Прехвърляне към съдържание


Vilinka

Регистриран на: 02 Apr 2009
Извън линия Активен: 09 Apr 2009 21:56

Мои коментари

В тема: RUNDLL ERROR

09 April 2009 - 16:27

Ами да то точно от един торент ми светна за вирусче и тогава се разби цялата работа ;) МЕрси за помощта :)

В тема: RUNDLL ERROR

09 April 2009 - 12:19

ами не работи нета вече, дано пак не се прецака нещо ,,, защото вече взе да ми писва... каква програмка да си сложа за да е по-защитено.. да не се случват такива неща? Дай някои съветче;)
Колкото до SP3 как да го сложа без да преинсталирам .... ?

В тема: RUNDLL ERROR

09 April 2009 - 08:34

ето ти лога:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:38:08, on 08.4.2009 г.
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\WINDOWS\Datecs\Flex2K.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\alabala.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [ICQ] "C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe" silent
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: Yahoo! Widgets.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Widgets\YahooWidgets.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O4 - Global Startup: FlexType 2K.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - D:\Program Files\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
O23 - Service: mysql - Unknown owner - D:\Program Files\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe" "--defaults-file=D:\Program Files\xampp\mysql\bin\my.cnf" mysql (file missing)
O23 - Service: wampapache - Unknown owner - D:\Program Files\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - D:\Program Files\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51a\bin\mysqld-nt.exe" wampmysqld (file missing)

дано стане ... и вече да не се получава.

В тема: RUNDLL ERROR

08 April 2009 - 10:16

Не е задължителна преинсталация на операционната система, за да преминеш на service pack 3. А драйверите уж трябва да ги имаш вече, след като си все пак с XP, а и да ги нямаш, се свалят бързо от сайта на производителя на лаптопа.

Е да аз ги имам драиварите, те ми ги инсталираха заедно с Windows-a , но като се приенсталира нали пак се слагата драивери или .... а другия начин какво трябва да изтегля нещо като upgrade???

В тема: RUNDLL ERROR

08 April 2009 - 08:58

Виждам, че си изпълнила някои съвети - инсталирала си Internet Explorer 7 и си обновила Java и антивирусната. Това е хубаво. Още по-добре ще е обаче да инсталираш и обновленията за Internet Explorer 7 и да минеш на Service Pack 3. Виждам и че изпражнението FlexType все още вирее на системата ти.

Стартирай Task Manager (натисни Ctrl + Alt + Delete), иди на подпрозорец Processes, кликни с десния бутон върху bjdv.exe, избери End Process и потвърди с Yes.

Стартирай HijackThis, кликни бутон Do a system scan only, постави отметки на следните обекти и кликни Fix checked:
Потвърди с Yes, но не рестартирай, ако бъде поискано това.

След това кликни бутон Config... -> бутон Misc Tools -> бутон Delete a file on reboot.... Посочи файла C:\Documents and Settings\Administrator\bjdv.exe, кликни No. Отново кликни бутон Delete a file on reboot... и посочи този път C:\WINDOWS\system32\pmp.exe. Този път кликни Yes и системата ще се рестартира.
След като зареди дай отново лог на HijackThis.

Ами единственото което ме спира да си преинсталирам с-мата и да си сложа SP 3 е че нямам драйвери за лаптопа, а и изтеглих си един вариант за SP 3 на MSDN , не знам колко е надежден а и трябва да и намеря първо драйварите за лаптопа, и после .... абе дълга и широка е имам мн неща на pc и сега нямам време да се занимавам с преинсталация. Не сам изпробвала още това,което си написал, като го направя ще ти пратя лог-а пак :)