Jump to content

FLY 2000 TV - български интерфейс


Препоръчан пост

http://pics.softvisia.com/design/pics/10880/48308541.jpg Предговор от автора на превода и българската редакция

Встъпително уточнение

 

Авторът на този материал няма претенции за пълна изчерпателност, както и за налагане на лични мнения и изводи по отношение на коментирания софтуер/хардуер. Целта на настоящата публикация е да бъдат подпомогнати евентуалните потребители на FLY 2000 TV, които срещат затруднения с достъпния интерфейс и настройки, в частност такива на руски език. Материалите и използвани екранни снимки (screenshots), външни препратки (hyperlinks), самостоятелни разработки (в частност Български интерфейс и Help за вграждане) и пр. се публикуват при условия „As it is“ – авторът/редакцията не носи отговорност за възможни вредоносни въздействия под влияние на софтуера и съдържанието на цитирани Интернет-препратки! Същите могат да бъдат ползвани по свое усмотрение, при съответните условия за ползване и изключително за своя сметка и риск.

 

Предистория

 

Измина доста време от момента, в който реших да вградя в компютъра ТV-тунер/кепчър за да гледам, записвам и обработвам различни ТV- и FM-предавания (тук няма да се коментират различните мнения „за“ и „против“ гледане на монитор или на телевизор, които битуват в Мрежата. Подобни въпроси са достатъчно широко дискутирани, има ред публикации, а и безпристрастното систематизиране на такива материали може би е по-добре да бъде предмет на отделна тема). Към реализацията на това решение пристъпих по-предпазливо, воден от целта при покупката да постигна оптимално съотношение „цена/качество“. В най-общи линии се оказа, че в много форуми масово се дискутират не толкова хардуерни достойнства на един или друг модел със специфични чипсети, а най-вече проблеми със софтуер, драйвери, настройки, възможности, поддръжка в различни операционни системи (ОС) и пр., а оттам – окончанелни резултати като качество на образ/звук при гледане в реално време, запис, обработка и последващо възпроизвеждане. Регионална информация: В България болшинството програми се излъчват по стандарт за предаване на изображения - PAL, адио стандарт – BG, стерео звук – А2. Все още има и смесено излъчване (някои програми се излъчват със звук по стандарт DK), поради което един добър софтуер задължително трябва да предлага множество опции за изменение на такива параметри и ред други настройки и/или корекции по желание на потребителите, вкл. ръчно, поотделно за различни канали.

 

Изводът в общи линии е еднозначен: един достатъчно сложен модул като ТV-тунер трябва да съчетава приемане, декодиране, цифровизиране, обработка и последващо предаване едновременно на ТV-образ и (вече задължително-стерео) звук, при това по различни стандарти. Добре е да поддържа стерео FM, а особено за условията на България (все още поради ТV-излъчване по различни стандарти) – и ред възможности за допълнителни настройки. Първият задължителен компонент безусловно е наличието на хардуерни възможности за това. Доколкото обаче става за последваща обработка с компютър, „на везните“ задължително се поставя и вторият компонент – подходящ и добър софтуер, с който да се управляват и реализират посочените процеси. Авторът безусловно се присъединява към мненията, че „...и най-добрите хардуерни решения могат да бъдат сринати от калпав софтуер...“!

И така, в един момент стигнах до възможността и любопитството да изпробвам различни програми за работа с ТV-тунери. Попаднах на софтуер, за който има много (и като че ли единствено) суперлативи - FLY 2000 TV. Доколкото руският език вече не е така масово разпространен у нас и доста потребители изпитват затруднения поради причини от такъв характер, в следващия материал съм направил скромен опит да направя непрофесионално ревю за възможностите на програмата въз основа на самостоятелно разработен интерфейс на български език.

