Jump to content

Как се прави снимка (screenshot) и как/къде може да се качи?


Препоръчан пост

Как се прави снимка (screenshot) и къде може да се качи?Вече има такова ръководство, но сметнах, че е време да се актуализира и подобри.

Доста често има потребители с проблеми, които обаче могат да не са напълно ясни за останалите потребители (които се опитват да помогнат) и се изисква от потребителя с проблема да предостави снимка (още известна като "скрийншот" (screenshot) или просто "шот" (shot)). Някои потребители не знаят как точно да създават такива снимки или не знаят как да ги публикуват във форума.
Тази тема има за цел да помогне.

Няма да се спирам подробно на настройки на програми и прочее. Идеята е описанието да е максимално стегнато.

В следващия коментар ще публикувам най-бързия вариант за създаване на снимка и качването й. Това е за онези от вас, на които не им се занимава със специални програми и/или не им се чете много.

В коментарите след това ще се спра на алтернативни приложения и файлови хостинги. Няма да се спирам абсолютно подробно, а ще опиша основните възможности на приложенията.

Съдържание:
Бърз метод за създаване на снимка и качването й (мини-ръководство)
Създаване на снимка с FastStone Capture
Създаване на снимка с PicPick
Създаване на снимка с HyperSnap
Създаване на снимка със SnagIt
Как и къде да се качат създадените снимки
Как да добавите снимката към коментара си
Link to comment
Сподели другаде

Бърз метод за създаване на снимка и качването й (мини-ръководство)
Ако желаете да създадете снимка на целия работен плот, натиснете клавиш Prt Scr на клавиатурата. Ако желаете да създадете снимка само на даден прозорец, уверете се, че той е на преден план (активен), задръжте клавиш Alt и тогава натиснете Prt Scr.

Стартирайте Paint:
- за Windows XP/7: меню Start (Старт) -> All Programs (Всички програми) -> Accessories (Принадлежности) -> Paint;
- за Windows 8: натиснете и задръжте клавиш Win (между Ctrl и Alt) и натиснете клавиш R, напишете mspaint и кликнете OK или натиснете Enter;- за Windows 8.1/10: десен клик върху Start (Старт) бутона -> Search (Търсене) Run (Изпълнение) -> напишете paint или mspaint и стартирайте открития файл.

В прозореца на Paint задръжте клавиша Ctrl и натиснете V.

Задръжте клавиша Ctrl и натиснете S.

В долното падащо меню изберете формат PNG. Въведете желано име на изображението и го запазете на удобно място.

Отворете Imgur.

Провлачете желаното изображение от папката му в прозореца на Imgur.

В дясната част на екрана кликнете върху бутона Copy.

След това във форума, задръжте клавиш Ctrl и натиснете V.

Link to comment
Сподели другаде

Създаване на снимка с FastStone CaptureЩе се спра едновременно на последната безплатна версия (5.3) и последната версия към комента (7.1), защото са достатъчно сходни на повърхността.

Стартирайте приложението.

Ако желаете да редактирате заснетото изображение след заснемането, преминете към следващата стъпка. Ако желаете директно да запазите изображението във файл, кликнете предпоследния бутон в прозореца на приложението (маркиран с X по-долу) и изберете опцията To File.

Кликнете съответния бутон за снимане, който отговаря на това какво желаете да заснемете. Ето и бързо описание:
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/faststone1.png
1) заснeма текущия активен (на преден план) прозорец;
2) активира режима за избор на прозорец/обект за снимане, т.е. потребителят може да избере точно кой прозорец/обект да бъде заснет;
3) активира режима за заснемане на правоъгълник, т.е. потребителят избира кой регион от екрана да бъде заснет, като начертае квадрат/правоъгълник с мишката;
4) активира режима за заснемане на свободно избран регион, т.е. потребителят избира кой регион от екрана да бъде заснет, като го начертае/нарисува свободно с мишката;
5) заснема целия текущ работен плот (казвам "текущ", ако случайно имате повече от един дисплей);
6) активира режима на скролирано заснемане, т.е. можете да заснемете съдържанието на прозорец, който трябва да се скролира надолу;
7) аквитира режима за заснемане на предварително указан регион (само в по-новите версии на приложението).

Извършете заснемането.

Ако сте искали да редактирате изображението и сте оставили опциите за запазване по подразбиране, изображението ще се отвори в редактора. В него ще можете да го обработите, но аз няма да се спирам на възможностите за това. За да го запазите, кликнете бутон Save As.


В прозореца за запазване на заснетото изображение, въведете/променете името на файла (ако желаете), от долното падащо меню изберете PNG Format или JPEG Format и кликнете бутон Save.

Това е.

Link to comment
Сподели другаде

Създаване на снимка с PicPick


Приложението има превод на български, затова и ще помествам българския превод на опциите в скоби.

Стартирайте приложението.

Изберете желания режим за заснемане. Същите методи на заснемане са достъпни и от иконата на приложението в системната област -> Screen Capture (Снимка на екрана). Ако използвате бутоните от прозореца на приложението, заснетото изображение ще се отвори в редактора на PicPick. Ако използвате иконата в системната област, ще се изведе прозореца за запазване на изображението.

