Jump to content

Съмнения за зараза


Препоръчан пост

Здравейте!Пиша от Safe Mode с мрежа.Проблема започна отскоро.Подозирам че е свързано с мюторент.Започнаха да се появяват съобщения от MBAM,че програмата блокирва някакви IP от тракера p2p,защото има троянци.Имам изтеглени филми от там,но към този момент не съм ги изтрил,тъй като въобще незнам дали това ще окаже някакво влияние.И това ще направя,но първо реших да пиша тук.Започнаха да се появяват и други неща.Например ако оставя включен компютъра цял ден и да речем не го използвам,после е почти невъзможно да изполвам мишката си.Неподлежи на контрол и само с рестарт се оправя.Освен това на няколко пъти лаптопа ми се рестартирва сам.Излиза ми това съобщение,започва да отчита процентите и следва рестарт.post-30503-0-01077400-1594376992_thumb.jpg

Прикрепям дневниците от FRST.На MBAM под Safe Mode е изключена защитата в реално време и не може да се включи,нито може да се обновяват дефиниции.Идея няма защо,затова я изтрих и опитах да изтгегля тази от линка тук в раздела,но не се получи нещо.

Addition.txt

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 08-07-2020 01
Ran by Здравко (administrator) on DESKTOP-8MA9D8N (LENOVO 20351) (10-07-2020 10:58:26)
Running from C:\Users\Здравко\Downloads
Loaded Profiles: Здравко
Platform: Windows 10 Home Version 1909 18363.900 (X64) Language: Български (България)
Default browser: Chrome
Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <15>
(Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed] C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 
==================== Registry (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [163640 2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [109160 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3242696 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [5062384 2015-08-30] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [startCN] => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6613896 2016-06-28] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [ForteConfig] => C:\Program Files\Conexant\ForteConfig\fmapp.exe [49056 2010-10-26] (Fortemedia Inc -> )
HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [916184 2014-07-02] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [smartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830232 2016-03-08] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [TuneupUI.exe] => C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\TuneupUI.exe [2573480 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31072 2008-10-25] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2013-03-10] (Elaborate Bytes AG -> Elaborate Bytes AG)
HKLM-x32\...\Run: [intel Driver & Support Assistant] => C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe [236392 2020-06-24] (IDSA Production signing key -> Intel)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [Viber] => C:\Users\Здравко\AppData\Local\Viber\Viber.exe [42284560 2020-07-06] (Viber Media S.à r.l. -> Viber Media S.à r.l.)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [sUPERAntiSpyware] => C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [9230256 2020-03-24] (Support.com Inc -> SUPERAntiSpyware)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [28990136 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2082792 2020-07-08] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\MountPoints2: {f48d0465-a80c-11ea-84b8-d07e354039b2} - "G:\HTC_Sync_Manager_PC.exe" 
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\83.0.4103.116\Installer\chrmstp.exe [2020-06-23] (Google LLC -> Google LLC)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Avast Cleanup Premium.lnk [2018-06-22]
ShortcutTarget: Avast Cleanup Premium.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe (No File)
BootExecute: autocheck autochk * icarus_rvrt.exe
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
 
==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) ============
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
Task: {04A965B7-3E48-477D-A806-CE8AC362F740} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
Task: {057763C2-AAE4-4A61-92A5-FD448B099534} - System32\Tasks\Avast Software\Avast Cleanup Update BugReport => C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\AvBugReport.exe [2812624 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {07045544-ACC5-425D-A81C-AB336D18B061} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
Task: {0F5AFF41-E67B-44D9-A698-7494CC14AA5B} - System32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK => "C:\WINDOWS\System32\Wscript.exe" //B //NoLogo "C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\task.vbs"
Task: {1B32FF18-AEC9-4903-BB58-52BE028B6ACF} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132 => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18744 2019-04-15] (Intel® Software Development Products -> Intel Corporation)
Task: {289DF2F2-82A3-4697-BD1E-0F03CE2393FF} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18744 2019-04-15] (Intel® Software Development Products -> Intel Corporation)
Task: {35AB6061-8CB7-419A-842C-91DFB8D6FAFD} - System32\Tasks\EOSv3 Scheduler onLogOn => C:\Users\Здравко\Downloads\esetonlinescanner_enu (2).exe
Task: {46709E3E-236E-4DE0-8B41-6995F9F6BBC4} - System32\Tasks\Avast Software\Avast Cleanup Update => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Icarus\avast-tu\icarus.exe [5095064 2020-06-10] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {53C1F232-D097-458F-9EA6-6B22783C162C} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_387_pepper.exe [1454648 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {622E2BD4-FCD2-4ABF-A9E7-B0BE42D70881} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-14] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {6322666C-BD60-44D9-9C79-626AA8B457CB} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-02-27] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {6B718BC0-9A17-47B3-A75C-0AB9CD4BAF20} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [1724928 2019-12-29] () [File not signed]
Task: {71C728E2-C7FA-4054-A202-724AAF11DFE9} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [686384 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {736B2FC1-B2EB-461F-A801-F4BC3473A662} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-14] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {8DF2BD47-37BC-4745-96C3-E363B63285DC} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335416 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {904C8273-96C0-4A9D-900E-724D99687AC8} - System32\Tasks\EOSv3 Scheduler onTime => C:\Users\Здравко\Downloads\esetonlinescanner_enu (2).exe
Task: {90989DC0-D7EA-48E7-92C4-9443A3521CBC} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [24584376 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {BA742EA1-EF1A-45E9-BE98-1C8EE210E1A1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows Live\SOXE\Extractor Definitions Update Task => {3519154C-227E-47F3-9CC9-12C3F05817F1}
Task: {CFECAE5B-421E-486E-B2D7-9D12E9DD4CBF} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3339872 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 
(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)
 
Task: C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job => C:\WINDOWS\explorer.exe
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{3fd2a755-f8c8-49e8-965e-f36caecfb580}: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{7474fb62-3434-4356-b5ea-53382ada46c8}: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
 
Internet Explorer:
==================
BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
 
Edge: 
======
DownloadDir: C:\Users\Здравко\Downloads
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: sr3ufdsr.default
FF ProfilePath: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default [2020-06-24]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default -> hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default -> about:newtab
FF Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2019-02-09]
FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-08-11]
FF SearchPlugin: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\searchplugins\google-avast.xml [2018-09-15]
FF SearchPlugin: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-05-19]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.10 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.11 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.2 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.7.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-07-10]
CHR Notifications: Default -> hxxps://arhimate.ru; hxxps://bar812.ru; hxxps://cspsid-gelios.ru; hxxps://lifestyle.bg; hxxps://www.kaldata.com; hxxps://www.youtube.com
CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-14]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-10-14]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-14]
CHR Extension: (Adblock Plus — безплатен блокер на реклами) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2020-07-03]
CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2020-05-31]
CHR Extension: (Avast Passwords) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\emhginjpijfggbofeediiojmdlmlkoik [2020-02-11]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-05-29]
CHR Extension: (AdBlock — best ad blocker) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2020-07-05]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2020-06-04]
CHR Extension: (FlashEmbed) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\labkamgenfkmaiagjoggphdcgfcdgcgm [2018-08-28]
CHR Extension: (Plugins) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen [2018-08-27]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-10-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-30]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-05-30]
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2020-06-24]
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2020-06-24]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki]
 
