Jump to content

Преглед на 7 програми за следене на трафика


Препоръчан пост

Виртуалното простраство, наречено Интернет, все повече навлиза в живота ни и ние все повече се потапяме в глобалната мрежа. С това и обемът на обменяната информация нараства неимоверно и ние преточваме вече гигабайти и терабайти с информация. За съжаление обаче технологиите в нашата държава винаги изостават от световните тенденции и все още има потребители, които са на ограничен трафик, което налага и нуждата за следене на изразходвания трафик. Заедно с това пък има и ентусиасти, които искат да знаят какъв трафик са генерирали за даден час, ден или пък седмица. Има пък други потребители, които искат да следят дали имат някаква активност през мрежовите интерфейси, които използват.

 

За всички тези потребители са създадени програмите за отчитане на трафика. Тези програми, освен че показват дали има активност към Интернет (изтегляне или качване на информация) и други мрежови връзки, показват също така моментната скорост, подробна статистическа информация за изразходвания трафик и още много друга информация.

 

Целите на този преглед са няколко. От една страна искам да представя 7 интересни продукта за следене на трафика, за да може потребителите, които са заинтересовани да избера този, който им допада най-много. Заедно с това съм се опитал да подбера както безплатни, така и платени продукти (3 платени и 4 безплатни) и да ги разгледам по един и същи начин, за да могат потребителите да преценят дали си заслужава да използват платени приложения (и съответво да търсят начини да ги ползват незаконно) или пък могат да използват безплатни аналози.

 

 

Съдържание:

1. Bandwidth Meter Pro

2. Bandwidth Monitor

3. BitMeter

4. BWMeter

5. DU Meter

6. NetLimiter 2 Monitor

7. NetMeter

8. Заключение

Link to comment
Сподели другаде

 

Bandwidth Meter Pro

 

Лиценз: Платен - 19.95 USD

Линк за изтегляне: Bandwidth Meter Pro @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 2.3 build 557

 

Един от представителите на платените програми за следене на трафика е Bandwidth Meter Pro. При стартирането си, програмата разполага следната иконка в системния трей - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro1.png. Основния прозорец на програмата е разграфен с различни нива на скоростите като можете да видите моментната и изминала скорост на сваляне и качване, представени с различни цветове:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro2.png

 

Впечатленията ми от първия изглед на програмата са добри като смятам, че потребителите могат лесно и бързо да се ориентират каква е моментната им скорост, която е показана и с числа в долната част на прозореца, както и максималната скорост, която е била достигната. Хубавото при този прозорец е, че можете да укажете какво да се показва в него и какво не от настройките на програмата.

 

Както всяка една програма от този тип, така и Bandwidth Meter Pro разполага и с детайлна статистика за изразходваният трафик по дни, седмици и месеци:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro3.png

 

Самата статистика е разделена на четири части - обща статистика, която включва общия трафик за деня, за седмицата, месеца, годината и общо по принцип, както и същия този трафик разделен между изтегляне и качване. В този прозорец, както и всички останали прозорци на модула за статистика можете да изберете за кой адаптер на компютъра ви да видите информация (в случай че имате повече от една мрежова карта или повече от една Интернет връзка). В индивидуалните страници за статистиката по дни, седмици и месеци можете да видите своят трафик за всеки един момент, както и да експортирате тази статистика в няколко типа файлове (включително и Excel).

Статистиката, която ви се предоставя е стандартна и според мен напълно достатъчна.

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro4.png

 

Освен модула за проследяване на трафика, програмата разполага и с друг стандартен модул за този тип програми - т.нар. Stopwatch:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro5.png

 

С помощта на този модул можете да засечете какъв трафик генерирате за определено време. Можете да следите общо качената и свалена информация, максималната, минималната и средната скорост. Когато желаете да спрете часовника, можете просто да натиснете бутона Stop и ще можете да видите генерирания от вас трафик.

 

Настройките на програмата са стандартни и с тяхна помощ можете да управлявате основни неща като това дали приложението да бъде стартирано автоматично с Windows, коя мрежова карта да следи, кои елементи да се показват на основния й прозорец, какъв да бъде процента на прозрачност на този прозорец, какви да бъдат цветовете на елементите на прозореца и шрифта на буквите и други. Заедно с това можете да зададете да бъдете известявани при достигане на определен трафик (на изтегляне, на качване или и двете) за определено време, което е много полезно за потребители, които са на ограничен трафик.

