Прехвърляне към съдържание


bojko452

Регистриран на: 01 Jan 2012
Извън линия Активен: 13 Jan 2012 13:44

Мои коментари

В тема: Продавам лаптоп Dell Studio 1535

04 January 2012 - 19:56

А ве лаптоп-а не е за мен!!! ве..... пффффф.

В тема: Съмнения за вирус

04 January 2012 - 16:05

Е ако нямам вирус на какво се дължи проблема?

В тема: Съмнения за вирус

04 January 2012 - 15:49

Стартирайте отново OTL.

  • В полето Custom Scans/Fixes поставете следния текст:
:OTL
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
O4 - HKLM..\Run: [TaskTray] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray File not found
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000 File not found
O8 - Extra context menu item: &Изпрати към OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105 File not found
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
:Commands
[emptytemp]
[reboot]


Копирайте кода точно както е даден. Уверете се, че не изтървате някое от двуеточията в началото. Уверете се също така, че всяка от командите е на нов ред, както е в полето.
  • След въвеждане на кода в полето Custom Scans/Fixes, натиснете бутона Run Fix. Потвърдете съобщението за рестартиране на системата.
След рестартирането на системата, ще се появи лог-файл, намиращ се в C:\_OTL\Moved Files. Моля, прикачете съответния лог -файл към следващия Ви коментар.


Като цяло това са "козметични" промени по системата. Не намерих следи от зловреден код, настанил се на Вашата система.

Ще Ви посъветвам да промените настройката на UAC (User Account Control), като за текуща стойност зададете най-оптималната такава. Също така препоръчвам изключването на Autoplay функцията за преносимите устройства.

Виждам, че използвате SuperAntiSpyware. Спрете работата на въпросното приложение в реално време. Проверете дали проблемът е налице.

Стартирайте системата в Safe Mode with Networking. Проверете дали има забавяне при тези условия на работа със системата.
Как се стартира това нещо? : Safe Mode with Networking

В тема: Съмнения за вирус

03 January 2012 - 22:06

OTL:

OTL logfile created on: 3.1.2012 г. 21:57:44 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 Folder = C:\Users\B-boy\Desktop
Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.7601.17514)
Locale: 00000402 | Country: България | Language: BGR | Date Format: d.M.yyyy 'г.'

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,26 Gb Available Physical Memory | 63,26% Memory free
4,00 Gb Paging File | 2,90 Gb Available in Paging File | 72,57% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 48,83 Gb Total Space | 16,70 Gb Free Space | 34,20% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 416,92 Gb Total Space | 278,68 Gb Free Space | 66,84% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 6,32 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Computer Name: B-BOY-PC | User Name: B-boy | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:\Users\B-boy\Desktop\OTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERANTISPYWARE.EXE (SUPERAntiSpyware.com)
PRC - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (AVAST Software)
PRC - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe (AVAST Software)
PRC - C:\Program Files\Opera\opera.exe (Opera Software)
PRC - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE (SUPERAntiSpyware.com)
PRC - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe (NVIDIA Corporation)
PRC - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe (NVIDIA Corporation)
PRC - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe (NVIDIA Corporation)
PRC - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe (NVIDIA Corporation)
PRC - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
PRC - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
PRC - C:\Windows\System32\taskhost.exe (Microsoft Corporation)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\SD10006.dll ()
MOD - C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\SD10007.dll ()
MOD - C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\UIREPAIR.DLL ()
MOD - C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\SD10005.dll ()
MOD - C:\Windows\System32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll ()
MOD - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE14\Cultures\office.odf ()


========== Win32 Services (SafeList) ==========

SRV - (avast! Firewall) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe (AVAST Software)
SRV - (avast! Antivirus) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe (AVAST Software)
SRV - (FLEXnet Licensing Service) -- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (Acresso Software Inc.)
SRV - (!SASCORE) -- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE (SUPERAntiSpyware.com)
SRV - (nvUpdatusService) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe (NVIDIA Corporation)
SRV - (Stereo Service) -- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe (NVIDIA Corporation)
SRV - (Microsoft SharePoint Workspace Audit Service) -- C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE (Microsoft Corporation)
SRV - (WatAdminSvc) -- C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe (Microsoft Corporation)
SRV - (SensrSvc) -- C:\Windows\System32\sensrsvc.dll (Microsoft Corporation)
SRV - (PeerDistSvc) -- C:\Windows\System32\PeerDistSvc.dll (Microsoft Corporation)
SRV - (WinDefend) -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll (Microsoft Corporation)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (aswFW) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFW.sys (AVAST Software)
DRV - (aswSnx) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys (AVAST Software)
DRV - (aswSP) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys (AVAST Software)
DRV - (aswNdis2) -- C:\Windows\System32\drivers\aswNdis2.sys (AVAST Software)
DRV - (aswRdr) -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys (AVAST Software)
DRV - (aswTdi) -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys (AVAST Software)
DRV - (aswMonFlt) -- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys (AVAST Software)
DRV - (aswFsBlk) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys (AVAST Software)
DRV - (aswNdis) -- C:\Windows\system32\DRIVERS\aswNdis.sys (ALWIL Software)
DRV - (dtsoftbus01) -- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys (DT Soft Ltd)
DRV - (nvlddmkm) -- C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys (NVIDIA Corporation)
DRV - (SASDIFSV) -- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
DRV - (SASKUTIL) -- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
DRV - (speedfan) -- C:\Windows\system32\speedfan.sys (Almico Software)
DRV - (vmbus) -- C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (storflt) -- C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (storvsc) -- C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (TsUsbFlt) -- C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (RdpVideoMiniport) -- C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (WinUsb) -- C:\Windows\System32\drivers\winusb.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (VMBusHID) -- C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (s3cap) -- C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (NVENETFD) -- C:\Windows\System32\drivers\nvmfdx32.sys (NVIDIA Corporation)
DRV - (nvsmu) -- C:\Windows\System32\drivers\nvsmu.sys (NVIDIA Corporation)
DRV - (giveio) -- C:\Windows\system32\giveio.sys ()


