Jump to content

Ръководство: Записване на DVD диск с филм с Nero


Препоръчан пост

1. Записване на DVD филм с Nero

(ако желаете да запишете avi филми вижте по-надолу следващата точка)

 

Ще се опитам съвсем накратко да опиша как можете да запишете DVD филм с помощта на програмата Nero. Аз лично използвам версия 6.6.0.14, но можете да изтеглите и последната версия от тук - Nero 6.6.1.4

 

След като стартирате програмата ще ви се отвори автоматично нов проект с прозореца с настройки, който трябва да изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0520cx.jpg

 

В този прозорец, на първо време, трябва да зададете, че искате да записвате DVD диск. За целта, от падащото меню в горния десен ъгъл изберете DVD (както е показано на снимката по-горе). След това списъка под това меню ще се промени, давайки ви да изберете какъв тип DVD искате да запишете. В нашият случай това ще бъде DVD-video (както е избрано на картинката).

В зависимост от това какъв тип DVD ще записвате ще имате възможност да настроите различни опции за този тип, нещо, което можете да направите в различните подпрозорци, появяващи се в дясната част на този прозорец (те са различни за различните типове записи). При DVD-video можете да настроите на първо време големината на файловите имена, матрицата на символите и други опции свързани с файловете, които ще се записват. Ще ви покажа кои са препоръчителните опции с кратко обяснение:

- в полето срещу "File name length (ISO)" изберете "Max. of 31 chars (Level 2)". Тази опция ще ви позволи да записвате файлове с имена над стандартните 8 символа, които бяха при старите операционни системи. Ако изберете другата опция (Level 1) може да получите файлови имена от сорта на PROGRA~1 (осем символа).

- в полето срещу "Character set (ISO)" изберете "ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)". Този стандарт е направен така, че да може да се разчита от всички операционни системи и всички плеъри. Ако случайно разполагате с някой много стар компютър или операционна система, можете да изберете някой от другите режими (DOS или ASCII), но не ви го препоръчвам.

- можете да изберете отметката пред "Allow path depth of more than 8 directories", защото както гласи самата опция, чрез нея ще можете да записвате файлове и директории, които ще имат "дълбочина" над 8 директории (т.е. директория в директорията, в директорията и така над осем пъти).

- също така можете да изберете отметката пред "Allow more than 255 characters in path", която ще ви помогне да записвате файлове и директории, пътя към които ще е съставен от над 255 символа. Тази опция е особено полезна при директории с дълги имена или много поддиректории. Общо взето при DVD-video тази опция е ненужна, но и да е включена, нищо няма да се промени.

- можете да не включвате опцията "Do not add the ';1' ISO file version extension". Чрез нейното включване при записа няма да се добави специфичното за ISO разширение ";1".

- следващата опция е неактивна, затова няма за какво да я пипате.

 

Следващият подпрозорец с настройки се казва "Label". В него можете да настроите името на диска, като го напишете в полето срещу "Disc name":

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0532bb.jpg

 

В последния подпрозорец можете да настроите опциите по записа на самия диск:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0558kd.jpg

 

Не е задължително да настройвате тези опции сега, защото ще можете да ги настроите непосредствено преди самия запис, както и останалите опции, за които вече говорихме.

В случая, в този прозорец можете да включите или изключите няколко опции, а именно:

- Determine maximum speed - чрез тази опция програмата ще определи максималната скорост на вашата записвачка и ще я използва по време на записа. При някои по-стари DVD плеъри не се препоръчва записването на дискове на максимална скорост, защото дисковете ще бъдат нечетими, но при новите този проблем не съществува. Ако изберете тази опция, бутона "ОК" ще се промени в "Speed Test", тъй като ще се извърши гореспоменатия тест.

- Simulation - тази опция може да е неактивна при някои типове дискове или записвачки, но общото й предназначение е да симулира запис на диск. Това е полезно, когато не сте сигурни дали ще стане записа и не ви се рискува диска, на който ще записвате.

- Write - тази опция има смисъл ако е избрана горната опция, защото нейното предназначение е да накара Nero да запише вашия диск. Ако не сте избрали Simulation или Write, тогава като натиснете бутона "OK" нищо няма да стане. Ако тази опция е избрана, тогава бутонът "OK" ще се промени на "Write" ако сте готови за запис (т.е. избрали сте файловете за запис).

- Finalize DVD (No further writing possible!) - тази опция може да бъде променяна при някои от другите режими на запис (за други типове CD-та или DVD-та). В нашия случай тя е избрана и не може да се променя, защото при DVD-video не можете да добавяте файлове в последствие, дори и при презаписваеми дискове.

- Write speed - в падащия списък срещу тази опция можете да изберете каква да бъде скоростта на запис. Както вече обясних, можете да изберете най-голямата скорост, защото така вашият диск ще се запише най-бързо. Ако ще пускате диска на много стари плеъри, ви съветвам да изберете по-ниска скорост.

- Write method - при DVD-video тази опция също е неактивна, но при останалите типове записи можете да изберете начина на запис, който се определя от това как искате да запишете диска - наведнъж или писта по писта (ще го обясня в друга статия).

