Jump to content

Ръководство: регионални настройки, клавиатурни подредби и езикови пакети


Препоръчан пост

Регионални настройки, клавиатурни подредби и езикови пакети


за начинаещи


В тази тема ще опиша набързо как да промените регионалните настройки (на правилните), как да добавите/премахнете клавиатурни подредби и как да инсталирате български интерфейс за вашия Windows.

Вече има ръководство за регионалните настройки, но сметнах, че може да се онагледи по-добре, а и темата е стара. Също така има и тема за инсталиране на езиков пакет на Windows Vista, но в нея няма снимков материал, а и също е стара. Затова реших да създам текущата тема.

Ще се спра на Windows XP (в първия коментар), Windows Vista, Windows 7 (заедно във втория коментар) и Windows 8/8.1 (в третия коментар).

Ако има нещо неясно, можете да пишете в темата.
Link to comment
Сподели другаде

Windows XP


Регионални настройки на Windows XP

1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp1.png

2. Ако използвате изгледа по категории (който е по подразбиране), кликнете Date, Time, Language, and Regional Options (Дата, час, език и регионални опции), след което кликнете Regional and Language Options (Регионални и езикови опции) (първите две снимки). Ако използвате класическия изглед, отворете директно Regional and Language Options (последната снимка).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp2.png

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp3.png

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp4.png

3. В отворилия се прозорец ще видите две падащи менюта.
Първото е за стандартите и форматите, което определя как ще се изписват/изобразяват дата, час, валута, номера и т.н. От това меню изберете Bulgarian.
Второто меню определя местоположението, което се използва от някои приложения, за да определят къде се намирате, за да знаят какъв език да използват на своя интерфейс. От това меню изберете Bulgaria.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp5.png

4. Отидете на подпрозорец Advanced (Разширени). Тук ще видите едно падащо меню за настройка на езика за не-Unicode програми. Тук изберете също Bulgarian. В противен случай всички програми, които не поддържат Unicode, няма да поддържат коректно кирилица и "ще излизат на маймуни". Тук таме из Интернет се препоръчва да се избират сръбски или някакви други настройки. Те може и да работят, но коректните са си български.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp6.png

5. При промяна на последната настройка (за не-Unicode програми) би трябвало да ви се появи следният прозорец, в който ви се казва, че файловете са вече инсталирани и се пита дали искате да се използват те. Кликнете Yes (Да). Ако не се появи такъв прозорец, значи най-вероятно използвате някаква некадърна самоделка.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp7.png

6. Накрая ще бъдете попитани дали искате да рестартирате. Отново кликнете Yes (Да).

Готово. Регионалните настройки са променени успешно.

Добавяне на клавиатурна подредба

Забележка: ако ви е нужна само фонетична подредба, можете да използвате NR BG-Fix Tool, който има опция за инсталиране на такава, като при това ще я активира автоматично и няма да се налага да се размотавате из менюта.
Разбира се, ако не желаете да използвате моя инструмент, можете да си инсталирате някоя друга подредба. Такива има различни из Интернет, но по всяка вероятност ще трябва да си ги добавите/активирате ръчно. Следват инструкции за това.

Изпълнете т.1 и т.2 от инструкциите по-горе (да не ги повтарям).

В отворилия се прозорец отидете на подпрозорец Languages (Езици) и кликнете бутон Details... (Подробни данни...).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp8.png

Сега е редно да направя някои разяснения. Windows може да използва различни клавиатурни подредби, но ги групира по езици. Можете да имате колкото си желаете езика, като всеки от тях може да има различен брой клавиатурни подредби. Например можете да имате 2 езика - английски и български, като английският да има само една подредба, а българският да има две - стандартна (по кирилските символи на клавиатурата) и фонетична (по латинските символи на клавиатурата). Езиците по подразбиране се сменят с Alt+Shift, а подредбите - с Ctrl+Shift. Можете да размените тези комбинации, но не можете да задавате други.

Ето как става добавянето:

1. Кликнете бутон Add... (Добавяне).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp9.png

2. От горното падащо меню изберете желания език, а от долното падащо меню изберете желаната клавиатурна подредба. Тези две опции са независими една от друга. Можете да добавите всяка подредба към всеки език.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp10.png

Ако искате да добавите фонетична подредба, но не я виждате във второто падащо меню, значи не сте инсталирали такава подредба или не е инсталирана коректно.

3. След като изберете желаните език и подредба, просто кликнете OK.

Ще бъдете върнати на предния прозорец, като вече избраните език и подредба ще бъдат добавени в списъка.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp11.png

Ако искате да добавите още езици и/или подредби, просто повторете стъпките колкото пъти е нужно.