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = bg
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = 38 04 31 B5 A4 7F CC 01 [binary data]
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = bg
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = 38 04 31 B5 A4 7F CC 01 [binary data]
IE - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

========== FireFox ==========

FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: ""

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0: C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll (NVIDIA Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll (NVIDIA Corporation)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\wrc@avast.com: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2012.01.01 18:16:57 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2011.12.25 15:39:49 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 4.0\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2011.12.25 15:39:49 | 000,000,000 | ---D | M]

[2011.09.30 21:20:42 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\mozilla\Extensions
[2011.12.30 22:17:50 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\bijwnhum.default\extensions
[2011.12.28 15:46:46 | 000,000,000 | ---D | M] (DownloadHelper) -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\bijwnhum.default\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}
[2011.09.30 21:20:33 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions
[2012.01.01 18:16:57 | 000,000,000 | ---D | M] (avast! WebRep) -- C:\PROGRAM FILES\AVAST SOFTWARE\AVAST\WEBREP\FF
[2011.03.18 19:55:01 | 000,142,296 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
[2011.11.03 08:59:20 | 000,917,816 | ---- | M] (BitComet) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npBitCometAgent.dll
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,083 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\911bg.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,002,442 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\diribg.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,515 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\pe-bg.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,857 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\portalbgdict.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,220 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-bg.xml

O1 HOSTS File: ([2009.06.10 23:39:37 | 000,000,824 | ---- | M]) - C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
O2 - BHO: (Groove GFS Browser Helper) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
O2 - BHO: (Office Document Cache Handler) - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)
O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)
O4 - HKLM..\Run: [BCSSync] C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [TaskTray] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000..\Run: [BitTorrent] C:\Program Files\BitTorrent\BitTorrent.exe (BitTorrent, Inc.)
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe (SUPERAntiSpyware.com)
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003..\Run: [DAEMON Tools Lite] C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (DT Soft Ltd)
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe (SUPERAntiSpyware.com)
O4 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (Microsoft Corporation)
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights present
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O7 - HKU\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-18\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-19\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-20\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
O7 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O7 - HKU\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000 File not found
O8 - Extra context menu item: &Изпрати към OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105 File not found
O9 - Extra Button: Изпрати към OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : &Изпрати към OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: &Свързани бележки на OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : &Свързани бележки на OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.m...ash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8E4C8561-28ED-4651-90A5-806F110D2E85}: NameServer = 192.168.111.1
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) -C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) -C:\Windows\System32\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (SystemPropertiesPerformance.exe) -C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
O20 - Winlogon\Notify\!SASWinLogon: DllName - (C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL) - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL (SUPERAntiSpyware.com)
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA} - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL (SuperAdBlocker.com)
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2009.06.10 23:42:20 | 000,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2010.09.10 23:33:59 | 000,000,000 | R--D | M] - F:\AutoRun -- [ UDF ]
O32 - AutoRun File - [2010.09.10 23:34:03 | 000,439,056 | R--- | M] (Electronic Arts) - F:\AutoRun.exe -- [ UDF ]
O32 - AutoRun File - [2010.09.10 23:34:02 | 007,864,832 | R--- | M] () - F:\autorun.dat -- [ UDF ]
O32 - AutoRun File - [2010.09.10 23:33:38 | 000,000,141 | R--- | M] () - F:\autorun.inf -- [ UDF ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*

NetSvcs: FastUserSwitchingCompatibility - File not found
NetSvcs: Ias - C:\Windows\System32\ias.dll (Microsoft Corporation)
NetSvcs: Nla - File not found
NetSvcs: Ntmssvc - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: SRService - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found
NetSvcs: LogonHours - File not found
NetSvcs: PCAudit - File not found
NetSvcs: helpsvc - File not found
NetSvcs: uploadmgr - File not found

MsConfig - StartUpReg: Malwarebytes' Anti-Malware (reboot) - hkey= - key= - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes Corporation)
MsConfig - StartUpReg: RtHDVCpl - hkey= - key= - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe (Realtek Semiconductor)
MsConfig - State: "startup" - 2

SafeBootMin: !SASCORE - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE (SUPERAntiSpyware.com)
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: HelpSvc - Service
SafeBootMin: NTDS - File not found
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: sacsvr - Service
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vmms - Service
SafeBootMin: WinDefend - C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll (Microsoft Corporation)
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} - IEEE 1394 Bus host controllers
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
SafeBootMin: {D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7} - SBP2 IEEE 1394 Devices
SafeBootMin: {D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6} - SecurityDevices

SafeBootNet: !SASCORE - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE (SUPERAntiSpyware.com)
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: HelpSvc - Service
SafeBootNet: Messenger - Service
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: NTDS - File not found
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: rdsessmgr - Service
SafeBootNet: sacsvr - Service
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vmms - Service
SafeBootNet: WinDefend - C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: WudfUsbccidDriver - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530} - Smart card readers
SafeBootNet: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootNet: {6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F} - IEEE 1394 Bus host controllers
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
SafeBootNet: {D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7} - SBP2 IEEE 1394 Devices
SafeBootNet: {D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6} - SecurityDevices

