Jump to content

Създаване на автоматизирана инсталация на Windows


Препоръчан пост

Кое нещо бави най-много процеса на инсталиране на Windows? Вероятно копирането на файловете. Но за жалост това не може да бъда променено, без сериозни промени по самата инсталация. Но като погледнем от друга страна, въвеждането на всички данни (сериен номер, часова зона, име на потребителя, мрежовите настройки) и съгласяването с разни работи губят също адски много време. Целта на тази статия е да спести именно това време – инсталацията на NT5 базираните операционни системи (Windows 2000, XP и 2003) да става автоматично, без или с минимално участие от страна на потребителя, метод известен с английското си наименование unattended.

 

Целта е да се създаде т.нар. answer file – файл, от който инсталацията ще взима информация по време на инсталирането. За създаването на този файл има два варианта:

 

I) Автоматизиран вариант, чрез инструмента setupmgr

 

II) Ръчен вариант

 

Независимо, кой метод изберете, трябва да изпълните завършващата стъпка от нашата статия:

 

III) Завършващ етап

Link to comment
Сподели другаде

  • Отговори 31
  • Създадена
  • Последен отговор

ТОП потребители в тази тема

ТОП потребители в тази тема

I) Чрез инструмента setupmgr.exe

 

Този метод се отличава, че е с графичен интерфейс, но предлага по-малко опция от варианта, който ще бъде разглеждан по-долу. Setupmgr.exe е част от XP SP2 Deployment Tools, който можем да намерите на инсталационния диск на Windows в архив с име Deploy.cab в папката \Support\Tools Ако този файл липсва или в момента нямате достъп до диска може да го свалите и от на този адрес. Извлечете съдържанието на архива, като използвате приложение като WinRar. Единствено са ни необходими файловете setupmgr.exe и ref.chm.

 

След като вече разполагате със Windows Setup Manager следвайте следните стъпки (настройките показани на картинките са примерни и може да е необходимо да бъдат променени, спрямо вашите нужди):

 

 

1) Стартирайте Windows Setup Manager, като щракнете двукратно върху setupmgr.exe

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/0.png

 

2) Когато се стартира съветника Windows Setup Manager натиснете бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/WinSetupMgrFtime.png

 

3) Селектирайте опцията Create New и кликнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/CreateNew.png

 

4) Изберете опцията Unattended Setup и след това натиснете Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/unattended.png

 

5) Уверете се, че е селектирана желаната операционна система и след това кликнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/WXP_PRO.png

 

6) Изберете опцията Fully Automated и след това натиснете Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/Automated.png

 

7) Уверете се, че е селектирана опцията Set up from a CD на страницата Distribution Share.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/SetpfromCd.png

 

8) Изберете I Accept The Terms of The License Agreement и натиснете Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/Iaccept.png

 

 

Сега съветника Windows Setup Manager Ви предоставя възможност да попълните желаната информация, която ще бъде използвана при инсталирането на операционната система.

 

 

9) Попълнете името и организацията и натиснете бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/1.png

 

10) Страницата Display Settings Ви дава възможност да конфигурирате настройките на видео адаптера. Изберете желаната конфигурация на цветовете, разделителната способност и честотата на опресняване.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/2.png

 

Внимание: настойте тези опции да отговарят на настройките на вашия монитор (особено Refresh frequency - честота на опресняване), тъй като иначе могат да го повредят. За повече информация може да прегледате документацията на вашия монитор. Стойност от 75 херца би трябвало да работи без проблем на повечето монитори.

 

11) Областта Time Zone Ви предоставя възможност да конфигурирате часовата зона, в която се намирате. Изберете желаната часова зона и продължете чрез бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/3.png

 

12) На страницата Product Key имате възможност да въведете серийния номер на вашата операционна система. Въведете серийния номер и натиснете бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/4.png

 

13) Страницата Computer Names изисква да въведете името на машината. Въведете желаното име и продължете като кликнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/5.png

 

14) Сега имате възможност да въведете парола за акаунта administrator. Въведете паролата. Ако желаете може да кодирате парола и да изберете колко пъти да се влезе в системата с потребителя administrator. Продължете процеса на автоматизация като щракнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/6.png

 

