Прехвърляне към съдържание


Мненията на 9876

Има 4 елемента от 9876 (Търсенето е ограничено от 02-February 22)


По съдържание

За този потребител

#119698 Задача за свързан списък и задача за масив

Публикувано: от 9876 на 24 June 2011 - 07:22 в Програмиране

Ето ти задачка 2.За задача 1 мога да ти я напиша на C синтаксиса на C++ още го изучавам.

#include <iostream>

using namespace std;

#define N 10

void swap(int* a);
   

int main()
{
  int a[N],i;
  
  for(i=0; i<N; i++)
  {
    cin >> a[i];
  }
  
  for(i=0; i<N; i++)
  {
    cout << a[i];
    cout <<" ";
  }
  
  swap(a);
  
  cout <<"\n";
  cout <<"\n";
  
   for(i=0; i<N; i++)
  {
    cout << a[i];
    cout <<" ";
  }

return 0;
}


void swap(int* a)
{
   int i,temp,;
   temp=a[0];
   
   
   for(i=0; i<N; i++)
   {
    a[i]=a[i+1];
   
   }
   a[N-1]=temp;
   
}
     
  


Благодаря за решената задачета .Изпрати ми сметката си на мейла ми ivan678@abv.bg за да ти преведа парите .
Може да я напишиш втората задача ако я възприеме компилатора на C++ защото изпита ми е на C++ а не на С.#119636 Задача за свързан списък и задача за масив

Публикувано: от 9876 на 22 June 2011 - 20:17 в Програмиране

Ами никой няма да ти направи нещо на готово освен ако не заплатиш.Или започваш да я правиш и да видиме какво си написал и ние ше ти помогнм или казваш сумата която си готов да заплатиш за тези две задачки и ти ги пишем.


Ще дам 18 лева за тези задачи .#119626 Задача за свързан списък и задача за масив

Публикувано: от 9876 на 22 June 2011 - 17:38 в Програмиране

Поне ще кажеш ли какво си написал от програмата досега или чакаш цялата готова?


Ами не мога да съставя програмата .#119602 Задача за свързан списък и задача за масив

Публикувано: от 9876 на 22 June 2011 - 14:29 в Програмиране

Да се създаде свърдан списък от цели числа. Да се изведат само четните стоиности от списъка по пет на ред.

Да се състави програма която за масив от N цели числа (N е константа )
-въвежда стоиноста на елементите на насива
-извежда на екрана масива
-премества всеки елемент с една позиция на ляво като началния елемент става последен
-извежда пренаредения масив