Jump to content

Ръководство за създаване на хъб с YnHub


Препоръчан пост

В това ръководство няма да обяснявам как работят тези настройки. Ако желаете малко повече обяснения за тези настройки, можете да посетите GUI секцията на официалната страница. Също така ще пропусна някои части от YnHub, защото това ще бъде ръководство за бързо инсталиране и настройване, така че фината настройка на хъба можете да направите в последствие.

 

Стъпка 1 - Изтегляне и инсталиране

На първо време трябва да изтеглите последната версия на YnHub, която е 1.033 - YnHub 1.033 (1.0.33.135)

След като разархивирате файла ще видите следните файлове:

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/mappqt8.jpg

Просто стартирайте файла YnHub.exe

 

Стъпка 2 - Информация за хъба

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/hubmr6.jpg

1. Тук можете да видите времето, през което е работил вашия хъб.

2. От тук можете да стартирате и спрете вашия хъб.

 

 

Стъпка 3 - Настройки

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/settingsmg2.jpg

 

1. Контрол на хъба - ето и настройките

- Autostart - включено

- Lock hub - изключено

- Prompt on shutdown - включено

- Minimize to tray - включено

- Userlimit - колкото сметнете за необходимо

- Workpace - Normal

- Port(s) - 411 е стандартния. За да ги разделите използвайте точка и запетая (411;23;1411)

 

2. В тази зона ще можете да зададете името на своя хъб и на "bot"-а на хъба ви.

- в първото поле можете да зададете името на вашия хъб. В нашия пример то е "The YnHub demo hub".

- във второто поле можете да зададете името на вашия "bot". В този пример то е "-YnHub-"

 

3. В тази зона можете да зададете адрес на хъба, описание, език, запаметяване и конвертиране.

- в първото поле можете да зададете адреса на вашия хъб - той може да е DNS име или въшнен IP адрес.

- във второто поле можете да зададете описание на вашия хъб. Тази част ще бъде видима в списъка с хъбове ако изберете да регистрирате своя хъб.

- в полето след "Core language" можете да зададете езика на вашия хъб, но той няма да замени езика в графичния интерфейс на хъба. Можете да изтеглите различните езици от тук.

- изберете опцията "Auto save box" и я нагласете на 60 минути, като така няма да ви се налага да натискате бутона за запаметяване на промените всеки път, когато направите някоя. Но запомнете, че трябва да натиснете бутона "Save" преди рестартирането на хъба - тук повечето потребители грешат, като забравят тази опция и след рестартирането на системата им или хъба, някои потребителски акаунти изчезват.

След като приключите с тези настройки можете да отидете на следващата стъпка.

 

 

Стъпка 4 - Пренасочвания

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/redirectsvu4.jpg

 

1. Тук можете да изберете ако желаете да използвате различни типове пренасочване.

2. Тук можете да напишете адресите, към които потребителите да бъдат пренасочвани.

От вас зависи кого ще пренасочите и кого не. Ако искате да пренасочите към повече от един адрес при пълен хъб, можете да ги разделите с вертикална черта (например on.hub.full1:411|on.hub.full2:411|и т.н.) и по този начин потребителите ще бъдат пренасочени към произволен адрес.

Не е задължително да напишете адрес, можете да напишете каквото пожелаете.

 

 

Стъпка 5 - Съобщения

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/notificationsxw0.jpg

Тези настройки ще ви помогнат да изпратите съобщения в чат стая, която сте избрали. Възможните опции са обяснени по-долу:

 

1. Protocol notifications (before kicking)

- Notify invalid key (if kicking) - включено

- Notify invalid MyINFO - включено

- Notify invalid private message - включено

- Notify invalid mainchat message - включено

- Notify invalid search result (SR) - включено

- Notify incorrect IP in connection attempt - включено

- Notify invalid passive connection attempt - включено

- Notify incorrect characters in nick - включено

 

2. Spam notifications

- Notify on MyINFO spam - включено

- Notify on search spam - включено

- Notify on mainchat spam - включено

- Notify on private message spam - включено

- Notify on nicklist spam - включено

- Notify on junk data spam - включено

 

3. Other notifications

- Suppress client kick message in mainchat - включено

- Notify operators on kick in mainchat - изключено

- Notify operators on ban in mainchat - изключено

 

4. Feed

- Use the feed command if supported - включено

- Save feed to disk - включено

- Feed name when sent to a chatroom - напишете каквото желаете име

 

5. Miscellaneous

- Notify incorrect pass after x times - включено и избрано "3 times"

 

 

Стъпка 6 - Текстови команди

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/textcommandscd5.jpg

 

1. Тук можете да видите всички свои добавени текстови команди

2. Here you are abel to choose edit level, receive level, access level. who you want the command to be broadcast to, and so on.