След като приключите с добавянето на всички желани езици и подредби, потвърдете с OK на основния прозорец.

Готово.

Инсталиране на български интерфейс

За целта ви е нужен български езиков пакет, който можете да изтеглите от тук.

Инсталацията му е стандартна:

1. Кликате два пъти върху изтегляния файл.

2. В първия прозорец избирате Приемам това лицензионно споразумение и кликате Следващ.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp12.png

3. Във втория прозорец кликнете Напред.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp13.png

4. В третия прозорец кликнете Инсталиране.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp14.png

5. Изчакайте да приключи инсталацията.

6. Потвърдете с OK.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp15.png

7. Потвърдете с Yes на въпроса за рестартиране.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/xp16.png

След рестартирането на компютъра Windows ще е вече на български.

Премахването на българския език става, като деинсталирате самия езиков пакет.

Важно: ако инсталацията на езиковия пакет се прекратява внезапно със съобщение за грешка, това може да се дължи на спряна услуга Help and Support. Отворете меню Start -.png Run. Напишете services.msc и кликнете OK. В списъка с услуги намерете Help and Support. Ако в колона Status за нея не пише "Started", кликнете върху нея два пъти. Ако от падащото меню Startup type е избран режим Disabled, променете го на Automatic или Manual и кликнете Apply. След това кликнете бутон Start. Накрая потвърдете с OK. Опитайте отново да инсталирате българския езиков пакет.
Link to comment
Сподели другаде

Windows Vista и Windows 7

Регионални настройки на Windows Vista и Windows 7

1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista71.png

2. Кликнете Clock, Language, and Region (Часовник, език и регион).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista72.png

3. Кликнете Change the date, time, or number format (Промяна на датата, времето или числовия формат).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista73.png

4. От падащото меню изберете Bulgarian (Bulgaria) (Български (България)).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista74.png

5. Отидете на подпрозорец Location (Местоположение) и от падащото меню изберете Bulgaria (България).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista75.png

6. Отидете на подпрозорец Administrative (Административни), кликнете бутон Change system locale... (Промяна на езиковата променлива на системата...), от падащото меню изберете Bulgarian (Bulgaria) (Български (България)) и потвърдете с OK.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista76.png

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista77.png

7. Накрая кликнете бутон Restart now (Рестартирай сега).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista78.png

Готово. Регионалните настройки са променени успешно.

Добавяне на клавиатурна подредба

Тук е момент за някои уточнения.
Windows Vista разполага с вградена фонетична подредба, но това е модерната фонетична подредба, ако може така да се нарече. Основната разлика при нея е размяната на два символа: клавиш "Q" изписва "Ч", а клавиш "`" (преди единицата) изписва "Я". В оригиналната фонетична е обратното. Така че, ако искате традиционната фонетична, ще трябва да си я инсталирате допълнително (както е и под Windows XP, където няма никаква фонетична подредба).
Windows 7 разполага и с двете: фонетичната е "модерната" от Windows Vista, а традиционната е тази, която повечето хора познават.


1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista71.png

2. Кликнете Change keyboards or other input methods (Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista79.png

3. Кликнете бутон Change keyboards... (Смяна на клавиатурите...).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista710.png

4. Кликнете бутон Add... (Добавяне...).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista711.png

5. Намерете желаните езици в списъка, кликнете два пъти върху тях, кликнете два пъти върху Keyboard (Клавиатура), поставете отметки на желаните клавиатурни подредби и потвърдете с OK. Т.е. можете да добавите всички езици и подредби наведнъж от този прозорец.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista712.png

Ще бъдете върнати на предния прозорец, като вече избраните езици и подредби ще бъдат добавени в списъка.

След като приключите с добавянето на всички желани езици и подредби, потвърдете с OK на основния прозорец.

Готово.

Инсталиране на български интерфейс

Тук също трябва да уточня някои неща. От всички издания на Windows 7 само Ultimate и Enterprise имат вградена поддръжка за инсталация на допълнителни езикови пакети за интерфейса. Останалите издания (Starter, Home Basic, Home Premium и Professional) също могат да се "обърнат" на друг език, но за целта ще трябва допълнителна програмка. Ще опиша и двата метода. Всъщност ние вече имаме тема за инсталацията на езикови пакети на официално неподдържаните издания, но в нея няма снимков материал, а и е старичка.

Инсталиране на езиков пакет на Windows 7 Ultimate/Enterprise

Имайте предвид, че инсталирането на езиков пакет, автоматично добавя и клавиатурни подредби. Т.е., ако инсталирате български езиков пакет, Windows автоматично ще добави всички 4 български клавиатурни подредби. Ако не искате да се добавят всичките, ще трябва да премахнете нежеланите. Това се извършва в същия прозорец, откъдето се и добавят (как се стига дотам е описано точно отгоре), просто се клика бутон Remove (Премахни).

