Jump to content

Ръководство: Как да създаваме и да работим с архиви с помощта на WinRAR


Препоръчан пост

Пиша това ръководство за най-любимата ми сестра - MONI, защото е единствена :hesthebest:

 

Архивирането основно е познато като процес на създаване на копия на документи, за да могат да бъдат съхранени за продължителен период от време. След навлизането на компютрите, също се налага съхранение на документи, само че в електронен вид. Тук обаче термина "архивиране" придобива и друг смисъл. Понеже документите стават все по-големи и по-големи, а също така става въпрос за повече от един документ, се появява нуждата от намаляване на размера им, за да могат да бъдат по-лесно съхранявани и пренасяни. Така се появява процеса на компресиране на данните. Най-образно казано компресирането представлява процес, при който даден файл (може да бъде документ, картинка, звук, видео и т.н.) бива свит (що се отнася до размера му) благодарение на специален алгоритъм, който алгоритъм позволява впоследствие оригиналния документ да бъде възстановен без загуба на данни.

 

В текущото ръководство ще разгледам процеса на компресиране чрез използването на архивиращи програми. Именно при този процес файловете биват свивани по размер без загуба на качество при последващо възстановяване. Нека този процес да не се бърка с процеса на компресиране на аудио и видео, при който данните преминават от един формат в друг. Наистина това също представлява процес на компресиране, но е малко по-различен.

Процеса на компресиране чрез архивиращи програми (архиватори) представлява включването на файл или файлове в архив, който е със силно намален размер, което позволява лесно съхранение и пренасяне. Реално ако имате няколкостотин документа с размер от 100 мегабайта да речем, можете лесно да ги компресирате (архивирате), за да можете да ги съберете на 10, дори и по-малко мегабайта пространство. В последствие тези документи могат изключително лесно и бързо да бъдат разкомпресирани (разархивирани) и отворени на друг компютър.

 

Програмите, които извършват тези действия се наричат архиватори. Смисъла на архивиращата програма е да използва даден алгоритъм за намаляване на размера и в последствие по същия този алгоритъм да възстанови файла до оригиналните му размери, при което да може да се работи с него. Полученият файл след компресирането се нарича архив. В зависимост от алгоритъма на компресиране са възникнали множество типове архиви. Такива са ZIP, RAR, 7Z и множество други. Навремето са съществували само няколко типа архиви и съответно е имало толкова на брой програми, които да са работели само с един от тях и името им е било аналогично с типа на архива. Например ZIP, който е бил един от първите най-известни и разпространени типове архиви е дал името си на програмата, с която са се създавали подобни архиви - WinZip. В последствие при възникването на повече типове архиви, програмите от своя страна започват да работят с повече от един тип и съвременните архиватори могат да работят с почти всички известни типове архиви.

 

За целите на това ръководство ще използвам една от най-известните програми за създаване и работа с архиви - WinRar. Последната версия на програмата може да бъде открита в нашия каталог и да бъде изтеглена от този линк.

 

В това ръководство няма да наблягам на инсталирането или задълбоченото конфигуриране на програмата, а ще се опитам да обясня накратко как можете да създавате архиви, какви действия можете да извършвате с тях и как можете да разархивирате файловете и директориите в тях.

 

След инсталирането на програмата ви препоръчвам да позволите интегрирането й в Windows и по-точно в контекстното меню. Това става чрез Options -> Settings -> Integration и оттам изберете трите опции в секцията Shell Integration:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture016st9.jpg

 

Чрез избирането на тази опция вие позволявате интегрирането на WinRar в контекстното меню на Windows, което се отваря след натискането на десен бутон върху някой файл или директория. Препоръчвам активирането на тази опция, защото е много лесно да създавате архиви именно чрез тази опция.

 

Създаване на архиви

 