========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========

[2012.01.03 21:56:13 | 000,584,192 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\B-boy\Desktop\OTL.exe
[2012.01.02 00:56:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Live for Speed (5)
[2012.01.02 00:55:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\LFS
[2012.01.01 18:17:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\avast! Internet Security
[2012.01.01 18:17:29 | 000,314,456 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys
[2012.01.01 18:17:29 | 000,020,568 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys
[2012.01.01 18:17:26 | 000,111,320 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFW.sys
[2012.01.01 18:17:12 | 000,195,416 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswNdis2.sys
[2012.01.01 18:17:12 | 000,052,952 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys
[2012.01.01 18:17:12 | 000,034,392 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys
[2012.01.01 18:17:11 | 000,435,032 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys
[2012.01.01 18:17:11 | 000,055,128 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
[2012.01.01 18:16:56 | 000,199,816 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\aswBoot.exe
[2012.01.01 18:16:56 | 000,041,184 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\avastSS.scr
[2012.01.01 18:16:56 | 000,012,112 | ---- | C] (ALWIL Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswNdis.sys
[2012.01.01 18:16:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\AVAST Software
[2012.01.01 16:14:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\System32\QuickTime
[2011.12.30 20:34:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Leadertech
[2011.12.30 01:15:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\BitTorrent
[2011.12.30 01:15:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\BitTorrent
[2011.12.30 01:14:56 | 006,053,744 | ---- | C] (BitTorrent, Inc.) -- C:\Users\B-boy\Documents\BitTorrent-7.6.exe
[2011.12.29 09:55:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\System32\RTCOM
[2011.12.29 09:55:05 | 003,319,400 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkAPO.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 002,359,400 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkPgExt.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 001,783,056 | ---- | C] (Waves Audio Ltd.) -- C:\Windows\System32\WavesLib.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 001,497,704 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RTSndMgr.cpl
[2011.12.29 09:55:05 | 001,378,920 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkApoApi.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,359,768 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RTEEP32A.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,345,328 | ---- | C] (SRS Labs, Inc.) -- C:\Windows\System32\SRSTSXT.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,295,768 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RP3DHT32.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,295,768 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RP3DAA32.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,185,584 | ---- | C] (SRS Labs, Inc.) -- C:\Windows\System32\SRSTSHD.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,173,296 | ---- | C] (SRS Labs, Inc.) -- C:\Windows\System32\SRSHP360.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,170,840 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RTEED32A.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,140,528 | ---- | C] (SRS Labs, Inc.) -- C:\Windows\System32\SRSWOW.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,083,560 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkCoInstII.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,078,680 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RTEEL32A.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,064,856 | ---- | C] (Dolby Laboratories, Inc.) -- C:\Windows\System32\RTEEG32A.dll
[2011.12.29 09:55:05 | 000,013,416 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkCoLDR.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 001,836,376 | ---- | C] (Waves Audio Ltd.) -- C:\Windows\System32\MaxxAudioEQ.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 000,749,144 | ---- | C] (Creative Technology Ltd.) -- C:\Windows\System32\MBAPO32.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 000,232,792 | ---- | C] (Waves Audio Ltd.) -- C:\Windows\System32\MaxxAudioAPO20.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 000,132,368 | ---- | C] (Waves Audio Ltd.) -- C:\Windows\System32\MaxxAudioAPO.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 000,053,848 | ---- | C] (Creative Technology Ltd.) -- C:\Windows\System32\MBppld32.dll
[2011.12.29 09:55:04 | 000,050,776 | ---- | C] (Creative Technology Ltd.) -- C:\Windows\System32\MBPPCn32.dll
[2011.12.29 09:55:03 | 001,740,352 | ---- | C] (Fortemedia Corporation) -- C:\Windows\System32\FMAPO.dll
[2011.12.29 09:55:03 | 000,175,200 | ---- | C] (Andrea Electronics Corporation) -- C:\Windows\System32\AERTACap.dll
[2011.12.29 09:55:03 | 000,096,160 | ---- | C] (Andrea Electronics Corporation) -- C:\Windows\System32\AERTARen.dll
[2011.12.29 00:43:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Realtek
[2011.12.29 00:41:48 | 000,070,232 | ---- | C] (Creative Technology Ltd.) -- C:\Windows\System32\MBWrp32.dll
[2011.12.29 00:34:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
[2011.12.29 00:34:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\ApplicationHistory
[2011.12.29 00:30:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\Documents\DriverGenius
[2011.12.29 00:29:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Genius Professional Edition
[2011.12.29 00:29:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Driver-Soft
[2011.12.29 00:16:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\DriverGenius
[2011.12.29 00:09:33 | 000,427,864 | ---- | C] (Xceed Software Inc (450) 442-2626 support@xceedsoft.com www.xceedsoft.com) -- C:\Windows\System32\XceedZip.dll
[2011.12.29 00:09:32 | 001,686,016 | ---- | C] (Clever Components) -- C:\Windows\System32\clinetsuitex6.ocx
[2011.12.27 12:04:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Yandex
[2011.12.26 22:36:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Valve
[2011.12.26 19:46:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Мастер Визиток
[2011.12.26 17:36:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BusinessCards MX
[2011.12.26 17:36:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\mojosoft
[2011.12.26 17:36:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\mojosoft
[2011.12.26 17:36:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\Documents\BusinessCardsMX templates
[2011.12.26 17:33:48 | 092,000,504 | ---- | C] (mojosoft ) -- C:\Users\B-boy\Documents\BusinessCardsMX-setup.exe