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMeterPro6.png

 

 

Общото ми мнение за тази програма е положително, защото според мен тя се справя с основната си задача - да следи изразходвания трафик. Разполага с основните модули, които са нужни за една такава програма и дава достатъчно информация, която е необходима.

Link to comment
Сподели другаде

 

Bandwidth Monitor 2

 

Лиценз: Безплатен

Линк за изтегляне: Bandwidth Monitor 2 @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 2.0.121

 

Bandwidth Monitor е безплатен вариант на програмите за следене на трафика. При стартирането си програмата логично разполага своя иконка в системния трей, която изглежда ето така - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMonitor1.png. Заедно с това се появява и основния прозорец на програмата, в който можете да следите изразходвания трафик:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMonitor2.png

 

Самият изглед на този прозорец е леко объркващ в сравнение с останалите програми, защото трудно се различават графиките на входящия и изходящия трафик. На този основен прозорец можете да видите моментната скорост, с която теглите или качвате информация. В интерес на истината това е и общо взето всичко, което ще ви предложи тази програма.

 

В самите й настройки можете да укажете приложението да се стартира с операционната ви система, кои мрежови карти да следите, нивото на прозрачност, скоростта на обновяване на графиката и облиците на програмата. Последните обаче лично при мен не сработиха и трябваше да се задоволя със стандартния черен облик, колкото и да не ми харесваше.

 

Програмата разполага с възможност за ретроспективно проследяване на изразходвания трафик, но за съжаление статистиката, която се води е само по дни и крайно ограничена като информация:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BandwidthMonitor3.png

 

 

Интересното, което е, че представянето на тази програма е изключително кратко и ограничено, защото такива са и възможностите й, така че Bandwidth Monitor определено не се нарежда сред моите фаворити.

Link to comment
Сподели другаде

 

BitMeter

 

Лиценз: Безплатен

Линк за изтегляне: BitMeter @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 3.55

 

Друг безплатен вариант на програма за следене на трафика е BitMeter. Разбира се и тази програма разполага своя собствена иконка в системния трей, чрез която иконка можете да видите дали генерирате изходящ или входящ трафик и каква е неговата скорост (приблизително). Иконката, която програмата разполага е http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter1.png. Заедно с това програмата има и прозорец, в който можете да видите колко точно трафик генерирате в дадения момент и графика на генерирания трафик до момента:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter2.png

 

Можете също така да видите върху основния прозорец на програмата каква е била скоростта ви на изтегляне и качване в даден момент чрез опция та Toggle InfoPane:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter3.png

 

Статистиката на трафика, която съхранява BitMeter е доста детайлна и в нея можете да видите общо генериран трафик за текущия ден, текущата седмица и текущия месец, която статистика включва изтеглена информация, качена информация, общо и средно за двата основни показателя:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter4.png

 

В допълнение към това можете да видите и подробна статистика на дневна, седмична и месечна база:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter5.png

 

Приятна опция на приложението е, че може да представи статистиката на генерирания трафик и в графична форма като при посочване на дадена графика можете да видите колко точно е била скоростта в точно този момент:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter6.png

 

BitMeter също така разполага с модул за следене на трафик за определено време, зададено от потребителя, който модул се нарича Stopwatch. Чрез него можете да видите какъв трафик сте генерирали за даден интервал от време, който можете да занулите и да почнете отначало:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter7.png

 

Друго допълнение към програмата е модула за известяване при достигане на определена скорост или натрупването на определен трафик. Модула е наречен alert Manager:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter8.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter9.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter10.png

 

Тази възможност е особено полезна, ако сте с ограничен трафик и искате да следите да не го превишите. В тази връзка можете да ползвате и опцията ISP Restrictions, с чиято помощ ще можете да зададете ограниченията в трафика, които ви е наложил вашия доставчик и при достигането на определен процент от тях да бъдете известени:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BitMeter11.png

 

По отношение на настройките на програмата - те са десетки и позволяват пълен контрол върху поведението на приложението. Част от тези настройки са облика на основния прозорец на програмата, скалата за измерване на скоростта, цветовете на прозореца, нивото на прозрачност, настройки на иконата в системния трей, настройки за автоматично стартиране на програмата, възможност за автоматична проверка за нови версии, избор на мрежова карта, през която ще бъде следен трафика и много други.

 

 

Общото ми впечатление от програмата е изключително позитивно, защото тя предоставя всичката необходима информация за генерирания трафик и я поднася по доста удобен и красив начин. Лично за мен това е програмата с най-много възможности и достатъчно уместен интерфейс, което я прави моят избор за безплатно приложение от този тип.