- Number of copies - както заглавието гласи, тук можете да зададете броя на копията, които искате да създадете, т.е. можете да запишете повече от едно копие, само ще трябва да сменяте дисковете, без да правите допълнителни настройки.

- Use multiple recorders - ако имате повече от една записвачка, можете да използвате втората, докато записвате с първата. Нещо удобно, когато трябва да направите много записи.

- Do a virus check before burning - ако желаете да се подсигурите срещу вируси, можете да включите тази опция, тъй като с нейна помощ ще се извърши сканиране за вируси на файловете преди запис. Тъй като DVD-video трудно може да има вируси, може и да не я включвате.

 

След като сте готови можете да натиснете бутона "OK" и да отворите основния прозорец на Nero:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0563td.jpg

 

Най-общо, в дясната част на прозореца ще видите два отделни подпрозореца, които представляват структурата на вашите харддискове. Тази структура е подобна на структурата изобразена в Windows Explorer и можете да работите с нея по подобен начин (можете да избирате файлове, да ги изтривате, да ги премествате).

Лявата част на прозореца представлява структурата на вашето DVD. Както ще забележите, в десния подпрозорец са изобразени папките, които ще бъдат записани на вашият диск, а в левия подпрозорец са изобразени файловете в съответно избраната папка. Тъй като записваме DVD-video, в десния подпрозорец вече са създадени две папки - съответно AUDIO_TS и VIDEO_TS. Това са основните две папки за един DVD филм. В папка AUDIO_TS се съхраняват аудио файловете на един филм (ако са като отделни файлове, което вече не е така, т.е. аудио пистите са вградени във видео файловете), а в папка VIDEO_TS се съхраняват видео файловете, част от които са и субтитрите (всъщност субтитрите при DVD филм представляват видео файл, който се наслагва върху филма в долната част).

След като ви се отвори основния прозорец на Nero в дясната част намерете филма, който искате да записвате заедно с подпапките му. В повечето случаи (в зависимост от това как се сте сдобили с филма - компресирали сте го от оригинално DVD или сте го изтеглили), той би трябвало да е в папка, която съдържа една или две подпапки, съответно с имената AUDIO_TS и VIDEO_TS. Не се притеснявайте ако папката AUDIO_TS е празна, защото, както казах по-горе, в новите филми аудиото е вградено. Затова хванете съдържанието на папка VIDEO_TS и го прехвърлете в едноименната папка в лявата част на основния прозорец или можете директно да провлачите папката върху името на диска в лявата част на прозореца. Трябва да получите резултат подобен на това:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0575oy.jpg

 

След като сте готови с тази стъпка натиснете бутона Burn, който изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0277rx.jpg

 

При натискането му ще ви се появи прозорец, подобен на първоначалния, но в който ще имате възможност да настроите само опциите за запис:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0586of.jpg

 

Опциите ги описах по-горе и предполагам, че сте ги настроили там, затова тук можете спокойно да натиснете Burn, за да започне записа.

 

Ако случайно записвате на презаписваем диск, който е пълен, ще ви се появи следното съобщение:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0597tz.jpg

 

То означава, че дискът е пълен и ви пита дали желаете да изтриете информацията, която се намира на него, за да продължите със записа. Ако сте сигурни, натиснете "Yes" и записът ще започне.

След като приключи записа ще ви се появи съобщение, че всичко е приключило (да се надяваме успешно) и след това можете да натиснете бутона "Done", при което ще бъдете отведени към основния прозорец на Nero. Когато се опитате да затворите програмата, ще бъдете попитани дали искате да запазите текущия проект за по-нататъшни записи и след това ще можете да излезете.

 

Ако случайно работите с Nero Express, ето стъпките, които трябва да следвате, за да запишете DVD-Video диск.

 

След като стартирате програмата в Express режим ще ви се появи следния позорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero6.png

 

На първо време трябва да укажете, че ще записвате DVD диск. За целта от падащият списък в горната част на прозореца изберете елемента, в който пише вашата записвачка заедно с "DVD" накрая, както е показано на тази примерна картинка:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero8.png

 

След като изберете какви дискове ще записвате трябва да изберете "DVD-Video Files" . Това означава, че ще записвате диск, който ще можете да прочетете на домашната си DVD уредба като нормален DVD филм. След като изберете този бутон ще ви се отвори прозорец, в който трябва да изберете файловете, които ще запишете на диска:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero9.png

 

Този прозорец ви показва кои файлове ще бъдат записани върху диска. Когато го отворите за първи път, той е празен, така че трябва да добавите файловете. За да направите това натиснете бутона "Add". Този бутон ще изведе друг прозорец, в който можете да изберете файловете за запис. Трябва съответно да намерите директорията в която се намира филма и да маркирате цялото съдържание на папка VIDEO_TS. Както обясних и по-горе, видео файловете се намират в тази папка и трябва да ги маркирате всичките:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero13.png

 

След като ги маркирате натиснете бутона "Add" и те ще се добавят към списъка с файлове, които ще бъдат записани на DVD-то. След като ги добавите натиснете бутона "Finished", за да излезете от този прозорец и да се върнете в основния прозорец за запис на диск. Едно допълнение - самата логика на Nero Express е да ви предостави прозорец, чрез който да добавяте колкото желаете файлове с натискането на бутона "Add", т.е. можете да добавите файлове от една папка, после да отидете в друга папка, да добавите още файлове и т.н. докато не приключите и не натиснете "Finished"

Когато сте готови с избора на файловете и сте излезли от прозореца за избиране, основния прозорец трябва да ви изглежда по подобен начин:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero15.png

 

Когато приключите с добавянето на файлове и желаете да продължите напред, натиснете бутона "Next". Ще ви се отвори последния прозорец с настройки, преди да запишете своя DVD филм:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero12.png

 

В този прозорец можете да зададете името на вашия диск в полето след Disc Name". Също така можете да определите на каква скорост желаете да бъде записан диска (Writing Speed) и колко копия да създадете (Number of copies).