3. Here you set a name for your command. It?s the name that triggers the text in the hub. +trigger

4. Here you type what ever should be in the command.

 

 

Стъпка 7 - Сигурност

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/securitybf2.jpg[/size]

 

 

1. General security - маркирайте всички опции:

- Kick user if key is invalid - включено

- Check sender IP on Search and connectToMe - включено

- Perform DNS lookup - включено

- Check data before lock - включено - 0 bytes

 

2. Maintenance & Timeouts - маркирайте всички опции и оставете стойностите за времената както са:

- Handshake timouts - включено - 40 seconds

- Drop non responding - включено - 5 minutes

- Temporary ban on kick - включено

 

3. Share trace - маркирайте всички опции и оставете стойностите за времената както са:

- Enable share trace - включено

- Notify on share update - включено

- Autoprune - включено - 12 hours old entries

 

4. Auto bans - маркирайте всички опции и оставете стойностите за времената както са:

- Ban on kick no - включено - 5 for 6 hours

- Ban on incorrect pass no - включено - 5 for 24 hours

 

5. Spam control - маркирайте всички опции и оставете стойностите за времената както са:

- New MyINFOs - включено - 5/30 seconds - направете тази опция сива

- Searching - включено - 3/10 seconds - направете тази опция сива

- Mainchat - включено - 4/10 seconds - не правете тази опция сива

- Private messages - включено - 5/10 seconds - направете тази опция сива

- Nicklist - включено - 1/60 seconds - направете тази опция сива

- Junk data - включено - 512 b/s - не правете тази опция сива

- Junk data direct kick - включено - 1024 b/s - не правете тази опция сива

- Max spam warnings - максималното ниво на предупреждения за спам преди потребителя да бъде изритан

Забележка: за да направите дадена опция сива трябва да я чукнете два пъти.

 

 

Стъпка 8 - Ограничения

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/restrictionsit7.jpg

 

1. Length restrictions - маркирайте всички опции и оставете стойностите както са:

- Nick max length - включено - 32

- Search max length - включено - 150

- MyINFO max length - включено - 200

- Mainchat length - включено - 1024

- Private message max length - включено - 8192

 

2.Allowed nick characters

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/allowednickda9.jpg

В тази таблица можете да изберете кои символи ще бъдат позволени за използване в потребителските прякори. За целта трябва просто да маркирате кутийките пред желаните символи, които да бъдат разрешени. Съветвам ви да не променяте нищо по вече избраните опции.

 

3. Passive search restrictions - маркирайте всички опции:

- Max search replies - включено - 500

- Max length any file type - включено - 4

- Min length specific file type - включено - 2

 

4.MyINFO distribution - маркирайте всички опции и ги направете сиви. Ако ги направите сиви, само OP-овете ще виждат тази информация:

- Pool MyINFO changes for - включено - 20 minutes

- Disable description - включено

- Disable description tag - включено

- Disable email - включено

- Disable connection speed information - изключено

 

 

Стъпка 9 - Други настройки

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/miscellaneousfg6.jpg

 

1. Hub command visibility - маркирайте всички опции и изберете от падащото меню "Nobody":

- Force reply to PM - включено

- Integrated command visibility - включено

 

2. Integrated command visibility - маркирайте всички опции и изберете от падащото меню "Operators":

- Force reply to PM - включено

 

3. General searching - маркирайте всички опции и оставете стойността за търесене както е:

- Maxhits on hub integrated commands searches - 200

- Autosend own userIP on login - включено

 

 

Стъпка 10 - Чат стаи

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/chatroomseu7.jpg

 

Изберете всяка чат стая и променете приветственото съобщение на каквото пожелаете и изберете "Show feed" опцията само за "OP-chat"-а

1. Тук можете да видите всички различни чат стаи

2. Няма нужда да променяте нищо тук, но можете да напишете каквото искате приветствено съобщение.

3. Тук също няма нуда да променяте нищо

- Show chatroom as operator - включено

- Show feed message - включено само за OP-chat

 

 

Стъпка 11 - Списък с хъбове

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/hublistzt7.jpg

 

1. Тук можете да видите всички налични хъбове, в които можете да се регистрирате

2. Enable hublist registration - включено

3. Use this hublist registration server - включено. Тук трябва да попълните всички кутийки, но попълнете следната информация в тези:

- Host DNS/IP - променете стария адрес на dreamland.gotdns.org

- Use a IP/IP pattern for hublist pinger - променете IP адреса на pinger-а на 213.226.67.113

Когато приключите, натиснете бутона "Save"

 

Данни за hublist.org:

- Name - Hublist.org

- Host DNS/IP - reg.hublist.org

- Port - 2501

- Allow pinger to connect to other users - включено

- Use a nick/nick patterns for hublist pinger - включено

- Use a IP/IP pattern for hublist pinger - включено - 80.222.*;80.223.*;82.141.*;82.208.4.112;193.6.50.47;

212.50.*;213.112.*;213.113.*;213.114.*;213.115.*

- Use host DNS to update pinger IP - изключено

Като прикюлчите, натиснете бутона "Save"

 

 

Стъпка 12 - Потребителски статистики

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/userstatszt3.jpg

 

1. Тук ще можете да изберете как желаете да съхранявате вашите потребителските статистики. Трябва да включите тази опция, иначе няма да можете да използвате !ui <nick> в хъба.