 

Назад във времето... http://pics.softvisia.com/design/pics/10880/43310073.jpg

 

На сайта не е посочена предисторията на програмата. Най-старата и все още достъпна за сваляне версия е Fly2000 Version 1.00 FREEWARE ©2002 Золотарев Андрей. Съдейки по самото име на програмата и структурата на файловете, началото е положено още през 2000 г.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/10880/78045573.jpg

 

С оглед на горната уговорка за дистанцията във времето следва да се отчита, че източникът на този материал е публикуван на официалния сайт на програмата по времето, когато масово се произвеждат ТV-тунери с чипсет BrookTree 878(A), а тунери с чипсети Philips SAA713x бавно, но убедително си пробиват път на пазара.

Трябва да се има предвид, че някои текстове се отнасят за далечното време (за мащабите на компютърния прогрес) отпреди 5 (и повече) години. Така например, дори масово разпространените чипсети SAA713x вече не са с марката Philips, а NXP... За изминалите години са написани множество различни програми за управление на РС ТV-тунери с въпросните чипсети, отстранявани са различни недостатъци и „бъг“-ове, осъвременявани са различни драйвери за управление. Въпреки това (по наблюдения върху някои специализирани форуми за ТV-тунери, софтуер и драйвери за тях) FLY 2000 TV продължава да се използва до днешни дни и в някои случаи остава за предпочитане пред оригиналния софтуер, с който се предлагат някои (вкл. съвременни поколения) ТV-тунери.

 

Преди инсталиране...

 

Препоръчително е потребителите на софтуерния пакет да се запознаят със следващите бележки – това впоследствие би могло да спести много ценно време при инсталиране на хардуер, драйвери и работа със софтуера. В ръководството се намират и отговори на ред въпроси, които са детайлно разяснени. За тези, които все още не са се ориентирали в многообразието от модели TV-тунери и (може би) най-съществения фактор – добър софтуер с поддръжка в различни операционни системи, материалът би могъл да спомогне за постигане на оптимално съотношение цена/качество в съответствие с желания краен резултат при планиране на определен бюджет за закупуване на съвременен ТV-тунер с лесен за употреба софтуер и драйвери.

 

Чипсети. Режими на работа

 

FLY 2000 TV (б.р. по-нататък за краткост съкратено само "програма/та" или FLY 2000 TV) e програма за PC TV-тунери, построени на базата на чипсети NXP (Рhilips) SAA7130, SAA7133, SAA7134 и SAA7135. Изградена е на базата на технология Microsoft DirectShow, което позволява да се извършва захват на двете полета на кадър 768x576, да се записват AVI-файлове с размер над 2 GB, коректна работа в Windows 2000(XP), предоставят се и много други възможности.

По време на разработването и публикуването на първите версии на FLY 2000 TV голяма част PC TV-тунери са построени на широко разпространения (за времето си) чипсет BrookTree 878(A), известен още като Conexant Fusion 878A. Този чипсет представлява 8-битов видеодекодер и наследява от своя предшественик Bt848 всички недостатъци, свързани с лошо качество на декодиране на стандарт SECAM. За работа на ТV-тунери с такива чипсети има написани много и разнообразни софтуерни продукти.

FLY 2000 TV се разработва първоначално за управление на TV-тунери на базата на чипсет-видеодекодери NXP SAA713х. Тези чипсети за разлика от Bt8x8 са 9-битови видеодекодери. Качеството на декодирано изображение при SAA713x е осезаемо по-високо, отколкото при Bt8x8. Особено добре това е видно при изображения по стандарт SECAM. При SAA713x качеството на цветопредаване се приближава до това на битовите телевизори. Недостатък при някои модели TV-тунери с чипсети NXP са не съвсем изпипани WDM-драйвери. С разработването на FLY 2000 TV се прави опит да се поправят някои недостатъци на фирмения софтуер за подобни тунери.

FLY 2000 TV може да работи в два режима:

1. Режим на управление чрез WDM-драйвер;

2. Native режим (режим на управление на чипсет SAA713x на ниво регистри)

Режимите на работа се избират от панела за настройки в секция «Устройства».

Програмата не работи с Vxd драйвери.