Ако желаете Nero да провери качеството на запис след приключването му, сложете отметката пред опцията "Verify data on disc after burning", а ако желаете в последствие да добавяте още файлове и да записвате диска с т.нар. "сесии", сложете отметка пред опцията "Allow files to be added later (multisession disk)".

 

Когато сте готови с всички настройки, остава само да натиснете бутона "Burn" и да изчакате вашия DVD филм да бъде записан.

 

 

2. Записване на Avi филм върху DVD диск с Nero (за четене от домашен плеър)

 

За да бъде пълна тази статия искам да обясня как можете да запишете обикновени филми (в avi формат) върху DVD диск, който да прочетете на домашния плеър. Това е удачно, защото на един DVD диск можете да хванете до 6 филма и така да не се налага да сменяте множество дискове.

 

Преди да започна искам да благодаря на Данина за чудесното обяснение, което даде за записването на avi филми върху DVD диск, което можете да намерите на тази страница.

 

Всъщност Дани малко ме изпревари, защото тъкмо бях подготвил материалите за тази втора точка от статията, но въпреки всичко ще си позволя да ги пусна, за да бъде статията пълна и защото ще обясня също така и записването чрез Nero Express.

 

И така, на първо време ще обясня записването чрез стандартната версия на Nero. За целите на цялата статия съм използвал версия 6.6.0.14. След като стартирате програмата ще ви се покаже началния прозорец за избор на тип запис и различни настройки:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero1.png

 

В този прозорец, на първо време, трябва да зададете, че искате да записвате DVD диск. За целта, от падащото меню в горния десен ъгъл изберете DVD (както е показано на снимката по-горе). След това списъка под това меню ще се промени, давайки ви да изберете какъв тип DVD искате да запишете. В нашият случай това ще бъде DVD-ROM (ISO) (както е избрано на картинката).

В зависимост от това какъв тип DVD ще записвате ще имате възможност да настроите различни опции за този тип, нещо, което можете да направите в различните подпрозорци, появяващи се в дясната част на този прозорец (те са различни за различните типове записи).

 

При DVD-ROM (ISO) можете да зададете на първо време дали желаете да създадете мултисесиен диск. Същността на мултисесийния диск е, че върху него може да се добавя информация дори и след първия запис. По този начин можете да записвате допълнително файлове докато самия диск не се запълни. Все пак не препоръчвам този тип на запис при гледане на DVD плеър, защото съществува риск самия плеър да не разпознае информацията. По този повод в първия прозорец изберете опцията "No Multisession"

 

Втората страница с настройки се казва "ISO":

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero3.png

 

В този прозорец можете да зададете типа файлова система, която да се използва при записа, големината на файловите имена, матрицата на символите и други опции свързани с файловете, които ще се записват. Ще ви покажа кои са препоръчителните опции с кратко обяснение:

- в полето срещу "File System" изберете "ISO 9660 + Joliet". Това е комбиниран метод, при който се поддържат дълги имена на файловете и по-голяма дълбочина на директориите.

- в полето срещу "File name length (ISO)" изберете "Max. of 31 chars (Level 2)". Тази опция ще ви позволи да записвате файлове с имена над стандартните 8 символа, които бяха при старите операционни системи. Ако изберете другата опция (Level 1) може да получите файлови имена от сорта на PROGRA~1 (осем символа).

- в полето срещу "Character set (ISO)" изберете "ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)". Този стандарт е направен така, че да може да се разчита от всички операционни системи и всички плеъри. Ако случайно разполагате с някой много стар компютър или операционна система, можете да изберете някой от другите режими (DOS или ASCII), но не ви го препоръчвам.

- можете да изберете отметката пред "Allow path depth of more than 8 directories", защото както гласи самата опция, чрез нея ще можете да записвате файлове и директории, които ще имат "дълбочина" над 8 директории (т.е. директория в директорията, в директорията и така над осем пъти).

- също така можете да изберете отметката пред "Allow more than 255 characters in path", която ще ви помогне да записвате файлове и директории, пътя към които ще е съставен от над 255 символа. Тази опция е особено полезна при директории с дълги имена или много поддиректории. Общо взето при DVD-video тази опция е ненужна, но и да е включена, нищо няма да се промени.

- можете да не включвате опцията "Do not add the ';1' ISO file version extension". Чрез нейното включване при записа няма да се добави специфичното за ISO разширение ";1".

- следващата опция е неактивна, затова няма за какво да я пипате.

