Jump to content

Ръководство за работа със HFS ~ Http File Server


Препоръчан пост

Ръководство За работа със HFS ~ Http File Server

 

За какво служи програмата? - Вие можете да използвате програмата за споделяне на файлове. Различава се от другите подобни програми с това,че има приятен уеб дизайна са сървара, който пуска.

Как изглежда програмата? - Тука Вие можете да разгледате програмата.

От къде можете да свалите програта? - От тука можете лесно и бързо да я свалите, тъй като е само 600 килобайта. Версията използвана за написване на ревюто е 2.

Как се работи с тази програма? - По-надолу ще Ви представя доста подробно описание как се работи с програмата.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/1.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number01_32x32.png http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/2.png / http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/2-1.png - с този бутон пускате или спирате сървара.

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number02_32x32.png http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/3.png - с този бутон Ви се отваря менюто с настройки.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/6.png

 

Show bandwidth graph - Показва графата, където се отчита трафика на сървара, с колко се тегли от него или с колко се качва на него. ( Опцията е актива само за Easy Моде )

 

Other Options:

Shell context menu - Показва/Премахва шел интеграцията: .vfs файловете ще се свържат с NFS и във файл менюто ще ви позволи да сложите артикули(файлове) на NFS

Auto-copy URL on addition - Всеки път като добавите файл, адреса му се копира във клипборда автоматично.

Always on top - Прави прозореца,който е отворен от програма да е винаги над другите отворение прозорци.

Send HFS identifier - Има стандартен начин за HTTP сърварите да бъдат разпознати от клиентите. И тази опция може да се изключи.

Persistent connections - Когато браузарите отварят страница със иконки, пускат по няколко връзки ( порта ) за да могат да свалят по-бързо страницата. Ако спрете тази опция HTTP сървара като цяло ще се отваря по-бавно.

Specific HTML for download managers - Позволява на донлоуд мениджари като Getright, FDM и FlasGet да могат да свалят от страница.

Edit HTML template - Можете да промените графичната основана сървара.. като смените цветове или добавите нещо от вас.

Graph refresh rate - През колко време да се обновява Show bandwidth graph

MIME types - Как да изписва някои файлови разширениея. ( Пример: File Mask -> *.txt / MIME description -> text/plain )

Open directly in-browser - Кои файлови разширения да ги отваря дирекно във браузара ( като : *.htm;*.html;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.png;*.txt;*.swf ), а не да се свалят.

Users - Можете да направите потребители и да им дадеш специфични права или ограничения.

Use comment as realm - Да показва коментар, когато се отваря прозореза за логване.

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/7.png

( за това нещо във кавичките става дума )

Login realm - Сменя текста на това във кавичките.

Hints for newcomers - Помощ за новодишлитите във този HTTP сървар.

Compressed browsing - Сраниците направени от HFS се компресират за може да се отварят по-бързо.

Modal dialog for options - Не можете да отваряте друг прозерец във браузара докато се логвате.

Keep old version updating - Запасва старите версии на програмата като ги преименува "hfs.old.exe".

 

Upload:

Delete partial uploads - Когато качения файл е прекъснат да се качва, качената част от този файл се изтрива.

Rename partial uploads - Това е опция за онези, които искат за запазат не напълно качения файл, но да му променят името.

Number files on upload instead of overwriting - Ако един потребител е качил файл с имет "softvisia.exe", и след време друг потребител иска да качи пак същия файл, то новия файл получава автоматично подобно име "softvisia1.exe".

 

Start/Exit:

Auto-copy URL on start - Кагато се пусне програмата, автоматично в клипборда се копира адреса на сървара.

Start minimized - Когато програмата се пусне, прозореца е минимизиран.

Reload on startup VFS file previously open - Ако има отворен VFS файл от предишното изключване на програмата, той автоматично пак се зарежда.

Save in/out totals - С тази опция можете да направите да се запазват или от начало да почват всички изчисления, които програма е запазила.