Първият режим поддържа практически всички тунери с WDM-драйвери. Също така, чрез дадения режим се поддържат тунери с чипсети Conexant Fusion 878 и Conexant CX2388x. Трябва да се има предвид, че в тези случаи качеството на работа на програмата в дадения режим изцяло зависи от WDM-драйвера на съответния производител. Към момента на публикуване на много такива тунери са с недоработени WDM-драйвери, което създава проблеми на потребителите. В този режим не е достъпна поддръжка на пултове за ДУ, както и множество допълнителни настройки.

За ТВ тунери с чипсети NXP SAA713х трябва да се избира Native режим.

Native режим се основава на директно програмиране на регистрите на чипсета, като се заобикаля WDM-драйвер. Въпреки това, за този режим също е необходим WDM-драйвер (по-точно kernel mode) за обезпечаване на концепцията Direct Show. В Native режим се поддържат няколко пулта за ДУ, както и множество фини настройки на чипсети SAA713x.

В Native режим трябва ръчно да се изберат конкретен модел ТВ тунер и ВЧ-модул. В болшинството случаи ВЧ-блокът се инициализира автоматично въз основа на даните за конкретния модел ТВ-тунер. (n.a. Aко избраният модел тунер не е в списъка, драйверът може да бъде изпратен на разработчика, при което ще бъдат положени усилия същият да бъде добавен в списъка с поддържани модели. Ако е желателно да бъде добавен пулт ДУ (който липсва в списъка с поддържани пултове) това може да бъде направено, като се свали от сайта на програмата инструмент FLY Test, на базата на данните от който да бъде предоставена информация за конкретния пулт ДУ).

Поддържат се САМО пултове за ДУ, IR-датчикът на който се включва директно към ТВ-тунера. Всякакви други COM- и USB-датчици не се поддържат от FLY 2000 TV.

За нормална работа на Native режим е желателно да се инсталира универсален Philips reference драйвер. Това се отнася за чипсети NXP SAA7133~SAA7135. За чипсет NXP SAA7130 може да се инсталира всякакъв WDM-драйвер, но за коректна работа се препоръчва версия 2.1.0.1.

Причината е свързана с това, че болшинството WDM-драйвери имат множество вградени таймери, които постоянно възстановяват стойностите на регистрите на чипсети SAA7133~SAA7135 в стойности по default и болшинството допълнителни настройки на програмата няма да работят. Освен това най-вероятно ще се наблюдава затихващо "съскане" на звук при чипсет SAA7134. Драйвер 2.1.5.0. на практика е освободен от вътрешни таймери и е достатъчно стабилен, поради което се препоръчва като оптимален.

 