 

Следващият подпрозорец с настройки се казва "Label". В него можете да настроите името на диска, като го напишете в полето срещу "Disc name":

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero4.png

 

В последния подпрозорец можете да настроите опциите по записа на самия диск:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero5.png

 

Не е задължително да настройвате тези опции сега, защото ще можете да ги настроите непосредствено преди самия запис, както и останалите опции, за които вече говорихме.

В случая, в този прозорец можете да включите или изключите няколко опции, а именно:

- Determine maximum speed - чрез тази опция програмата ще определи максималната скорост на вашата записвачка и ще я използва по време на записа. При някои по-стари DVD плеъри не се препоръчва записването на дискове на максимална скорост, защото дисковете ще бъдат нечетими, но при новите този проблем не съществува. Ако изберете тази опция, бутона "ОК" ще се промени в "Speed Test", тъй като ще се извърши гореспоменатия тест.

- Simulation - тази опция може да е неактивна при някои типове дискове или записвачки, но общото й предназначение е да симулира запис на диск. Това е полезно, когато не сте сигурни дали ще стане записа и не ви се рискува диска, на който ще записвате.

- Write - тази опция има смисъл ако е избрана горната опция, защото нейното предназначение е да накара Nero да запише вашия диск. Ако не сте избрали Simulation или Write, тогава като натиснете бутона "OK" нищо няма да стане. Ако тази опция е избрана, тогава бутонът "OK" ще се промени на "Write" ако сте готови за запис (т.е. избрали сте файловете за запис).

- Finalize DVD (No further writing possible!) - тази опция може да бъде променяна при някои от другите режими на запис (за други типове CD-та или DVD-та). В нашия случай тя е избрана и не може да се променя, защото при DVD-video не можете да добавяте файлове в последствие, дори и при презаписваеми дискове.

- Write speed - в падащия списък срещу тази опция можете да изберете каква да бъде скоростта на запис. Както вече обясних, можете да изберете най-голямата скорост, защото така вашият диск ще се запише най-бързо. Ако ще пускате диска на много стари плеъри, ви съветвам да изберете по-ниска скорост.

- Write method - при DVD-video тази опция също е неактивна, но при останалите типове записи можете да изберете начина на запис, който се определя от това как искате да запишете диска - наведнъж или писта по писта (ще го обясня в друга статия).

- Number of copies - както заглавието гласи, тук можете да зададете броя на копията, които искате да създадете, т.е. можете да запишете повече от едно копие, само ще трябва да сменяте дисковете, без да правите допълнителни настройки.

- Use multiple recorders - ако имате повече от една записвачка, можете да използвате втората, докато записвате с първата. Нещо удобно, когато трябва да направите много записи.

- Do a virus check before burning - ако желаете да се подсигурите срещу вируси, можете да включите тази опция, тъй като с нейна помощ ще се извърши сканиране за вируси на файловете преди запис. Тъй като DVD-video трудно може да има вируси, може и да не я включвате.

 

След като сте готови можете да натиснете бутона "OK" и да отворите основния прозорец на Nero:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero2.png

 

Най-общо, в дясната част на прозореца ще видите два отделни подпрозореца, които представляват структурата на вашите харддискове. Тази структура е подобна на структурата изобразена в Windows Explorer и можете да работите с нея по подобен начин (можете да избирате файлове, да ги изтривате, да ги премествате).

Лявата част на прозореца представлява структурата на вашето DVD. Както ще забележите, в десния подпрозорец са изобразени папките, които ще бъдат записани на вашият диск, а в левия подпрозорец са изобразени файловете в съответно избраната папка.

След като ви се отвори основния прозорец на Nero в дясната част намерете филма, който искате да записвате заедно с подпапките му. След като го откриете го провлачете с мишката (натиснете с левия бутон върху името, задръжте и влачете с мишката докато не стигнете до най-левия прозорец и тогава отпуснете левия бутон на мишката) в най-левия панел. Повторете това действие за всички филми.

Съвет: Понеже доста плеъри имат проблеми с четенето на дискове с директории ви съветвам да запишете само филмите, заедно със субтитрите (без да са в отделни директории), като последните бъдат със същите имена, както видео файловете.

 

След като сте готови с тази стъпка натиснете бутона Burn, който изглежда ето така:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/picture0277rx.jpg

 

При натискането му ще ви се появи прозорец, подобен на първоначалния, но в който ще имате възможност да настроите само опциите за запис. Опциите ги описах по-горе и предполагам, че сте ги настроили там, затова тук можете спокойно да натиснете Burn, за да започне записа.