[2011.12.25 21:22:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Downloads
[2011.12.24 13:05:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\BitTorrent
[2011.12.24 12:37:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\BitComet
[2011.12.19 16:15:36 | 014,935,896 | ---- | C] (Foxit Corporation ) -- C:\Users\B-boy\Documents\FoxitReader513.1201_enu_Setup.exe
[2011.12.03 22:38:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aerosoft
[2011.12.03 22:38:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Aerosoft
[2011.12.01 14:20:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XviD
[2011.12.01 14:01:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\TEMP
[2011.11.28 15:06:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\RadonLabs
[2011.11.25 19:25:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\InstallShield
[2011.11.15 16:04:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\Documents\Any Video Converter
[2011.11.15 16:03:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\AnvSoft
[2011.11.15 16:03:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AnvSoft
[2011.11.15 16:03:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\AnvSoft
[2011.11.10 17:16:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Total Video Converter
[2011.11.10 17:07:43 | 000,045,056 | ---- | C] (DGPDev) -- C:\Windows\System32\CxxProgressBar.ocx
[2011.11.10 16:49:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\TeamViewer
[2011.11.08 19:08:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\dwhelper
[2011.11.08 13:01:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
[2011.11.02 21:56:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\AutoKMS
[2011.10.22 13:21:38 | 000,065,536 | ---- | C] (Beepa P/L) -- C:\Windows\System32\frapsvid.dll
[2011.10.19 18:27:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\Diagnostics
[2011.10.19 18:26:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Thinstall
[2011.10.18 13:52:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\Documents\Презентации
[2011.10.16 17:54:31 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\$RECYCLE.BIN
[2011.10.16 17:44:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\ERDNT
[2011.10.16 14:38:12 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes' Anti-Malware
[2011.10.16 14:38:07 | 000,020,464 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys
[2011.10.16 14:38:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
[2011.10.16 14:35:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
[2011.10.16 14:34:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware
[2011.10.16 14:34:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
[2011.10.16 14:34:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
[2011.10.16 12:58:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\System32\directx
[2011.10.16 09:16:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\Minidump
[2011.10.15 21:57:25 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\ProgramData\DSS
[2011.10.15 21:57:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Codemasters
[2011.10.15 21:54:05 | 019,087,360 | ---- | C] (Intel Corporation / Blue Ripple Sound Limited) -- C:\Windows\System32\mkl_blueripple.dll
[2011.10.15 21:54:04 | 001,417,216 | ---- | C] (Blue Ripple Sound Limited) -- C:\Windows\System32\rapture3d_oal.dll
[2011.10.15 20:28:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\OpenAL
[2011.10.15 18:38:30 | 000,218,688 | ---- | C] (DT Soft Ltd) -- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys
[2011.10.15 18:37:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
[2011.10.15 18:37:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
[2011.10.11 14:40:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\HD Tune Pro
[2011.10.11 14:40:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\HD Tune Pro
[2011.10.10 20:14:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Fraps
[2011.10.10 20:13:41 | 002,309,616 | ---- | C] (Beepa Pty Ltd) -- C:\Users\B-boy\Documents\setup.exe
[2011.10.09 16:26:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\NVIDIA
[2011.10.09 16:26:30 | 003,730,024 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvcpl.dll
[2011.10.09 16:26:30 | 002,558,568 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvsvc.dll
[2011.10.09 16:26:30 | 000,111,208 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvmctray.dll
[2011.10.09 16:26:30 | 000,066,664 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvshext.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 017,193,576 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvcompiler.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 016,595,560 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvoglv32.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 012,636,776 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvd3dum.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 010,304,104 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
[2011.10.09 16:26:08 | 006,613,096 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvwgf2um.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 005,404,776 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvcuda.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 002,412,136 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvapi.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 002,391,656 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvcuvid.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 002,090,088 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvcuvenc.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 000,914,024 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvdispco32.dll
[2011.10.09 16:26:08 | 000,057,960 | ---- | C] (Khronos Group) -- C:\Windows\System32\OpenCL.dll
[2011.10.09 16:25:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\NVIDIA
[2011.10.09 16:03:32 | 000,865,896 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\nvgenco322090.dll
[2011.10.09 16:03:31 | 000,012,392 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\nvBridge.kmd
[2011.10.07 13:33:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\Documents\hack
[2011.10.06 19:34:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\System32\appmgmt
[2011.10.06 18:47:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\Google
[2011.10.06 18:47:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Google
[2011.10.06 18:45:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Adobe
[2011.10.06 18:45:49 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Adobe
[2011.10.06 18:45:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
[2011.10.06 18:45:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\Adobe
[2011.10.06 14:11:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\EiM2CD2
[3 C:\Windows\System32\*.tmp files -> C:\Windows\System32\*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 90 Days ==========