Auto-save VFS on exit - Ако е отворен и променен VFS, при излизането на програмата, той автоматично ще се запазва.

Only 1 instance - Ако тази опция е изключена, можете да пуснете HFS, колкото си искате пъти. Ако е включена можете само веднъж.

Confirm exit - При излизане Ви пита дали искате наистина да затворите програмата.

Find external address at startup - Когато се пусне програмата се стартира командата "Menu → IP address → Find external address", кояти Ви отваря малко прозорце и показва на кое IP е пуснат сървара.

 

Auto-close:

( Това е подменю на Start/Exit )

No downloads timeout - Програма се изключва, когато нищо не е пратено.

 

Virtual File System:

Folders before - Ако има и папки и файлове, папките са над файловете като разположение.

Use system icons - Да показва иконките, който са в Windows-а за съответната програма/файл. Тази опция е препоръчително да се изключи, защото ако Вие сте добавили много файлове и трябва да се зареждат иконките от вашия компютър, доста ще се забави ..... и натовари.

Load single comment files - Позвалява да заредите .comment файловете, което е коментар за отделните файлове.

List files with hidden/system attribute - Ако сте споделили на сървара "скрити" или системни файлове, с тези опции можете да ги показвате и на сървара Ви.

List protected items only for allowed users - Можете да защитите файловете си като ги ограничите само с парола или даден потребител да могат да ги свалят.

Auto-save every - VFS се записва автоматично през определен от Вас интервал.

Reset downloads - Нулира брояча, който изчислява колко пъти е бил свалян даден файл.

 

Limits:

Speed limit - С каква скорост максимално да се сваля от сървара.

Pause streaming - Прави скороста на сваляне на 0, не не спира свалянето.

Max connections - Колко връзки към сървара максимално да може да име.

Max connections from single address - Колко максимум връзки към сървара да има само от едно IP.

Max simultaneous downloads - Колко сваляния на файл едновременно да може.

Max simultaneous downloads from single address - Само от едно IP, колко максимум сваляние на файл може.

Max simultaneous addresses - Изчислява колко хора са в сървара по едно си също време.

Max simultaneous addresses downloading - Изчислява колко сваляния има по едно и също време.

Connections inactivity timeout - Ако връзката към сървара доста време е застой, тя автоматично се разваля.

Bans - Можеш да направиш определени IP-та да немогат да влизат във сървара.

Minimum disk space - Ако на харда Ви има по-малко от вас определеното място. Немогат да се качват файлове на сървара Ви.

 

Flash task button:

( Това са настройки, с които правите иконката долу във таскбара да флашва когато: )

On download - Се смени броя на свалянията.

On connection - Се смени броя на връзките към сървара.

Never - Да не флашва никога.

Also beep - Когато информацитя се обнови, те информира и със звук.

 

Tray icons:

( Опции за бутона на програмата долу до часовника )

Minimize to tray - Когато дадете на програмата да се минимизира, тя отива долу до часовника.

Show main tray icon - Дори и програмата да не е минимизира, долу до часовника си има нейна иконката.

The tray icon shows - Можете да изберете какво да показва числото което се сменя на бутона долу до часовника.

Tray message - Когато мишката отиде до бутона до часовника Ви се показва информация за сървара.

Tray icon for each download - Показва се нова иконка долу да часовника, която показва прогреса на свалане на файла.

 

IP address:

( на кое от IP-та, които имаш да е сървара )

Custom - Ръчно да въведете Ip-та, които имате, опцията е добра ако е свързано във домейн.

Don't include port in URL - http://i59.photobucket.com/albums/g292/vankata_89/NTS/5.png да го няма порта във адреса.

Find external address - Показва на кое IP е пуснат сървара, защото може да е скрит зад рутер....

Constantly search for better address - Ако сте с динамично IP и се сменя от време на време или след рестарт, с тази опция програмата ще прави сървара Ви автоматично да е на новото IP.

 

Dynamic DNS updater:

XXXXX wizard - Да свържите сървара ти към ДНЦ-та.