 

 

Ако случайно използвате Nero Express, ето как да запишете своите филми

 

На първо време като стартирате програмата ще ви се покаже основния й прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero6.png

 

На първо време трябва да изберете, че ще записвате DVD дискове и за това от падащия списък в горния десен ъгъл изберете своята записвачка, последвана от текста "DVD". Ето пример с моята записвачка:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero8.png

 

После от основния екран изберете опцията "Data -> Data Disc":

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero7.png

 

След като изберете този бутон ще ви се отвори прозорец, в който трябва да изберете файловете, които ще запишете на диска:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero9.png

 

Този прозорец ви показва кои файлове ще бъдат записани върху диска. Когато го отворите за първи път, той е празен, така че трябва да добавите файловете. За да направите това натиснете бутона "Add". Този бутон ще изведе друг прозорец, в който можете да изберете файловете за запис:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero10.png

 

След като ги маркирате натиснете бутона "Add" и те ще се добавят към списъка с файлове, които ще бъдат записани на DVD-то. След като ги добавите натиснете бутона "Finished", за да излезете от този прозорец и да се върнете в основния прозорец за запис на диск. Когато сте готови с избора на файловете и сте излезли от прозореца за избиране, основния прозорец трябва да ви изглежда по подобен начин:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero11.png

 

Натиснете "Next" и ще бъдете отведени до последния прозорец преди записването на диска, в който можете да укажете различни настройки за записа на DVD диска:

http://pics.softvisia.com/design/pics/10/Nero12.png

 

В този прозорец можете да зададете името на вашия диск в полето след Disc Name". Също така можете да определите на каква скорост желаете да бъде записан диска (Writing Speed) и колко копия да създадете (Number of copies).

Ако желаете Nero да провери качеството на запис след приключването му, сложете отметката пред опцията "Verify data on disc after burning", а ако желаете в последствие да добавяте още файлове и да записвате диска с т.нар. "сесии", сложете отметка пред опцията "Allow files to be added later (multisession disk)".

 

Когато сте готови с всички настройки, остава само да натиснете бутона "Burn" и да изчакате вашия DVD филм да бъде записан.

 

Всички права върху ръководството и картинките са запазени от автора!

Автор на ръководството: Милен Метев (Tragedy)

Link to comment
Сподели другаде

  • Отговори 477
  • Създадена
  • Последен отговор

ТОП потребители в тази тема

ТОП потребители в тази тема

Публикувани изображения

Здравей Tragedy!

Страхотна статия.Мисля,че така добре си обяснил всичко,че едва ли някой ще остане неграмотен по темата.

Имам една молба-дали не би могъл подобно на тази тема да обясниш и записването на VCD-не всичко.Интересува ме конкретно мога ли да добавя субтитри към филм в този формат без да ги вграждам и без конвертиране.Просто някак си да ги добавя и домашния плеар да ги чете.Найстина би било чудесно,защото имам достъп до филми,като най-новите се оказаха VCDта,обаче нямат субтитри.Обикновенно не мога и да намеря за тях,защото са твърде нови,обаче понякога се случва.И така имам готов VCD филм,субтитри пасващи идеално на него и немога да ги закача при запис.Разбира се,когато гледам на компа си ги закачам и нямам проблем,обаче искам да е така и на дивидито ми.Ако има начин ще ти бъда много благодарна,ако го споделиш. ;)

Link to comment
Сподели другаде

Дани, да ти призная честно бях правил нещо подобно но беше много, много отдавна. Успях да намеря обаче един много полезен сайт именно за създаване на VCD с подробни инструкции на български, който смятам, че ще ти бъде много полезен и носи отговор на твоя въпрос. Ето го и сайта - http://vcdhelper.hit.bg/

 

Ако все пак не си намерила отговора на своя въпрос пиши отново, за да потърся още.

Link to comment
Сподели другаде

Благодаря ти много Tragedy!

Изчетох го и отговора на въпроса ми според мен и прочетеното е-не мога да мина без вграждане на субтитрите или конверсия,дори и при готовото,без субтитри vcd.За жалост.Не,че ще спра с опитите-току виж ми се усмихнал късмета на начинаещия. ;)

Link to comment
Сподели другаде

  • 3 weeks later...

Ще си позволя два съвета:

1. Записвайте дискове DVD на половината скорост от възможностите на записвачката ви /съобразено и със сертификата на самия диск!/

2. Важните за вас неща записвайте само на дискове Verbatim. Аз ги купих скоро 25 бр. за 19.20 лв с ДДС.

 

Съвет към Милен - давай номера на етапите, че да бъдат точни запитванията/корекциите !

B)

Редактиран от Юнак
Link to comment
Сподели другаде

  • 2 months later...

Здравейте... :)

Нямам навика да влизам и да пиша по форуми, но след като се лутах цял ден из темите тук без да мога да се откъсна от компа си казах "Регистрирай се, нищо няма да загубиш. Само може да спечелиш!" ;) Наистина има много полезни неща които човек може да научи :)

Та значи все още нямам DVD записвачка, но мисля да си взимам. Но не затова пиша тук. Преди да си я взема искам да се уверя че ще мога да се справям с нея :D

В търсенето из google-a попаднах на инфото което Tragedy е написал много подробно, за което СУПЕР МНОГО му благодаря.

Неро-то ми е версия: Nero 6.6.1.4, както Tragedy е показал по-горе. :)

Може би ще ви прозвучи смешно това което питам, но ме интересува когато се прави DVD диск по описания по-горе начин той става ли както един обикновен DVD диск с филм от видеотеката примерно?