15) Страницата Nerworking Components Ви подканва да конфигурирате мрежовите възможности. За целта изберете Typical Settings ако искате да ги конфигурирате в по-късен етап. Ако желаете да конфигурирате мрежата още сега изберете опцията Custom Settings и направете желаните настройки.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/7.png

 

16) Сега имате възможност да се присъедините към работна група (Workgroup) или домейн (Domain). За целта изберете желаната опция и попълнете данните. Когато сте готови продължете като кликнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/8.png

 

17) Страницата Telephony в повечето ситуации може да бъде пропусната като просто кликнете на бутона Next. Ако вашата система се нуждае от настройки на тази страница сега е момента да ги направите.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/Telephony.png

 

18) Страницата Regional Settings Ви предоставя възможност да конфигурирате регионалните настройки за Вашата система. Изберете желаната конфигурация и продължете като щракнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/9.png

 

19) На страницата Languages направете желаните промени и кликнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/10.png

 

20) Страницата Browser and Shell Settings може да бъде пропусната чрез бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/11.png

 

21) Сега Ви се дава възможност да смените папката, в която ще бъде инсталирана операционната система. По подразбиране това е папката Windows. Изберете желaната конфигурация и продължете чрез Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/12.png

 

22) Сега Ви се предоставя възможност да автоматизирате инсталацията на принтер. Въведете името на принтера и кликнете на бутона Add. Продължете като щракнете на бутона Next.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/13.png

 

23) Страницата Run Once Ви дава възможност да конфигурирате Windows да изпълни една или повече команди, когато даден потребител влезне в системата за първи път. Натиснете бутона Next, за да продължите.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/14.png

 

24) Сега имате възможност да укажете да се изпълнят допълнителни команди в края на неприсъствената инсталация.

http://pics.softvisia.com/design/pics/3733/15.png

 

 

25) Когато попълните желаната информация натиснете бутона Finish, за да завършите скрипта.

Windows Setup Manager показва диалогов прозорец, показващ, че Windows Setup Manager успешно е създал файл с отговори. Също така той Ви подканва да посочите местоположение и име на скрипта. По подразбиране това е папката, която съдържа извлечение инструменти от файла Deploy.cab.

 

26) Кликнете на бутона OK, за да приемете подразбиращите се име на файл и местоположение.

 

27) Затворете съветника Windows Setup Manager Wizard.

 

28) Преименувайте файла Unattended.txt на winnt.sif.

 

Забележка: За да преименувате файла на Unattended.txt на winnt.sif е необходимо Вашия Windows Explorer да е конфигуриран така, че да показва и файловите разширения. Това е опция, която по подразбиране е изключена. За да настройте Windows Explorer да показва файловите разширения следвайте следните стъпки:

 

1. Отворете Windows Explorer и от менюто Tools (Инструменти) изберете Folder Options (Опции на папка).

2. Преминете на страницата View (Изглед) на прозореца Folder Options (Опции на папка).

3. Премахнете тикчето в полето за отметка пред Hide extensions for know file types (Скрий за известните типове файлове) и щракнете на бутона Аpply (Приложи).

4. Затворете прозореца Folder Options (Опции на папка) чрез бутона OK.

 

 

Сега остава да завършим целия процес като поставим на инсталационния диск готовия winnt.sif. Това може да стане като следвате финалната стъпка от нашата статия.

Редактиран от IVAN
Link to comment
Сподели другаде

II) Ръчен вариант

 

При този вариант липсва графична част, нещата трябва да се напишат на ръка (по скоро е валиден принципът copy->paste, но това е тема на друг разговор) но за сметка на това може да използваме пълните възможности за answer файла.

 

Ще спрем по-подробно на втория вариант. Т.нар. answer файл всъщност е файл наречен winnt.sif и след като завършим неговото създаване трябва да бъде поставен в папка I386 на вашия инсталационен диск. Той е разделен на отделни категории, чиито имена са затворени в правоъгълни скоби (например [Data]), под които изброяваме желаните опции, които се състоят от две части - синтактична, последвана от знак равно и стойност (например AutoPartition=0). В настоящото ръководство ще разгледаме по-основните и полезни опции, според мен, а за пълния набор от такива може да разгледате файла ref.chm, който се намира в споменатия в точка I XP SP2 Deployment Tools

 

Така, нека да започнем:

 