==================== Services (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [173472 2019-04-29] (SUPERAntiSpyware.com -> SUPERAntiSpyware.com)
S2 AdaptiveSleepService; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-06-28] () [File not signed]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335416 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
S2 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [287264 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6514072 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [356824 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 AvastWscReporter; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe [58048 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 CleanupPSvc; C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\TuneupSvc.exe [12942184 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [144072 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
S3 Freemake Improver; C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe [97776 2018-03-02] (INTERNET PROJECT LLC -> Freemake)
S3 GoogleChromeElevationService1d58e2174d36a58; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\83.0.4103.116\elevation_service.exe [1287152 2020-06-19] (Google LLC -> Google LLC)
S2 HitmanProScheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [139504 2019-10-27] (SurfRight B.V. -> SurfRight B.V.)
S2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [373688 2017-06-12] (Intel® pGFX -> Intel Corporation)
S2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614328 2015-08-26] (CyberLink Corp. -> CyberLink)
S2 UIUService; C:\WINDOWS\SysWOW64\UIUSrv.exe [105984 2019-11-02] (Conexant Systems, Inc.) [File not signed]
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1911.3-0\NisSrv.exe [3206472 2019-12-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1911.3-0\MsMpEng.exe [103376 2019-12-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 
===================== Drivers (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S3 amdkmdag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [26706464 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
S3 amdkmdap; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [518176 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 aswArDisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArDisk.sys [37136 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [205880 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [235584 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [195648 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [60480 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [16304 2020-02-25] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [42768 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [175192 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswNetHub; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNetHub.sys [514448 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [109272 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84848 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [851600 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [466232 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [216816 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [323272 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 BthA2dp; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys [231936 2019-09-11] (Microsoft Corporation) [File not signed]
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [136040 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S1 ElbyCDIO; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [42616 2017-05-14] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Elaborate Bytes AG)
S3 hitmanpro37; C:\WINDOWS\system32\drivers\hitmanpro37.sys [57728 2020-07-10] (SurfRight B.V. -> )
R3 NETwNb64; C:\WINDOWS\System32\drivers\Netwbw02.sys [3529824 2019-05-03] (Intel® Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation)
S2 npf; C:\WINDOWS\System32\drivers\npf.sys [35344 2011-02-12] (CACE Technologies, Inc. -> CACE Technologies, Inc.)
R0 pwdrvio; C:\WINDOWS\System32\pwdrvio.sys [19152 2013-09-30] (MiniTool Solution Ltd -> )
S3 pwdspio; C:\WINDOWS\system32\pwdspio.sys [12504 2013-09-30] (MiniTool Solution Ltd -> )
S3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3069680 2015-08-30] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor Corp.)
S1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (Support.com, Inc. -> SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
S1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-13] (Support.com, Inc. -> SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
S3 semav6msr64; C:\WINDOWS\system32\drivers\semav6msr64.sys [41816 2019-08-16] (Intel Corporation -> )
S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166760 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 ssudserd; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [45664 2019-12-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [355760 2019-12-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [54192 2019-12-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 MBAMChameleon; \SystemRoot\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [X]
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One month (created) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2020-07-10 10:58 - 2020-07-10 10:59 - 000024024 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\FRST.txt
2020-07-10 10:51 - 2020-07-10 10:51 - 078346672 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Здравко\Downloads\Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1.2183.exe
2020-07-10 10:46 - 2020-07-10 10:59 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-07-10 10:45 - 2020-07-10 10:45 - 002292736 _____ (Farbar) C:\Users\Здравко\Downloads\FRST64.exe
2020-07-10 09:30 - 2020-07-10 09:34 - 000740508 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-33765-01.dmp
2020-07-10 09:11 - 2020-07-10 09:11 - 000057728 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
2020-07-10 09:08 - 2020-07-10 09:08 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-30703-01.dmp
2020-07-10 08:43 - 2020-07-10 08:43 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 14.xlsx
2020-07-09 22:54 - 2020-07-09 22:54 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\Viber
2020-07-09 11:01 - 2020-07-10 09:20 - 003459324 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 14.xlsx
2020-07-09 10:34 - 2020-07-09 10:37 - 001146196 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070920-31796-01.dmp
2020-07-09 09:28 - 2020-07-09 09:28 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 13 (Автоматично записан) (Автоматично записан).xlsx
2020-07-08 23:14 - 2020-07-08 23:28 - 982726427 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E13.The.Battles.03.540p._.x264-TVC.mkv
2020-07-08 22:59 - 2020-07-08 22:59 - 000000943 _____ C:\Users\Здравко\Desktop\µTorrent.lnk
2020-07-08 22:59 - 2020-07-08 22:59 - 000000923 _____ C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
2020-07-08 22:57 - 2020-07-08 22:57 - 005068248 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Здравко\Downloads\uTorrent.exe
2020-07-05 18:35 - 2020-07-05 18:34 - 000335976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2020-07-05 18:34 - 2020-07-05 18:34 - 000216816 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2020-07-05 18:34 - 2020-07-05 18:34 - 000175192 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2020-07-05 17:00 - 2020-07-08 22:40 - 003459386 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 13 (Автоматично записан) (Автоматично записан).xlsx
2020-07-05 16:13 - 2020-07-05 16:17 - 001218388 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070520-31515-01.dmp
2020-07-05 08:20 - 2020-07-05 08:20 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 13 (Автоматично записан).xlsx
2020-07-04 12:01 - 2020-07-05 10:49 - 003458896 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 13.xlsx
2020-07-01 20:14 - 2020-07-01 20:14 - 005117858 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\setup_universal-keygen-gen_47342273342.zip
2020-07-01 20:06 - 2020-07-01 20:06 - 005120869 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\setup_keyworduniversal-key_92738115516.zip
2020-07-01 19:19 - 2020-07-10 10:51 - 000550692 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
2020-06-30 18:53 - 2020-06-30 18:54 - 008402608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Здравко\Downloads\AdwCleaner (2).exe
2020-06-27 23:21 - 2020-06-27 23:21 - 000040164 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\the.girl.with.the.dragon.tattoo.2009.extended.bluray.720p.dts.x264-chd(subsunacs.net).rar
2020-06-27 23:16 - 2020-06-27 23:16 - 000023220 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2009.Extended.BluRay.720p.DTS.x264-CHD (1).torrent
2020-06-27 23:15 - 2020-06-27 23:15 - 000023220 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2009.Extended.BluRay.720p.DTS.x264-CHD.torrent
2020-06-27 10:24 - 2020-06-27 10:24 - 000157420 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\[limetorrents.info]The.Voice.Australia..2020..1080p.The.Battles.S09E12.pKcMvA.torrent
2020-06-27 10:19 - 2020-06-27 10:19 - 000112799 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\[limetorrents.info]The.Voice.Australia..2020..720p.The.Battles.S09E11.pKcMvA.torrent
2020-06-27 10:10 - 2020-06-27 10:10 - 000020139 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E10.Blind.Auditions.10.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-26 07:41 - 2020-06-26 07:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2020-06-24 09:06 - 2020-06-24 09:06 - 025838336 _____ (Piriform Software Ltd) C:\Users\Здравко\Downloads\ccsetup568.exe
2020-06-23 00:04 - 2020-06-23 00:04 - 000169018 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\MBM66976621_00_200120.pdf
2020-06-21 20:47 - 2020-06-21 20:47 - 000039175 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BluRay.x264_SPARKS.(subs.sab.bz).rar
2020-06-21 20:38 - 2020-06-21 20:38 - 000020151 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON.torrent
2020-06-21 20:38 - 2020-06-21 20:38 - 000020151 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON (1).torrent
2020-06-20 11:51 - 2020-06-20 11:51 - 000018736 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E09.Blind.Auditions.9.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-20 08:04 - 2020-07-10 09:11 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\LocalLow\uTorrent
2020-06-19 08:00 - 2020-06-19 08:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
2020-06-18 12:49 - 2020-06-18 12:49 - 000047639 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:48 - 2020-06-18 12:48 - 000013713 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.BRRip.XviD.MP3-XVID-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:47 - 2020-06-18 12:47 - 000013187 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:46 - 2020-06-18 12:46 - 000020409 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG-[rarbg.to].torrent
2020-06-17 19:21 - 2020-06-17 19:21 - 000011666 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\Lady in Cement (1968).BDRip720p.HEVC.PlamenNik.torrent
2020-06-17 19:13 - 2020-06-17 19:13 - 000014017 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\Marlowe (1969) DvDRiP.avi.torrent
2020-06-17 19:02 - 2020-06-17 19:02 - 000014791 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What ever happened to aunt Alice (1969).DVDRip.HEVC.PlamenNik.torrent
2020-06-17 15:18 - 2020-06-17 15:19 - 000033943 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\what_ever_happened_to_aunt_alice.1969(subsunacs.net).rar
2020-06-17 15:18 - 2020-06-17 15:19 - 000023771 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\scooby-doos_original_mysteries(subsunacs.net).rar
2020-06-14 17:21 - 2020-06-14 17:21 - 000016716 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E08.Blind.Auditions.8.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:18 - 2020-06-14 17:18 - 000019516 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E07.Blind.Auditions.7.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:16 - 2020-06-14 17:16 - 000017336 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E06.Blind.Auditions.6.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:12 - 2020-06-14 17:12 - 000018736 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E05.Blind.Auditions.5.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-13 08:00 - 2020-06-13 08:00 - 000002224 _____ C:\Users\Здравко\Documents\cc_20200613_080032.reg
2020-06-13 07:53 - 2020-06-13 07:54 - 025859024 _____ (Piriform Software Ltd) C:\Users\Здравко\Downloads\ccsetup567.exe
2020-06-13 07:25 - 2020-06-06 00:03 - 000835480 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2020-06-13 07:25 - 2020-06-06 00:03 - 000179608 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 011608064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 009712640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 004470272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 003365376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 001539072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000688640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FXSCOMEX.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msra.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FXSCOMEX.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000430592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WalletService.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000219136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmpdxm.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BdeUISrv.exe
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 025444352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 019851776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 019812864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramWorld.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 018029056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 007012864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 006292480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 005909504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 004129416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003822592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003525608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003515392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002494744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002230240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002204160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001704448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001410048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001344512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMNetMgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001272160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001151824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001112576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMNetMgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001099608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi2fs.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tapi3.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000832512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdosys.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000747832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wiaaut.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhotoScreensaver.scr
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qdvd.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000549376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qedit.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\psisdecd.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000478208 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\WINDOWS\SysWOW64\wvc.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mswmdm.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000420352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi2.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\termmgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iassdo.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpencom.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswmdm.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Feedback.Analog.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LocationApi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WlanMM.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000267776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VAN.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wavemsp.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mpg2splt.ax
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmidx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cic.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmidx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasrecst.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasnap.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakrathunk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wkspbrokerAx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmjpegdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000083600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\devenum.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdc.ocx
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iemigplugin.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000028368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SecurityCenterBrokerPS.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msimsg.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 025902080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 008015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 007760384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 007268864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 005765144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 004858880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 004610560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 003398656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVidCtl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002281472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002184504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001803776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001397560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagperf.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001284608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001215488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdclt.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001193984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001138688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nettrace.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001077048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001066496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdosys.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000994304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000992256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi2fs.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tapi3.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsregcmd.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000893952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkfoldersControl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000783496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000640000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qedit.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000619008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\azroles.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000593920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psisdecd.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000575488 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\WINDOWS\system32\wvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msTextPrediction.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwanmm.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000513536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi2.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\azroles.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000498176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.FileExplorer.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedRealitySvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iassdo.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000430592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termmgr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000423424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000407864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\spwizeng.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000398336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMM.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000398336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationApi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netshell.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000384512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiobj.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VAN.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CXHProvisioningServer.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000283136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpviewerax.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wavemsp.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mpg2splt.ax
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FileHistory.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkFoldersShell.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000211256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcbloader.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cic.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000204008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityCenterBroker.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pku2u.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasrecst.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netprofm.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdrsvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasnap.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakrathunk.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wkspbrokerAx.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdshext.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msaatext.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkFolders.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000099712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FsIso.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000093448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WwanRadioManager.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdc.ocx
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasads.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasads.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtutils.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000041864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityCenterBrokerPS.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msimsg.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth9.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth8.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth7.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth6.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth5.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth4.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth3.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth2.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth12.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth11.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth10.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth1.bin
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 006526448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002831872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002798592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002583496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001416224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000894024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000782336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000740664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DismApi.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000684856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000651776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdh.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000593424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000572200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000564496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StateRepository.Core.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcli.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000453944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000405936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Faultrep.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32k.sys
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SensorsApi.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000223544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\psr.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\weretw.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000190048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\logoncli.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wdigest.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000165192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000150328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000130112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmcmnutils.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000090952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000089344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32u.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnrollCtrl.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryCore.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DMAlertListener.ProxyStub.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:54 - 005004344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 009931576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 007604592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 006435840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 006091048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 005195432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 005111808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 003368104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001654960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001649152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001393952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001283072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001261568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001250816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpsharercom.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001100288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001055184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001003832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DismApi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000932256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000929280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MdmDiagnostics.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000892416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000892048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000881664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000797464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000777216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdh.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BTAGService.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcli.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000690176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InkObjCore.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configmanager2.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000628408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofmsvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Import.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000561464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Launcher.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000518456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000508720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\taskschd.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000508216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spwizeng.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\puiobj.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000467952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Faultrep.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000461112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000451864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWanAPI.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wksprt.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorsApi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000357176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpr.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpviewerax.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RASMM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Preview.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000280376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Dism.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000259776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoncli.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000247856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\weretw.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pku2u.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InkEd.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofm.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wersvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000221496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wdigest.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000179512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msaatext.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFaultSecure.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcmnutils.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NPSM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000132424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offlinelsa.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000129600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkStatus.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAMM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleprn.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000108856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atl.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RpcEpMap.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000063288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthHost.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\npmproxy.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werdiagcontroller.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atlthunk.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlmproxy.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlmsprep.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMAlertListener.ProxyStub.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 007911176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 007266080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 006066808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 005283264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 004565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 004012032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Service.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003726848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003712000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003581240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003187200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002656256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002289664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001942528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001751040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001743680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001683968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TaskFlowDataEngine.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001583104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001486336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocoreworker.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsharercom.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001447424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001274128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryPS.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001260744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001155944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001073664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BTAGService.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001007104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000931840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InkObjCore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000874296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000826368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Import.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000760296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskschd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Launcher.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000727040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntime.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000722072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000716320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000716288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntimewindows.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000679424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DevicesFlowBroker.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdpsvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000550400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000548984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000544256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usosvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000531768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.ConversationalAgent.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\swprv.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000441152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000425056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Preview.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provops.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceDirectoryClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000269312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InkEd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000264192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netman.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000242688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psr.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpdMtp.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NPSM.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_SIUF.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AarSvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dot3mm.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpdMtpUS.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleprn.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\splwow64.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000128312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000127064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32u.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000104248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanRadioManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XboxGipRadioManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnrollCtrl.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NfcRadioMedia.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MdmDiagnosticsTool.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiConfigSP.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atlthunk.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanhlp.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000013312 _____ C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntimestarter.exe
2020-06-12 08:20 - 2020-05-15 07:29 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\poqexec.exe
2020-06-12 08:20 - 2020-05-15 07:10 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\poqexec.exe
 