Нека си представим следната ситуация: Изтеглям си аз един DVD концерт независимо от къде,който е примерно 4,5 ГБ. Като го запиша със NERO-то по описания начин ще мога ли на DVD player-a си вкъщи да си го превъртам, да му сложа разни сцени както е на DVD дисковете с филмите? Примерно казвам тази песен не ми харесва и искам следващата. Мога ли да превъртам, защото сега дисковете които правя са обикновенни дискове с филми, които обаче DVD приемника не ми позволява да си ги превъртам. Случвало ми се е да попадам на филми с по около 5-6 мин само с надписи и за да не ги режа ми се искало просто да ги прескоча. Той филма докато почне на мен вече ми се отщяло да го гледам :bored:

Въобще може ли да се направи такова нещо с някоя програма? Ако може с коя и как по-точно? :D

Предварително много БЛАГОДАРЯ за обяснението и за много спестено време в търсене и ровене на отговорите на въпросите които имах. Наистина много ми помагате :)

До скоро........ ;)

Link to comment
Сподели другаде

Ако изтегленето от теб е в нужния xxxxxx_TS вид, би трябвало да се записва по гореописания начин.

Ако искаш от обикновено AVI (например) да направиш такъв DVD диск, то това вече е друго нещо.

Иначе за копиране на дискове с филми можеш да ползваш CloneDVD.

 

@Юнак:

1. Не е нужно да е точно наполовина. Реално погледнато от по-съществено значение е стратегията на писане. Тя е различна при различните скорости и марки устройства. Някои дори и на висока скорост използват по-качествена стратегия. Тези стратегии имат повече значение при запис на аудио дискове и дискове за домашни системи. При запис на нормални дискове за PC стратегиите не са от такова голямо значение. При тях по-важни са дисковете, които се използват за запис.

2. Да, Verbatim са много добри, но не всичките им дискове. Имат едни дискове, които се водят Crystal. Те са наистина много добри дискове. Стига да са оригинални, определено по-добри са Kodak, Fuji, Ricoh, TEAC, Plextor. Те се произвеждат от Tayo Yuden (ако са оригинални, де), които са безапелационно най-добрите оптични носители.

Други много добри дискове са тези на Traxdata, които се намират в България. Те се произвеждат от Ritek, които също имат много добри носители. Traxdata са може би дисковете, които могат да се намерят едновременно на големи бройки и са качествени. Отлично съотношение цена/качество.

Link to comment
Сподели другаде

Здравей SURF_lady и добре дошла!

 

Искам само да допълня някои неща към поста на Night_Raven.

 

Има много голямо значение какъв точно ще е филма, който ще изтеглиш. Имам в предвид, че много потребители рипват оригинално DVD и след това, за да намалят размера му орязват дадени сцени, функции или възможности на филма. Това включва и избирането на сцени, превъртането им и някои допълнителни менюта, т.е. правят го като един непрекъснат поток, без сцени и превъртане.

 

Относно копирането на DVD филми можеш да прочетеш и първата част на цялото ръководство за компресиране и записване на филми на тази страница - http://www.softvisia.com/forums/index.php?showtopic=3 . Проблема с оригиналните филми е, че са доста по-големи от 4,5 гигабайта и затова трябва да се компресират първо и след това да се запишат на диск.

 

Имай в предвид, че при Nero има два основни начина на записване на DVD - като информация (ISO) или като видео файл (DVD-Video). Ти трябва да записваш по втория начин, за да ти се чете на домашната уредба. Относно четенето на домашния плеър много важно нещо е да разбереш какви дискове чете. Някои плеъри четат само DVD-R, други само DVD+R. Моят плеър уж чете всичко, но е доста капризен към дадени марки дискове и т.н. За съжаление това не е описано никъде и човек трябва да опитва.

 

Още един съвет - когато изтеглиш даден филм, пробвай го първо на компютъра си с някой DVD плеър и ако ти харесва как е направен, тогава го записвай. Даже можеш първо да го запишеш на презаписваем диск, ако плеъра ти ги поддържа.

 

Ако имаш каквито и да е въпроси не се притеснявай да ни питаш - ние с радост ще отговорим.

 

 

Night_Raven, Юнака също като мен е чувал, че дисковете, които ще се преглеждат на домашен плеър (DVD) трябва да са записани на по-бавна скорост, за да могата да бъдат четими. Това идва още от навремето, когато ни съветваха да записваме AudioCD дисковете максимум на 4-та скорост, за да се четат на плеърите, което си беше чиста истина, защото лично съм имал проблеми с подобни истории. Иначе има резон, защото по-бързото записване дава малки отклонения в начина на прегаряне на диска, което може да доведе до нечетимост на носителя от някои домашни плеъри. Затова аз лично съветвам потребителите да записват на възможно най-ниската скорост, ако имат време, за да имат по-голяма съвместимост с домашните устройства.

 

За различните дискове и това, кои са по-добри тръгнах също да отговарям, но се замислих, че може би е по-добре да направя отделна тема.

Link to comment
Сподели другаде

Преди време най-вероятно се е препоръчвало да се записва на по-ниска скорост, защото записвачките не са работели много добре на по-високи скорости. Това вече не е проблем. Днешните записвачки се справят далеч по-добре.