Ето описание на режимите на заснемане:
1) Full-screen (Снимка на целия екран) - снимка на целия текущ работен плот (казвам "текущ", ако случайно имате повече от един дисплей);
2) Window Control (Снимка на прозорец с контрол) - активира режима за избор на прозорец/обект за снимане, т.е. потребителят може да избере точно кой прозорец/обект да бъде заснет;
3) Scrolling Window (Снимка на прозорец с превъртане) - активира режима на скролирано заснемане, т.е. можете да заснемете съдържанието на прозорец, който трябва да се скролира надолу;
4) Region (Снимка на избрана област) - активира режима за заснемане на правоъгълник, т.е. потребителят избира кой регион от екрана да бъде заснет, като начертае квадрат/правоъгълник с мишката;
5) Fixed Region (Снимка на фиксирана област) - аквитира режима за заснемане на предварително указан регион;
6) FreeHand (Снимка на произволна област) - активира режима за заснемане на свободно избран регион, т.е. потребителят избира кой регион от екрана да бъде заснет, като го начертае/нарисува свободно с мишката.

Извършете заснемането.

Ако сте използвали бутоните от прозореца на програмата и се намирате в редактора, можете да си обработите изображението. Когато сте готови кликнете бутон "File":
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/pp5.png
и след това изберете Save As (Запиши като).

В прозореца за запазване на изображението можете да промените името (ако желаете), от падащото меню долу изберете Portable Network Graphics или JPEG Image File и кликнете бутон Save.

Това е.

Link to comment
Сподели другаде

Създаване на снимка с HyperSnap


Стартирайте приложението.

Изберете желания режим за заснемане.
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/hs1.png
Ето описание:
1) Region - активира режима за заснемане на правоъгълник, т.е. потребителят избира кой регион от екрана да бъде заснет, като начертае квадрат/правоъгълник с мишката;
2) Window - активира режима за избор на прозорец/обект за снимане, т.е. потребителят може да избере точно кой прозорец/обект да бъде заснет;
3) Scroll region - активира режима за заснемане на избран регион със скролиране, т.е. комбинира избирането на регион чрез начертаване на правоъгълник със заснемането със скролиране;
4) Pan region - позволява повторно заснемане на изображение със същия размер като избрания регион от режим Region, но в друга част на екрана;
5) Active Window - заснeма текущия активен (на преден план) прозорец
6) Scroll page - активира режима на скролирано заснемане, т.е. можете да заснемете съдържанието на прозорец, който трябва да се скролира надолу;
7) Repeat - повтаря последното заснемане;
8) Full Screen - снимка на целия текущ работен плот (казвам "текущ", ако случайно имате повече от един дисплей);
9) More... - съдържа още режими на заснемане, които обаче не са особено полезни в повечето случаи, та няма да ги описвам.

Извършете заснемането.

Можете да си обработите изображението. Когато сте готови кликнете бутон File и след това изберете Save As....

В прозореца за запазване на изображението можете да промените името (ако желаете), от падащото меню долу изберете Portable Graphics или JPEG и кликнете бутон Save.

Това е.

Link to comment
Сподели другаде

Създаване на снимка със SnagIt


Стартирайте приложението.

Кликнете големия червен бутон в долната дясна част на приложението:
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/snagit2.png
SnagIt предлага режим на заснемане, който е 4в1 - може да заснема целия работен плот, избран регион чрез селектиране, избран прозорец и прозорец със скролиране. За последното е нужно да кликнете стрелката в долната част на прозореца, която се появява само ако прозорецът може да се скролира:
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/snagit1.png

Извършете заснемането.

Кликнете синия бутон в горния ляв ъгъл на прозореца на редактора на SnagIt:
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/snagit4.png
и след това кликнете Save As.

Въведете/променете името на файла (ако желаете), от падащото меню изберете PNG или JPG и кликнете бутон Save.

Link to comment
Сподели другаде

Как и къде да се качат създадените снимкиНяма да се спирам подробно и индивидуално на всеки сайт, защото наистина не е особено сложно. Ще дам само общи и ориентировъчни инструкции.


Общо взето е нужно да:
- отворите избрания сайт за хостинг на изображения;
- да кликнете бутона за посочване на изображение, който трябва да е "Browse", "Choose", "Избор", "Разглеждане" или нещо такова, в зависимост от браузъра и езика, които използвате;
- да кликнете бутона за качване, който обикновено е "Upload", "Качи" или нещо подобно.

След това ще бъдат изведени една или повече връзки (линкове). Желателно е да публикувате директната връзка, но ще се оправим и с друг вид.

Просто маркирайте и копирайте връзката.

Следва списък със сайтове, които можете да използвате за качване на изображения. Някои сайтове може да изискват да посочите дали изображението е безопасно/семейно или е "за възрастни", да въведете капча (captcha) код и др., но това са сайтове, които по принцип дават директни връзки за качените изображения.

Български сайтове:

prikachi
Snimki.be

Международни сайтове:

Imgur
Img Safe
imgup
Postimage
Pasteboard

Link to comment
Сподели другаде

Как да добавите снимката към коментара си


Лесно. Просто при писане на коментар се уверете, че сте копирали директния линк към изображението, кликнете бутон "Image"
http://pics.softvisia.com/design/pics/14776/upload1.png
и поставете (Paste) връзката към снимката/изображението, след което потвърдете с OK.

Link to comment
Сподели другаде

Гост
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Създай ново...