Инсталирането на езикови пакети може да се извърши от Windows Update, т.е. от мястото, откъдето изтегляте актуализациите за операционната система, но по-лесният вариант е да си изтеглите самия езиков пакет и да си го инсталирате директно. А и тези езикови пакети ще са нужни, ако работите с издание, различно от Ultimate или Enterprise.

Ето връзки за изтегляне:
Български езиков пакет за 32-битова версия на Windows Vista със Service Pack 2
Български езиков пакет за 64-битова версия на Windows Vista със Service Pack 2
Български езиков пакет за 32-битова версия на Windows 7 със Service Pack 1
Български езиков пакет за 64-битова версия на Windows 7 със Service Pack 1

Не давам връзки към езикови пакети за версии на Windows без сервизни пакети (service pack), защото би трябвало да ги имате инсталирани така или иначе, защото са важни за сигурността. И все пак тях, както и други езикови пакети, можете да намерите на тази страница.

След като изтеглите съответния езиков пакет, просто кликате два пъти върху него и инсталацията ще започне автоматично:

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista720.png

След като тя приключи, прозорецът ще се затвори сам.

Сега е нужно само да активирате новия езиков пакет.

1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista71.png

2. Кликнете върху Change display language (Промяна на езика за показване).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista721.png

3. От долното падащо меню изберете желания език и потвърдете с OK.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista722.png

4. Ще ви бъде поискано излизане от акаунта, така че кликнете Log off now (Излез сега).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vista723.png

При следващото влизане интерфейсът вече ще е сменен. Можете по всяко време да сменяте езика на интерфейса по гореописания начин.

Инсталиране на езиков пакет на Windows 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Professional

За целта ще се използва страничен софтуер - Vistalizator. Просто изтеглете програмата и запазете на удобно място. Няма нужда от инсталация.

1. Стартирайте Vistalizator.

2. Кликнете бутон Add languages и посочете езиковия пакет. Програмата ще разопакова файла и ще провери целостта му.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vistalizator1.png

3. Ще се появи прозорец за инсталиране на езиковите пакети. Тук по принцип е достатъчно да кликнете бутон Install language. Инсталацията ще започне. Имайте търпение, защото може да отнеме до 20 минути, макар обикновено да е по-малко.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vistalizator2.png

4. В края на инсталацията ще бъдете попитани дали искате да активирате езиковия пакет. Предполагам, че ще отговорите с Yes, за да го активирате.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vistalizator3.png

5. Накрая просто потвърдете с OK на прозореца, който ви казва да излезете от акаунта, за да влязат в сила промените.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vistalizator4.png

6. Кликнете бутон Exit и потвърдете с Yes, за да излезете от акаунта. След това просто влезте отново в него.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/vistalizator5.png

Някои забележки.
1. Ако Windows Update спре да работи или остане непреведен, опитайте да преинсталирате Windows Update Agent. Можете да го изтеглите от тук за 32-битова версия на Windows 7 или от тук за 64-битова версия на Windows 7.
2. Ако инсталацията на езиковия пакет се провали, можете да опитате да го инсталирате отново, но в друг режим. Процедурата е почти същата. Разликата е, че в стъпка №3 първо кликате клетката в таблицата под "Mode*", за да смените режима от "Internal" на "Express", след което потвърждавате с OK и тогава кликате Install language. Този режим е по-вероятно да сработи и да инсталира езиковия пакет, но има минусите, че има повече несъвместимости с други актуализации и самият пакет не се актуализира след това от Windows Update.

Можете по всяко време да да смените езика, като стартирате Vistalizator, изберете желания език и кликнете бутон Change language.

Това е.
Link to comment
Сподели другаде

Windows 8 и Windows 8.1


Регионални настройки на Windows 8 и 8.1

1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/81.png

2. Кликнете Change date, time, or number formats (Промяна на формата на датата, часа или числата).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/82.png

3. От падащото меню изберете Bulgarian (Bulgaria) (Български (България)).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/83.png

5. Отидете на подпрозорец Location (Местоположение) и от падащото меню изберете Bulgaria (България).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/84.png

6. Отидете на подпрозорец Administrative (Административни), кликнете бутон Change system locale... (Промяна на езиковата променлива на системата...), от падащото меню изберете Bulgarian (Bulgaria) (Български (България)) и потвърдете с OK.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/85.png

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/86.png

7. Накрая кликнете бутон Restart now (Рестартирай сега).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/87.png

Готово. Регионалните настройки са променени успешно.