Това, което най-вероятно (разсъждавам по логика) се опитва да се избегне е използването на Z-CLV стратегията, която е доста лоша стратегия за писане на аудио дискове и (предполагам) дискове предназначени като цяло за възпроизвеждане на домашен плеър. Z-CLV (Zoned Constant Linear Velocity) разделя диска на зони, всяка от които пише на все по-голяма скорост. Така се получава доста бърз запис. Проблемът е, че за да се получат зоните, лазерният лъч трябва да бъде спрян на границата и отново пуснат в началото на следващата. Между двете зони се прави и връзка от 40 микрометъра. Подобни връзки и "разкъсан" запис може да затрудни доста домашни плеъри. Тази стратегия се използва предимно при високи скорости, докато при по-ниски (до 16х) се използват други. Затова явно се препоръчват по-ниски скорости - за да е сигурно, че ще се пише на CLV (Constant Linear Velocity), P-CAV (Partial Constant Angular Velocity) или CAV (Constant Angular Velocity).

Някои устройства ползват втората или третата стратегия дори и за някои скорости по-високи от 16х (да не кажа за всички скорости). Ако се пише на добра стратегия, то тогава единственият останал фактор е скоростта на писане и дали компютърът ще успее да насмогне на скоростта.

Не винаги ниска скорост е толкова добър избор. Не се знае слоя на диска как би реагирал на лазера при писане на ниска скорост. Някои носители имат оптимални скорости на работа различни от минималните. Зависи и какъв вид е слоя, някои се прогарят по-лесно, докато други - по-трудно.

Носителите са не по-малко важни от стратегията за писане.

Въобще писането на дискове далеч не е толкова просто и не се свежда до: "купи някакви дискове, ръгни ги в чекмеджето, и пиши както ти харесва". E, aко потребителят не е никак взискателен, то i това може да свърши работа, но ако се търси ИСТИНСКИ качествен запис, нещата се усложняват. Всичко зависи от марката на устройството, фърмуеъра му, носителя, скоростта на запис (заради самата скорост и стратегията на писане), как е бил складиран диска до момента, как ще се складира занапред и др. дребни неща.

Link to comment
Сподели другаде

Олелеле хора, аз явно още много ще има да чета по повод на това как се записват DVD дискове. Явно и понятие си нямам от формати,кодиране и т.н. Съжалявам за което. :'(

Значи вкъщи имаме Система за домашно видео. На книжката (ръководството) към нея наистина дават че някои CD-R/RW;DVD-R;DVD+R;DVD-RW,DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани на уреда. Моделът й е: LG LH-T6340. Дават и следното описание вътре:

 

- Възпроизведим DivX файл: *.avi; *.mpg; *.mpeg

- Възпроизведим Codec формат: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "MP43", "3IVX", "MP42"

- Възпроизведим аудиоформат: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

 

Значи става въпрос за следното... Имахме кабелна телевизия преди, но родителите ми решиха че след като ще имаме кабелен нет и компютър със записвачка ще може да си сваляме филми от интернет и кабелната телевизия няма да ни е вече нужна и затова я спряха. Сега останах само с кабелен нет.

Сега баща ми се е вманиачил на тема концерти. Иска да му тегля разни концерти на любимите му групи и да му ги записвам на дискове за да може да си ги гледа на Системата за дом. кино. Обаче иска от мен да му ги правя да може да си ги превърта, да има менюта и тем подобните му екстри, а аз и идея си нямам как става. Ако изтегля от арената примерно някой DVD торент концерт или филм дали ако го запиша ще си е както е бил свален от оригиналния диск или аз ще трябва да го правя да се превърта и да му слагам менюта ???

Моля ви обяснете ми дали има начин това да стане и какъв е по-точно, ако има да си взимам една записвачка, едни дискове и да му ги правя че да ми се махне от главата ;) Че си нямам друга работа сега с неговите концерти да се занимавам, а пък не мога му откажа защото пък ще взема да остана въобще пък без нет. ХАха :D

А по нататък вече ако няма от къде да се сдобивам с филми и мога да си ги намирам само от видеотеката ще ми обясните как да си ги качвам на компа, да си ги компресирам и после да си ги записвам на DVD дискове, ако ми харесат ;)

Още веднъж БЛАГОДАРЯ за помощта и подробните обяснения :)

До скоро и със здраве :)

Link to comment
Сподели другаде

Здравей!

Лично аз не съм правила меню за DVD, но знам, че има програми които го правят.

Ако самия концерт, който си изтеглила е без такива екстри и скаш да си ги направиш сама, пробвай с тези програма:

 

инфо Movie DVD Maker 1.5

 

 

сваляне

 

Ето още една:

 

инфо DVD-lab Pro 1.53

 

сваляне

 

А иначе, доколкото виждам плеара ти е хубав. Възпроизвежда почти всичко. Можеш да ползваш и презаписваеми дискове- CD и DVD.

Незнам защо държиш да ги записваш на DVD. Голям е размера и съответно по- бавно се сваля.

Плеара ви не може ли да превърта, ако няма меню? Защото ако може те съветвам да ползваш CD- много по- лесно и бързо е.