Има няколко начина за създаване на архиви, но за мен лично най-лесния е чрез контекстното меню на Windows. Преди обаче да обясня как става това ви препоръчвам да зададете опциите за компресиране по подразбиране. Смисъла на тези опции е, че те ще бъдат използвани във всеки един случай, освен ако не ги промените ръчно. По подразбиране програмата създава архивите с нормална степен на компресия, но ние можем да променим това. За целта стартирайте програмата (или от Start менюто или от иконата й върху работния плот) и изберете Options -> Settings -> Compression -> Create Default. В новопоявилият се прозорец задайте типа на компресиране са бъде RAR, изберете "Best" като степен на компресия (Compression method) и сложете отметки пред опциите "Create Solid Archive" и "Put recovery record". Смисъла на първата опция е, че програмата ще създава солидни архиви, които представляват единен поток от данни, който позволява по-голяма компресия на файловете. Недостатък е, че ако компресирате множество файлове и след това желаете да разкомпресирате един или няколко от тях, които се намират в края на архива, ще трябва да изчакате докато програмата разкомпресира всички файлове преди тях. Но при съвременната бързи на компютрите забавянето е просто незначително, а компресията се подобрява. Втората опция ще накара програмата да постави възстановителен запис в архива, в случай на повреждането му. Чрез този възстановителен запис ще можете да извлечете файловете и директориите си с минимални загуби. Ето как трябва да изглежда прозореца с настройките ви:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture018yc1.jpg

 

След като поставите отметката за възстановителния запис, трябва да укажете и неговата големина. За целта отидете на страницата "Advanced" и там в полето "Recovery Record" задайте да бъде 3%:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture019nw5.jpg

 

След като зададете тези опции можете да излезете от настройките чрез бутоните "ОК" и съответно да излезете от програмата.

 

Сега вече можете да създадете архив от файлове. За да направите това има два варианта. Единия е да използвате самата програма, а другия е да използвате контекстното меню на Windows. Както вече казах, за мен по-удачния е да използвате контекстното меню. За да направите архива трябва първо да изберете файла или файловете, които желаете да компресирате (архивирате). Тук искам да уточня няколко неща. Освен файлове, можете да компресирате и цели папки с множество файлове в тях, както и множество папки, с подпапки и т.н. След като изберете желаната папка(и) и/или файл(ове) и ги чукнете с десен бутон, изберете WinRar от контекстното меню и ще видите следните опции:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture020iu5.jpg

 

Ако не желаете да настройвате нищо допълнително (освен настройките, които направихме по подразбиране в началото) можете да използвате опцията "Add to Personal.rar", където "Personal.rar" е името на архива, който ще бъде създаден. По подразбиране името на архива се определя или от името на файла (папката), който (която) архивираме когато става въпрос само за един (една), или от името на папката, в която се намират файловете (папките) ако са повече от един (една). Казано по друг начин - ако архивирате само един файл или папка, името на архива ще бъде същото, ако архивирате повече - името ще бъде както на папката, която съдържа файловете и/или директориите.

 

Ако желаете да зададете име на архива и други настройки (ниво на компресия, място, където да бъде създаден архива и т.н.) можете да изберете опцията "Add to archive...". Ако изберете тази опция ще ви се покаже прозорец като този на втората картинка:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture018yc1.jpg

 

В този прозорец можете:

- да зададете желаното име на архива (в полето Archive name)

- да промените типа на архива (RAR или ZIP)

- да изберете степента на компресия (Compression method). Искам да поясня, че степента на компресия е в обратна зависимост от времето за компресиране. Т.е. колкото по-голяма е компресията, толкова повече време ще отнеме самото компресиране. Ако просто желаете да съберете всички файлове в един архив, който лесно да споделите с приятели или да прехвърлите на друг носител, тогава можете да изберете "Store". Ако обаче искате да постигнете максимална компресия и не държите на времето за компресиране, тогава изберете "Best".

- да зададете дали файловете да бъдат изтрити след архивиране (Delete file archiving) - полезно ако не разполагате с много място на твърдия си диск

- да създадете саморазархивиращ се архив (Create SFX archive). Смисъла на тази опция е, че архива се създава под формата на саморазархивиращ се файл (с разширение .exe), който не се нуждае от инсталирана програма, за да се разархивира. Също така можете да зададете предварително къде да бъдат разархивирани файловете, кой файл да бъде стартиран след разархивирането и други - след като сложите отметката пред опцията можете да отидете на страницата "Advanced" и там да натиснете бутона "SFX Options". Ще ви се появи следния прозорец:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture021vu6.jpg

 

Тук можете да зададете пътя към папката, където да се разархивират файловете от този архив (Path to extract), кой фал бъде стартиран след разархивирането (Run After Extraction), кой файл да бъде стартиран преди разархивирането (Run before extraction) и други опции (в останалите страници на този прозорец).

- да поставите автентичен запис в архива, който съдържа информация за автора на архива, времето на последното обновяване на архива и самото име на архива (Put authenticity verification).

- да поставите възстановяващ запис, за който обяснихме по-горе (Put recovery record).