Основни възможности

 • Програмата позволява гледане на ТВ-програми, излъчвани в стандартна честотна мрежа по региони, както и на канали, които се излъчват в нестандартни честоти за даден регион (в честотен диапазон 48.75 ~ 855.5 Мhz *б..р. - в зависимост от модела ВЧ-модул).
 • Позволява слушане на FM-радио в разширен диапазон 66-190 МНz *в зависимост от модела ВЧ-модул (само за модели с FM-тунер).
 • Индивидуални настройки на яркост, контраст, оттенък (само PAL), наситеност, острота (Sharpness), ниво на входен сигнал (Gain), аудиоформати (Mono, A2, NICAM), видеоформати (PAL/SECAM,NTSC), сила на звук, аудио баланс на ляв и десен канал, Zoom и Shift на изображение, позиция на кадър за всеки ТВ-канал.
 • За режими на работа Вход "Composite" и "S-Video" - запомняне на видеоформати (PAL/SECAM/NTSC), както и нива на яркост, контраст, оттенък (само PAL), наситеност, острота, видеоусилване (Gain), режим horizontal PLL.
 • Поддръжка на няколко модела пултове за ДУ и възможност за настройки на бутони от ПДУ за зададени действия.
 • Използване на «Агент» («Agent») за стартиране на програмата от пултове за ДУ.
 • Интегрирано (вградено) OSD ("On-Screen Display") меню.
 • Многоезичен интерфейс – , Руски, Английски (предвидена е възможност за добавяне и на други езици).
 • Възможност за изменeние на размери на кадър за извеждан видеопоток при гледане (до 768x576).
 • Поддръжка на филтър Overlay Mixer, позволяващ принудително включване на overlay в YUY2-формат.
 • Поддръжка на филтър VMR - Video Mixing Renderer (само за Windows XP).
 • Поддръжка на филтър VMR9 - Video Mixing Renderer9 (само под DirectX9).
 • Поддръжка на видеокодек Microsoft WMV9 VCM.
 • Възможност за използване на ефект SmartBob, позволяващ удвояване честотата на кадри при гледане (25->50 fps).
 • Възможност за Deinterlace (премахване на т.н. „гребеновидни” рус.„разческа” ефекти), Denoise (премахване на шум), Sharpness (увеличаване на острота / рус.„резкость”), Inverse (инверсия на цветове) при гледане.
 • Възможност за „Сърфинг“ - многоканален предварителен мозаечен преглед на канали.
 • Прихващане (Screen shot) на отделни кадри във формати BMP и JPEG както ръчно, така и по таймер с допълнители възможности за промяна/разместване (рус.„смешивание”) на полета (Deinterlace).
 • Запис на звук в WAV-формат с използване на ACM-кодеци по технологии Microsoft ACM и DirectShow.
 • Запис на видео/аудио във формат Microsoft AVI (с размер на кадър до 768x576) и компресиране в реално време с използване на инсталирани в системата кодеци и визуализиране на подробна информация за процеса на запис.
 • Възможност за подрязване (cropping) по границите на кадър при видеозахват.
 • Възможност за деинтерлейс и потискане на шум при видеозахват в AVI.
 • Компресиране на звук в реално време при захват в AVI-файл (препоръчва се формат PCM).
 • Едновременен захват и преглед на видео при размер на кадър > 288 по вертикал (с помощта на филтър Smart Tee).
  Захват на AVI-видео в с раздробяване на файл на сегменти в зададен размер.
 • Допълнителна възможност за синхронизация на аудио- и видеопотоци.
 • Декодиране на звук от вграден аудио АЦП чипсет Philips SAA7133-7135.
 • Видеозахват в реално време в MPEG1- и MPEG2-формати (с инсталиран енкодер Honestech MPEG или Intervideo MPEG).
 • Стартиране на програмата и запис в зададено време (по таймер).
 • Таймер за изключване.
 • Поддръжка на съхраняеми пресети за AVI-, MPEG-, WAV-, STILL-захват.
 • Декодиране на кирилизиран телетекст (необходим е DirectX 8.1).
 • Поддръжка на теми (skins) в Windows XP.

 

Системни изисквания

 

Софтуерни изисквания:

 • Операционна система Windows 98SE*/ME*/2000/XP.
 • Инсталиран DirectX 8.0 или по-висока версия. Желателно - DirectX 8.1 (Задължително за работа на Телетекст).
 • Инсталирани WDM-драйвери за тунера.
 • За дънни платки с не-Intel чипсети е необходимо задължително инсталиране на пакет драйвери от производителя (например за VІА-пакет 4in1).

Хардуерни изисквания:

 • Процесор – min. Pentium II 333МНz или по-мощен (желателно). Препоръчително - Pentium IІІ (Duron, Athlon). За ползване на всички функции на видеопроцесинг е необходим процесор не по-слаб от Pentium ІII 800 МНz. За захват на пълен кадър 720х576 реда е необходим процесор не по-слаб от Athlon ХР 2000+ или Р4-2000.
 • Оперативна памет: 64МВ RAM (за видеозахват минимум 128 МВ).
 • DirectX–съвместима аудиокарта (АС 97 Sound не се препоръчва).
 • DirectDraw–съвместима видеокарта с поддръжка на Overlay.
 • Инсталиран TV-тунер с чипсет Philips SAA713x (или Bt878, CX2388x).
 • НDD-5400 об./мин. За захват са желателни 7200 об./мин. или RAID-масив.