Успех и пиши как се справяш. :thumbsup:

Link to comment
Сподели другаде

Ами... аз дисковете които съм правила и сме гледали на системата на домашно кино са обикновенни CD-та които обаче не мога да превъртам. Като почне филма или концерта върви докрая без да мога нито да се върна назад нито да превъртя напред. Правя си ги по стандартния начин на Nero-то както си правя едно CD ;)

А искам да си взема DVD записвачка и да се науча да си правя такива дискове тъй като концертите които намирам на баща ми, а и не само на него, са само и главно DVD формат и не мога да ги събера на едно обикновенно CD. Поне в arenabg.com намирам само такива... А пък и аз си намирам разни party-та които също са доста големички. Да не споменавам че сега съм се зарибила много на тема SURF филми и ще се радвам да си качвам по 5-6 на един диск отколкото да хабя 5-6 обикновенни CD-та :D

А колкото до скоростта - да знам че ще се изтеглят бавно... Ето защо в момента сме в спорове вкъщи за смяна на интернет доставчика, тъй като нета който плащаме сега идва "малко" скъпичък, но това е друга тема на разговор :)

Хайде :bye1: от мен за сега

Link to comment
Сподели другаде

SURF_lady, нека разгледаме поотделно трите възможни варианта:

 

1) Теглиш концерт или филм в компресиран DivX или XviD формат за компютър и искаш да го запишеш 1:1. Това става чрез ISO типа диск и е абсолютно идентичен със записа на обикновено CD. Просто не е 700MB, а 4.7GB (реални 4.4 някъде). Така разбира се файловете си остават DivX/XviD и ако DVD плеърът не се справя добре с възпроизвеждането на такива файлове, то няма да е приятно.

2) Теглиш концерт или филм в компресиран DivX или XviD формат, но искаш да го запишеш във DVD формат за да се възпроизвежда добре на DVD плеър. Това е възможно, просто файловете се конвертират от DivX/XviD във DVD формат. За жалост не съм толкова наясно ТОЧНО как, защото не ми се е налагало да се занимавам. Дори и да се конвертира обаче, менюта и подобни неща няма как да има, защото е било компресирано. При това положение трябва да се правят менюта и подобни неща ръчно. Danina вече ти е дала някои програми.

3) Ако си изтеглила голям файл (2.хGB, 3.хGB, 4.хGB) ISO или някакъв странен формат (BIN/CUE, IMG/SUB/CCD, MDF/MDF, ISO, NRG), то най-вероятно е нужно директно да се запише с Nero или Alcohol 120%, защото това са Image файлове. Другият вариант е да са папки VIDEO_TS и AUDIO_TS, което си е DVD формат и също е нужно просто да се запишат на DVD, но не в ISO, а в DVD Video, както е описал Tragedy.

Тези формати, ако са директно копие на оригинала и той самият е имал менюта и разни балгинки, трябва да са запазили всичко и след записването им да са идентични с оригинала.

 

Лирично отклонение: да, изглежда сложно както го описах, но не си мисли, че трябва да четеш чак толкова много. Това, което описах, е ненужно за обикновените потребители. Не се шашкай чак толкова.

Недей и да съжаляваш, че не си "навътре" в нещата. Никой не се ражда научен. Дори е похвално ако се стремиш да научиш нещата. Нямаш абсолютно никакъв повод за срам. В този ред на мисли да кажа, че глупав въпрос НЯМА. Всеки въпрос целящ добиване на знания е оправдан и, следователно, напълно в реда на нещата. Всъщност глупави въпроси са тези, на които знаеш отговорите. Макар глупав да не е единствената описателна дума за тях. :)

Link to comment
Сподели другаде

Night_Raven БЛАГОДАРЯ ти много за изчерпателния отговор.

Прочетох това което ми написа 4-5 пъти и почти го раздбрах :D След още толкова прочитания може би вече изцяло ще го разбера ;)

Абсолютно си прав че никой не се е родил научен и че глупави въпроси няма, но това май при мен изглежда смешно,нелепо и абсурдно може би.

Ако разбереш с какво се занимавам може би ще паднеш от смях тъй като това всичко, което ми обясни, се предполага че би трябвало да го знам :no: Трябва да се засрамя ...

Но пък "Човек се учи докато е жив" :) ... Сега вече ще го знам и малко по малко ще се науча ;)

Още веднъж благодаря за помощта на всички... Мисля че вече мога да си купя DVD записвачка. :)

Но0о преди това:

1-во и най-важно трябва да си събера пари :-8 и...

2-ро трябва да проуча каква записвачка да си взема.

Вие какво ще ме посъветвате? :) Преди година и половина като си купувах PC-то щях да си взима combo - CD и DVD записвачка в едно. Но консултанта в магазина на фимрата от който си го взех ме посъветва да си ги взема поотделно, тъй като ако след време не дай си Боже ми гръмне едното, оставям и без двете...

CD записвачката ми е LG 52х32х52х. DVD-ROM-а ми е също LG. Мисля си да продължа традицията :D

Ами... за сега от мен това е ;)

Link to comment
Сподели другаде

С голямо удоволствие бих дал съвет за писачка, но това не е нито раздела, нито темата - бихме се отклонили от твърде много.

Просто пусни една тема в раздел "Проблеми и дискусии, свързани с хардуер". Така ще се включат и други потребители и може да се получи добра дискусия.

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...

×
×
  • Създай ново...