Link to comment
Сподели другаде

 

BWMeter

 

Лиценз: Платен - 30 USD

Линк за изтегляне: BWMeter @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 3.3.2

 

BWMeter е платено приложение за измерване на изразходваният Интернет трафик от вашия компютър. При стартирането си, както всяка една програма от този тип, BWMeter разполага малка иконка в системния трей, чрез която имате бърз достъп до модулите и настройките на приложението. Иконката изглежда по този начин - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter1.png. Основния прозорец на програмата е стандартен и на него можете да видите графично възпроизвеждане на трафика, който сте генерирали за даден минал период, а също така и моментната скорост на изтегляне и качване на информация:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter2.png

 

Другият основен модул на програмата е за показване на статистика за изразходвания трафик по часове, дни, седмици, месеци и години. В тази статистика е включен обемът качена и изтеглена информация като можете да избирате по няколко реда, за да проверите своят трафик и можете да направите това за всяка една мрежова карта на компютъра ви:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter3.png

 

Както и при други аналогични програми, така и при BWMeter разполагате с модула за засичане на изразходван трафик за определено време, наречен Stopwatch. Този модул ще ви предостави информация за общо качената и изтеглена информация, минималната и максималната скорост и средния трансфер:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter4.png

 

Друг стандартен модул за този тип програми, който присъства и в това приложение е модула за известяване при достигане на определен трафик или определена скорост за дадена единица време. Тази опция е доста полезна за хора, които са на ограничен трафик и желаят да бъдат уведомявани при достигането на ограниченията на Интернет доставчика си:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter5.png

 

Самите настройки на програмата включват както стандартни такива (за този тип програми), така и някои интересни нововъведения. Към стандартните настройки можем да причислим опцията за стартиране на програмата с операционната система, настройките на изгледа на основния прозорец на програмата, избор на мрежовата карта, през която да се следи изразходвания трафик. Интересни и нови опции са задаването на филтри за това какво точно да се следи, като тези филтри могат да ограничат следенето на трафика по отношение на посоката на трафика, протокола, през който се генерира, портовете, през които преминава информацията. Можете да използвате програмата и за следене на трафика на отдалечен компютър и да приложите различни филтри за този тип следене на трафика. Заедно с това можете да зададете и лимити на скоростта на изтегляне и качване на информация, което според мен разширява възможностите на програмата:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/BWMeter6.png

 

 

Като обобщение и лично мнение мога да кажа, че BWMeter освен стандартни, разполага и с някои интересни опции, които не открих при другите програми, които определено я правят привлекателна, но в противовес на това се явява и цената на продукта, която е най-висока за всички разгледани програми. Аз лично не бих закупил толкова скъп продукт при наличието на достатъчно добри аналози с по-ниска цена или без такава.

Link to comment
Сподели другаде

 

DU Meter

 

Лиценз: Платен - 19.95 USD

Линк за изтегляне: DU Meter @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 4.0 R3009

 

DU Meter е може би една от най-известните програми за следене на трафика. Програмата е платена и за да я ползвате ще трябва да заплатите почти 20 долара, но според мен цената си заслужава. Но нека да видим защо.

 

При стартирането си програмата разполага малка иконка в системния трей, която показва активността на вашата връзка, моментната скорост (при посочване) и ви дава достъп до допълнителните модули на DU Meter и настройките. Иконката изглежда по този начин - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter1.png. Заедно с това програмата стартира и своя основен прозорец, в който можете да видите както текущата скорост на изтегляне и качване, така и графика на скоростта ви за даден период от време:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter2.png

 

Интересното е, че основния прозорец на програмата може да се свие и да показва само текущата скорост:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter3.png

 

Стандартния модул със статистиките за трафика присъства и в това приложение, като според мен е доста подробен и полезен:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter4.png

 

Чрез този модул ще можете да получите подробна статистика за изразходвания трафик, която включва обем изпратена информация, обем получена, средна скорост на получаване и изпращане, общо изпратена или получена информация и други. Статистиката е наистина доста подробна, защото освен разбита по часове, дни, седмици и месеци, DU Meter ви дава възможност да я преглеждате и под формата на графика за избран от вас период, а заедно с това да я експортирате в множество файлови формати:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter5.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter6.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter7.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter8.png

 

Нещо много интересно, което не видях при другите програми в това ревю е, че програмата отчита и реално колко време сте изразходвали трафик, т.е. дори и да сте били свързани през цялото време, програмата ще ви покаже колко от това време реално сте генерирали трафик.

