Прехвърляне към съдържание


Снимка

Решаване на проблеми, свързани с липсващи икони за мрежови връзки в Windows XP и 2003


 • Моля, влезте, за да отговорите
Няма отговори по тази тема

#1 Tragedy

Tragedy

  Mouse driver (мишка шофьор)

 • Администратори
 • ПипПипПипПипПипПип
 • 4054 мнения
 • Пол:Мъж
 • Живущ в:Вече София
 • Интереси:Няма нищо по-интересно от самите хора.

Публикувано: 13 July 2006 - 15:53

В тази статия се описват методите за отстраняване на неизправности, предизвикващи липсата на икони на мрежови и комутируеми връзки. Един или няколко от посочените по-долу проблеми могат да възникнат, когато щракнете върху Start (Старт), след което посочите и щракнете върху Control Panel (Контролен панел) и накрая двукратно върху Network Connections (Мрежови връзки) или ако щракнете с десния бутон на мишката върху разположената на работния плот (десктопа) икона My Network Places (Моите места в мрежата), след което щракнете върху Properties (Настройки):
 • Липсва иконата на локална или високоскоростна Интернет връзка.
 • Липсват иконите на комутируемите връзки.
 • Липсва иконата на съветника за нова връзка.
 • Появява се само иконата на съветника за нова връзка или заедно с иконите на една или повече комутируеми връзки.
 • Ако щракнете върху менюто Advanced (Разширени) и изберете Advanced Settings (Разширени настройки), в списъка Connections (Връзки) се появява само записът [Remote Access connections] ([Връзки за отдалечен достъп]).
 • Прозорецът с мрежовите връзки престава да реагира ("увисва") или се затваря моментално, след като изберете мрежова връзка и щракнете върху Properties (Настройки).
 • Въпреки тези проблеми мрежовата връзка продължава да функционира нормално и командата ipconfig показва пълната информация за връзките и мрежовите адаптери.
Предупреждение: Ако използвате Registry Editor (редактора на системния регистър) неправилно, можете да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте го на свой собствен риск.

За да решите тези проблеми, изпълнете следните стъпки:
1. Проверете настройката на мрежовия адаптер:

a. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Properties (Свойства).
b. Щракнете върху раздела Hardware (Хардуер) и натиснете Device Manager (Диспечер на устройства).
c. Разгънете Network Adapters (Мрежови адаптери) и проверете, дали е наличен правилният мрежови адаптер.
d. Щракнете двукратно върху мрежовия адаптер, след което се уверете, че в полето Device status (Състояние на устройството) на раздела General (Общи) присъства фразата "This device is working properly" ("Това устройство работи правилно").

2. Уверете се, че необходимите услуги са стартирани:

a. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Manage (Управление).
b. Разгънете Services and Applications (Услуги и приложения), след което щракнете върху Services (Услуги).
c. Уверете се, че в десния панел са стартирани следните услуги:

 • Remote Procedure Call (RPC) (Отдалечено извикване на процедури (RPC))
 • Network Connections (Мрежови връзки) (тази услуга зависи от услугата RPC)
 • Plug and Play
 • COM+ Event System (тази услуга зависи от услугата RPC)
 • Remote Access Connection Manager (Мениджър на отдалечени връзки) (тази услуга зависи от услугата Telephony (Телефония))
 • Telephony (Телефония) (услугата зависи от услугите RPC и PnP)

3. Проверете настройката за влизането в системата:

a. Щракнете двукратно върху услугата COM+ Event System.
b. Щракнете върху раздела Log On (Влизане).
c. Уверете се, че под Log on as (Влизане като) е избран Local System account (Акаунт в локалната система). Това е настройката по подразбиране.

4. Проверете настройката за взаимодействие с работния плот (desktop):

a. Щракнете двукратно върху услугата Network Connection (Мрежова връзка).
b. Щракнете върху раздела Log On (Влизане).
c. Уверете се, че под Log on as (Влизане като) е избран Local System account (Акаунт в локалната система).
d. Уверете се, че опцията Allow service to interact with desktop (Позволяване на услугата да взаимодейства с работния плот) е маркирана.

5. Проверете настройката на мрежовите услуги:

a. В Control Panel (Контролния панел) щракнете двукратно върху Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми).
b. Щракнете върху Add/Remove Windows Components (Добавяне/премахване на компоненти на Windows).
c. Щракнете върху Networking Services (Мрежови услуги), последвано от Details (Подробни данни). Уверете се, че е маркирано Simple TCP/IP Services (Прости TCP/IP услуги) .

6. Проверете, дали мрежовите DLL файлове са регистрирани правилно:

a. Щракнете върху Start (Старт), а после щракнете върху Run (Изпълни).
b. Въведете cmd.exe, след това натиснете OK.
c. Въведете следните редове, натискайки ENTER след въвеждането на всеки ред. Натиснете OK при появяването на диалоговия прозорец на RegSvr32 за всяка команда.
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll

d. Рестартирайте компютъра.

7. Уверете се, че всички защитени файлове на Windows в папката System32 са непокътнати.
В командния ред въведете sfc /purgecache и натиснете ENTER. Стартира инструментът за проверка на файловете Windows File Checker.

8. Проверете, дали ключовете на системния регистър са невредими и правилно зададени:

a. Заредете редактора на системния регистър.
b. Намерете и след това щракнете върху следния подключ в системния регистър:
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}
Уверете се, че подключовете NumMethods и ProxyStubClsid32 съществуват и че техните стойности са правилни. Ако тези подключове на системния регистър не съществуват, създайте ги.