[2012.01.03 21:56:15 | 000,584,192 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\B-boy\Desktop\OTL.exe
[2012.01.03 21:43:32 | 000,020,704 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.01.03 21:43:32 | 000,020,704 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
[2012.01.03 21:38:32 | 000,000,266 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\AutoKMS.job
[2012.01.03 21:37:28 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2012.01.03 21:37:26 | 1610,063,872 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2012.01.03 10:36:52 | 000,001,067 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
[2012.01.02 23:47:56 | 000,660,706 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat
[2012.01.02 23:47:56 | 000,124,896 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat
[2012.01.02 21:28:12 | 000,001,572 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\cstrike - Пряк път.lnk
[2012.01.02 00:56:51 | 000,000,534 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\LFS.lnk
[2012.01.01 18:17:30 | 000,001,994 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Internet Security.lnk
[2012.01.01 18:17:11 | 000,002,577 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\config.nt
[2012.01.01 16:22:16 | 000,004,608 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2012.01.01 16:11:54 | 039,138,304 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Documents\camtasia.msi
[2011.12.30 01:15:23 | 000,000,933 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\BitTorrent.lnk
[2011.12.30 01:14:56 | 006,053,744 | ---- | M] (BitTorrent, Inc.) -- C:\Users\B-boy\Documents\BitTorrent-7.6.exe
[2011.12.29 00:34:33 | 000,000,093 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\fusioncache.dat
[2011.12.29 00:29:39 | 000,001,165 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Driver Genius Professional Edition.lnk
[2011.12.26 17:36:33 | 000,001,180 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\BusinessCardsMX.lnk
[2011.12.26 17:35:15 | 092,000,504 | ---- | M] (mojosoft ) -- C:\Users\B-boy\Documents\BusinessCardsMX-setup.exe
[2011.12.19 16:15:41 | 014,935,896 | ---- | M] (Foxit Corporation ) -- C:\Users\B-boy\Documents\FoxitReader513.1201_enu_Setup.exe
[2011.12.14 13:33:35 | 000,408,408 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT
[2011.12.13 16:58:18 | 001,497,704 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RTSndMgr.cpl
[2011.12.13 16:25:38 | 000,200,468 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\drivers\RTAIODAT.DAT
[2011.12.13 11:01:00 | 001,698,408 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\RtlExUpd.dll
[2011.12.12 17:20:18 | 000,083,560 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkCoInstII.dll
[2011.12.10 15:24:06 | 000,020,464 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys
[2011.12.09 20:17:55 | 004,102,653 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\100 Kila - Super Fresh.mp3
[2011.12.08 17:28:12 | 001,378,920 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkApoApi.dll
[2011.12.08 16:27:38 | 003,319,400 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkAPO.dll
[2011.11.28 20:01:25 | 000,041,184 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\avastSS.scr
[2011.11.28 20:01:23 | 000,199,816 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\aswBoot.exe
[2011.11.28 19:54:38 | 000,111,320 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFW.sys
[2011.11.28 19:53:53 | 000,435,032 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys
[2011.11.28 19:53:35 | 000,314,456 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys
[2011.11.28 19:53:22 | 000,195,416 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswNdis2.sys
[2011.11.28 19:52:19 | 000,034,392 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys
[2011.11.28 19:52:16 | 000,052,952 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys
[2011.11.28 19:52:07 | 000,055,128 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
[2011.11.28 19:51:50 | 000,020,568 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys
[2011.11.28 19:26:19 | 000,012,112 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswNdis.sys
[2011.11.22 22:08:28 | 004,386,540 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Poli Genova - Na Inat [Bulgaria] - Eurovision 2011.mp3
[2011.11.22 16:28:58 | 000,013,416 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkCoLDR.dll
[2011.11.22 11:36:06 | 002,359,400 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Windows\System32\RtkPgExt.dll
[2011.11.15 16:03:52 | 000,001,194 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Any Video Converter.lnk
[2011.11.10 17:06:27 | 000,414,368 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl
[2011.11.10 16:14:24 | 000,749,144 | ---- | M] (Creative Technology Ltd.) -- C:\Windows\System32\MBAPO32.dll
[2011.10.22 13:21:38 | 000,065,536 | ---- | M] (Beepa P/L) -- C:\Windows\System32\frapsvid.dll
[2011.10.16 14:34:39 | 000,001,961 | ---- | M] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\SUPERAntiSpyware Free Edition.lnk
[2011.10.15 18:38:30 | 000,218,688 | ---- | M] (DT Soft Ltd) -- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys
[2011.10.10 20:13:50 | 002,309,616 | ---- | M] (Beepa Pty Ltd) -- C:\Users\B-boy\Documents\setup.exe
[2011.10.08 10:38:46 | 000,000,000 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
[2011.10.06 18:43:54 | 000,001,178 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
[3 C:\Windows\System32\*.tmp files -> C:\Windows\System32\*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2012.01.03 10:36:52 | 000,001,067 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
[2012.01.02 21:28:12 | 000,001,572 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\cstrike - Пряк път.lnk
[2012.01.02 00:56:51 | 000,000,534 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\LFS.lnk
[2012.01.01 18:17:30 | 000,001,994 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Internet Security.lnk
[2012.01.01 16:21:26 | 000,004,608 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2012.01.01 16:11:18 | 039,138,304 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Documents\camtasia.msi
[2011.12.30 01:15:23 | 000,000,933 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\BitTorrent.lnk
[2011.12.29 09:55:05 | 000,200,468 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\RTAIODAT.DAT
[2011.12.29 00:34:33 | 000,000,093 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\AppData\Local\fusioncache.dat
[2011.12.29 00:29:39 | 000,001,165 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Driver Genius Professional Edition.lnk
[2011.12.26 17:36:33 | 000,001,180 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\BusinessCardsMX.lnk
[2011.12.09 20:17:51 | 004,102,653 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\100 Kila - Super Fresh.mp3
[2011.11.22 22:08:25 | 004,386,540 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Poli Genova - Na Inat [Bulgaria] - Eurovision 2011.mp3
[2011.11.15 16:03:52 | 000,001,194 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\Any Video Converter.lnk
[2011.11.02 21:56:13 | 000,000,266 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\AutoKMS.job
[2011.10.16 14:34:39 | 000,001,961 | ---- | C] () -- C:\Users\B-boy\Desktop\SUPERAntiSpyware Free Edition.lnk
[2011.10.08 10:38:46 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
[2011.10.01 19:26:52 | 000,003,636 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\drivers\nvphy.bin
[2011.10.01 08:35:34 | 000,080,896 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\RDVGHelper.exe
[2011.10.01 08:34:09 | 000,066,048 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\PrintBrmUi.exe
[2011.09.30 20:56:08 | 000,921,665 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\msvcrt-ruby18.dll
[2011.09.30 20:56:08 | 000,271,264 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\vbrun100.dll
[2011.09.30 20:56:08 | 000,210,944 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\msvcrt10.dll
[2011.09.30 20:56:08 | 000,027,136 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\pythonw.exe
[2011.09.30 20:56:08 | 000,026,624 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\python.exe
[2011.09.30 20:56:08 | 000,020,537 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\rubyw.exe
[2011.09.30 20:56:08 | 000,020,536 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\ruby.exe
[2011.08.03 02:31:54 | 000,311,912 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\nvStreaming.exe
[2009.07.14 06:57:37 | 000,067,584 | --S- | C] () -- C:\Windows\bootstat.dat
[2009.07.14 06:33:53 | 000,408,408 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT
[2009.07.14 04:05:48 | 000,660,706 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat
[2009.07.14 04:05:48 | 000,291,294 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\perfi009.dat
[2009.07.14 04:05:48 | 000,124,896 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat
[2009.07.14 04:05:48 | 000,031,548 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\perfd009.dat
[2009.07.14 04:05:05 | 000,000,741 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\NOISE.DAT
[2009.07.14 04:04:11 | 000,215,943 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\dssec.dat
[2009.07.14 01:55:01 | 000,043,131 | ---- | C] () -- C:\Windows\mib.bin
[2009.07.14 01:51:43 | 000,073,728 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\BthpanContextHandler.dll
[2009.07.14 01:42:10 | 000,064,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\BWContextHandler.dll
[2009.06.10 23:26:10 | 000,673,088 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\mlang.dat
[1996.04.03 21:33:26 | 000,005,248 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\giveio.sys