 

Програмата разполага също така и с модул за отчитане на изразходвания трафик за определено от потребителя време, който модул се нарича Stopwatch. Чрез този модул можете да видите общо прехвърлената информация, максималната и средната скорост, както и текущата такава. Интересното при този модул за разлика от същите модули на другите програми е, че можете да създавате повече от едно измерване:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter9.png

 

Друг модул, който е включен в тази програма и се явява като задължителен за подобен род приложения е модула за известяване при достигане на определен изразходван трафик или достигане на опредена скорост. Различното тук е, че можете да бъдете уведомени не само чрез звуков сигнал или съобщение, а също така и по е-мейл. И това не е всичко, защото при достигане на зададения трафик, програмата може автоматично да преустанови връзката през дадената мрежова карта или дори да изключи компютъра. Нещо, което е много полезно за хора, които са на ограничен трафик:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter10.png

 

Програмата разполага и с възможност за автоматично генериране на справки за изразходвания трафик за определен период (зададен от потребителя) като тези справки могат да се записват автоматично в даден тип файлове:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/DUMeter11.png

 

По отношение на възможностите за настройване, програмата ви предлага доста гъвкавост. Можете да настроите начините за показването на статистическата информация, цветовете и другите графични опции на основния прозорец, нивото на прозрачност, можете да укажете кои мрежови карти да се следят, темп на обновяване на данните, настройки за изпращане на автоматични е-мейли, както и възможност за управление на базите данни със статистиките на програмата.

 

Като обобщение за програмата мога да кажа, че я познавам от много време и за мен е един наистина много добре направен продукт, който върши чудесно целта, за която е създаден. Имайки в предвид и цената от 26 български лева (при сегашния обменен курс) смятам, че това е една добра инвестиция за хората, които желаят да следят изкъсо трафика, който генерират.

Link to comment
Сподели другаде

 

NetLimiter 2 Monitor

 

Лиценз: Безплатен

Линк за изтегляне: NetLimiter 2 Monitor @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 2.0.10

 

NetLimiter 2 Monitor е малко по-различно приложение за следене на трафика поради няколко причини. На първо време, това е безплатната версия на програмата NetLimiter, чиято цел (на NetLimiter) е да следи кое приложение какъв трафик генерира и ви дава възможност да въвеждате множество ограничения както върху приложенията, така и върху протоколите и портовете, през които обменяте информация. NetLimiter 2 Monitor включва само функцията за следене на генерирания трафик от различните приложения, но въпреки това е един страхотен инструмент за следене, който разполага с възможности, които нито един от другите разгледани продукти нямат.

 

Програмата разполага своя иконка в системния трей при стартиране, която изглежда по следния начин - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetLimiter1.png. Основния й прозорец е по-различен от този, на разглежданите досега приложения и показва много повече информация:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetLimiter2.png

 

В горната част се показва информация за текущата скорост на изтегляне и качване на информация. По-долу са изброени всички активни приложения, които са стартирани на вашата система и които биха могли да генерират някакъв трафик. В двете колони срещу имената на тези приложения се отразява и моментния трафик, който те генерират. В допълнение към това можете да разгледате какъв трафик генерира всеки един процес на дадено приложение, а също така и към кой адрес се генерира този трафик:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetLimiter3.png

 

Освен активните приложения, можете да видите кои са неактивните (в момента) програми, които някога са генерирали трафик, а също така и евентуалните скрити програми (скрити от списъка с активни приложения във вашата операционна система). Това е доста полезна опция, особено ако се съмнявате, че имате троянски кон, keylogger или друго шпионско приложение, което не можете да откриете по стандартен начин.

