Прехвърляне към съдържание


flashdor

Регистриран на: 08 Mar 2009
Извън линия Активен: 15 Jun 2019 14:55

Мои коментари

В тема: Firewall - атаки

04 September 2018 - 20:44

Извинявам се, че пиша чак сега, но бях зает. Автоматичните ъпдейти са спрени.Проверих и имаше няколко нови. Всички се инсталираха с изключение на един- KB4343900. Даде някаква грешка. По операционната система не са правени оптимизации.

Сканирах диска със HD Tune Pro и откри един лош сектор. Ще пусна и проверка с Chkdsk когато остане време.

При сканирането с Глиф не са се появявали грешки, няма представа защо няма дневник от HWiNFO. Между другото същото забавяне се появи и на другия компютър. Изключих мрежовия кабел, но нямаше промяна. Реших да сканирам с hijackthis и двата компютъра. Откри някой неща, но не знам кое трабва да се махне и затова прилагам логовете.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:35:17 ч., on 31.8.2018 г.
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16537)

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE
C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Desktop\Нова папка (88)\h.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft..../?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft..../?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] "C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe" /tray /noservice
O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices
O4 - HKLM\..\Run: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SandboxieControl] "C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [World of Tanks (1)] "C:\Games\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe"
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Изпрати към OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Изпрати към OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Свързани бележки на OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Свързани бележки на OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll
O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswidsagent.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: AvastVBox COM Service (AvastVBoxSvc) - Avast Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe
O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe
O23 - Service: Услуга на Google Актуализация (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Услуга на Google Актуализация (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Microsoft SharePoint Workspace Audit Service - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE" /auditservice (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: Sandboxie Service (SbieSvc) - Sandboxie Holdings, LLC - C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 00:05:09 ч., on 3.9.2018 г.
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16537)

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\VoodooShield\VoodooShield.exe
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
D:\Нова папка (2)\Нова папка\h.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft..../?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft..../?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft..../?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe" /gui
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9F6DB72C-8F63-466F-89CC-936164474ECA}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{9F6DB72C-8F63-466F-89CC-936164474ECA}: NameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{9F6DB72C-8F63-466F-89CC-936164474ECA}: NameServer = 192.168.1.1
O23 - Service: aswbIDSAgent - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Услуга на Google Актуализация (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Услуга на Google Актуализация (gupdatem) (gupdatem) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: VoodooShieldService - VoodooSoft, LLC  - C:\Program Files\VoodooShield\VoodooShieldService.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Unknown owner - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe" -service (file missing)
O23 - Service: WPS Office Cloud Service (wpscloudsvr) - Unknown owner - C:\Users\home\AppData\Local\Kingsoft\WPS Office\wpscloudsvr.exe" LocalService (file missing)
O23 - Service: ZoneAlarm Privacy Service (ZAPrivacyService) - Check Point Software Technologies, Ltd. - C:\Program Files\CheckPoint\ZoneAlarm\ZaPrivacyService.exe

 


В тема: Firewall - атаки

23 August 2018 - 15:11

Да, като разкача кабела атаките спират. Забавянето не се появявало скоро, но като се появи пак ще пробвам. Колкото до антивирусната досега винаги съм ползвал Avast и честно казано нямам представа коя друга да пробвам. Мисля, че Vivacom предлагаха Eset nod32 с безплатен лиценз, но не знам дали е достатъчно добра.

Ето и архива:


В тема: Firewall - атаки

19 August 2018 - 21:13

Атаките са почти постоянни, докато забавянето се получава по-рядко. Ако се опитам да стартирам някоя програма или става много бавно или не тръгва изобщо, не мога и да прекъсна процеса ѝ в Task Manager. Компютъра също или не може да се изключи или се изключва много бавно.


В тема: Firewall - атаки

13 August 2018 - 21:16

uTorrent го деинсталирах преди доста време. Сега съм с BitComet 1.47.

Да от там имам достъп, но не до всички настройки.


В тема: Firewall - атаки

12 August 2018 - 19:28

IP адерса сега е 192.168.1.3. Атаките се появиха доста преди да започна да използвам втория компютър.Това са настройките на защитната стена:
 
038718006.jpg

038718007.jpg?r=0
 
Между другото като сканирах с Avast за мрежови проблеми излезе това съобщение:

038718004.jpg


И сега като се замисля компютъра започва да забива, когато ползвам Аваста. Или самата програма блокира когато се опитвам да я отворя или след сканиране компютъра не иска да отваря никакви програми и файлове.Понякога не може и да се изключи.