже въпроса с кирилизирането е същността на тази тема ще прескоча първите прозорци (които ще обясня по-надолу) и ще премина дикректно към настройките за кирилизиране:

Windows XP - За целта след като отворите прозореца с регионалните и езикови настройки отидете на последната страница, която се казва "Advanced":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture043bb4.png

 

Там от падащия списък в горната част на прозореца изберете Bulgarian. Този падащ списък Ви предоставя възможност за избор от предварително зададени групи от шрифтове, които ще се инсталират. Тези шрифтове са групирани на база на това какви шрифтове ще бъдат инсталирани в зависимост от регионалните настройки. По-подробно казано - за да могат правилно да се изобразяват различните символи на различните езици е нужно да бъдат инсталирани шрифтове. Тези шрифтове се различават по това как визуалиризат символите, а тези разлики могат да се обобщят и като езикови разлики, т.е. има си отделни шрифтове за български, руски, немски, френски, испански и т.н. езици, защото тези (и всички останали) езици съдържат уникални символи.

Списъка с всички възможни шрифтове, които Windows може да инсталира се намира под падащия списък. Като изберете някой елемент от падащия списък езиците, асоциирани с неговото показване ще бъдат автоматично избрани. Разбира се можете да изберете и ръчно други шрифтове или да премахнете съществуващи такива.

 

За да можете да виждате символи на кирилица в Windows изберете от падащия списък "Bulgarian", както е на горната картинка

 

Windows Vista - За да разрешите показването на букви на кирилица трябва да отидете на последната страница от прозореца с регионални настройки, която се казва "Administrative":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/Vista2.png

 

Натиснете бутона "System Locale" и от падащият списък изберете Bulgarian:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/Vista3.png

 

 

След това идва наред възможността да пишете на кирилица. След чиста инсталация на Windows няма да можете да пишете на кирилица, затова ще трябва сами да я инсталирате. Това става много лесно, като отидете на втората страница на Регионалните настройки, която изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture044yz5.png

 

От този прозорец трябва да натиснете бутона "Details", за да настроите езиците, на които може да се пише. Двете опции в дъното на прозореца няма да ви трябват, защото те са за азиатски езици. След като чукнете бутона ще ви се появи прозореца с инсталираните езици, който изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture045cz0.png

 

За да добавите възможността за писане на български език трябва да чукнете върху бутона "Add...", при което ще ви се отвори следния прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture047xv0.png

 

Тук просто трябва да изберете Bulgarian и на двете места (ако искате да инсталирате фонетична подредба, няма да можете по този начин, а ще ви обясня по-долу) и да чукнете ОК. Езика ще бъде добавен към списъка с езици за писане.

 

Под Windows Vista прозорците са доста подобни си изключение на прозореца за избор на език, при който е променено разположението на езиците:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/Vista4.png

 

Забележка: Под Windows Vista няма нужда да добавяте фонетична подредба, защото тя съществува в избора на подредби за езика, който сте избрали (вижте на картинката по-горе).

 

Сега ще ви обясня как можете да добавите и фонетична подредба. На първо време трябва да изтеглите един файл, който автоматично ще ви инсталира фонетична подредба за клавиатурата. Файла можете да изтеглите от тук - BGPhon. В този архив има два файла - единия изпълним, а другия с обяснения, които накратко гласят да стартирате изпълнимия файл и той автоматично ще добави фонетичната подредба към другите такива. След като инсталирате файла се върнете на настройките за езиците за писане в регионалните и езикови настройки и отново чукнете бутона "Add...". От новопоявилия се прозорец изберете отново "Bulgarian" от първия падащ списък, а от втория изберете "Bulgarian Phonetic" и натиснете ОК. Сега вече имате добавена и фонетична подредба на клавиатурата и екрана с настройките за писане трябва да изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture05zc6.png

 

 

Остава само да зададете с кои клавишни комбинации ще превключвате между писането на английски, български БДС и български фонетика. Това става като натиснете бутона "Key Settings...", който ще ви отвори диалогов прозорец за задаване на клавишните комбинации:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture06qs8.png

 

По принцип стандартните клавишни комбинации за смяна на езиците са следните:

- Alt+Shift - за смяна на входящите езици, т.е. в нашия случай за смяна на Английски (US) и Български (Bulgarian)

- Ctrl+Shift - за смяна на различните под-езици при избран даден входящ език или в нашия случай това е за смяна между БДС (Bulgarian) и Фонетика (Bulgarian Phonetic).