==================== One month (modified) ==================
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2020-07-10 10:54 - 2017-10-15 09:55 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\ClassicShell
2020-07-10 10:42 - 2017-10-14 18:19 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2020-07-10 10:29 - 2018-08-11 07:27 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2020-07-10 10:27 - 2019-08-11 12:10 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2020-07-10 10:20 - 2019-08-11 11:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2020-07-10 09:59 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2020-07-10 09:53 - 2019-03-19 07:37 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2020-07-10 09:52 - 2017-10-14 14:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2020-07-10 09:30 - 2019-11-05 21:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2020-07-10 09:28 - 2017-10-14 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent
2020-07-10 09:14 - 2018-01-05 23:46 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\AVAST Software
2020-07-10 09:13 - 2019-06-04 14:20 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\BitTorrentHelper
2020-07-10 09:09 - 2019-08-11 11:51 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко
2020-07-10 09:09 - 2017-10-14 13:56 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2020-07-10 09:09 - 2017-10-14 13:56 - 000000000 __SHD C:\Users\Здравко\IntelGraphicsProfiles
2020-07-10 08:15 - 2017-10-14 13:50 - 001388432 _____ C:\Users\Public\VOIP.dat
2020-07-10 08:08 - 2019-08-11 12:10 - 000004210 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{D5E73AF6-62A1-4657-A60D-9E6CC5BDF780}
2020-07-10 00:28 - 2019-02-24 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\ViberPC
2020-07-09 22:36 - 2019-08-11 12:10 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2020-07-09 10:24 - 2018-01-03 13:16 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\vlc
2020-07-09 10:11 - 2019-03-19 07:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2020-07-09 08:52 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2020-07-09 00:27 - 2020-05-01 22:19 - 000003194 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleaner Update
2020-07-09 00:27 - 2020-05-01 22:19 - 000002236 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002970 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002678 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002604 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 21:45 - 000003180 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\klcp_update
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 01:40 - 000002986 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\EOSv3 Scheduler onLogOn
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 01:40 - 000002606 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\EOSv3 Scheduler onTime
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003762 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003448 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003446 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003224 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000002858 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001
2020-07-09 00:25 - 2019-08-11 12:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
2020-07-07 22:41 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2020-07-06 08:56 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2020-07-05 21:16 - 2017-10-26 18:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2020-07-05 21:14 - 2018-01-03 13:14 - 000001139 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinRAR
2020-07-05 18:35 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2020-07-05 18:34 - 2020-04-15 11:32 - 000514448 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswNetHub.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-14 16:55 - 000235584 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000195648 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000060480 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000037136 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-10-31 08:06 - 000042768 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000851600 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000466232 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000323272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000205880 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000109272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000084848 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2020-07-05 09:34 - 2018-06-22 07:07 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\D3DSCache
2020-07-04 08:23 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-07-02 22:49 - 2017-10-15 10:11 - 003458950 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 12.xlsx
2020-06-28 21:19 - 2018-06-28 08:45 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\CrashDumps
2020-06-28 08:06 - 2020-06-04 21:42 - 000002442 _____ C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-06-28 08:06 - 2017-10-14 13:54 - 000000000 ___RD C:\Users\Здравко\OneDrive
2020-06-26 07:41 - 2020-05-29 15:08 - 000001510 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver & Support Assistant.lnk
2020-06-26 07:41 - 2017-10-14 13:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2020-06-24 09:08 - 2019-08-11 12:01 - 001946534 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2020-06-24 09:08 - 2018-01-05 08:59 - 000798042 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh002.dat
2020-06-24 09:08 - 2018-01-05 08:59 - 000227052 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc002.dat
2020-06-24 09:07 - 2020-05-01 22:18 - 000000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2020-06-23 23:59 - 2017-10-14 14:02 - 000002299 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2020-06-23 23:59 - 2017-10-14 14:02 - 000002258 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-06-18 22:45 - 2020-05-17 16:26 - 000000000 ____D C:\arenabg.ch
2020-06-17 18:42 - 2017-10-26 18:53 - 000000981 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2020-06-13 07:32 - 2018-02-19 10:33 - 000000000 ___RD C:\Users\Здравко\3D Objects
2020-06-13 07:32 - 2017-10-14 13:49 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2020-06-13 07:23 - 2019-08-11 11:41 - 000442224 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Com
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 14:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 14:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2020-06-12 09:12 - 2019-03-19 07:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2020-06-12 08:52 - 2019-08-11 11:45 - 002876416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2020-06-10 08:44 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2020-06-10 08:43 - 2020-05-13 07:44 - 010580024 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerInstaller.exe
2020-06-10 08:43 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2020-06-10 05:42 - 2018-06-22 07:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AVAST Software
 