1) Създаваме нов текстови документ с Notepad (или любимата ни програма за работа с .txt файлове) с име winnt и разширение sif (демек winnt.sif). Ако използвате Notepad, имайте в предвид, че след като въведете в полето file name winnt.sif, в долното поле – safe as type, трябва да изберете All types, защото иначе ще получим файл с име winnt.sif.txt

 

2) Започваме самото подпълване на документа. Възможните опции ще бъдат разгледани по категории

 

 

[Data]

 

AutoPartition=0

Ако въведете тук 0, Windows ще се инсталира автоматично на дисковия дял, който има необходимото място. Ако пропуснете този ред или въведете за стойност 0, ще бъдете запитани, къде желаете да инсталирате Windows. Аз лично препоръчвам стойност 0.

 

MsDosInitiated = "0"

Стойност 0 показва, че инсталацията е от диск, ако използвате дискети само за стартиране (boot) поставете 1. От самото описание следва, че тази стойност почти винаги е равна на 0.

 

UnattendedInstall = "Yes"

Тази опция показва, че искаме инсталацията да е unattended (от по-горе минимално или никакво участие в процеса от страна на потребителя). Тъй като това е целта на нашето упражнение поставяме стойност yes.

 

AutomaticUpdates=yes

Стойността yes на тази опция пропуска екрана Help Protect Your PC, когато инсталацията е завършена. Тази опция е налична само в Windows XP SP 2 и Windows 2003 SP1 или по-нови версии на изброените операционни системи

 

[unattended]

 

UnattendMode=FullUnattended

Тази опция задава типа на unattended инсталацията. FullUnattended отговаря на инсталация без потребителска намеса. Другите възможности са: DefaultHide – не показва екраните, чийто настройки са зададени в winnt.sif; ProvideDefault – инсталацията използва стойностите въведени в answer файла, но дава възможност потребителят да ги променя по време на инсталацията. Тук е най-подходящо да използваме FullUnattended.

 

UnattendSwitch="yes"

Тази опция ще пропусне началния екран при стартиране за първи път на Windows, който ще ви попита за име на потребителя и т.н. Аз лично я оставям на yes. Тази опция е налична само за Windows XP

 

OemPreinstall = No

Тази опция позволява да се копира съдържанието на папка наречена $OEM$, ако не сте запознати с нейните възможности (вероятно ще бъдат разгледани в бъдеща статия) оставете като стойност No, защото иначе няма да можете да зареди RAID/SATA драйвери от дискета по време на началния период на инсталацията

 

OemSkipEula=Yes

Пропуска екрана с лицензното споразумение. Задължително Yes, освен ако не сте фен на четенето на дълги и скучни текстове ;)

 

TargetPath=\WINDOWS

Директорията, в която искате да бъде инсталиран Windows

 

Repartition=No

Задава дали да бъдат изтрити всички дялове на първия хард диск и той да бъде форматиран в NTFS. Твърдо No за тази опция

 

FileSystem=*

Въвеждането на тази опция позволява пълен контрол на избора на възможности за форматиране на диска, така, че е добре да я има

 

WaitForReboot="No"

Със стойност No спестяваме досадното чакане за рестартиране на компютъра.

 

AutoActivate = Yes

Ако е зададена стойност Yes, Windows ще се свърже с Интернет и ще се активира сам, когато инсталацията завърши. Ако вашата версия не изисква активация или не искате да се активира сам изберете за стойност No. Опцията е на разположение само за Windows XP и 2003

 

ProgramFilesDir="C:\My Program Files"

С тази опция може да зададете, къде да се намира папката Program files и изобщо как да се казва. В случая те се намира на дял C:\ и е с име My Program Files. Променете стойността според вашите нужди. Ако не желаете да променяте мястото името на Program files може просто да пропуснете тази опция.