 

Ако искате да смените тези комбинации изберете елемента "Switch between input languages" и чукнете върху бутона "Change Key Sequence...". Ще ви се отвори следния прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture07uw8.png

 

Тук input languages са основните езици (Български, Английски), а keyboard layoyts са различните подредби в даден език (БДС, фонетика). Можете да размените клавишните комбинации, но за съжаление не можете да зададете други.

 

Това, което можете да направите обаче е да зададете клавишна комбинация за включването на даден език, чрез която ще можете лесно да прехвърляте между езиците, но единственото неудобство ще бъде, че ако искате да прехвърляте между три езика, ще трябва да прехвърляте три клавишни комбинации, които са почти фиксирани откъм използвани клавиши. Какво имам в предвид - върнете се на първия прозорец с клавишните комбинации (казва се Advanced Key Settings). Там изберете езика, за който искате да зададете клавишна комбинация и чукнете отново бутона "Change Key Sequence...". Ще ви се отвори прозорец, в който ще можете да зададете клавишна комбинация за включването на този език чрез натискането на Ctrl+Shift+някоя цифра. За съжаление ограничението е само до тези клавишни комбинации, но все пак е някакво удобство.

 

След като приключите с настройките натиснете бутона ОК, докато излезете от отворените прозорци.

 

Можете да прочетете още за кирилизирането на Windows и най-вече писането на кирилица в тази тема - http://www.softvisia.com/forums/index.php?showtopic=531

 

 

Така, сега да се върнем на регионалните настройки. В първата страница на този прозорец можете да първо време да зададете какви настройки желаете да зададете за децималните знаци, използваните валути, показването на датата и часа и други. Разполагате с предварително зададени настроки, които са групирани според определени региони или държави от земното кълбо. Можете да изберете някоя от тези групи настройки от падащото меню в горната част на прозореца. Под това меню ще ви се покажат различни примери според настройките, които сте избрали.

Можете да промените предварително зададените настройки, като чукнете върху бутона "Customize". В новопоявилия се прозорец имате възможност да промените съответно показването на числата (Numbers), показването на валутата (Currency), показването на времето (Time) и показването на датата (Date).

 

Няма да се спирам подробно на всяка една настройка, само ще изброя на български полетата подред и ще ви кажа две полезни настройки.

В първата страница на разширените настройки ще можете да промените съответно (отгоре-надолу): децималния знак (знака преди десетиците, стотиците и т.н.), брой на числата след децималния знак, символа за групиране на цифрите (при хиляди, милиони и т.н.), типа на групиране на числата, негативния символ, показването на нецели числа, разграничителя при списъци и мерната единица.

Във втората страница можете да промените показването на валутите чрез следните полета: символ на валутата, изобразяване на положително число за валута, за отрицателно, децимален знам, брой на числата след децималния знак, групиращия символ и типа на групиране.

В третата страница можете да настроите показването на времето като можете да промените: формата на времето (дали часа да бъде с една цифра или с две), разграничителя за часовете, минутите и секундите, символа за преди обяд (АМ) и символа за следобед (РМ).

Четвъртата страница ще ви позволи да промените показването на датата като тук можете да промените: интервала за показване на години при въведени само две числа за годината, формат за показване на късата дата заедно с разграничителя за дните, месеците и годините и съответно формат за показване на дългата дата.

Тук искам да направя уточнението, че късата и дългата дати се използват на различни места в Windows в зависимост от това как са зададени настройките.

 

Ето и съветите, които исках да ви дам:

1. Ако искате да настроите часа ви да се показва по 24-часовото време, тогава от страницата "Time" в полето "Time Format" изберете "HH:mm:ss", като в случая "НН" означават 24-часово време. Също така изтрийте всичко от полетата "AM symbol" и "PM symbol".

2. Ако желаете деня от седмицата да се показва след датата отидете на страницата "Date" и в полето "Short date format" или "Long date format" след символите там въведете " - dddd" (заедно с интервалите).

3. Не ви препоръчвам да оставяте символи на кирилица в полето за къса дата ("Short date format"), понеже някои игри се бъркат от това и забиват, затова премахнете символа 'г' (заедно с кавичките).