========== LOP Check ==========

[2011.11.15 16:03:56 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\AnvSoft
[2011.12.30 01:08:15 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\BitComet
[2012.01.03 21:38:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\BitTorrent
[2011.12.30 20:27:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
[2011.10.06 14:12:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\EiM2CD2
[2011.10.11 14:40:25 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\HD Tune Pro
[2011.12.30 20:34:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Leadertech
[2011.12.26 17:36:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\mojosoft
[2011.10.04 06:58:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Opera
[2011.11.30 15:02:36 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\TeamViewer
[2011.10.19 18:26:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\B-boy\AppData\Roaming\Thinstall
[2012.01.03 21:38:32 | 000,000,266 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
[2011.12.13 10:17:50 | 000,032,588 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========


< %SYSTEMDRIVE%*.* >
[2009.06.10 23:42:20 | 000,000,024 | ---- | M] () -- C:\autoexec.bat
[2010.11.20 14:40:07 | 000,383,786 | RHS- | M] () -- C:\bootmgr
[2011.10.01 07:45:12 | 000,008,192 | RHS- | M] () -- C:\BOOTSECT.BAK
[2009.06.10 23:42:20 | 000,000,010 | ---- | M] () -- C:\config.sys
[2012.01.03 21:37:26 | 1610,063,872 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2011.10.01 12:11:24 | 000,000,000 | RHS- | M] () -- C:\IO.SYS
[2011.10.01 12:11:24 | 000,000,000 | RHS- | M] () -- C:\MSDOS.SYS
[2012.01.03 21:37:26 | 2146,754,560 | -HS- | M] () -- C:\pagefile.sys
[2011.09.30 21:26:10 | 000,000,000 | RHS- | M] () -- C:\pclv.ld
[2011.09.30 21:26:10 | 000,288,001 | RHS- | M] () -- C:\SDYBO

< %USERPROFILE%*.* >
[2012.01.03 22:00:29 | 001,835,008 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat
[2012.01.03 22:00:28 | 000,262,144 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat.LOG1
[2011.09.30 20:58:19 | 000,000,000 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat.LOG2
[2011.11.09 14:51:59 | 000,065,536 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat{6d419d3a-0abd-11e1-9d72-0019663e49cd}.TM.blf
[2011.11.09 14:51:59 | 000,524,288 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat{6d419d3a-0abd-11e1-9d72-0019663e49cd}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
[2011.11.09 14:51:59 | 000,524,288 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.dat{6d419d3a-0abd-11e1-9d72-0019663e49cd}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
[2012.01.01 13:53:47 | 000,000,020 | -HS- | M] () -- C:\Users\B-boy\ntuser.ini

< %USERPROFILE%AppDataLocal*.* >

< %USERPROFILE%AppDataRoaming*.* >

< %ProgramData%*.* >

< %CommonProgramFiles%*.* >

< %PROGRAMFILES%*.* >
[2009.07.14 06:41:57 | 000,000,174 | -HS- | M] () -- C:\Program Files\desktop.ini

