Jump to content

Решение на задача в Excel


Препоръчан пост

Решение на задача в Excel
Как може да се реши тази задача.
Някои може ли да помогне. 
ДАДЕНО:
 

Проектирайте електронна таблица, с чиято помощ да следите разхода на питейната вода и нейната цена за всеки месец.
Таблицата трябва да съдържа следната информация:
1. Заглавие "Консумация на питейна вода"
2. Информация за предоставяните услуги и съответните им цени:
Доставяне на питейна вода - 1,263 лв. за кубичен метър
Отвеждане на отпадъчни води - 0,368 лв. за кубичен метър
Пречистване на отпадъчни води - 0,313 лв. за кубичен метър
Обща цена за кубичен метър - изчислява се като сума на предоставяните услуги
ДДС - 20%
3. За всеки месец от годината в отделни колони да има:
показание на водомера - отделна колона за старо и ново показание, форматирано като цяло число по модела:
 
VEZSQJ3.png
 
консумация в кубични метри, форматирана като цяло число
цена без ДДС - форматирана като валута лева, с точност 2 цифри след десетичния знак
стойност на ДДС - форматирана като валута лева, с точност 2 цифри след десетичния знак
обща цена - форматирана като валута лева, с точност 2 цифри след десетичния знак
4. Данните в колоните консумация в кубични метри, цена без ДДС, стойност на ДДС и обща цена да се изчисляват автоматично. 
5. Да се пресметне общата консумация на вода за годината в кубични метри, както и заплатената сума за 1 година.
6. Да се пресметне средното месечно потребление на вода  в кубични метри. 
7. В отделен работен лист да се визуализира чрез подходяща диаграма месечната сума за плащане.
В рамките на 1-2 изречения да се направи хипотеза какви могат да бъдат причините за повишено потребление през някои от месеците. 
8. Диаграмата да има заглавие, заглавия на осите, стойности на етикетите и легенда.
 
Благодаря Ви предварително!

 

Link to comment
Сподели другаде

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...