==================== Files in the root of some directories ========
 
2017-10-14 13:50 - 2020-07-10 08:15 - 001388432 _____ () C:\Users\Public\VOIP.dat
2020-01-13 16:28 - 2020-01-13 16:28 - 000000017 _____ () C:\Users\Здравко\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 
==================== SigCheck ============================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
==================== End of FRST.txt ========================
Link to comment
Сподели другаде

Здравейте,

 

Липсва лог файла - Addition.txt. Също така е добре проверката с FRST да се направи по възможност в Normal Mode, за да се видят всички активни процеси. На бърз преглед обаче не се виждат зловредни обекти в лог файла. MBAM е нормално да блокира съмнителни връзки в торент клиента (така е по дизайн от едно време и бих го ингорирал специално за торент клиента).

 

Добра идея е да прикачите някъде dmp файловете за анализ:

 

2020-07-10 09:30 - 2020-07-10 09:34 - 000740508 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-33765-01.dmp
2020-07-10 09:08 - 2020-07-10 09:08 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-30703-01.dmp
2020-07-09 10:34 - 2020-07-09 10:37 - 001146196 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070920-31796-01.dmp
2020-07-05 16:13 - 2020-07-05 16:17 - 001218388 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070520-31515-01.dmp
 
Поздрави!
Link to comment
Сподели другаде

Addition.txtЗдравейте!Благодаря че се включихте в темата!Addition.txt в предният ми пост е малко над FRST.txt,но това вече няма значение защото направих ново сканиране в Normal Mode.Според VirusTotal,файловете от папка Minidump са на 100% чисти.

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 08-07-2020 01
Ran by Здравко (administrator) on DESKTOP-8MA9D8N (LENOVO 20351) (12-07-2020 07:39:45)
Running from C:\Users\Здравко\Downloads
Loaded Profiles: Здравко
Platform: Windows 10 Home Version 1909 18363.900 (X64) Language: Български (България)
Default browser: Chrome
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
() [File not signed] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\a4\AdaptiveSleepService.exe
(Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngSrv.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe <2>
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Cleanup\TuneupSvc.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Cleanup\TuneupUI.exe
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent\helper\helper.exe
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.5_45704\utorrentie.exe <2>
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
(Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
(Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Conexant Systems, Inc.) [File not signed] C:\Windows\SysWOW64\UIUSrv.exe
(CyberLink Corp. -> CyberLink) C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
(ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
(Fortemedia Inc -> ) C:\Program Files\CONEXANT\ForteConfig\fmapp.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <11>
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
(IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe
(IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe
(IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe
(Intel® pGFX -> ) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel® pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Intel® pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel® pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel® Software Development Products -> ) C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe
(Intel® Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\ibtsiva.exe
(Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed] C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.2005.23.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
(SUPERAntiSpyware.com -> SUPERAntiSpyware.com) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE
(Support.com Inc -> SUPERAntiSpyware) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE
(SurfRight B.V. -> SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe
(Viber Media S.à r.l. -> Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Здравко\AppData\Local\Viber\Viber.exe
 
==================== Registry (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [163640 2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [109160 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [3242696 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [5062384 2015-08-30] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [startCN] => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6613896 2016-06-28] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [ForteConfig] => C:\Program Files\Conexant\ForteConfig\fmapp.exe [49056 2010-10-26] (Fortemedia Inc -> )
HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [916184 2014-07-02] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [smartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830232 2016-03-08] (Conexant Systems, Inc. -> Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [TuneupUI.exe] => C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\TuneupUI.exe [2573480 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31072 2008-10-25] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [VirtualCloneDrive] => C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe [88984 2013-03-10] (Elaborate Bytes AG -> Elaborate Bytes AG)
HKLM-x32\...\Run: [intel Driver & Support Assistant] => C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe [236392 2020-06-24] (IDSA Production signing key -> Intel)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [Viber] => C:\Users\Здравко\AppData\Local\Viber\Viber.exe [42284560 2020-07-06] (Viber Media S.à r.l. -> Viber Media S.à r.l.)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [sUPERAntiSpyware] => C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [9230256 2020-03-24] (Support.com Inc -> SUPERAntiSpyware)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [28990136 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2082792 2020-07-08] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\Run: [sideSync] => C:\Program Files (x86)\Samsung\SideSync4\SideSync.exe [12477600 2017-10-26] (Samsung Electronics CO., LTD. -> )
HKU\S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001\...\MountPoints2: {f48d0465-a80c-11ea-84b8-d07e354039b2} - "G:\HTC_Sync_Manager_PC.exe" 
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\83.0.4103.116\Installer\chrmstp.exe [2020-06-23] (Google LLC -> Google LLC)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Avast Cleanup Premium.lnk [2018-06-22]
ShortcutTarget: Avast Cleanup Premium.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\TuneupUI.exe (No File)
BootExecute: autocheck autochk * icarus_rvrt.exe
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
 
==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) ============
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
Task: {04A965B7-3E48-477D-A806-CE8AC362F740} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
Task: {057763C2-AAE4-4A61-92A5-FD448B099534} - System32\Tasks\Avast Software\Avast Cleanup Update BugReport => C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\AvBugReport.exe [2812624 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {07045544-ACC5-425D-A81C-AB336D18B061} - System32\Tasks\AvastUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe
Task: {0F5AFF41-E67B-44D9-A698-7494CC14AA5B} - System32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK => "C:\WINDOWS\System32\Wscript.exe" //B //NoLogo "C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\task.vbs"
Task: {1B32FF18-AEC9-4903-BB58-52BE028B6ACF} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132 => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18744 2019-04-15] (Intel® Software Development Products -> Intel Corporation)
Task: {289DF2F2-82A3-4697-BD1E-0F03CE2393FF} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18744 2019-04-15] (Intel® Software Development Products -> Intel Corporation)
Task: {35AB6061-8CB7-419A-842C-91DFB8D6FAFD} - System32\Tasks\EOSv3 Scheduler onLogOn => C:\Users\Здравко\Downloads\esetonlinescanner_enu (2).exe
Task: {46709E3E-236E-4DE0-8B41-6995F9F6BBC4} - System32\Tasks\Avast Software\Avast Cleanup Update => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Icarus\avast-tu\icarus.exe [5095064 2020-06-10] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {53C1F232-D097-458F-9EA6-6B22783C162C} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_387_pepper.exe [1454648 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {622E2BD4-FCD2-4ABF-A9E7-B0BE42D70881} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-14] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {6322666C-BD60-44D9-9C79-626AA8B457CB} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-02-27] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {6B718BC0-9A17-47B3-A75C-0AB9CD4BAF20} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [1724928 2019-12-29] () [File not signed]
Task: {71C728E2-C7FA-4054-A202-724AAF11DFE9} - System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [686384 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {736B2FC1-B2EB-461F-A801-F4BC3473A662} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-10-14] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {8DF2BD47-37BC-4745-96C3-E363B63285DC} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335416 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
Task: {904C8273-96C0-4A9D-900E-724D99687AC8} - System32\Tasks\EOSv3 Scheduler onTime => C:\Users\Здравко\Downloads\esetonlinescanner_enu (2).exe
Task: {90989DC0-D7EA-48E7-92C4-9443A3521CBC} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [24584376 2020-06-17] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Task: {BA742EA1-EF1A-45E9-BE98-1C8EE210E1A1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows Live\SOXE\Extractor Definitions Update Task => {3519154C-227E-47F3-9CC9-12C3F05817F1}
Task: {CFECAE5B-421E-486E-B2D7-9D12E9DD4CBF} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3339872 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 
(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)
 