- да тествате архивираните файлове (Test archived files). Тази опция е особено полезна, когато е избрана опцията за изтриване на файловете след приключване на архивирането (Delete files after archiving), понеже проверява дали всички файлове са архивирани успешно преди те да бъдат изтрити

- да заключите архива (Lock archive), за да не може да бъде модифициран от програмата WinRar

 

По време на компресирането ще ви се покаже прозорец, подобен на този:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture022bf5.jpg

 

Тук можете да видите кой файл в момента се добавя към архива, графично изобразяване на процеса на компресирането на дадения файл, както и на целия архив, изминалото и оставащото време до края на процеса. В този прозорец разполагате също бутона "Background", чрез който можете да зададете на програмата да работи във фонов режим като по този начин няма да заема толкова много системни ресурси, но процеса ще продължи много по-дълго време. Ако натиснете този бутон прозореца на програмата ще изчезне и в системния трей ще ви се появи малко бутонче на програмата и ако посочите върху него ще можете да видите колко процента са изминали от целия процес.

 

Другият начин за компресиране на файлове е чрез самата програма. След като я стартирате в основния прозорец трябва да изберете файловете и/или папките, които искате да архивирате и да натиснете бутона "Add":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture023hp5.jpg

След като го натиснете ще ви се появят същите прозорци и опции като тези, описани по-горе.

 

 

Разкомпресиране на архиви

 

Разархивирането е процес, обратен на архивирането (както си личи и от самото име), при който от даден архив се извличат всички или част от файловете и/или директориите. Процеса е много по-лесен и не изисква почти никаква предварителна подготовка.

Както при архивирането, така и тук можете да използвате или програмата или контекстното меню на Windows. Според мен контекстното меню е много по-удобно и лесно за използване. Трябва просто да изберете желания архив, да чукнете с десен бутон на мишката върху него, да изберете WinRar и от появилото се подменю да изберете една от опциите:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture025ly0.jpg

 

Ако изберете "Extract Here" файловете и/или директориите, които са в архива ще бъдат разархивирани в текущата директория (в която се намира архива). Ако случайно сте архивирали директории с поддиректории, те ще бъдат разархивирани в същата структура, както когато сте ги архивирали.

Ако изберете опцията "Extract to Lessons\", като тук Lessons е името на архива, файловете и/или директориите в архива ще бъдат разархивирани. Това име се определя от самото име на архива.

Третият избор (който всъщност е най-отгоре на това меню) е "Extract files...". Както трите точки след името подсказват, ако я изберете ще можете да изберете допълнителни опции за процеса на разархивирането:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture026ho9.jpg

 

Чрез опциите в този прозорец можете на първо време да изберете къде да бъдат разархивирани файловете и/или директориите от архива (или чрез падащото меню в горната част на прозореца, или чрез дървото с директориите в дясната част на прозореца). Можете също така да определите режима на обновяване на разархивираните файлове, като изберете между разархивиране и заменяне на файловете (extract and replace files), разархивиране и обновяване на файловете (extract and update files), и само обновяване на съществуващите файлове (refresh existing files only). Разликата между първите две опции е, че при първата всички файлове ще бъдат разархивирани и евентуално презаписани върху съществуващите такива. При втората опция ще бъдат разархивирани само файловете, които не съществуват в папката, в която ще бъде разархивирани файловете, както и тези, които са по-нови, от съществуващите такива. Тази втора опция е удачна, когато не сте сигурни дали вече съществуващите файлове в папката-дестинация са по-нови или по-стари от тези в архива.

Можете също така да укажете какъв ще бъде режима на презаписване на файловете (ако вече съществуват в паката-дестинация). Можете да зададете на програмата да ви пита преди да презапише даден файл (Ask before overwrite), да не ви пита преди презаписване (Overwrite without prompt), да пропусне разархивирането на съществуващите вече файлове (Skip existing files) или да преименува автоматично съществуващите файлове (Rename automatically).

 

Другият вариант за разархивиране е да използвате самата програма, като за целта трябва да я отворите и да изберете самия архив или да чукнете два пъти върху самия архив. След като чукнете два пъти архива (или в самата програма, или в Windows) ще ви се отвори прозорец, в който ще можете да видите файловете и/или директориите в архива ви и след това трябва просто да натиснете бутона "Extract To":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture027gb8.jpg

След като го натиснете ще ви се отвори прозорец както този, описан малко по-горе и със същите опции.