Добавяне на клавиатурна подредба и/или български интерфейс

В Windows 8 и 8.1 Клавиатурните подредби и езиковите пакети са обединени в един и същ прозорец, което може да е леко объркващо за хора, които са свикнали с предишните версии на Windows.

1. Отворете контролния панел.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/81.png

2. Кликнете Add a language (Добавяне на език) или Change input methods (Смяна на методите на въвеждане).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/88.png

3. Кликнете бутон Add a language (Добави език).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/89.png

4. Намерете желания език (българският е последният от втората група), изберете го и кликнете Add (Добави).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/810.png

5. Кликнете два пъти върху езика или кликнете върху Options (Опции).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/811.png

6. В този прозорец можете да добавите и премахвате езиков пакет и клавиатурни подредби.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/812.png

6.1. За да добавите подредба, кликнете Add an input method (Добави метод на въвеждане), маркирайте желаната подредба и кликнете Add (Добави).

Забележка: традиционната фонетична (phonetic traditional) е общо взето оригиналната, която се появи преди време, при която клавиш "Q" изписва "Я", a клавиш "~" изписва "Ч"; фонетичната подредба (нетрадиционната) е тази от Windows Vista, при която гореспоменатите клавиши са разменени.

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/813.png

От същия прозорец можете да премахвате нежелани подредби, като просто кликнете бутон Remove (Премахване) срещу съответната.

Накрая запазете промените по подредбите, като кликнете бутон Save (Запиши).

6.2. За да инсталирате езиковия пакет, кликнете Download and install language pack (Изтегляне и инсталиране на езиков пакет) в прозореца на снимката от т.6. Това ще отвори следния прозорец с напредък на изтеглянето и инсталацията на пакета:

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/814.png

След приключване на инсталацията кликнете Close (Затвори).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/815.png

Активирането на езиковия пакет става от страницата на съответния език (която можете да отворите по начина, описан в т.5), където кликате Make this primary language (Нека това бъде основният език).

http://pics.softvisia.com/design/pics/17314/816.png

При активиране на даден език, трябва да излезете от акаунта и да влезете отново.

Това е.
Link to comment
Сподели другаде

Чудно ми е от коя клавиатурна подредба идват следните кавички: “дума” ?

При мен всички БГ подредби се явяват с тези кавички: "дума".

По-интересно, че същите писатели си разкрасяват кавичките и от време на време използват допълнителни ето така: „дума“.

Изумен съм от гъвкавата им функция.

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 weeks later...

Документи от тип (.doc) за WordPad не се отварят на Windows 8, ако те са на български език (кирилица). Вместо да си ги прочетете, ще съзерцавате една хубава шльокавица. :)

Link to comment
Сподели другаде

Много благодаря Night_Raven!

Изглежда ще трябва да си слагам Open Office в Windows 8.  :crazy1:  Явно сега дилемата на производителите ще бъде запазване на ръководствата между Doc и Docx - между XP и Windows 7/8. Явно всички са предпочели XP. :blink:

Link to comment
Сподели другаде

  • 2 years later...

NightRaven, много хубаво ръководство.
По принцип ако не се инсталира български интерфейс, кодовите таблизи за български не се активират. Да помоля - добави в Windows XP секцията в точка 4, при кодовите таблици, че е добре да се маркират
1251 [ANSI-Cyrilic],
21025 IBM EBCDIC

В Добавяне на клавиатурна подредба, е добре да се добави и отметка на Extend support of advanced text services to all programs
 

http://bhashaindia.com/ilit/Images/GettingStarted/XPTextServices.PNG

Същата функционалност е добре да се включи и в другите ОС.

Link to comment
Сподели другаде

Не съм сигурен, че разбирам какво имаш предвид под „не се активират“. Без инсталиран езиков пакет или дори променени регионални настройки на български, 1251 ANSI-Cyrilic си има отметка в списъка. Колкото до 21025 IBM EBCDIC, не мисля, че има изобщо нужда от това. Има ли изобщо потребителски софтуер, който да използва такава кодировка?

 

Въпросната опция е специфична и полезна само в определени ситуации. Не виждам смисъл да се активира винаги по подразбиране.

Link to comment
Сподели другаде

Едно от приложенията на 21025 - когато не е активирана таблицата съм забелязал, че програми, чийто интерфейс е на български изписват шльокавица и титри в плеъри също не изобразяват коректно. Лично наблюдение - активиран 1251, неактивен 21025 и има проблем.

Link to comment
Сподели другаде

През всичките ми години, когато съм ползвал Windows XP, никога не съм ползвал въпросната таблица и не съм имал проблеми с каквото и да било.

 

Можеш ли да дадеш някакви конкретни примери?

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...