Task: C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job => C:\WINDOWS\explorer.exe
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{3fd2a755-f8c8-49e8-965e-f36caecfb580}: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{7474fb62-3434-4356-b5ea-53382ada46c8}: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 8.8.8.8
 
Internet Explorer:
==================
BHO: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO-x32: ExplorerBHO Class -> {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: ClassicIEBHO Class -> {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} -> C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIEDLL_32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
Toolbar: HKLM - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer64.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
Toolbar: HKLM-x32 - Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll [2017-08-13] (Ivaylo Beltchev -> IvoSoft) [File not signed]
 
Edge: 
======
DownloadDir: C:\Users\Здравко\Downloads
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: sr3ufdsr.default
FF ProfilePath: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default [2020-06-24]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default -> hxxps://www.google.com/?bcutc=sp-006
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default -> about:newtab
FF Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2019-02-09]
FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-08-11]
FF SearchPlugin: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\searchplugins\google-avast.xml [2018-09-15]
FF SearchPlugin: C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sr3ufdsr.default\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-05-19]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.10 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.11 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.2 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.7.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2020-06-04] (VideoLAN -> VideoLAN)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-07-12]
CHR Notifications: Default -> hxxps://arhimate.ru; hxxps://bar812.ru; hxxps://cspsid-gelios.ru; hxxps://lifestyle.bg; hxxps://www.kaldata.com; hxxps://www.youtube.com
CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-14]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-10-14]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-14]
CHR Extension: (Adblock Plus — безплатен блокер на реклами) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2020-07-03]
CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2020-05-31]
CHR Extension: (Avast Passwords) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\emhginjpijfggbofeediiojmdlmlkoik [2020-02-11]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-05-29]
CHR Extension: (AdBlock — best ad blocker) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2020-07-05]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2020-06-04]
CHR Extension: (FlashEmbed) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\labkamgenfkmaiagjoggphdcgfcdgcgm [2018-08-28]
CHR Extension: (Plugins) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen [2018-08-27]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-10-04]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-30]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-05-30]
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2020-06-24]
CHR Profile: C:\Users\Здравко\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2020-06-24]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki]
 
==================== Services (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [173472 2019-04-29] (SUPERAntiSpyware.com -> SUPERAntiSpyware.com)
R2 AdaptiveSleepService; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-06-28] () [File not signed]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335416 2020-06-10] (Adobe Inc. -> Adobe)
R2 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [287264 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6514072 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [356824 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 AvastWscReporter; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe [58048 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 CleanupPSvc; C:\Program Files\Avast Software\Cleanup\TuneupSvc.exe [12942184 2020-06-11] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [144072 2015-10-07] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
S3 Freemake Improver; C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe [97776 2018-03-02] (INTERNET PROJECT LLC -> Freemake)
S3 GoogleChromeElevationService1d58e2174d36a58; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\83.0.4103.116\elevation_service.exe [1287152 2020-06-19] (Google LLC -> Google LLC)
R2 HitmanProScheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [139504 2019-10-27] (SurfRight B.V. -> SurfRight B.V.)
R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [373688 2017-06-12] (Intel® pGFX -> Intel Corporation)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614328 2015-08-26] (CyberLink Corp. -> CyberLink)
R2 UIUService; C:\WINDOWS\SysWOW64\UIUSrv.exe [105984 2019-11-02] (Conexant Systems, Inc.) [File not signed]
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1911.3-0\NisSrv.exe [3206472 2019-12-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1911.3-0\MsMpEng.exe [103376 2019-12-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
S2 ss_conn_service; "C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe" [X]
 