< %systemroot%system32*.dll /lockedfiles >

< %systemroot%Tasks*.job /lockedfiles >

< %systemroot%system32drivers*.sys /90 >

< %systemroot%system32drivers*.sys /lockedfiles >

< %systemroot%system32Spoolprtprocsw32x86*.dll >

< %systemroot%\*. /mp /s >


< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2011.02.26 07:19:21 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0FB9C74046656D1579A64660AD67B746 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_54149f9ef14031fc\explorer.exe
[2009.07.14 03:14:20 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=15BC38A7492BEFE831966ADB477CF76F -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_518afd35db100430\explorer.exe
[2011.02.26 07:51:13 | 002,614,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=255CF508D7CFB10E0794D6AC93280BD8 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_525b5180f3f95373\explorer.exe
[2010.07.14 03:22:50 | 002,614,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2626FC9755BE22F805D3CFA0CE3EE727 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16450_none_51a66d6ddafc2ed1\explorer.exe
[2011.02.26 07:33:07 | 002,614,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=2AF58D15EDC06EC6FDACCE1F19482BBF -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_51a3a583dafd0cef\explorer.exe
[2010.11.20 14:17:09 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=40D777B7A95E00593EB1568C68514493 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_53bc10fdd7fe87ca\explorer.exe
[2011.02.25 07:30:54 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B88EBBB05A0E56B7DCC708498C02B3E -- C:\Windows\ERDNT\cache\explorer.exe
[2011.02.25 07:30:54 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B88EBBB05A0E56B7DCC708498C02B3E -- C:\Windows\explorer.exe
[2011.02.25 07:30:54 | 002,616,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8B88EBBB05A0E56B7DCC708498C02B3E -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_5389023fd8245f84\explorer.exe
[2010.07.14 03:21:06 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9FF6C4C91A3711C0A3B18F87B08B518D -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_526619d4f3f142e6\explorer.exe
[2010.07.14 03:21:06 | 002,613,248 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B95EEB0F4E5EFBF1038A35B3351CF047 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_51e07e31dad00878\explorer.exe
[2010.07.14 03:22:50 | 002,614,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C76153C7ECA00FA852BB0C193378F917 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_52283b2af41f3691\explorer.exe

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2010.11.20 14:17:48 | 000,026,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=61AC3EFDFACFDD3F0F11DD4FD4044223 -- C:\Windows\ERDNT\cache\userinit.exe
[2010.11.20 14:17:48 | 000,026,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=61AC3EFDFACFDD3F0F11DD4FD4044223 -- C:\Windows\System32\userinit.exe
[2010.11.20 14:17:48 | 000,026,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=61AC3EFDFACFDD3F0F11DD4FD4044223 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_de3024012ff21116\userinit.exe
[2009.07.14 03:14:43 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6DE80F60D7DE9CE6B8C2DDFDF79EF175 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_dbff103933038d7c\userinit.exe

< MD5 for: VOLSNAP.SYS >
[2009.07.14 03:19:10 | 000,245,328 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=58DF9D2481A56EDDE167E51B334D44FD -- C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_158d0da45d68903e\volsnap.sys
[2010.11.20 14:30:16 | 000,245,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7 -- C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys
[2010.11.20 14:30:16 | 000,245,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7 -- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\volume.inf_x86_neutral_6dee0205881d1a1d\volsnap.sys
[2010.11.20 14:30:16 | 000,245,632 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7 -- C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_17be216c5a5713d8\volsnap.sys

< MD5 for: WININIT.EXE >
[2009.07.14 03:14:45 | 000,096,256 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B5C5DCAD3899512020D135600129D665 -- C:\Windows\ERDNT\cache\wininit.exe
[2009.07.14 03:14:45 | 000,096,256 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B5C5DCAD3899512020D135600129D665 -- C:\Windows\System32\wininit.exe
[2009.07.14 03:14:45 | 000,096,256 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=B5C5DCAD3899512020D135600129D665 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wininit_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_30c90ef265a43c13\wininit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2010.07.14 03:22:50 | 000,285,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=37CDB7E72EB66BA85A87CBE37E7F03FD -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16447_none_6fc699643622d177\winlogon.exe
[2010.07.14 03:22:50 | 000,285,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=3BABE6767C78FBF5FB8435FEED187F30 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20560_none_703394514f56f7c2\winlogon.exe
[2010.11.20 14:17:54 | 000,286,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6D13E1406F50C66E2A95D97F22C47560 -- C:\Windows\ERDNT\cache\winlogon.exe
[2010.11.20 14:17:54 | 000,286,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6D13E1406F50C66E2A95D97F22C47560 -- C:\Windows\System32\winlogon.exe
[2010.11.20 14:17:54 | 000,286,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6D13E1406F50C66E2A95D97F22C47560 -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_71ca6b0233339500\winlogon.exe
[2009.07.14 03:14:45 | 000,285,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8EC6A4AB12B8F3759E21F8E3A388F2CF -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_6f99573a36451166\winlogon.exe
[2011.12.24 17:50:20 | 000,182,856 | ---- | M] () MD5=B382935AB01B27D0E14F267DBF288896 -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\Chameleon\winlogon.exe

< End of report >Extras:


OTL Extras logfile created on: 3.1.2012 г. 21:57:44 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 Folder = C:\Users\B-boy\Desktop
Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.7601.17514)
Locale: 00000402 | Country: България | Language: BGR | Date Format: d.M.yyyy 'г.'