 

 

Ето и две важни неща, които съм пропуснал да добавя към ръководството:

1. Още по време на инсталацията ще имате възможност да настроите регионалните и езиковите опции чрез този прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture05at2.png

 

Желателно е да настроите езиковите опции, както и езиците за инсталиране още по време на инсталацията, защото по този начин всички програми, които ще се инсталират в последствие ще се ориентират по вашето местоположение, ще инсталират подобни шрифтове, ще можете да виждате субтитри на български и много други опции.

2. По време на инсталацията на българския език или някой друг език може да ви се появи прозорец, който да изисква от вас да поставите инсталационния диск на Windows XP. Това е така, защото операционната ви система не може да открие желаните файлове, които ще спомогнат за инсталирането на дадения език за писане. Този прозорец изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture06od1.png

 

В него трябва да изберете къде се намира инсталационния диск на Windows XP като натиснете бутона "Browse...". За целта поставете преди това инсталационния диск в някое от оптичните си устройства и го посочете в гореспоменатия диалогов прозорец.

 

Искам специално да благодаря на panevdd за това, че ме подсети за тези две пояснения, които бях пропуснал да добавя.

 

 

Остана само да ви кажа, че в основния порзорец на регионалните и езикови настройки най-отдолу има поле за определяне на местоположението ви, като тази настройка се използва от различни програми като може да ви се предостави възможност за инсталиране на български език, показване на български менюта и други екстри пряко свързани с местоположението ви, затова ви съветвам да я настроите на "bulgarian".

 

Всички права върху текущата статия и картинките включени в нея са собственост на автора им и нямат право да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма без изричното съгласие на автора.

 

Автор: Милен Метев (Tragedy)

Редактиран от Night_Raven
Link to comment
Сподели другаде

  • Отговори 114
  • Създадена
  • Последен отговор

ТОП потребители в тази тема

ТОП потребители в тази тема

Публикувани изображения

Благодаря, радвам се, че съм бил полезен и ще продължавам да пиша подобни ръководства.

 

Добавка: Искам специално да благодаря на panevdd, който ми писа лично съобщение за две добавки, които бях изпуснал в ръководството.

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 months later...

Привет!

Най- добрият кирилизатор според повечето потребители е този на " инжинера":

Тук!

Що се отнася до flex type- в никакъв случай не го слагай! Той е по- лош от вирус. Замества езиковите файлове на windows със свои и започват проблеми рано или късно. Когато се опомниш ще се сблъскаш и със специалната му деинталация. Моят съвет е- не слагай flex type. Ползвай кирилизатора на windows или този на " инжинера".

Поздрави! :)

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 weeks later...
Межете ли да ми кажете къде се намират късите имена на дните от седмицата в Windows, за да си направя Пон, Втр, Срд и т.н. защото са дефинирани само дългите?
Link to comment
Сподели другаде

Привет!

Най- добрият кирилизатор според повечето потребители е този на " инжинера":

Тук!

Що се отнася до flex type- в никакъв случай не го слагай! Той е по- лош от вирус. Замества езиковите файлове на windows със свои и започват проблеми рано или късно. Когато се опомниш ще се сблъскаш и със специалната му деинталация. Моят съвет е- не слагай flex type. Ползвай кирилизатора на windows или този на " инжинера".

Поздрави! :)

 

Оф, чудя се как да започна коментара си, защото ръководството на Tragedy е много добро и естествено гласувах вече с 5 звездички и съм запознат и с кирилизатора на " инжинера", което е също много добро решение, но не съм съгласен с тоталното оплюване на Flex Type. Не съм професионалист, но с компютри се занимавам любителски и не само от доста време :haha: и съм с добри впечатления от програмата.На работата си имам 12 компютъра под моя упека и 2 в къщи и на всички съм инсталирал Flex Type.

Не се оплаквам, даже съм и доволен, защото не ми създава проблеми. Очаквам коментари от рода, че Flex Type е пълен боклук и прочие, или че аз нищо не разбирам, но такава е действителноста при мен.