===================== Drivers (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [26706464 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdap; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [518176 2016-08-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 aswArDisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArDisk.sys [37136 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [205880 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [235584 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [195648 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [60480 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [16304 2020-02-25] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [42768 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [175192 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswNetHub; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNetHub.sys [514448 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [109272 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84848 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [851600 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [466232 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [216816 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [323272 2020-07-05] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 BthA2dp; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys [231936 2019-09-11] (Microsoft Corporation) [File not signed]
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2017-01-16] (Samsung Electronics CO., LTD. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 ElbyCDIO; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [42616 2017-05-14] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Elaborate Bytes AG)
R3 NETwNb64; C:\WINDOWS\System32\drivers\Netwbw02.sys [3529824 2019-05-03] (Intel® Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation)
R2 npf; C:\WINDOWS\System32\drivers\npf.sys [35344 2011-02-12] (CACE Technologies, Inc. -> CACE Technologies, Inc.)
R0 pwdrvio; C:\WINDOWS\System32\pwdrvio.sys [19152 2013-09-30] (MiniTool Solution Ltd -> )
S3 pwdspio; C:\WINDOWS\system32\pwdspio.sys [12504 2013-09-30] (MiniTool Solution Ltd -> )
R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3069680 2015-08-30] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor Corp.)
R1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (Support.com, Inc. -> SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
R1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-13] (Support.com, Inc. -> SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
R3 semav6msr64; C:\WINDOWS\system32\drivers\semav6msr64.sys [41816 2019-08-16] (Intel Corporation -> )
S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2017-01-16] (Samsung Electronics CO., LTD. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [45664 2019-12-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [355760 2019-12-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [54192 2019-12-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S2 MBAMChameleon; \SystemRoot\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [X]
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One month (created) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
Error(1) reading file: "C:\Users\Здравко\Downloads\setup_universal-keygen-gen_47342273342.zip"
Error(1) reading file: "C:\Users\Здравко\Downloads\setup_keyworduniversal-key_92738115516.zip"
2020-07-12 07:17 - 2020-07-12 07:46 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\LocalLow\uTorrent
2020-07-10 13:11 - 2020-07-10 13:11 - 001295576 _____ (Google LLC) C:\Users\Здравко\Downloads\installbackupandsync.exe
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000001209 _____ C:\Users\Public\Desktop\SideSync.lnk
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000001209 _____ C:\ProgramData\Desktop\SideSync.lnk
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Samsung
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Samsung
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Samsung
2020-07-10 12:09 - 2020-07-10 12:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Samsung
2020-07-10 12:08 - 2020-07-10 12:08 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\OneDrive
2020-07-10 12:07 - 2020-07-10 12:07 - 049215520 _____ (Samsung) C:\Users\Здравко\Downloads\SideSync_4.7.5.203.exe
2020-07-10 11:46 - 2020-07-10 11:46 - 040758048 _____ (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Users\Здравко\Downloads\Kies3Setup.exe
2020-07-10 11:44 - 2020-07-10 11:44 - 003777960 _____ ( ) C:\Users\Здравко\Downloads\Kies3Setup_0874156500.exe
2020-07-10 11:43 - 2020-07-10 11:43 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\Downloaded Installations
2020-07-10 11:42 - 2020-07-10 11:42 - 072040608 _____ (Samsung Electronics) C:\Users\Здравко\Downloads\KiesSetup.exe
2020-07-10 11:00 - 2020-07-10 11:02 - 000046158 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\Addition.txt
2020-07-10 10:58 - 2020-07-12 07:42 - 000028281 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\FRST.txt
2020-07-10 10:51 - 2020-07-10 10:51 - 078346672 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Здравко\Downloads\Malwarebytes Anti-Malware 3.3.1.2183.exe
2020-07-10 10:46 - 2020-07-12 07:41 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-07-10 10:45 - 2020-07-10 10:45 - 002292736 _____ (Farbar) C:\Users\Здравко\Downloads\FRST64.exe
2020-07-10 09:30 - 2020-07-10 09:34 - 000740508 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-33765-01.dmp
2020-07-10 09:08 - 2020-07-10 09:08 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\Minidump\071020-30703-01.dmp
2020-07-10 08:43 - 2020-07-10 08:43 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 14.xlsx
2020-07-09 22:54 - 2020-07-09 22:54 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\Viber
2020-07-09 11:01 - 2020-07-11 22:57 - 003459903 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 14.xlsx
2020-07-09 10:34 - 2020-07-09 10:37 - 001146196 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070920-31796-01.dmp
2020-07-09 09:28 - 2020-07-09 09:28 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 13 (Автоматично записан) (Автоматично записан).xlsx
2020-07-08 23:14 - 2020-07-08 23:28 - 982726427 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E13.The.Battles.03.540p._.x264-TVC.mkv
2020-07-08 22:59 - 2020-07-08 22:59 - 000000943 _____ C:\Users\Здравко\Desktop\µTorrent.lnk
2020-07-08 22:59 - 2020-07-08 22:59 - 000000923 _____ C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
2020-07-08 22:57 - 2020-07-08 22:57 - 005068248 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Здравко\Downloads\uTorrent.exe
2020-07-05 18:35 - 2020-07-05 18:34 - 000335976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2020-07-05 18:34 - 2020-07-05 18:34 - 000216816 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2020-07-05 18:34 - 2020-07-05 18:34 - 000175192 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2020-07-05 17:00 - 2020-07-08 22:40 - 003459386 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 13 (Автоматично записан) (Автоматично записан).xlsx
2020-07-05 16:13 - 2020-07-05 16:17 - 001218388 _____ C:\WINDOWS\Minidump\070520-31515-01.dmp
2020-07-05 08:20 - 2020-07-05 08:20 - 000000165 ____H C:\Users\Здравко\Documents\~$Копие на Книга 13 (Автоматично записан).xlsx
2020-07-04 12:01 - 2020-07-05 10:49 - 003458896 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 13.xlsx
2020-07-01 19:19 - 2020-07-11 22:36 - 000728432 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
2020-06-30 18:53 - 2020-06-30 18:54 - 008402608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Здравко\Downloads\AdwCleaner (2).exe
2020-06-27 23:21 - 2020-06-27 23:21 - 000040164 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\the.girl.with.the.dragon.tattoo.2009.extended.bluray.720p.dts.x264-chd(subsunacs.net).rar
2020-06-27 23:16 - 2020-06-27 23:16 - 000023220 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2009.Extended.BluRay.720p.DTS.x264-CHD (1).torrent
2020-06-27 23:15 - 2020-06-27 23:15 - 000023220 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2009.Extended.BluRay.720p.DTS.x264-CHD.torrent
2020-06-27 10:24 - 2020-06-27 10:24 - 000157420 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\[limetorrents.info]The.Voice.Australia..2020..1080p.The.Battles.S09E12.pKcMvA.torrent
2020-06-27 10:19 - 2020-06-27 10:19 - 000112799 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\[limetorrents.info]The.Voice.Australia..2020..720p.The.Battles.S09E11.pKcMvA.torrent
2020-06-27 10:10 - 2020-06-27 10:10 - 000020139 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E10.Blind.Auditions.10.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-26 07:41 - 2020-06-26 07:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2020-06-24 09:06 - 2020-06-24 09:06 - 025838336 _____ (Piriform Software Ltd) C:\Users\Здравко\Downloads\ccsetup568.exe
2020-06-23 00:04 - 2020-06-23 00:04 - 000169018 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\MBM66976621_00_200120.pdf
2020-06-21 20:47 - 2020-06-21 20:47 - 000039175 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BluRay.x264_SPARKS.(subs.sab.bz).rar
2020-06-21 20:38 - 2020-06-21 20:38 - 000020151 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON.torrent
2020-06-21 20:38 - 2020-06-21 20:38 - 000020151 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Girl.With.The.Dragon.Tattoo.2011.720p.BRRip.XviD.AC3-ViSiON (1).torrent
2020-06-20 11:51 - 2020-06-20 11:51 - 000018736 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E09.Blind.Auditions.9.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-19 08:00 - 2020-06-19 08:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
2020-06-18 12:49 - 2020-06-18 12:49 - 000047639 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:48 - 2020-06-18 12:48 - 000013713 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.BRRip.XviD.MP3-XVID-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:47 - 2020-06-18 12:47 - 000013187 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG-[rarbg.to].torrent
2020-06-18 12:46 - 2020-06-18 12:46 - 000020409 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What.Ever.Happened.to.Aunt.Alice.1969.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG-[rarbg.to].torrent
2020-06-17 19:21 - 2020-06-17 19:21 - 000011666 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\Lady in Cement (1968).BDRip720p.HEVC.PlamenNik.torrent
2020-06-17 19:13 - 2020-06-17 19:13 - 000014017 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\Marlowe (1969) DvDRiP.avi.torrent
2020-06-17 19:02 - 2020-06-17 19:02 - 000014791 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\What ever happened to aunt Alice (1969).DVDRip.HEVC.PlamenNik.torrent
2020-06-17 15:18 - 2020-06-17 15:19 - 000033943 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\what_ever_happened_to_aunt_alice.1969(subsunacs.net).rar
2020-06-17 15:18 - 2020-06-17 15:19 - 000023771 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\scooby-doos_original_mysteries(subsunacs.net).rar
2020-06-14 17:21 - 2020-06-14 17:21 - 000016716 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E08.Blind.Auditions.8.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:18 - 2020-06-14 17:18 - 000019516 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E07.Blind.Auditions.7.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:16 - 2020-06-14 17:16 - 000017336 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E06.Blind.Auditions.6.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-14 17:12 - 2020-06-14 17:12 - 000018736 _____ C:\Users\Здравко\Downloads\The.Voice.AU.S09E05.Blind.Auditions.5.720p.HDTV.x264-CCT[rartv]-[rarbg.to].torrent
2020-06-13 08:00 - 2020-06-13 08:00 - 000002224 _____ C:\Users\Здравко\Documents\cc_20200613_080032.reg
2020-06-13 07:53 - 2020-06-13 07:54 - 025859024 _____ (Piriform Software Ltd) C:\Users\Здравко\Downloads\ccsetup567.exe
2020-06-13 07:25 - 2020-06-06 00:03 - 000835480 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2020-06-13 07:25 - 2020-06-06 00:03 - 000179608 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 011608064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 009712640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 004470272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 003365376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 001539072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000940544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fveapi.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MsSpellCheckingFacility.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fveapi.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000688640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MsSpellCheckingFacility.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000651264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FXSCOMEX.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000588800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msra.exe
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bdesvc.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FXSCOMEX.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000430592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WalletService.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000219136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmpdxm.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000166912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmpdxm.dll
2020-06-12 08:57 - 2020-06-12 08:57 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BdeUISrv.exe
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 025444352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 019851776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 019812864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramWorld.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 018029056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 007012864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 006292480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 005909504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 004129416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003822592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003525608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 003515392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002494744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002230240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 002204160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVidCtl.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001704448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmcndmgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\quartz.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001410048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001344512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMNetMgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001272160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001151824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001112576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMNetMgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001099608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 001012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi2fs.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tapi3.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000832512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdosys.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000747832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nshwfp.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wiaaut.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000567808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhotoScreensaver.scr
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qdvd.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000549376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\qedit.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\psisdecd.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000478208 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\WINDOWS\SysWOW64\wvc.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv.sys
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mswmdm.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000420352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi2.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000361472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\termmgr.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iassdo.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000354304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpencom.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswmdm.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Feedback.Analog.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LocationApi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WlanMM.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000267776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000248320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\VAN.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wavemsp.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mpg2splt.ax
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmidx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cic.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmidx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasrecst.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\imapi.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasnap.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakrathunk.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wkspbrokerAx.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmjpegdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000083600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\devenum.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmjpegdec.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdc.ocx
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iemigplugin.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000028368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SecurityCenterBrokerPS.dll
2020-06-12 08:56 - 2020-06-12 08:56 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msimsg.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 025902080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 008015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 007760384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 007268864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 005765144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 004858880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 004610560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 003398656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVidCtl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002281472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 002184504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001803776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmc.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001397560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagperf.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001284608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001215488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdclt.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001193984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001138688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nettrace.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001077048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 001066496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdosys.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000994304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000992256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi2fs.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tapi3.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsregcmd.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000893952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkfoldersControl.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000783496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000640000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qedit.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000619008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\azroles.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000593920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psisdecd.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000575488 _____ (Microsoft® Windows® Operating System) C:\WINDOWS\system32\wvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000574464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msTextPrediction.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wwanmm.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000529920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nltest.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000513536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi2.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\azroles.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000498176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.FileExplorer.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedRealitySvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iassdo.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000430592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termmgr.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000423424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000407864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\spwizeng.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000398336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanMM.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000398336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationApi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netshell.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qdvd.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000384512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiobj.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VAN.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CXHProvisioningServer.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000283136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpviewerax.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wavemsp.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mpg2splt.ax
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FileHistory.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkFoldersShell.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000211256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcbloader.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cic.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000204008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityCenterBroker.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pku2u.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasrecst.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netprofm.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdrsvc.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasnap.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakrathunk.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imapi.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wkspbrokerAx.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdshext.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msaatext.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WorkFolders.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000099712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FsIso.exe
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000093448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WwanRadioManager.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdc.ocx
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iasads.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iasads.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rtutils.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000041864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityCenterBrokerPS.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msimsg.dll
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth9.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth8.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth7.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth6.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth5.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth4.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth3.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth2.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth12.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth11.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth10.bin
2020-06-12 08:55 - 2020-06-12 08:55 - 000000315 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuth1.bin
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 006526448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002831872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnroll.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002798592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 002583496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001416224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000897536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000894024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000782336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000740664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DismApi.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000684856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000651776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tdh.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000593424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000572200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000564496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\StateRepository.Core.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcli.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000462848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000453944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000405936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Faultrep.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000380728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32k.sys
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SensorsApi.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000223544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\psr.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\weretw.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000190048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\logoncli.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wdigest.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000165192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryClient.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000150328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000130112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmcmnutils.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000090952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000089344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32u.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CertEnrollCtrl.exe
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryCore.dll
2020-06-12 08:54 - 2020-06-12 08:54 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DMAlertListener.ProxyStub.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:54 - 005004344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 009931576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 007604592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 006435840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 006091048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 005195432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 005111808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 003368104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001654960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001649152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001393952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001283072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usermgr.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001261568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001250816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpsharercom.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001100288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001055184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 001003832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DismApi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000932256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000929280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000899584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MdmDiagnostics.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000892416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MbaeApiPublic.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000892048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000881664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000797464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000777216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tdh.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BTAGService.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcli.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000690176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InkObjCore.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\configmanager2.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000628408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofmsvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000596992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000569856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Import.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000561464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Launcher.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000518456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000508720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\taskschd.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000508216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spwizeng.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\puiobj.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000467952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Faultrep.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000461112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000451864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWanAPI.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wksprt.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000396800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorsApi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000357176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpr.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpviewerax.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RASMM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Preview.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000280376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Dism.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000259776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoncli.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000247856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\weretw.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pku2u.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InkEd.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netprofm.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wersvc.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000221496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wermgr.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wdigest.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000179512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msaatext.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFaultSecure.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000165296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcmnutils.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NPSM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000132424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offlinelsa.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000129600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NetworkStatus.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAMM.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleprn.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000108856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atl.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RpcEpMap.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000063288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthHost.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\npmproxy.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werdiagcontroller.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\atlthunk.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlmproxy.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nlmsprep.dll
2020-06-12 08:53 - 2020-06-12 08:53 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMAlertListener.ProxyStub.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 007911176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 007266080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 006066808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 005283264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 004565248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 004012032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Bluetooth.Service.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003726848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003712000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003581240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 003187200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnroll.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002716672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002656256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002289664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 002235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001942528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001919488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001751040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001743680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001683968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001637888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TaskFlowDataEngine.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001583104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001486336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocoreworker.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsharercom.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001447424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001274128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryPS.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001260744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\localspl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001155944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001073664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BTAGService.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 001007104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000931840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InkObjCore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000874296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000826368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Import.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifinetworkmanager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000760296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\taskschd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Launcher.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000727040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntime.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000722072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000716320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000716288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntimewindows.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000679424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000650752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DevicesFlowBroker.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdpsvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FirewallAPI.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000550400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000548984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWanAPI.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000544256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usosvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000531768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000472064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.ConversationalAgent.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\swprv.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000441152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000427008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000425056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000394752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Preview.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provops.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceDirectoryClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000269312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InkEd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdd.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000264192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netman.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000242688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psr.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpdMtp.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryClient.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NPSM.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_SIUF.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AarSvc.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dot3mm.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpdMtpUS.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleprn.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\splwow64.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000128312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wifitask.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000127064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32u.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthRadioMedia.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000104248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryBroker.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atl.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WlanRadioManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XboxGipRadioManager.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CertEnrollCtrl.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NfcRadioMedia.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MdmDiagnosticsTool.exe
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wfdprov.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WiFiConfigSP.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atlthunk.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlanhlp.dll
2020-06-12 08:52 - 2020-06-12 08:52 - 000013312 _____ C:\WINDOWS\system32\agentactivationruntimestarter.exe
2020-06-12 08:20 - 2020-05-15 07:29 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\poqexec.exe
2020-06-12 08:20 - 2020-05-15 07:10 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\poqexec.exe
 