 

Освен архивирането и разархивирането можете да тествате съществуващи архиви дали файловете в тях са здрави и всичко е наред. Това може да стане чрез бутона "Test" в самата програма:

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture028sy0.jpg

 

Можете също така да разгледате подробна информация за даден архив като размер преди и след архивирането, коментари, както и да създадете възстановителен запис и други. Всичките тези опции са достъпни като изберете архива и натиснете бутона "Info":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture029td5.jpg

 

Можете също така да поправите даден архив чрез бутона "Repair":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture030yc7.jpg

 

И накрая можете да използвате и помощника-магьосник, който ще ви преведе през всички стъпки на архивирането и разархивирането по изключително лесен и интуитивен начин. Можете да го стартирате чрез бутона му "Wizard":

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture031jr1.jpg

 

 

Това според мен са основните неща, които можете да правите с архивите. Разбира се има множество програми, които разполагат с още повече опции и възможности, но в това ръководство се опитах да обясня основните положения и възможности за работа с архиви. Локалиризарата версия на български можете да изтеглите от този линк (специални благодарности към Sir William, че ме подсети за това).

 

Ако имате някакви въпроси или допълнения можете да използвате тази тема, за да бъдем максимално полезни на потребителите.

 

 

Всички права върху текущото ръководство и картинките включени в нея са собственост на автора им и нямат право да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма без изричното съгласие на автора.

 

Автор: Милен Метев (Tragedy)

Link to comment
Сподели другаде

Ха така. Сега вече жената като ме пита как става това с компресирането , ще я пращам да се начете тук.

:thumbsup:

Хи Хи!

Аз пък ще пращам мъжа ми!

Миленски, много хубаво и подробно ръководство! :bravo:

И изключително полезно! :OK:

Link to comment
Сподели другаде

  • 8 months later...

http://pics.softvisia.com/design/pics/1965/picture018yc1.jpg

На полето "Split to volumes, bytes" задаваш колко байта да е всяка част.

АКо файла e 4 KB, а искаш да е на четири части по 1 KB, пишеш в полето 1024 :)

Link to comment
Сподели другаде

Само да допълня - когато задаваш опциите, които е описал IVAN можеш да сложиш отметка на опцията Creatre SFX Archive, при което ще се създаде саморазархивиращ се архив с разширеине .ехе. После просто копираш всички файлове в една папка, стартираш .ехе файла и разархивирането става без нуждата от инсталиран WinRAR.
Link to comment
Сподели другаде

Мога ли да архивирам даден файл и после да го разделя на две, три, четири и как?

Да архивираш и после да разцепиш поне при мен не се получава. Това би трябвало да стане от опцията за конвертиране на архив. Пускаш WinRAR, намираш си архива, Tools -> Convert archives, кликаш Compression и настройваш опциите за цепене. Това на теория изглежда логичния начин да се разцепи след като е компресиран даден файл, но поне при мен не се получава.

Link to comment
Сподели другаде

Night_Raven, можеш да пробваш следния трик:

Като имаш архив, който впоследствие искаш да разцепиш, маркирай заедно с архива един текстов файл(примерно с описание на самия архив)

Link to comment
Сподели другаде

Night_Raven, можеш да пробваш следния трик:

Като имаш архив, който впоследствие искаш да разцепиш, маркирай заедно с архива един текстов файл(примерно с описание на самия архив)

Опасявам се, че не схванах. Малко по-подробно, моля.

Link to comment
Сподели другаде

  • 1 month later...
Tragedy поздравления за доброто ръководство :thumbsup: .Имам един въпрос.Как мога да направя така, че като отворя даденият rar да иска парола.В смисъл не като отворя rar-a и видя какво има в него и като натисна на нещо да се разархивира чак тогава да иска парола, а още в началото при двойният клик.
Link to comment
Сподели другаде

Tragedy поздравления за доброто ръководство :thumbsup: .Имам един въпрос.Как мога да направя така, че като отворя даденият rar да иска парола.В смисъл не като отворя rar-a и видя какво има в него и като натисна на нещо да се разархивира чак тогава да иска парола, а още в началото при двойният клик.

Даваш на файла/файловете и даваш да го правиш в .rar -> таба "Advanced"-> и от дясно има бутон "Set Password" и от там :)

Link to comment
Сподели другаде

  • 7 months later...
а бе това с разделянето нестава....аз имам 4,8ГБ файлче,как по да го разделя или компресирам и колко да напиша на "Split to volumes, bytes"????имам даже и игри по 6 и 9 Гб?
Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...