Custom - Провените в сървара да се прават от друг адрес. ( Вие го въвеждате кой да е )

See last server response - Да видите промените...

 

URL encoding[:

Encode spaces - http://i59.photobucket.com/albums/g292/vankata_89/NTS/5.png в това поле да се показват "%20" ( както е в браузарите ) или да си е празно място ( както в WE ).

Encode non-ASCII characters - ASCII знаци да са във "%NN" форма.

Use UNICODE in HTML - Някои знаци не са позволени като линкове и тука Вие избирате дали при вас да са позволени или не.

 

Self Test - Проверява дали работи добре сървара.

 

Add files ( Само за Easy Mode ) - Добавя файл във VFS.

 

Add folder from disk ( Само за Easy Mode ) - Добава папка от диска в VFS.

 

Load/Save file system - Да запазите/заредите файлове, които сте споделили. ( запазва се като файл, във който носи информацията какво сте аднали в сървара Ви )

 

Load recent file - Зарежда бързо последните добавени файлове.

 

Clear file system - Маха всички файлове във VFS

 

Save options - Избирате къде да бъдат запазени настройките.

 

Help - Помощни файлове за програмата.

 

Web Link - Линкове към официалната страница и форума на програмата.

 

Check for news/updates - Проверява дали има нова излязла версия на програмата.

 

Uninstall HFS - Премахва програмата от вашия компютър..

 

About - Информация за продукта.

 

Switch ON/OFF - Пускате/Спирате сървара.

 

Restore - Когато е минимизирана програмата, я възтановява като прозорец.

 

Exit - Излиза от програмата.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number03_32x32.png http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/8.png - на кой порт да е пуснат сървара.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number04_32x32.png http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/9.png / http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/4.png - Показва в кой режим на програмата си.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number05_32x32.png - Показва адреса на който е сървара и се смена автоматично с адреса на файла/папката, който сте добавили.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number06_32x32.png - Натискайки бутона, автоматично Ви отваря браузара със този адрес, който е в http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number05_32x32.png

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number07_32x32.png - Virtual File System

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/10.png

При натискането на десен бутон във тази част на програмата се появяват следните менюта:

Copy URL - Копира адреса на файла/папката.

Get passworded URL - Копира адреса, като в него вкючва информация за паролата и потребителя, ако файла/папката е защитен(а).

Set URL - Слага линк.

Browse it - Отваря браузара Ви, като линка е на файлa, който сте маркирали.

Open it - Отваря файла, както се отваря в WE.

Comment - Давате да има специфичен коментар за файла.

Icon - Избирате характерна иконка за файла.

Switch to virtual-folder - Сменя Реалната Папка( папка, в която може да се качват файлове ) във Виртуална папка ( такава, в която неможеш да качваш файлове ).

New folder - Прави нова виртуална папка.

New link - Добавяте .html файл, който може да прати потребителя, където сте му задал.

Rename - Преименува името на файла/папката от VFS.

Remove - Премахва файла на файла/папката от VFS.

Paste - Ако сте копирали файл от WE, можеш да го преместите и тука.

Add files... - Отваря прозорец, от който можете да изберете кой точно файл да добавите.

Add folder... - Отваря прозорец, от който можете да изберете коя папка да добавите. ( Като избирате дали да е "реална" или "виртуална" )

Files/Folders filter... - Това е филтър, от който се избира дали някой файл или папка да са "скрити"

Don't count as download :mask... - Да не брои колко пъти е свалян даден файл.

Set user/pass... - Правите файла/папката да имат парола или да се виждат от даден потребител.

Reset user/pass - Премахва защитите за парола и потребител.

Visible only to anonymous users - Прави файла/папката видими само за анонимните потребители.

Upload - Кои потребители да могат да качват в дадената папка.

Let download - Позволява/Непозволява потребители да свалят файловете.

Hide - Скрива папката/файла.