==================== One month (modified) ==================
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2020-07-12 07:45 - 2017-10-14 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\uTorrent
2020-07-12 07:31 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2020-07-12 07:31 - 2017-10-14 13:50 - 001388432 _____ C:\Users\Public\VOIP.dat
2020-07-12 07:30 - 2017-10-14 14:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2020-07-12 07:22 - 2019-08-11 12:10 - 000004210 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{D5E73AF6-62A1-4657-A60D-9E6CC5BDF780}
2020-07-12 07:19 - 2018-01-05 23:46 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\AVAST Software
2020-07-12 07:18 - 2019-06-04 14:20 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\BitTorrentHelper
2020-07-12 07:16 - 2017-10-14 13:56 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2020-07-12 07:16 - 2017-10-14 13:56 - 000000000 __SHD C:\Users\Здравко\IntelGraphicsProfiles
2020-07-12 07:14 - 2019-08-11 12:10 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2020-07-11 23:21 - 2019-03-19 07:37 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2020-07-11 23:20 - 2017-10-15 09:55 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\ClassicShell
2020-07-11 21:19 - 2019-08-11 11:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2020-07-11 20:11 - 2018-01-03 13:16 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\vlc
2020-07-11 07:44 - 2018-08-11 07:27 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2020-07-10 12:09 - 2019-03-19 07:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2020-07-10 10:42 - 2017-10-14 18:19 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2020-07-10 09:30 - 2019-11-05 21:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2020-07-10 09:09 - 2019-08-11 11:51 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко
2020-07-10 00:28 - 2019-02-24 14:13 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\ViberPC
2020-07-09 22:36 - 2019-08-11 12:10 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2020-07-09 08:52 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2020-07-09 00:27 - 2020-05-01 22:19 - 000003194 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleaner Update
2020-07-09 00:27 - 2020-05-01 22:19 - 000002236 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002970 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002678 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK
2020-07-09 00:27 - 2019-11-07 22:25 - 000002604 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 21:45 - 000003180 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\klcp_update
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 01:40 - 000002986 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\EOSv3 Scheduler onLogOn
2020-07-09 00:27 - 2019-09-07 01:40 - 000002606 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\EOSv3 Scheduler onTime
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003762 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003448 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003446 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000003224 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000002858 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3241196267-3593824231-458553725-1001
2020-07-09 00:27 - 2019-08-11 12:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
2020-07-07 22:41 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2020-07-06 08:56 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2020-07-05 21:16 - 2017-10-26 18:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2020-07-05 21:14 - 2018-01-03 13:14 - 000001139 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
2020-07-05 21:14 - 2018-01-03 13:14 - 000001139 _____ C:\ProgramData\Desktop\VLC media player.lnk
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-07-05 21:12 - 2017-10-14 14:39 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinRAR
2020-07-05 18:35 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2020-07-05 18:34 - 2020-04-15 11:32 - 000514448 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswNetHub.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-14 16:55 - 000235584 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000195648 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000060480 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2020-07-05 18:34 - 2019-01-10 13:10 - 000037136 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-10-31 08:06 - 000042768 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000851600 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000466232 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000323272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000205880 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000109272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2020-07-05 18:34 - 2018-08-11 07:59 - 000084848 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2020-07-05 09:34 - 2018-06-22 07:07 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\D3DSCache
2020-07-04 08:23 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-07-02 22:49 - 2017-10-15 10:11 - 003458950 _____ C:\Users\Здравко\Documents\Копие на Книга 12.xlsx
2020-06-28 21:19 - 2018-06-28 08:45 - 000000000 ____D C:\Users\Здравко\AppData\Local\CrashDumps
2020-06-28 08:06 - 2020-06-04 21:42 - 000002442 _____ C:\Users\Здравко\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-06-28 08:06 - 2017-10-14 13:54 - 000000000 ___RD C:\Users\Здравко\OneDrive
2020-06-26 07:41 - 2020-05-29 15:08 - 000001510 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver & Support Assistant.lnk
2020-06-26 07:41 - 2017-10-14 13:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2020-06-24 09:08 - 2019-08-11 12:01 - 001946534 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2020-06-24 09:08 - 2018-01-05 08:59 - 000798042 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh002.dat
2020-06-24 09:08 - 2018-01-05 08:59 - 000227052 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc002.dat
2020-06-24 09:07 - 2020-05-01 22:18 - 000000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2020-06-24 09:07 - 2020-05-01 22:18 - 000000863 _____ C:\ProgramData\Desktop\CCleaner.lnk
2020-06-23 23:59 - 2017-10-14 14:02 - 000002299 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2020-06-23 23:59 - 2017-10-14 14:02 - 000002258 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-06-23 23:59 - 2017-10-14 14:02 - 000002258 _____ C:\ProgramData\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-06-18 22:45 - 2020-05-17 16:26 - 000000000 ____D C:\arenabg.ch
2020-06-17 18:42 - 2017-10-26 18:53 - 000000981 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2020-06-13 07:32 - 2018-02-19 10:33 - 000000000 ___RD C:\Users\Здравко\3D Objects
2020-06-13 07:32 - 2017-10-14 13:49 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2020-06-13 07:23 - 2019-08-11 11:41 - 000442224 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Com
2020-06-13 00:30 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 14:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 14:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2020-06-13 00:29 - 2019-03-19 07:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2020-06-12 09:12 - 2019-03-19 07:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2020-06-12 08:52 - 2019-08-11 11:45 - 002876416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
 