 

CommonProgramFilesDir="C:\My Program Files\My Common Files"

Тази опция е същата като тази по-горе с разликата, че се отнася за папката Common Files в Program Files

 

Hibernation=No

Забранява хибернацията

 

[GuiUnattended]

 

AdminPassword=парола

Определя паролата на администратора. Заменете стойността парола дадена в примера с желаната от вас парола. Изберете за стойност *, ако не искате да ползвате парола

 

EncryptedAdminPassword=Yes

Ако въведете парола, може би желаете тя да бъде кодирана, за да не може всеки който има достъп до инсталационния диск да я види. Ако не сте задали парола в AdminPassword, поставете за стойност No

 

OEMSkipRegional=1

При стойност 1 пропуска регионалните настройки, при стойност 0 ги показва

 

TimeZone = 125

Насторойки на часовата зона. 125 отговаря на тази за България. За пълния списък с възможни опции – справка в ref.chm

 

OemSkipWelcome=0

Ако не се използва опцията OemPreinstall от по-горе (която в настоящата статия не се използва) трябва да е 0

 

ProfilesDir="C:\Documents and Settings\"

С тази опция, подобно на тази за Program files и Common files, може да изберете къде да е местопложението на папката Documents and Settings (в нея се записват потребителските профили)

 

AutoLogon = Yes

При изпозване на стойност Yes след края на инсталацията в Windows се влиза с потребителя Administrator и въведената по-горе парола. Ако е използвано кодиране на администраторската парола тази опция няма да работи

 

 

[userData]

 

ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Въвежда автоматично серийния номер за инсталиране на Windows. Поставете вашия номер (с тиретата) на мястото на примерния

 

FullName="Name"

Вашето име

 

OrgName="Organization"

Име на фирмата (може да е празно)

 

ComputerName=Computer

Името на вашия компютър. Ако стойността е *, инсталацията сама ще генерира име за вашия компютър.

 

 

[Display]

 

BitsPerPel=32

Настройки за дълбочината на цветовете – възможни са опциите 32, 24, 16 и 8

 

Xresolution=1024

Разделителната способност за оста х

 

Yresolution =768

Разделителната способност за оста y

 

Vrefresh =75

RefreshRate-а на монитор (скоростта на опресняване)

 

AutoConfirm=1

Премахва досадния балон, който ни предупреждава, че настройките на монитора са най-добрите…

 

Внимание: настойте тези опции да отговарят на настройките на вашия монитор (особено особено Refresh frequency - честота на опресняване)), тъй като иначе могат да го повредят. За повече информация може да прегледате документацията на вашия монитор. Стойност от 75 херца би трябвало да работи без проблем на повечето монитори.

 

 

[TapiLocation]

 

Това са настройките на модема за набиране

 

CountryCode=359

Код на страната, 359 е България

 

Dialing=Tone

Вид на набирането – възможните опции са Tone и Pulse

 

AreaCode=02

Код на града – за София – 02

 

 

[RegionalSettings]

 

InputLocale = 0409:00000409, 0402:00000402

Клавиатурните подредби. Тук е зададен английски като първи език за въвеждане и български като втори. За други езици – справка в ref.chm

 

InputLocale_DefaultUser = 0409:00000409

Клавиатурната подредба да потребителя по подразбиране (новите потребители)

 

LanguageGroup = 1, 2, 3, 4, 5

Езиковите групи. Тези 5 се инсталират по подразбиране и включват кирилицата. За други опции - справка в ref.chm

 

SystemLocale = 0402

Регионалните настройки на системата. 0402 отговаря на България. За други опции – знаете вече, къде да гледате

 

UserLocale = 0402

Настройките за вида на валута, време и т.н., 0402 е България

 

UserLocale_DefaultUser = 0402

Същото като отгоре, но за потребителя по подразбиране

 

 

[identification]

 

JoinWorkgroup = workgroup

Ако имате Интернет, тук може да определите името на Workgroup-а, в който се намирате

 

 

[Components]

 

Определят някои компоненти да се инсталират или не. Компонентите силно зависят от това каква операционна система ще инсталирате. Изброените тук са тествани и работят за Windows XP

 

msmsgs=off

Не инсталира Windows Messenger 4.6

 

msnexplr=off

Не инсталира MSN Explorer 7

 

freecell=off

Не инсталира играта freecell

 

hearts=off

Не инсталира играта Hearts

 

minesweeper=off

Не инсталира играта Minesweeper

 

pinball=off

Не инсталира играта Pinbal

 

solitaire=off

Не инсталира играта Solitaire

 

spider=off

Не инсталира играта Spider Solitaire

 

zonegames=off

Не инсталира игрите MSN Zone Games

 

 

[shell]

 

Тези опции са валидни само за Windows XP и 2003

 

CustomDefaultThemeFile = "%WinDir%\Resources\Themes\MyTheme.theme"

Ако желаете за използвате друга тема, различна от стандартинте, може да я зададете тук.