Редактиран от minas
Link to comment
Сподели другаде

Оф, чудя се как да започна коментара си, защото ръководството на Tragedy е много добро и естествено гласувах вече с 5 звездички и съм запознат и с кирилизатора на " инжинера", което е също много добро решение, но не съм съгласен с тоталното оплюване на Flex Type. Не съм професионалист, но с компютри се занимавам любителски и не само от доста време :haha: и съм с добри впечатления от програмата.На работата си имам 12 компютъра под моя упека и 2 в къщи и на всички съм инсталирал Flex Type.

Не се оплаквам, даже съм и доволен, защото не ми създава проблеми. Очаквам коментари от рода, че Flex Type е пълен боклук и прочие, или че аз нищо не разбирам, но такава е действителноста при мен.

Ами:

- замяна на системни шрифтове с други/свои;

- вписване на какви ли не редове в регистратурата;

- деинсталацията реално не прави нищо;

- некадърно написана програма (някои други програми и игри имат явни проблеми с нея);

- допълнителна програма - още една гарга на клона, която да точи RAM (дори малко да е);

- единственото, което програмата прави, е да добави фонетична подредба, което е 1 файл. Останалото е просто като shortcut за контролния панел на Windows. Получаваш и опциики да си смениш цвета на иконките и да избереш друга клавишна комбинция. Първото е просто смешно. Второто не е чак толкова лошо, но стандартен клавиш CTRL е просто безумие.

- FlexType не помни в кой прозорец кой език е използван. Какъвто е избран, важи за всички прозорци. Т.е. ако искам например във Word да пиша на кирилица, а в Notepad - на латиница, НЕ МОГА, без да се налага да сменям постоянно. Оригиналната кирилица на Windows помни за всеки прозорец кой език се използва. Това за мен е адски ценно.

- и т.н.

 

Да ми предлагат шорткът до контролен панел на уиндоус и да ми искат пари затова, за мен може да се опише като наглост. А като добавим и останалите проблеми просто не ми се коментира.

 

Това стига. Просто прочети информацията в сайта на Инжинера и ще разбереш за какво иде реч.

Link to comment
Сподели другаде

Е точно за това си заслужава да съм ежедневен потребител на форума на www.softvisia.com :bravo: Някак си бях свикнал да чета само тъпизми из другите форуми, а компетентните мнения да са рядкост и да загубиш доста време докато отсееш нещата.

Та по темата има една крилата фраза, че "Фактите сами говорят" и вече ще се замислям когато след някоя преинсталация по навик посегна да инстална Flex Type. И .. и ........ щях да забравя : 'Night_Raven' мерси за инфото.

Link to comment
Сподели другаде

  • 1 month later...
Межете ли да ми кажете къде се намират късите имена на дните от седмицата в Windows, за да си направя Пон, Втр, Срд и т.н. защото са дефинирани само дългите?

Порових се из опциите и за съжаление за българския език не може да се настрои да дава дните в съкратен вариант. Иначе за английски става като напишете "ddd" в полето за датата, което отговаря на съкратения вариант за деня, но на български не присъства такова нещо, т.е. няма съкратено изписване на дните. Самото изписване на деня става като добавите "dddd" при всеки един език в полето за дата.

Link to comment
Сподели другаде

  • 3 weeks later...

Значи да питам, защото не съм сигурен ( напълно ).

Значи имам приятелка В Италия.

И ми е чудно ако го направи тея настройки, дали ще има проблем с Енкодинга на Италианските глупости, защото като го направи няма да има проблем с българските букви ( които сега има, само в скайп, чете на бг... на другите места е на иороглифи ... )

Мерси ;) :thumbsup:

Link to comment
Сподели другаде

Зависи. В таба Advanced трябва да избере да инсталира шрифтовете, които отговарят за италианските символи след като укаже да се използва Bulgarian - т.е. може допълнително да сложи отметки и на други шрифтове в този прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1635/picture043bb4.jpg

Link to comment
Сподели другаде

  • 1 month later...
Здравейте,имам един въпрос малко глупав,но се уча.От прочетеното дотук за FLexType разбирам,че не е удачно да се слага на комп.Аз го имам инсталиран на компа от близо 2 години и досега не преинсталирал Windows .Въпросът ми е мога ли със програмите деинсталатори и със ръчно почистване на регистрите да го махна,защото както прочетох той е източник и на някои не отваряния на файлове с български език.Иначе съм инсталирал бълг.езиков файл за Windows.Windows-a е Windows XP.
Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...

×
×
  • Създай ново...