 

Оставащи раздели

 

В цялото ръководство/помощен файл за работа в програмата, можете да видите обяснения за инсталирането на програмата, за какво е всеки бутон и отговорите на най-често задаваните въпроси.

 

 

 

Презентация на програма „FLY 2000 TV”

Превод и редакция: thebest@mail.bg

За да изтеглите цялото ръководството, натиснете

тук!!!

 

Този материал се публикува за улеснение на българските потребители на програма „FLY 2000 TV“. Копиране и разпространение на целия материал и/или части от същия се допуска само след предварително съгласуване с автора/редактора. За нарушения се носи отговорност съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Международните правни норми за закрила на интелектуалната собственост. В съответствие с горното, материалът е предоставен за публикуване на http://forums.softvisia.com/index.php по предложение на модераторите със съгласието на автора на превода и редакцията.

Всякакви коментари или забележки за установени евентуално допуснати неточности/грешки, както и отзиви във връзка с практическото ползване на софтуера ще бъдат приемани с внимание и благодарност.

 

Непретенциозен опит за превод и редакция на български език:

thebest@mail.bg

(Authorization required contacts):

Skype: simply_thebest

ICQ/QIP: 116449009 (thebest)

GSM: +359 88 881763

Link to comment
Сподели другаде

 • 3 weeks later...
 • 9 months later...

Малко допълнение и "новогодишен" подарък:beer: за ползващите FLY2000 и Behold TV:

При написването на горния материал така и не можах да намеря подходяща база данни с програми на български телевизии във формат JTV (даже чичко Гууугъл не можа да ми помогне:lookaround:)...за да изпробвам пълноценно възможнастите на «Агент» («Agent») за стартиране на програмата от пултове за ДУ и модула за изпълнение на планирани задачи.

Та, след кратко съвещание с баба Неволя:newpaper: - такава база вече е факт (почти всички ефирни и кабелни канали със седмично разписание). Временно ще се поддържа тук, докато "мигрира" на по-постоянен адрес:lookaround:, който ще бъде оповестен своевременно... живот и здраве! :peace:

Link to comment
Сподели другаде

Малко допълнение и "новогодишен" подарък:beer: за ползващите FLY2000 и Behold TV:

При написването на горния материал така и не можах да намеря подходяща база данни с програми на български телевизии във формат JTV (даже чичко Гууугъл не можа да ми помогне:lookaround:)...за да изпробвам пълноценно възможнастите на «Агент» («Agent») за стартиране на програмата от пултове за ДУ и модула за изпълнение на планирани задачи.

Та, след кратко съвещание с баба Неволя:newpaper: - такава база вече е факт (почти всички ефирни и кабелни канали със седмично разписание). Временно ще се поддържа тук, докато "мигрира" на по-постоянен адрес:lookaround:, който ще бъде оповестен своевременно... живот и здраве! :peace:

Ако искаш мога да го кача на нашия сървър?

Link to comment
Сподели другаде

Ако искаш мога да го кача на нашия сървър?

За много години!

С цялото уважение към Softvisia - няма проблеми, надявам се да бъде полезно! Прецени как да стане - може би ще е по-добре като линк, банер или нещо такова:lookaround:, което да се обновява автоматично когато качвам нова седмична база (по принцип всяка събота, като отлепя :coffee:, и все пак с уговорката, че засега не мога да поема 100% гаранция за актуализация - може просто да нямам възможност понякога, а и го правя за (все още) ограничен кръг потребители и собствени нужди :gentlemen:. И като имаш предвид забележката, че скоро ще "мигрира" - разбрал си вероятно, че се интересувам от ТВ-тунери и телевизия, идеята е да събера цялата информация (а тя вече надхвърля 1000 "печатни" страници:computer:) на отделен специализиран сайт. Към цялото "удоволствие" скоро ще е готово и "свързано" материалче с допълнителна ТВ-информация, както и маски на ТВ-канали за ефективно премахване на реклами (с WC-хартия, дамски атрибути, подути кореми с газове точно когато си пийвам ирикийката:crazy:). Btw, бях пускал на сайта темата, но тогава още не знаех, че в Z-share се пази ограничено време - малко ще я "пипна" и отново ще я пусна...:peace:

