Прехвърляне към съдържание


Снимка

Ръководство за създаване и изтриване на дялове с fdisk


  • Моля, влезте, за да отговорите
Няма отговори по тази тема

#1 Tragedy

Tragedy

    Mouse driver (мишка шофьор)

  • Администратори
  • ПипПипПипПипПипПип
  • 4054 мнения
  • Пол:Мъж
  • Живущ в:Вече София
  • Интереси:Няма нищо по-интересно от самите хора.

Публикувано: 29 May 2007 - 13:25

Преди да инсталирате операционната система е необходимо да създадете първичен дял (primary partition) на твърдия диск (диск 1) на компютъра и след това да форматирате файловата система на този дял. Fdisk е базиран на MS-DOS инструмент, който можете да използвате, за да подготвите (създадете дялове на) твърдия диск. С помощта на Fdisk можете да създавате, променяте, изтривате или извеждате на екрана текущите дялове на твърдия диск. На всяко отделено място на твърдия диск (първичен, разширен или логически дял) се присвоява буква на дял. Диск 1 може да съдържа един разширен дял. Вторият твърд диск може да съдържа първичен или разширен дял. Разширен дял може да съдържа един или повече логически MS-DOS дялове. Казано по друг начин можете първоначално да разделите диска си на две части, като първата се нарича първичен, а втората е разширен дял. Разширения дял можете да разделите на колкото пожелаете части, като те се наричат логически дялове и съществуват само виртуално.

След създаване на дялове върху диска с инструмента Fdisk използвайте инструмента Format, за да форматирате тези дялове с файлова система. Таблицата за разположение на файловете (FAT) на файловата система позволява на твърдия диск да приема, съхранява и извлича данни. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) и Windows 2000 поддържат файловите системи FAT16 и FAT32. Когато задействате инструмента Fdisk на твърд диск, чийто размер превишава 512 мегабайта (MB), ще се появи съобщение да изберете една от следните файлови системи:
• FAT16: Тази файлова система има максимален капацитет от 2 гигабайта (GB) за всяко отделено място или буква на дял. Например ако използвате файловата система FAT16 и имате 6 GB твърд диск, можете да имате три букви на дялове (C, D и E), всеки от които е с капацитет 2 GB.
• FAT32: Тази файлова система е в състояние да поддържа дискове с размер до 2 терабайта. Тя съхранява файловете в по-малки раздели на твърдия диск в сравнение с файловата система FAT16. Благодарение на това на твърдия диск остава повече място. Файловата система FAT32 не поддържа дискове с размер под 512 MB.

При работа с командите fdisk и format се създава главен запис за началното зареждане (MBR) и таблици за разположението на файловете. MBR и таблиците за разположението на файловете съхраняват необходимата геометрия на диска, която му позволява да приема, съхранява и извлича данни.

Разбиване на дялове и форматиране на твърд диск, обозначен като Master
ВАЖНО: Ако приложите описаните по-долу стъпки върху твърд диск, който съдържа някаква информация, всички данни на него ще бъдат безвъзвратно изтрити.