Auto-hide empty folders - Ако папката е празна,те не се показва на сървара.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number08_32x32.png - Log

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/11.png

При натискането на десен бутон във тази част на програмата се появяват следните менюта:

Log what:

Time - Показва времето когато е започнало дадено действие.

Date - Показва датата на започване на действието.

Browsing - Отчита лог.

Icons - Показва в лога, че са заредени иконки.

Progress - Показва в лога ~progress страници.

Banned - Прави лог и на забранените да влизат в сървара хора.

Other events - Показва например промените в ДНЦ-то.

Connections - Записва с лога всяка нова конекция.

Disconnections - Записва в лога всяко спиране на връзката към сървара.

Requests - Показва в лога, какво е свалено и качено.

Request dump - Показва пълния лог за качените и свалените файлове.

Replies - Запазва в лога, какво прави HFS.

Full downloads - Запазва в лога свалянията, които са свършили.

Uploads - Записва с лога, кога качващия файл се е качил.

Bytes received - След всяко действие на HFS се отчита колко байта е получил от браузара.

Bytes sent - Прави лог на това колко байта е пратил HFS на браузара.

Server start - Кога е пусната програмата.

Server stop - Кога е спряна.

 

Font... - Избира се в какъв фонт да е лога.

Ban this address - Забранява достъп до сървара на дадения IP адрес.

Read only - Да нямяте право да триете или добавате в лога.

Copy - Копира целия или маркирания лог в клипборда.

Clear - Изчисва прозореца, където е лога.

Save - Запазва лога в файл.

Save as... - Запазва лога, като Вие избирате как да се кава файл, където да се запази.

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/number09_32x32.png - Connections Box

 

http://pics.softvisia.com/design/pics/1555/12.png

При натискането на десен бутон във тази част на програмата се появяват следните менюта:

Kick connection - Прекратява маркираната връзка към сървара.

Kick IP address - Прекратява всички връзки към сървара, които са от това IP.

Kick all connections - Прекратява всички връзки (сваляне/качване).

Kick idle connections - Прекратява всички "idle" връзки към сървара.

Ban IP address - Забранява на маркираното IP да влиза във сървара.

View HTTP request - Показва каква поръчка е направил браузара в тази връзка към сървара.

Leave disconnected connections - След като връзката към сървара е свършила, Вие избирате дали да остане в листа, който се събира от връзки в прозорцето.

 

Общи Приказки - Надявам се да Ви е харесало ръководството ( Това е Превод от "пълното ръководство" за работа с програмата .. от това ... тъй като ми се стори много добро ... ).

Запазвам си правата върху превода, защото е авторски. И всяко копиране на статията е забранено.

Превод: Иван Маринов

Link to comment
Сподели другаде

Привет IVAN,

да ти кажа, малко ми е неудобно че така ще отговоря,но...

Това по скоро е преводче на повечето опции, а не точно ръководство (мислех си че ще има повечко разяснения).

И не че не си се потрудил.

Доста от нещата наистина ще са ми полезни.... благодаря.

Редактиран от orion
Link to comment
Сподели другаде

Сега сериозно.

IVAN, оценявам труда, който си положил, но е редно да отправя някои забележки.

1) Преводът е доста неадекватен. Думички като "едитнете", "сейва" и други подобни хич не звучат добре и така реално се губи доста от основната идея на описанието - да разясни за какво е всяка опция.

2) Малко корекции на самия стил на превода биха му се отразили доста положително.

3) Същото важи и за правописните, пунктуационните и прочее грешчици, които изобилстват из цялото ръководство. Наистина е малко неприятно още с отварянето на ръководството и да се набият на очи правописни грешки.

4) Независимо, че един потребител е пуснал заявка за ръководство, то се пише за всички, което определя и формата на обръщение да е на "Вие", а не на "ти".

5) Бих ти предложил да се добавят описание на други части на програмата, разясния за термините и допълнителни пояснения към някои опции.