9. Използвайте помощната програма Dcomcnfg.exe, за нулиране на настройката за Default Impersonation Level (Ниво на персонификация по подразбиране):

a. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете dcomcnfg и след това натиснете OK.
b. В Component Services (Услуги за компоненти) щракнете върху Computers (Компютри), след това щракнете с десния бутон на мишката върху компютъра, чието ниво на персонификация за цялата машина искате да промените, след което изберете Properties (Настройки).
c. Щракнете върху раздела Default Properties (Свойства по подразбиране), след което поставете отметка в квадратчето Enable Distributed COM on this computer (Активиране на DCOM на този компютър).
d. Щракнете върху която и да е настройка, различна от Anonymous (Анонимно), в полето Default Impersonation Level (Ниво на персонификация по подразбиране), след което натиснете OK.

Новото ниво на персонификация, валидно за цялата машина, ще бъде активирано при следващото стартиране на програма. Работещите в момента програми няма да бъдат повлияни, докато не ги рестартирате.

10. Ако липсват само иконите на комутируемите връзки, временно добавете фиктивен стандартен модем и вижте, дали се показват иконите на връзките.

11. Уверете се, че в конфигурацията на компютъра липсват отсъстващи, виртуални или скрити мрежови адаптери.

12. Отстранете мрежовия/те адаптер(и) в Device Manager (Диспечер на устройствата):

a. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър), изберете Properties (Свойства), щракнете върху раздела Hardware (Хардуер), след което натиснете Device Manager (Диспечер на устройствата).
b. За да видите списъка с инсталираните мрежови адаптери, щракнете двукратно върху Network adapter(s) (Мрежови адаптер(и)). Щракнете върху адаптера, който искате да отстраните, след което натиснете Remove (Премахни).
c. Рестартирайте компютъра и позволете на системата автоматично да разпознае и инсталира драйверите на мрежовите адаптери.
Забележка: В тази стъпка се откриват и коригират увредени записи в системния регистър относно свързванията на мрежовите адаптери. Изпълнете я, ако всички други стъпки за отстраняване на неизправности не разрешават вашия проблем. Винаги изпълнявайте тази стъпка, преди да решите да отстраните мрежова карта ръчно.

13. Ако има такъв, деинсталирайте софтуера за управление на мрежовата карта от други производители. Временно отстранете софтуер за обединяване на портовете, ако има такъв. За следната комбинация се знае, че е несъвместима:

Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter със софтуера Intel Teaming, използващ SNMP компонент.

За допълнителна информация и актуализираната версия на агента Intel SNMP (Ilansnmp.dll) се свържете с производителя на мрежовия адаптер или с доставчика на софтуера на другия производител.

14. Ако иконата на връзката изчезва само след ръчно свързване към мрежата, изпълнете следните стъпки:

a. Рестартирайте компютъра без да е свързан към мрежата, за да видите, дали се изтегля обектът Group Policy (Групови правила; GPO).
b. Заредете инструмента Group Policy Results (Резултати на груповите правила), за да разберете, кои GPO са приложени.
За разглеждане на Group Policy Objects (Обекти на груповите правила) можете да използвате и конзолата Group Policy Management (Управление на груповите правила). Конзолата Group Policy Management (Управление на груповите правила) може да бъде изтеглена от следния сайт на Microsoft:
http://www.microsoft...72-DD3CBFC81887 (http://www.microsoft...72-DD3CBFC81887)
c. Щракнете върху Start (Старт), изберете Run (Изпълни), въведете gpedit.msc и натиснете ENTER.
d. Намерете и отворете папката Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/.
e. Щракнете с мишката върху квадратчето до Delete existing Dial-up Connection Settings (Изтрий наличните настройки за комутируеми връзки), за да премахнете отметката в него.

15. В командния ред въведете winmgmt /clearadap и натиснете клавиша ENTER:

Тази команда премахва цялата информация за AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) от регистъра и нулира състоянието на всяка библиотека на производителността. Инструментът ADAP съхранява в регистъра информация за библиотеките на производителността на системата.

16. При щракване с десния бутон върху My Network Places (Моите места в мрежата) и избор на Properties (Свойства) прозорецът на мрежовите връзка започва да се отваря, но изведнъж се затваря или "увисва". За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:

a. Заредете редактора на системния регистър.
b. Намерете следния подключ в системния регистър и щракнете върху него:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
c. С десния бутон на мишката щракнете върху Network подключа, изберете Export (Експортиране), след което съхранете избрания раздел на регистъра във файл.
d. Щракнете пак върху Network подключа, след което изтрийте записа Config. Не изтривайте подключа Network. Записът Config ще бъде реконструиран, когато рестартирате компютъра.
e. Рестартирайте компютъра. (Може да се наложи да изключите захранването на компютъра ръчно.)
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

17. При проблеми, свързани със съвместимостта между драйвери на други производители и най-новия сервизен пакет на Windows, изпълнете следните стъпки:

a. Щракнете върху Start (Старт), посочете All Programs (Всички програми) и щракнете върху Windows Update.
b. Щракнете първо върху Custom Install (Инсталиране по избор), след което върху Select optional hardware update (Изберете опционална актуализация за хардуер), за да разгледате и инсталирате всички налични хардуерни актуализации.


Статията не е авторска и е копирана от www.microsoft.com, защото смятам, че е полезна.

In The Darkness We All Shall Rise!

----------------------------------------
Господи, дари ме със спокойствието да приема нещата, които не мога да променя,
със смелостта да променя нещата, които мога,
и с мъдростта винаги да правя разлика между двете.

0 потребители четат тази тема

0 регистрирани потребители, 0 гости и 0 анонимни потребители