 

DefaultStartPanelOff = Yes

Използва класическото старт меню и показва на работния плот иконите на Моят компютър и Моите документи

 

DefaultThemesOff = Yes

Използва класическата тема от предишните версии на Windows

 

 

[GuiRunOnce]

 

"%systemdrive%\install\batch_file1.cmd"

Изпълнява посочения файла при първото влизане на потребител в системата

 

 

[systemRestore]

 

DisableSR=1

Изключва Възстановяването на системата. Тази опция е валидна само за Windows XP

 

CreateFirstRunRp=0

И не създава Точка за възстановяване при първото стартиране на системата. Тази опция е валидна само за Windows XP

 

 

[Networking]

 

InstallDefaultComponents=Yes

Инсталира мрежовите компоненти по подразбиране. За по-точно нагласяване на тези настройки използвайте метода от точка I)

 

 

[WindowsFirewall]

 

Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall

 

[WindowsFirewall.TurnOffFirewall]

 

Mode = 0

Тези две настройки изключват Windows Firewall. Работят за Windows XP и Windows 2003

 

 

Това са основните опции.

 

3) Запише подготвения winnt.sif

 

За справка съм дал моя примерен winnt.sif:

 

[Data]
MsDosInitiated="0"
AutoPartition=0
UnattendedInstall="No"
AutomaticUpdates=yes

[Unattended]
UnattendMode = FullUnattended
UnattendSwitch = Yes
OemPreinstall = No
OemSkipEula = Yes
FileSystem = *
WaitForReboot = No
Hibernation=No

[GuiUnattended]
AutoLogon=Yes
  AdminPassword = *
EncryptedAdminPassword=NO
TimeZone = 125
OEMSkipRegional=1
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
FullName="Nicky"
OrgName="SoftVisia"

[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=75
AutoConfirm=1

[TapiLocation]
CountryCode=359
Dialing=Tone
AreaCode=02

[RegionalSettings]
InputLocale = 0409:00000409, 0402:00000402 
InputLocale_DefaultUser = 0409:00000409
LanguageGroup = 1, 2, 3, 4, 5
SystemLocale = 0402
UserLocale = 0402
UserLocale_DefaultUser = 0402

[SystemRestore]
DisableSR=1
CreateFirstRunRp=0

[Shell]
DefaultStartPanelOff=Yes
CustomDefaultThemeFile = "%WinDir%\Resources\Themes\Windows XP Luna Royale.Theme"

[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

[Components]
msmsgs=off
msnexplr=off 
freecell=off
hearts=off
minesweeper=off
pinball=off
solitaire=off
spider=off
zonegames=off

[WindowsFirewall]
Profiles=WindowsFirewall.TurnOffFirewall

[WindowsFirewall.TurnOffFirewall]
Mode=0

 

Сега остава да завършим целия процес като поставим на инсталационния диск готовия winnt.sif. Това може да стане като следвате финалната стъпка от нашата статия.

Link to comment
Сподели другаде

III) Завършващ етап

 

 

 

1) Копираме съдържанието на инсталационния диск на операционната система на твърдия диск (например в D:\XPCD)

 

2) Копираме готовия winnt.sif в папка I386, която се съдържа в инсталационните файлове на windows, които копирахме предишната стъпка (в нашия пример поставяме winnt.sif в D:\XPCD\I386)

 

3) Създаване на стартиращ (boot) диск, може да използвате това ръководство

 

4) Опционална стъпка - тестване на готовото image изображение (с цел да не сме допуснали грешка и да загубим записания диск) с някоя виртуална машина. За тази цел може да използвате прекрасното ръководство на Night_Raven

 

Финални думи: Използването на winnt.sif на пръв поглед изглежда не съвсем лесно, но това не съвсем така. Освен това веднъж "загубено" това време, то ще ви се изплати. Този метод носи много предимства и един недостатък. Предимствата - спестявате време, усилия и вече не се налага да въвеждате онзи досаден сериен номер, който може по всяко време да загубите и да се чудите къде да го търсите като ви потрябва. Недостатъкът - губите като опция при стартиране от диска да поправете (Repair) инсталация на Windows.