Р.S. ...както и допълнението за FLY2000 Behold TV за зареждане и използване на ТВ-програми, автоматично изпълнение на задачи за гледане/запис/събуждане/заспиване и пр., което просто не бях тествал именно поради липса на база данни JTV досега.

Редактиран от thebest
Link to comment
Сподели другаде

За много години!

С цялото уважение към Softvisia - няма проблеми, надявам се да бъде полезно! Прецени как да стане - може би ще е по-добре като линк, банер или нещо такова:lookaround:, което да се обновява автоматично когато качвам нова седмична база (по принцип всяка събота, като отлепя :coffee:, и все пак с уговорката, че засега не мога да поема 100% гаранция за актуализация - може просто да нямам възможност понякога, а и го правя за (все още) ограничен кръг потребители и собствени нужди :gentlemen:. И като имаш предвид забележката, че скоро ще "мигрира" - разбрал си вероятно, че се интересувам от ТВ-тунери и телевизия, идеята е да събера цялата информация (а тя вече надхвърля 1000 "печатни" страници:computer:) на отделен специализиран сайт. Към цялото "удоволствие" скоро ще е готово и "свързано" материалче с допълнителна ТВ-информация, както и маски на ТВ-канали за ефективно премахване на реклами (с WC-хартия, дамски атрибути, подути кореми с газове точно когато си пийвам ирикийката:crazy:). Btw, бях пускал на сайта темата, но тогава още не знаех, че в Z-share се пази ограничено време - малко ще я "пипна" и отново ще я пусна...:peace:

Р.S. ...както и допълнението за FLY2000 Behold TV за зареждане и използване на ТВ-програми, автоматично изпълнение на задачи за гледане/запис/събуждане/заспиване и пр., което просто не бях тествал именно поради липса на база данни JTV досега.

Щом ще е всяка седмица обновяването, не се знае дали от наша страна ще има винаги някой да го актулизира, та затова ако искаш запази мястото, където го качваш в момента с постоятен линк.

Link to comment
Сподели другаде

 • 5 weeks later...

Програмата "мигрира" на постоянен адрес.

Допълнителна информация:

Програмата включва почти всички ТВ-канали, които се разпространяват в BG. Възможно е разширяване с други канали (регионални или чуждестранни), при посочване на съответен сайт с информация в подходящ формат (канал/ден/начален час/име на предаване/анонс/.

Информацията (по възможност) се актуализира в събота и е валидна за една седмица.

Ново: От 11.02.2011 базата данни във формат JTV може да се използва като алтернативна EPG-програма за цифровите DVB-T канали (до не съм намерил EPG в "експериментално" излъчваните канали за района на София:crosseyes1:). Опцията е достъпна за потребители на BeholodTV -версия 5.17.

За зареждане на програмата във FLY2000 се работи с TVUpdater.exe, който е самостоятелен модул и се намира в едноименната папка.

Примерни настройки за двете програми са на екранните снимки по-долу.

За любителите на "домашни" упражнения е почти готово (фаза окончателно редактиране) пълно ревю на български език и актуализиран български интерфейс на програма за самостоятелна работа, след консултация с модераторите ще пусна материалите.:bgflag:

Link to comment
Сподели другаде

 • 6 years later...

При мен програмата не тръгва, при сканиране на канали не открива нищо!

Пробвах различни варианти на настройки - без резултат!
С други програми работи с тази неще!
Тунера ми е Medion CTX 948, с чип Philips SAA7131

Четох някъде че трябвало WDM дрейвер за тази програма, но производителят на

моя тунер не предлага такъв. Някакви идеи?

 
Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
 • Създай ново...