==================== Files in the root of some directories ========
 
2017-10-14 13:50 - 2020-07-12 07:31 - 001388432 _____ () C:\Users\Public\VOIP.dat
2020-01-13 16:28 - 2020-01-13 16:28 - 000000017 _____ () C:\Users\Здравко\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 
==================== SigCheck ============================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
==================== End of FRST.txt ========================
Link to comment
Сподели другаде

 

Здравейте!Благодаря че се включихте в темата!Addition.txt в предният ми пост е малко над FRST.txt,но това вече няма значение защото направих ново сканиране в Normal Mode.Според VirusTotal,файловете от папка Minidump са на 100% чисти.

 

Не съм видял, че е прикачен за което се извинявам. Нещо не сте разбрали относно файловете в Minidump...Те не са зловредни, а са файлове образувани след крашовете на системата и тяхното анализиране с програми от сорта на WindBG, BlueScreenView, WhoCrashed и т.н. биха ни насочили къде е проблема - софтуерен (проблемен фрайвер например) или дори хардуерен. Така че е добре да ги архивирате и да прикачите архива.

Link to comment
Сподели другаде

Според minidump файловете, сривът се дължи на ntoskrnl.exe, шансът за което е нищожен. Т.е., нужен е по-пълен dump файл (kernel memory dump), за да стане евентуално по-ясно къде е проблемът.

 

Колко често се рестартира сам лаптопът? Ако не ти е проблем, го остави известно време под чист Safe Mode (не Safe Mode with Networking), за да видиш дали ще се рестарира сам. Ако се рестартира, значи по всяка вероятност проблемът е хардуерен. В противен случай най-вероятно имаш някой нестабилен драйвър на компонент или софтуер. 

Link to comment
Сподели другаде

Ако не ме лъже нещо паметта,лаптопа се рестартира три пъти на 09.07. и после един път на 10.07 или деня в който пуснах темата.След последният тогава рестарт преминах в Safe Mode.Както бях писал преди,изтрих MBAM,а в края на деня изтрих и филмите от тракера p2p.На другият ден преминах към Normal Mode и интересното е това,че от тогава нямам рестарт.

Link to comment
Сподели другаде

Не е неочаквано, защото според dmp файловете причината за рестартите е била именно драйвер на MBAM:

 

*** WARNING: Unable to verify timestamp for mwac.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mwac.sys
Probably caused by : memory_corruption

 

За по-пълно деинсталиране препоръчвам следното:

 

Изтеглете Malwarebytes Support Tool и там от Advanced => Изберете бутона Clean

 

DOC-2674-4.png

Link to comment
Сподели другаде

И преди се е случвало. В последно време дори често се случва...Добре изтрийте инструмента и ще проверим за остатъци по друг начин:

 

 • Моля, изтеглете SystemLook_x64.exe и запазете програмата на десктопа.
 • Кликнете два пъти върху SystemLook_x64.exe, за да стартирате програмата.
 • Копирайте съдържанието на следния код в текстовото поле на програмата.
:dir
C:\WINDOWS\system32\drivers /n*.sys /t30
:folderfind
Malwarebytes
:regfind
Malwarebytes
 • Кликнете на бутона Look, за да започне сканирането.
 • Когато сканирането завърши ще ви се отвори Notepad с резултата от сканирането.
 • Моля, прикачете лог файла в следващия си коментар.
Link to comment
Сподели другаде

Здравейте,

 

Почти няма сериозни остатъци.

 

Изтеглете fixlist.txt и го запазете в папката, където сте свалили FRST64.exe.

 

Стартирайте FRST64.exe и натиснете бутона Fix веднъж!

 

След като приключи, ако ви поиска рестарт - съгласете се. След рестарта публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата на програмата.

 

Внимание: Скрипта е създаден за текущата система. Да не се ползва за други системи с подобни проблеми!

 

Поздрави!

 

Link to comment
Сподели другаде

За да премахнем FRST направете следното:

 

Преименувайте изпълнимия файл FRST64.exe на Uninstall.exe.

 

image.png.9cf9e0ab76b122782aff3552f54c58     =>     image.png.44f957ce25ef61c76206655a464251

 

Кликнете с десен бутон на мишката върху Uninstall.exe и изберете Run as administrator. Ще бъдете уведомени, че трябва да рестартирате системата, за да изтриете инструмента:

 

image.png.abcc20b28654d54fae08e7451bb5dc

 

След рестарта инструмента и прилежащите към него файлове ще бъдат изтрити.

 

 

Изтеглете  KpRm от kernel-panik и го запишете на вашия работен плот. 

 • Щракнете с десния бутон върху kprm_2.8.exe и изберете Run as administrator
 • Когато инструментът се отвори сложете всички отметки и натиснете бутона Run.

111.PNG.13ee81de6e01b184badedda84c4a81c0

 • След като приключите, щракнете върху OK.
 • В Notepad ще се отвори лог файла, копирайте съдържанието му в следващия си отговор.
 • Ако SystemLook_x64.exe или друг използван от нас инструмент не бъде изтрит, ги изтрийте ръчно, заедно с файловете и папките, които евентуално са създали.

 

Поздрави!

Link to comment
Сподели другаде

# Run at 19.7.2020 'г.' 13:18:12

# KpRm (Kernel-panik) version 2.8


# Run by Здравко from C:\Users\Здравко\Downloads

# Computer Name: DESKTOP-8MA9D8N

# OS: Windows 10 X64 (18363) 

# Number of passes: 2

 

- Checked options -

 

    ~ Registry Backup

    ~ Delete Tools

    ~ Restore System Settings

    ~ UAC Restore

    ~ Delete Restore Points

    ~ Create Restore Point

 

- Create Registry Backup -

 

   ~ [OK] Hive C:\WINDOWS\System32\config\SOFTWARE backed up

   ~ [OK] Hive C:\Users\Здравко\NTUSER.dat backed up

 

     [OK] Registry Backup: C:\KPRM\backup\2020-07-19-13-18-11

 

- Delete Tools -

 

 

  ## AdwCleaner

     [OK] C:\Users\Здравко\Downloads\AdwCleaner (1).exe deleted

     [OK] C:\Users\Здравко\Downloads\AdwCleaner (2).exe deleted

     [OK] C:\Users\Здравко\Downloads\AdwCleaner.exe deleted

 

  ## Systemlook

     [OK] C:\Users\Здравко\Downloads\SystemLook.txt deleted

     [OK] C:\Users\Здравко\Downloads\SystemLook_x64.exe deleted

 

- Other Lines -

 

 

  ## Quarantines keeped

    ~ C:\AdwCleaner (AdwCleaner)

    ~ C:\Users\Здравко\AppData\Local\ESET\ESETOnlineScanner (ESET Online Scanner)

 

- Restore System Settings -

 

     [OK] Reset WinSock

     [OK] FLUSHDNS

     [OK] Hide Hidden file.

     [OK] Show Extensions for known file types

     [OK] Hide protected operating system files

 

- Restore UAC -

 

     [OK] Set EnableLUA with default (1) value

     [OK] Set ConsentPromptBehaviorAdmin with default (5) value

     [OK] Set ConsentPromptBehaviorUser with default (3) value

     [OK] Set EnableInstallerDetection with default (0) value

     [OK] Set EnableSecureUIAPaths with default (1) value

     [OK] Set EnableUIADesktopToggle with default (0) value

     [OK] Set EnableVirtualization with default (1) value

     [OK] Set FilterAdministratorToken with default (0) value

     [OK] Set PromptOnSecureDesktop with default (1) value

     [OK] Set ValidateAdminCodeSignatures with default (0) value

 

- Clear Restore Points -

 

      No system recovery points were found

 

- Create Restore Point -

 

     [OK] System Restore Point created

 

- Display System Restore Point -

 

   ~ RP named KpRm created at 07/19/2020 10:18:47

 

-- KPRM finished in 113.45s --

Link to comment
Сподели другаде

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
 • Създай ново...