Създаване на дялове на твърд диск
За да разбиете на дялове твърд диск, стартирайте командата fdisk:
1. Стартирайте компютъра в DOS режим чрез стартираща дискета или диск. Когато влезете в DOS промпта (черния екран с мигащия курсор н аклавиатурата) и напишете "fdisk" и натиснете ENTER.
2. След като стартирате приложението fdisk, то ще ви уведоми, че твърдият ви диск е по-голям от 512 МВ и ще ви попита дали желаете да включите поддръжката на големи твърди дискове (Do you wish to enable large disk support?), при което трябва да натиснете буквата Y и после ENTER.
3. В последствие ще се стартира и самото приложение fdisk, като ще ви предостави следните възможни действия:
- 1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство)
- 2. Set active partition (Задаване на активен дял)
- 3. Delete partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство)
- 4. Display partition information (Показване на информация за дяла)
- 5. Change current fixed disk drive (Смяна на текущото фиксирано дисково устройство). Имайте предвид, че тази опция е достъпна само когато компютърът съдържа два физически твърди диска.
4. Натиснете 1, за да изберете опцията Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство), след което натиснете ENTER.
5. Натиснете 1, за да изберете опцията Create Primary DOS Partition (Създаване на първичен DOS дял), след което натиснете ENTER.
6. След като натиснете ENTER, ще се появи следното съобщение:
Do you wish to use the maximum available size for primary DOS partition? (Искате ли да използвате максималния възможен размер за първичния дял за DOS?" Тук можете да изберете Y и ENTER, ако желаете да създадете само един дял на твърдия си диск с пълния размер на последния. Ако пък смятате да създавате повече от един дял на текущо избрания твърд диск или просто не искате за в момента да използвате целия наличен капацитет, то тогава можете да натиснете N, последвано от ENTER, при което ще ви се покаже нов диалогов прозорец. В този прозорец можете да въведете желания размер на първичния дял в MB или в проценти дисково пространство. Въведете размера на дяла, който искате да създадете, след което натиснете ENTER, а после ESC, за да се върнете в менюто. За да присвоите букви на останалото пространство на твърдия диск, натиснете 1, последвано от ENTER, а после 2, за да изберете опцията Create Extended DOS Partition (Създаване на разширен дял за DOS), след което натиснете ENTER. Ще се появи диалогов прозорец, показващ максималния размер на диска, който можете да присвоите на раширения дял. Можете да промените размера на дяла или да използвате размера по подразбиране. Имайте предвид, че се препоръчва максималният размер по подразбиране, но вие можете да разпределите пространството на няколко дяла, обозначени с различни букви. Въведете желания размер на дяла, натиснете ENTER, последвано от ESC. Нататък ще ви се появи менюто Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Създаване на логически DOS устройства на разширения дял за DOS). Можете да използвате това меню, за да разпределите останалото място на твърдия диск между другите дялове (обозначени с букви). В полето Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%) (Въведете размера на логическия дял в МВ или като процент (%) от целия размер на диска) въведете размера, който искате да дадете на дяла, обозначен със следващата буква, след което натиснете ENTER.
Когато направите това, ще ви се покаже таблица със списък от букви, обозначаващи дялове и размерите на всеки от тях. Ако на твърдия диск има останало свободно пространство, то се показва близо до дъното на таблицата. Повторете всички действия описани по-горе в тази точка, докато не получите следното съобщение: "All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives (Цялото налично пространство на разширения дял за DOS е присвоено на локални дискови устройства)". След появяването на това съобщение натиснете ESC, за да се върнете в менюто.
За да активирате дисковото устройство, от което планирате да се стартира системата (обикновено дял C), натиснете 2, чрез което ще изберете опцията Set active partition (Задаване на активен дял), след което натиснете ENTER. Когато се появи следното съобщение, натиснете 1, последвано от ENTER:
Enter the number of the partition you want to make active. (Въведете номера на дисковото устройство, което искате да активирате.) Натиснете ESC два пъти с цел напускане на инструмента Fdisk и връщане в командния ред. След създаване на дяловете трябва да ги форматирате:


Изтриване на дялове на твърд диск
Ако желаете да изтриете съществуващ дял на даден твърд диск, то тогава можете да използвате опция "Delete partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство)". Когато натиснете 3 и после ENTER ще ви се появи следното меню:
- 1. Delete Primary DOS Partition (Изтриване на първичния дял за DOS)
- 2. Delete Extended DOS Partition (Изтриване на разширения дял за DOS)
- 3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Изтриване на логическите DOS устройства от разширения дял за DOS)
- 4. Delete Non-DOS Partition (Изтриване на дял, който не е DOS дял)
Ако изберете третата опция ще ви се появи екран, на който са изобразени всичките налични логически дялове с техните имена, в който трябва да изберете кой логически дял желаете да изтриете. При това ще трябва да въведете буквата на устройството, което искате да изтриете и да натиснете ENTER. След това ще бъде изведено съобщение да въведете името на този дял за повторна проверка или да натиснете ENTER, ако дела няма име. После ще ви се появи съобщение, в което ще бъдете попитани дали сте сигурни и ще трябва да въведете Y и после да натиснете ENTER.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате тази стъпка, разширеният дял не се изтрива - изтрива се само логическият дял или дялове в разширения дял. Не е необходимо да изтривате разширения дял, за да промените размера на логическите дялове. Например ако имате едно логическо устройство в разширения дял и искате да създадете две логически устройства, първо изтрийте съществуващото логическо устройство, след което създайте две логически устройства в разширения дял. Имайте предвид, че пак сте ограничени до пълния размер на разширения дял.
Ако се опитате да изтриете разширения дял за MS-DOS преди да премахнете всички логически дялове, ще се появи следното съобщение:
Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist. (Докато съществуват други логически дялове, е невъзможно да се изтрие разширеният дял за DOS.)


Това са основните действия, които може да извършите с приложението fdisk. Нарочно не съм разгледал всички възможни опции, защото след инсталиране на операционна система, можете много по-лесно и бързо да създадете, изтриете или оразмерите различни дялове на твърдия диск. Целта на това ръководство е да ви помогне да направите основни дейстивя с вашия твърд диск преди да сте инсталирали каквото и да е на него.

Можете да посетите и официалната страница на приложението - http://www.fdisk.com/


Ръководството е базирано на статията на Microsoft - http://support.micro...om/kb/255867/bg и е модифицирано от мен, като съм премахнал доста ненужни и морално остарели неща.


Можете да споделите какво може да се допълни, премахне или коригира в това ръководство в тази тема.

In The Darkness We All Shall Rise!

----------------------------------------
Господи, дари ме със спокойствието да приема нещата, които не мога да променя,
със смелостта да променя нещата, които мога,
и с мъдростта винаги да правя разлика между двете.

0 потребители четат тази тема

0 регистрирани потребители, 0 гости и 0 анонимни потребители