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,26 Gb Available Physical Memory | 63,26% Memory free
4,00 Gb Paging File | 2,90 Gb Available in Paging File | 72,57% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 48,83 Gb Total Space | 16,70 Gb Free Space | 34,20% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 416,92 Gb Total Space | 278,68 Gb Free Space | 66,84% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 6,32 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Computer Name: B-BOY-PC | User Name: B-boy | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========


========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
.hlp [@ = Reg Error: Key error.] -- Reg Error: Key error. File not found
.html [@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files\Opera\Opera.exe (Opera Software)

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]
batfile [open] -- "%1" %*
cmdfile [open] -- "%1" %*
comfile [open] -- "%1" %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- "%1" %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
https [open] -- "C:\Program Files\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)
piffile [open] -- "%1" %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- "%1"
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- "%1" /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
"cval" = 1
"FirewallDisableNotify" = 0
"AntiVirusDisableNotify" = 0
"UpdatesDisableNotify" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
"VistaSp1" = Reg Error: Unknown registry data type -- File not found
"AntiVirusOverride" = 0
"AntiSpywareOverride" = 0
"FirewallOverride" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"DisableSR" = 0

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
"DisableNotifications" = 0
"EnableFirewall" = 1

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]


========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"{0A0CADCF-78DA-33C4-A350-CD51849B9702}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended
"{0D5B5ED2-3E38-4585-B1F3-64B2A9EA95D6}_is1" = BusinessCards MX
"{148E08FF-D7C4-46ED-8D4D-601C67FE0AFD}" = Rosetta Stone Version 3
"{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319
"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
"{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"{527BBE2F-1FED-3D8B-91CB-4DB0F838E69E}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729
"{5C9DA6A8-6479-47FE-B67E-F3953E2FCD7A}_is1" = Мастер Визиток 4.61
"{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
"{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Professional Plus 2010
"{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{047B0968-E622-4FAA-9B4B-121FA109EDDE}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-0015-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-0015-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-0016-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-0016-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-0018-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-0018-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-0019-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-0019-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001A-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-001A-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001B-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-001B-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001F-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2010
"{90140000-001F-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{0709C35F-CF3B-4B05-8A2D-6FFD8F9A5F67}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2010
"{90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{65A2328E-FDFB-4CA3-8582-357EA6825FEA}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2010
"{90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{99ACCA38-6DD3-48A8-96AE-A283C9759279}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-001F-0419-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Russian) 2010
"{90140000-001F-0419-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{DD6E7CDF-BDFF-43CF-8CCE-84FBEC5ABB77}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-002C-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2010
"{90140000-002C-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{C8054E0D-931E-4977-873A-017236B74357}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-0044-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-0044-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-006E-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-006E-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{2800BF0D-D21D-49F8-988D-6F521900953C}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{90140000-00BA-0402-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2010
"{90140000-00BA-0402-0000-0000000FF1CE}_Office14.PROPLUS_{59A0F32E-76D1-4BD1-BE32-554DD2F05DB4}" = Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
"{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
"{AA59DDE4-B672-4621-A016-4C248204957A}" = Skype™ 5.5
"{ACEB2BAF-96DF-48FD-ADD5-43842D4C443D}" = Adobe AIR
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision" = NVIDIA 3D Vision Driver 280.26
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel" = NVIDIA Control Panel 280.26
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver" = NVIDIA Graphics Driver 280.26
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB" = NVIDIA 3D Vision Controller Driver 280.19
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX" = NVIDIA PhysX System Software 9.10.0514
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update" = NVIDIA Update 1.4.28
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer" = NVIDIA Install Application
"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update" = NVIDIA Update Components
"{B9DB4C76-01A4-46D5-8910-F7AA6376DBAF}" = NVIDIA PhysX
"{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}" = Microsoft .NET Framework 1.1
"{CDDCBBF1-2703-46BC-938B-BCC81A1EEAAA}" = SUPERAntiSpyware
"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver
"Adobe AIR" = Adobe AIR
"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 11 ActiveX
"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin
"AIDA64 Business Edition_is1" = AIDA64 Business Edition v1.85
"Any Video Converter_is1" = Any Video Converter 3.3.0
"avast" = avast! Internet Security
"BitTorrent" = BitTorrent
"CCleaner" = CCleaner
"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite
"Driver Genius Professional Edition_is1" = Driver Genius Professional Edition
"Malwarebytes' Anti-Malware_is1" = Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.60.0.1800
"Microsoft .NET Framework 1.1 (1033)" = Microsoft .NET Framework 1.1
"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
"Microsoft .NET Framework 4 Extended" = Microsoft .NET Framework 4 Extended
"Mozilla Firefox 4.0 (x86 bg)" = Mozilla Firefox 4.0 (x86 bg)
"NVIDIA StereoUSB Driver" = NVIDIA 3D Vision Controller Driver
"NVIDIAStereo" = NVIDIA Stereoscopic 3D Driver
"Office14.PROPLUS" = Microsoft Office Professional Plus 2010
"Opera 11.01.1190" = Opera 11.01
"SpeedFan" = SpeedFan (remove only)
"The KMPlayer" = The KMPlayer (remove only)
"WinRAR archiver" = WinRAR 4.01 (32-битова версия)

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

[HKEY_USERS\S-1-5-21-932158286-1761716740-2224712450-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
"Counter-Strike 1.6: New Era" = Counter-Strike 1.6: New Era

========== Last 10 Event Log Errors ==========

Error reading Event Logs: The Event Service is not operating properly or the Event Logs are corrupt!

< End of report >

В тема: Съмнения за вирус

03 January 2012 - 15:50

Проблемът съществува само при работа с даден софтуер, в случая - Counter Strike, така ли? Опитвали ли сте да разрешите проблема чрез преинсталация на софтуера? Опитвали ли сте да смените сървъра, в който играете? Други играчи оплакват ли се от наличието на lag по време на игра?


Проблема е и когато отваря браъзера си (Opera) много бавно ми влиза в сайтовете,много бавно се пълни лентата за гледане на клипове във ютуб,вбох (бавно зареждат). Пробвах с много различни версии на Counter Strike, пак е така другите играчи нямат лаг! пробвах със 7-9 сервера пак е така.!?