Link to comment
Сподели другаде

Наистина браво за положения труд и се надявам, че ще се вслушаш в забележките на Night_Raven, защото той определено е прав, а и само така ръководството ще стане по-добро и прегледно. Ние също ще помогнем с каквото можем, за да стане това.
Link to comment
Сподели другаде

VANKA браво,по-принцип нещата които е казал night_raven трябва да са така,но и аз не бих ги направил така :) защото с тия думи с които се изразява ванката го правим всички...а това как е по-правилно whatever...
Link to comment
Сподели другаде

:OK: мисля,че така е по-добре.

 

Mерси, че ми разяснихте грешките, които съм допуснал, все пак и аз съм човек :P и аз права грешки, а и ми е първото такова ръководство. За в бъдеще ще са по-добри ръководствата ;-) .

Link to comment
Сподели другаде

  • 1 year later...

Много добра програмка, обаче аз съм с рутер и ако може някои да ми каже как да си пренасоча портовете (и кой портове точно) от рутера към мойта машина ще е много добре ;)

 

10х

Link to comment
Сподели другаде

Тук можеш да намериш описание за настройка на доста видове рутери за работа с конкретни програми. Виж дали за твоя няма да има точно описание за HFS.
Link to comment
Сподели другаде

Добре сървъра вече си работи както трябва, но немога да разбера защо се тегли с 4-5КБ/с като и 2те мрежи (моята и тоя дет тегли) позволяват повече, а аз не съм дал никъв лимит на скороста
Link to comment
Сподели другаде

  • 4 years later...

Здравейте!

Имам и аз един въпрос по повод на тази програма...то не е точно въпрос, а проблем, за който искам да споделя. Силно разчитам на вашата помощ. Значи...налагаше се да ми изпратят по скайп един огромен файл от порядъка на няколко гигабайта, но изпращането в скайп се провали. Тогава реших да пратя тази програма, за да ми направят чрез нея линк и така да изтегля файла. Всичко мина добре, с единственото изключение, че когато ми пуснаха линка, посредством който трябваше да изтегля файла, това не се случи. Излезе ми надпис на английски, който приблизително гласи, че страницата не може да бъде намерена, а иначе известно време преди това се мъчеше да зарежда нещо. Много ще съм благодарен, ако някой може да изложи решение по поставения проблем. За мен наистина няма обяснение, при положение, че тази програма съм я ползвал и друг път.

П.С. Ако някой помисли, че проблемът се крие в големината на файла, предварително ще го опровергая, тъй като и друг път съм пробвал тази програма, да правя линкове чрез нея на малки файлове. Когато тези линкове се стартират от компютъра ми, на практика всичко е ок, но когато дам някой линк на някого, за да си изтегли нещо, а в случая именно файла, който съм направил на линк, не може да се стартира от друг компютър и всъщност мисля, че в това е основата на целия проблем. Дали пък е възможно аз нещо да не разбирам и всъщност програмата да няма за цел да сваля файлове от далечно разстояние, посредством само един линк? Много моля някой да обясни къде е проблема и какво трябва да се направи в случая, защото наистина подробности не са изложени в представянето на програмата.

Благодаря предварително!

Поздрави,

И.Цанков

Link to comment
Сподели другаде

Ако потребителят, който използва програмата, е зад рутер, ще трябва да се пренасочи използвания от HFS в рутера и на желаещите да свалят да се даде външния IP адрес.
Link to comment
Сподели другаде

Ако това става въпрос за моя случай-не...нито аз, нито човекът, който ми прати линка, чрез който да си изтегля файла от неговия компютър сме на рутери...с кабелен интернет сме, но сега като се замисля, отговорът Ви отключи в мен един друг въпрос. Тъй като не съм регистриран като потребител на сървъра на HFS, възможно ли е това да е причината да не мога да сваля файла?

Благодаря предварително, а също и за бързия отговор от преди малко!

Поздрави,

И.Цанков

Link to comment
Сподели другаде

Гост
Отговори на тази тема

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   Не можете да качите директно снимка. Качете или добавете изображението от линк (URL)

Loading...
×
×
  • Създай ново...