 

Надяваме се да сме Ви били полезни и ако се сетите за още нещо, което може да бъде добавено към ръководството, пишете в тази тема. Пожелаваме Ви успех. :thumbsup:

 

 

Статията и снимковият материал са собственост на Nicky - Николай Стоянов и l.kanelov - Лазар Канелов. Забранено е разпространяването и/или модифицирането на статията, части от нея или на снимковия материал без изричното съгласие на авторите. Всички ©, ® и ™ са собственост на притежаващите ги фирми.

Редактиран от l.kanelov
Link to comment
Сподели другаде

  • 8 months later...
Да попитам само как мога да вградя регистър скрипт в да се изпълнява чрез winnt.sif cmdlines.txt и cmdlines.cmd и съответният рег скрипт. Мерси за идеите.

Здравей!

Създаваш си една папка с име "$OEM$" в папката, съдържаща файловете и папките от инсталационния диск на операционната система (I386, Support, etc). В нея поставяш .reg файла, който ще съдържа желаните настройки. След това в същата папка ($ОЕМ$) създаваш текстов файл "CMDLINES". В него пишеш следното:

 

[COMMANDS]
"REGEDT32.EXE /S име_на_reg_файла.reg"

Например "REGEDT32.EXE /S tweaks.reg". За доста готови .reg файлове може да погледнеш този сайт.

Успех!

Link to comment
Сподели другаде

Извини ме за невежеството но може ли малко по подробно да питам сега едни работи. Значи

Ако съм разбрал правилно - Създавам папката $oem в руута на инстал диска на XP

След тва създавам cmdlines.txt в $oem с следното съдържание.:

 

[COMMANDS]
REGEDIT /S %systemdrive%\Install\Scripts\XP.Tweak.reg
REGEDIT /S %systemdrive%\Install\Scripts\XP.Tweak.AU.reg

.

Тва ше ми свърши ли работа да си сложа оптимизациите дека искам или да? Мерси за отговора.

Link to comment
Сподели другаде

Да - създаваш папката $OEM$ "в руута" на диска с Windows XP. Създаваш CMDLINES в папката $OEM$. За по-лесно си копираш готовия .reg файл с оптимизациите / фиксовете в същата папка ($OEM$). След това в CMDLINES пишеш:

 

[COMMANDS]
"REGEDT32.EXE /S името_на_reg_файла.reg"

 

Например "REGEDT32.EXE /S tweaks.reg" ще добави информация в регистъра от файла tweaks.reg, който се намира в папката $OEM$. Имай предвид, че "REGEDT32.EXE /S име_на_reg_файла.reg" си се пише с кавичките в самия CMDLINES. След като си готов създаваш си зареждащо CD, като може да използваш това ръководство. Препоръчвам ти преди да запишеш ISO файла на CD, да го тестваш на виртуална машина. За повече информация как може да стане това, погледни темата - Ръководство: Virtual PC срещу VirtualBox.

Link to comment
Сподели другаде

@l.kanelov

Мисля да използвам следния скрипт за вграждане на фонетика и оптимизациите по системата ми с инсталирането и

без намесата на cmdlines.txt та да се допитам вярно ли е изграден скрипта или не?

 

CCLS
@echo off
TITLE m$ Windows XP SP2 Optimization

ECHO...
ECHO Over the next few minutes 
ECHO Registry tweaks being implemented.

ECHO...
ECHO Installing BG Phonetic Keyboard LayOuts
ECHO...
ECHO Installing BG Old Phonetic Keyboard LayOut
ECHO Please wait...
start /wait %systemdrive%\Install\BG.Ph.Kbd\Old_Phonetic\SETUP.EXE /s /v/qn
ECHO BG Old Phonetic Keyboard LayOut  has been Successfull Installed
ECHO Installing BG Phonetic Keyboard LayOut
ECHO Please wait...
start /wait %systemdrive%\Install\BG.Ph.Kbd\BG_Phonetic\SETUP.EXE /s /v/qn
ECHO BG Phonetic Keyboard LayOut has been Successfull Installed

ECHO...
ECHO Applying Registry Tweaks...
REGEDIT /S %systemdrive%\Install\ScriptsXP.Tweak.reg
REGEDIT /S %systemdrive%\Install\ScriptsXP.Tweak.A.U.reg