 

NetLimiter 2 Monitor ви предоставя и доста детайлна статистика за изразходвания трафик от всяко едно приложение като за целта трябва просто да го маркирате и да покажете статистиката за него. Можете да направите това и за цялата си система като маркирате името на компютъра си. Предоставената статистика дава информация за изразходвания входящ и изходящ трафик за текущия ден, за предходния ден, за текущия и предходния месец, за текущата и предходната година. Освен това можете да зададете и свой период (с часове и дни), за които да ви бъде предоставена статистика, а заедно с това и да изберете за коя мрежова карта да видите тази информация и в какви единици:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetLimiter4.png

 

Приложението разполага и с модул за организиране и работа с отделните мрежови връзки на системата ви, като можете да зададете имена на тези връзки, да проследите адресите и мрежовите карти, с които те се асоциират и да зададете лимит за трафика, който да преминава през тях:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetLimiter5.png

 

Добавено от Topper: Да добавим и това, че прави грамотни логове, видими през Event Viewer-a (eventvwr.msc)

 

Като обобщение за NetLimiter 2 Monitor мога да кажа, че това е личният ми фаворит, защото освен, че ми показва нужната информация за изразходвания трафик, има изключително изчистен интерфейс и с нея се работи много лесно. А възможността за показване на трафика, генериран от дадено приложение е просто безценна.

Link to comment
Сподели другаде

&nbsp

NetMeter

 

Лиценз: Безплатен

Линк за изтегляне: NetMeter @ SoftVisia.com

Версия на програмата за ревюто: 1.1.3

 

NetMeter е още един представител на безплатните програми за отчитане на изразходвания трафик и то доста добър представител, както ще разберете от представянето му по-долу.

 

При стартирането си програмата разполага своя иконка в системния трей, чрез която можете да следите активността на мрежовата ви карта, а заедно с това да имате достъп до опциите и настройките на приложението. Тази иконка изглежда ето така - http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetMeter1.png. Основния прозорец на NetMeter е стандартен и на него можете да видите моментната ви скорост, максималната такава и графично представяне на скоростта на изтегляне и качване на информация за определен период в миналото:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetMeter2.png

 

Приложението предоставя доста подробна и добра статистика за изразходвания трафик, която между другото много наподобява статистиката (и начина на представяне) при програмата DU Meter. В тази статистика е включена информация за генерирания трафик за деня, седмицата, месеца и общо, както и пиковите, и средните скорости за даден период от време

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetMeter3.png

 

Освен с това можете да разгледате детайлна статистика за трафика по дни, седмици и месеци, както и прогнозирани данни за даден бъдещ период:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetMeter4.png

 

Програмата не разполага с модул за отчитане на генерирания трафик за зададен от потребителя интервал от време, но разполага с възможност за известяване при достигане на определен трафик за даден период то време, което е много полезно при потребители с ограничен трафик:

http://pics.softvisia.com/design/pics/5461/NetMeter5.png

 

Настройките на програмата са стандартни и включват избор на мрежовия адаптер, през който да се следи трафика, възможност за стартиране на програмата с операционната система, разположението й в системния трей, ниво на прозрачност, настройки на графиката за изразходвания трафик, настройване на цветовете и шрифтовете на основния прозорец на програмата, настройка на показваната информация и други.

 

 

Като обобщение за тази програма мога да кажа, че е доста добър и изключително близък аналог на платената DU Meter и определено предоставя доста възможности за безплатно приложение от този тип.

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 months later...

 Целите на това ревю бяха две. От една страна исках да ви запозная с няколко продукта за отчитане на изразходвания трафик, които освен да отчитат моментната скорост, могат да предоставят доста добра и интересна статистическа информация. Втората основна цел бе да се опитам да направя едно безпристрастно сравнение на възможностите на безплатни и платени програми от даден тип, за да можете сами да прецените кой тип програми ще използвате.

 

Вярвам, че съм постигнал и двете си цели.

 

 

Всички права върху текущото ревю и картинките включени в него са собственост на автора им и нямат право да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма без изричното съгласие на автора.

 

Автор: Милен Метев (Tragedy @ SoftVisia.com)

Link to comment
Сподели другаде

Перфектно ревю - точно, кратко, стегнато, със заключения ;)

Аз бих добавил към това само две неща:

Програмата ISP монитор, която въпреки, че е разработена като ориентирана към определени ISP върши прекрасна работа и в общия случай (а и е безплатна)

http://ispmonitor.be/software/images/screenshot01.png

http://ispmonitor.be/software/images/isp-scr-lg-07.png

Второ - с по-старата версия на NetLimiter (1.x.y) съм си имал страшни проблеми, поради това, че тя инсталираше виртуален интерфейс, през който пренасочваше трафика, за да бъде отчитан трафика. Нормален метод за Уин и Линукс програми, но аз лично съм си имал ядове с работата след това, а след деинсталация в 99% от случаите се налагеш поне поправка на Уиндоус-а. За новата версия слушам добри отзиви.

Link to comment
Сподели другаде

  • 3 years later...
Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...