- Type - Store locally (not persistent)

- Prune - изключено

 

2. MySQL - няма нужда да променята нищо, освен ако нямате MySQL на вашия компютър, което има своите преимущества. Когато рестартирате хъба няма да загубите потребителските статистики, както ако ги съхранявате локално.

 

 

Стъпка 13 - Потребители

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/userskk2.jpg

 

1. Default connection restriction:

- Require an account or register (reg only) - изключено - маркирайте тази опция, ако жеалете да имате частен хъб.

- Enable register (allows users to register their nicks) - включено - маркирайте тази опция ако желаете вашите потребители да се регистрират (+regme +unregme)

- Enable ISP/IP check - изключено

- Allow IP's not found in ISP list - изключено

- Use case sensitive prefix validation - изключено

- Required prefix - изключено

- Min share size - включено - 1 GiB

- Min slots - включено - 1

- Max slots - включено - 20

- Max share size - включено - 2 TiB

- Max hubs - включено - 20

- Slot ratio - включено - 1

- Allow "tag-less" clients to bypass hub/slot restrictions - включено

- May connect using passive mode - включено

 

2. Default password

- Required password - включено

 

 

Стъпка 14 - Профили

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/profilesre5.jpg

 

1. Тук можете да видите всички различни профили.

2. Тук можете да изберете нивото и името на различните профили.

3. тук можете да изберете какви действия ще могат да извършват потребителите от различните профили. Ще обясня всеки един тук като наблегна на профилите "owner", "OP" и "VIP".

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture040ml6.jpg

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture041pa4.jpg

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture042if6.jpg

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture043gs9.jpg

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture044zq8.jpg

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/picture047ri0.jpg

В текстовото поле можете да напишете каквото пожелаете. Например: Това е всемогъщия <nick> с ниво на профила: <profile>

Или просто можете да го оставите празно ако не желаете да обявявате когато някой влиза в хъба.

 

 

Стъпка 15 - Акаунти

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/accountsuc1.jpg

 

1. Тук ще видите всички добавени акаунти

 

Ето и как можете да добавите нов акаунт:

2. Напишете потребителското име, което желаете, например "[OP]kalle" и след това изберете парола.

3. В падащото меню под "profile" изберете "Owner" и не променяйте съдържанието на падащото меню под "owner".

В текстовото поле "IP patter" можете да зададете своето вътрешно IP, ако желаете, при което никой друг няма да може да влиза с този потребителски акаунт. Забележете обаче, че и вие няма да можете да влизате, ако не сте на компютъра с това вътрешно IP.

Можете да оставите полето "comment" празно.

Ако напишете нещо в полето под "greeting" програмата ще ви изпрати приветствено съобщение когато се включите в хъба и само вие ще можете да видите това съобщение.

След като приключите с настройките натиснете бутона "save as".

 

 

Стъпка 16 - Регистриране

http://pics.softvisia.com/design/pics/2042/registerpi6.jpg

 

1. Enable register - включено - позволява на потребителите да се саморегистрират в хъба. Командата е "+regme <password> and +unregme".

 

2. Тук можете да търсите саморегистрирани потребители. АКо напишете звездичка "*" програмата ще ви покаже всички регистрирани потребители, а също така можете да търсите и само по потребителско име.

 

3. Тук ще се появят регистрираните потребители когато търсенето приключи.

 

 

Това е в общи линии и вече би трябвало да имате работещ хъб. Опитайте да се включите в хъба като се свържете с локалното си IP 127.0.0.1:411, ако не сте сменили номера на порта в настройките когато сте избирали потребителско име и парола.

Всичко, което трябва да направите сега е да отворите избрания порт в настройките на защитната си стена или рутера. Как можете да направите това - погледнете в документацията на вашия рутер/защитна стена. Можете също така да погледнете тази страница ако разполагате с рутер - http://portforward.com/routers.htm.

За да проверите дали сте пренасочили правилния порт във вашия рутер/защитна стена можете да отидете на тази страница и да се тествате - http://www.canyouseeme.org/

 

Оригинална статия: Setup YnHub

Автор: Bast

Превод: Милен Метев (Tragedy @ SoftVisia.com)

 

Всички права върху текущия превод са собственост на автора им и няма право да бъде възпроизвеждан под каквато и да е форма без изричното съгласие на преводача.

Link to comment
Сподели другаде

  • 4 years later...

Направих всичко стъпка по стъпка, няколко пъти и не мога да го подкарам. Като искам от DC++ да вляза в хъба не става. Connection timeout. За какво става въпрос?

 

Благодаря

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...