ECHO...
ECHO Disabling ZipPreview and VideoPreview...
start /wait regsvr32 /u /s zipfldr.dll
start /wait regsvr32 /u /s shmedia.dll
start /wait RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove

ECHO...
ECHO Removing Wallpapers, Screensavers, Favorites & Tem Files...
DEL /Q "%systemroot%\*.bmp"
DEL /Q "%systemroot%\Web\Wallpaper\*.jpg"
DEL /Q "%systemroot%\system32\dllcache\*.scr"
DEL /Q "%userprofile%\Favorites\*.*"
DEL /Q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"

EXIT

Ето ги и файловете дека мисля да използвам за целта:

winnt.sif.rar_OEM_.rar

Link to comment
Сподели другаде

Оказа се че не може да се инсталира директно от инсталиращи пакети. Трябва да са рарове с директно зададени параметри явно. И все пак ше съм благодарен ако някой ми направи инф скрипт за фонетиките дето ги имам. Предполагам е бавно и тегаво занимание. И все пак мерси на тези дека ше се отзоват на призива ми.
Link to comment
Сподели другаде

Ако искате да инсталирате програми или други неща като фонетика например ето тозискрипт ше свърши работа за да може да се използва порменливата %cdrom%

 

cmdow @ /HID

ECHO Try to found the CDROM-DRIVE

SET CDROM=A

IF EXIST D:\CDROM_IP.5 SET CDROM=D:

IF EXIST E:\CDROM_IP.5 SET CDROM=E:

IF EXIST F:\CDROM_IP.5 SET CDROM=F:

IF EXIST G:\CDROM_IP.5 SET CDROM=G:

IF EXIST H:\CDROM_IP.5 SET CDROM=H:

IF EXIST I:\CDROM_IP.5 SET CDROM=I:

IF EXIST J:\CDROM_IP.5 SET CDROM=J:

IF EXIST K:\CDROM_IP.5 SET CDROM=K:

IF EXIST L:\CDROM_IP.5 SET CDROM=L:

IF EXIST M:\CDROM_IP.5 SET CDROM=M:

IF EXIST N:\CDROM_IP.5 SET CDROM=N:

IF EXIST O:\CDROM_IP.5 SET CDROM=O:

IF EXIST P:\CDROM_IP.5 SET CDROM=P:

IF EXIST Q:\CDROM_IP.5 SET CDROM=Q:

IF EXIST R:\CDROM_IP.5 SET CDROM=R:

IF EXIST S:\CDROM_IP.5 SET CDROM=S:

IF EXIST T:\CDROM_IP.5 SET CDROM=T:

IF EXIST U:\CDROM_IP.5 SET CDROM=U:

IF EXIST V:\CDROM_IP.5 SET CDROM=V:

IF EXIST W:\CDROM_IP.5 SET CDROM=W:

IF EXIST X:\CDROM_IP.5 SET CDROM=X:

IF EXIST Y:\CDROM_IP.5 SET CDROM=Y:

IF EXIST Z:\CDROM_IP.5 SET CDROM=Z:

if %CDROM%==A GOTO :CD_ERR

ECHO Your CDROM-DRIVE is: %CDROM%

Exit

Link to comment
Сподели другаде

Чудесна тема, браво!

Искам само да попитам, дали чрез автоматичния вариант, мога да изключвам излишните неща, с които Уйндоусът е натоварен, както това става с програмата: "nLite"? Също така, искам да попитам, дали може да се вгражда и SP 2 ?

Link to comment
Сподели другаде

Виж дали тази тема няма да ти помогне.

 

Благодаря, вече я прегледах и непременно ще се възползвам от нея!:bravo:

Има ли безопасен начин за отстраняването на излишния "багаж" от "Уйндоус"?

Пробвах с nLite, но понякога ми излиза прозорец, който ми казва, че се подменят някакви файлови, и да съм поставил инсталационния диск на ОС, в противен случай ОС ще работи некоректно!Цитирам го по спомени, та така...Вече гледм да я избягвам тази програмка, но причината може да бъде и в мен, ако съм премахнал нещо, което не е е трябвало! :magician:

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...

×
×
  • Създай ново...